Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545), а саме:
 
7. 1. Частину 2 викласти в наступній редакції:
 
8. «2. Відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, який визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік.
 
9. За зверненням голови суду у якому суддя перебував у відрядженні та заяви судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік.
 
10. Суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.»
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.