Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (СОVІD-19) (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)
 
2.

 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У розділі ХХ Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):
 
8. 1) у пункті 29-2 підрозділу 5:
 
9. в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами та цифрами "по 30 червня 2020 року, продовжуються по дев'яностий календарний день з дня прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо відновлення міжнародних авіаційних перевезень в Україні".
 
10. в абзаці другому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку встановленого цим пунктом";
 
11. в абзаці п'ятому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку встановленого цим пунктом";
 
12. в абзаці шостому слова та цифри "15 серпня 2020 року (включно)" замінити словами "граничного строку встановленого цим пунктом";
 
13. 2) у підпункті 52-1 підрозділу 10:
 
14. в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
15. в абзаці одинадцятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
16. 3) у підпункті 52-2 підрозділу 10:
 
17. в абзаці першому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
18. в абзаці восьмому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" та слова та цифри "до 30 березня 2020 року" замінити словами та цифрами "протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
19. в абзаці дев'ятому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
20. в абзаці десятому слова та цифри "31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
21. 4) пункт 52-8 підрозділу 10 викласти в такій редакції:
 
22. 52-8. Тимчасово, на період до 30 червня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених:
 
23. - статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 30 червня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Податкового кодексу України;
 
24. - статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
 
25. - статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до 30 червня 2020 року.
 
26. З 1 липня 2020 року перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення".
 
27. 2. У розділі VІІІ Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 2-3, ст.11):
 
28. 1) у пункті 9-10:
 
29. в абзаці першому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня";
 
30. в абзаці другому слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня";
 
31. 2) у пункті 9-11:
 
32. у підпункті 9-11.1:
 
33. в абзаці першому слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
34. в абзаці четвертому слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
35. у підпункті 9-11.2 слова та цифри "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
36. 3) у пункті 9-12:
 
37. в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)";
 
38. в абзаці другому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
39. 3. У пункті 14-5 розділу ХV Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 49-51, ст. 376) слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 травня по 31 травня".
 
40. 4. У пункті 6 розділу ІV Закону України "Про споживче кредитування" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.2) у всіх місцях слово "квітня" замінити словом "червня" та у всіх місцях слово "травня" замінити словом "липня".
 
41. 5. Статтю 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст.30) викласти в такій редакції:
 
42. "Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
 
43. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також мінімальний розмір статутного капіталу банку не може бути меншим 200 мільйонів гривень.
 
44. Національний банк України має право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею".
 
45. 6. У пункті 1 статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради, 2017 р., № 21, ст. 241) цифри "2020" замінити цифрами "2024".
 
46. 7. В абзаці першому пункту 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVІD-19)" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 17, ст.106) слова та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами "по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVІD-19)".
 
47. 8. У пункті 8 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;):
 
48. 1) у абзаці першому слова та цифри "та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину" виключити;
 
49. 2) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
50. "Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2";
 
51. 3) у абзаці шостому слово "двомісячний" замінити словом "двотижневий".
 
52. 9. Пункт 7 Розділу VІІ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
53. "Розкриття проміжної інформації про емітента, в тому числі проміжної фінансової звітності, за перший квартал 2020 року відбувається не пізніше дати розкриття річної інформації за 2019 рік".
 
54. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
55. Голова Верховної Ради
 
56. України