Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місц (Друге читання)

0. проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. Статтю 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 188-19. Невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати
 
8. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення -
 
9. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
11. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
12. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит -
 
13. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
15. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
16. Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, -
 
17. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
18. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
19. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот п’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
20. 2. У статті 351 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
21. 1) в абзаці другому частини першої слова «від ста до однієї тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;
 
22. 2) в абзаці другому частини другої слова «від п’ятисот до двох тисяч» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч».
 
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.