Кількість абзаців - 141 Розмітка (ліва колонка)


Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор (Частина ІІ) (Друге читання)

0. Стаття 63. Видача ліцензії та порядок її оплати
 
1. 1. Ліцензії, видаються Уповноваженим органом після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії відповідної ліцензії у відповідності до цього Закону.
 
2.

 
3. 2. Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.
 
4.

 
5. 2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності становить суму, яка еквівалентна 120 000 (ста двадцяти тисячам) мінімальних заробітних плат.
 
6. 3. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
7. 4. Плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
8. 5. Плата за ліцензію на організацію та проведення букмекерської діяльності починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
9. 6. Ліцензія на букмекерський пункт видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності.
 
10. 7. Розмір плати за ліцензію на букмекерські пункти становить суму, яка еквівалентна 80 (вісімдесяти) мінімальним заробітним платам.
 
11. 8. Плата за перший рік дії ліцензії на букмекерські пункти сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
12. 9. Плата за ліцензію на букмекерські пункти за другий рік дії ліцензії сплачується у строк не пізніше ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
13. 10. Плата за ліцензію на букмекерські пункти, починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
14. Стаття 69. Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та за ліцензію на гральний автомат
 
15. 1. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
16. 2. Розмір плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів складається з двох частин: загальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та разова плату за право отримання ліцензії, що визначається за результатами електронного аукціону.
 
17. 3. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів становить еквівалент 750 (сімсот п’ятдесяти) мінімальних заробітних плат.
 
18. 4. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
19. 5. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
20. 6. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів, починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
21. 7. Початкова ціна електронного аукціону на право отримання ліцензії встановлюється Уповноваженим органом, але не менше 1 (однієї) мінімальної заробітної плати.
 
22. 8. Ліцензія на гральний автомат видається Уповноваженим органом на строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів.
 
23. 9. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить суму, яка еквівалентна 6 (шести) мінімальним заробітним платам за один гральний автомат.
 
24. 10. Плата за перший рік дії ліцензії на гральний автомат сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
25. 11. Плата за ліцензію на гральний автомат за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
26. 12. Плата за ліцензію на гральний автомат починаючи з третього року дії ліцензії, сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
27. Стаття 70. Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет
 
28. 1. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор в покер в покер в мережі Інтернет видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
29. 2. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет становить суму, яка еквівалентна 2 500 (двом тисячам п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
30. 3. Плата за перший рік дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення ним про видачу ліцензії.
 
31. 4. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
32. 5. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
33. Стаття 71. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій на випуск та проведення лотерей
 
34. 1. Ліцензія на випуск та проведення лотерей видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
35. 2. Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей встановлюється за результатами електронного аукціону. Початкова ціна ліцензії для електронного аукціону встановлюється Уповноваженим органом, але не менше суми, що становить еквівалент 76 000 (сімдесяти шести тисяч) мінімальних заробітних плат.
 
36. Стаття 72. Плата, порядок оплати та строк дії ліцензій з надання послуг в сфері азартних ігор
 
37. 1. Ліцензія з надання послуг в сфері азартних ігор видається Уповноваженим органом строком на 5 (п’ять) років.
 
38. 2. Плата за ліцензію з надання послуг в сфері азартних ігор становить суму, яка еквівалентна 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.
 
39. 3. Плата за перший рік дії ліцензії з надання послуг в сфері азартних ігор сплачується у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання заявником від Уповноваженого органу повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
 
40. 4. Плата за ліцензію з надання послуг в сфері азартних ігор за другий рік дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) днів до початку другого року дії ліцензії.
 
41. 5. Плата за ліцензію з надання послуг в сфері азартних ігор починаючи з третього року дії ліцензії сплачується не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку наступного року дії ліцензії.
 
42. 6. У разі анулювання Уповноваженим органом ліцензії з надання послуг в сфері азартних ігор сплачена частка плати за таку ліцензію не повертається.
 
43. РОЗДІЛ Х
 
44. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 
45. У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР
 
46. Стаття 73. Фінансова відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
47. 1. До організаторів азартних ігор, які допустили внесення не передбачених документацією виробника змін у конструкцію грального обладнання або змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погодженого розробником такого грального обладнання, застосовуються стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 1000 (однієї тисячі) мінімальних заробітних плат за кожну одиницю грального обладнання.
 
48. 2. У разі встановлення факту допуску в приміщення гральних закладів осіб, які не досягли 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
49. 3. У разі порушення процедури ідентифікації гравців, у результаті чого відбулося допущення до участі в азартній грі особи, яка не досягла 21 року, до організатора азартних ігор застосовується стягнення у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному 500 (п’ятистам) мінімальним заробітним платам.
 
50. 4. У разі прийняття ставки за допомогою:
 
51. 1) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкове тестування на відповідність технічним вимогам, на яке відсутня відповідна документація з даними про обов’язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого грального обладнання;
 
52. 2) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про обов’язкову сертифікацію, на яке відсутня відповідна документація з даними про проходження сертифікації;
 
53. 3) грального обладнання, щодо якого Уповноваженим органом встановлено вимогу про підключення до системи онлайн моніторингу, що не підключене до системи онлайн моніторингу,
 
54. - до організатора азартних ігор застосовується стягнення у розмірі, еквівалентному 1 000 (одній тисячі) мінімальних заробітних плат.
 
55. 5. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються Уповноваженим органом.
 
56. Стаття 74. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор
 
57. 1. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, з порушенням вимог чинного законодавства про азартні ігри та законодавства про рекламу застосовується фінансова санкція у розмірі, еквівалентному 300 (трьомстам) мінімальним заробітним платам.
 
58. РОЗДІЛ ХІ
 
59. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ АЗАРТНИХ ІГОР
 
60. Стаття 75. Гарантії організаторам азартних ігор
 
61. 1. Протягом усього строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор не допускається:
 
62. 1) зменшення строку дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор;
 
63. 2) запровадження нових видів документів дозвільного характеру на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор.
 
64. РОЗДІЛ ХІІ
 
65. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
66. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 10 розділу ХІІ цього Закону (щодо статі 203-1 Кримінального кодексу України), який набирає чинності через 1 місяць з дня його офіційного опублікування.
 
67. 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
68. 3. Положення цього Закону про онлайн систему моніторингу набувають чинності з моменту введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію відповідним рішенням Уповноваженого органу, але не пізніше, ніж через два роки з дати набрання чинності цим Законом. Після введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію, організатори азартних ігор зобов’язані підключити гральне обладнання до такої системи онлайн моніторингу протягом 6 (шести) місяців з дати введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію. До спливу зазначеного строку санкції, встановлені цим Законом за не підключення до системи онлайн моніторингу до організаторів азартних ігор не застосовуються. До моменту введення в дію системи онлайн моніторингу щорічна плата за ліцензію на гральний автомат, визначена частиною 9 статті 69 та частиною 11 статті 66 цього Закону сплачується у подвійному розмірі.
 
69. 4. Усі відомості встановлені цим Законом за період діяльності організаторів азартних ігор до введення системи онлайн моніторингу в експлуатацію мають бути завантажені до системи онлайн моніторингу одразу після підключення до неї організаторів азартних ігор. Завантаження відомостей має бути здійснено відповідно до технічного регламенту, встановленого рішенням Уповноваженого органу.
 
70. 5. Особи, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до офіційного опублікування цього Закону зобов’язані припинити прийняття ставок з моменту офіційного опублікування цього Закону, та не пізніше 2 (двох) місяців після спливу строку встановленого цією частиною 5 розділу ХІІ провести розрахунки з усіма гравцями, а саме: виплатити виграші, анулювати та повернути не розіграні ставки, повернути гравцям грошові кошти що обліковуються на клієнтських рахунках гравців за відповідною заявою гравця із зазначенням суми балансу та реквізитів повернення коштів.
 
71. 6. Особа, що провадила діяльність з випуску та проведення лотерей підтверджується відповідною ліцензією Міністерства фінансів України.
 
72. 7. У випадку не дотримання особами, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» до набрання чинності цим Законом умов, встановлених частиною 5 розділу ХІІ цього Закону до таких осіб можуть бути застосовані санкції відповідно до положень цього Закону починаючи з 2 (другого) місяця після набрання чинності цим Законом.
 
73. 8. Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії особам, що проводили діяльність з випуску і проведення лотерей або розповсюдження лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» у випадку не дотримання ними умов, встановлених частиною 5 розділу ХІІ цього Закону.
 
74. 9. Визнати такими, що втратили чинність:
 
75. 1) Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536, 2011 р., № 28, ст. 253, № 45, ст. 492; 2013 р., № 33, ст. 435; 2014 р., № 20-21, ст. 712);
 
76. 2) Закон України «Про державні лотереї в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 31, ст. 369; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 43, ст. 2030; 2015 р., № 23, ст. 158, № 52, ст. 482).
 
77. 10. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
78. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
79. доповнити Кодекс статтею 156-1 такого змісту:
 
80. «Стаття 156-1. Порушення правил прийняття ставок у лотерею
 
81. Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років -
 
82. тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
83. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення -
 
84. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
85. статтю 181 викласти в такій редакції:
 
86. «Стаття 181. Участь в організованій без ліцензії азартній грі
 
87. Участь в організованій без ліцензії азартній грі, -
 
88. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
89. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
 
90. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
91. частину першу статті 234-1 після слів «Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з» доповнити словами та цифрами «участю в організованій без ліцензії азартній грі (стаття 181), «;
 
92. 2) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
93. статтю 203-1 викласти в такій редакції:
 
94. «Стаття 203-1. Незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор
 
95. 1. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор - карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.
 
96. 2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать та/або використовується таким організатором азартних ігор.»
 
97. доповнити Кодекс статтею 365-1 такого змісту:
 
98. «Стаття 365-1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор
 
99. 1. Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб невжиття передбачених законодавством заходів за заявою (повідомленням) про вчинення незаконної організації та проведення азартних ігор або приховування ним незаконної організації та проведення азартних ігор, -
 
100. 1) карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».»;
 
101. 3) У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
 
102. абзац другий частини другої статті 216 після цифр "365" доповнити цифрами «365-3»; «.
 
103. 4) Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
 
104. «Стаття 22-1. Реклама азартних ігор, організаторів азартних ігор та лотерей.
 
105. 1. Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор та/або організаторів азартних ігор, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор забороняється:
 
106. на товарах та у друкованих виданнях, теле-, радіопередачах, призначених переважно для осіб віком до 21 року, або у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;
 
107. в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, для осіб віком до 21 року;
 
108. із залученням осіб віком до 21 року як фотомоделей;
 
109. засобами зовнішньої реклами з 7 до 21 години;
 
110. реклама на транспорті.
 
111. 2. Забороняється спонсорство заходів, призначених переважно для осіб віком до 21 року, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.»;
 
112. 3. Вивіски на будівлі або приміщенні, де безпосередньо розміщені гральні заклади мають відповідати наступним вимогам:
 
113. 1) площа поверхні не має перевищувати 3 кв. метрів, при цьому висота кожної літери не повинна перевищувати 50 сантиметрів;
 
114. 2) мають розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
 
115. 3) освітлення не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків, а також заборонене використання світлових сигналів з ефектом миготіння.
 
116. 4. Забороняється використання слів «казино», «гральні автомати» «ставки» на вивісках гральних закладів.
 
117. 5) частину першу статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами) доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
 
118. «18-1) обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які провадяться азартні ігри з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 
119. 6) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
120. «Контроль за додержанням організаторами азартних ігор вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та ліцензійних умов здійснює Комісія з розвитку та регулювання азартних ігор у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. «;
 
121. 7) у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057 із наступними змінами):
 
122. абзац п’ятий пункту 21 частини першої статті 1 після слів «гравцем у лотерею» доповнити словом «, парі»;
 
123. підпункт «в» пункту 7 частини другої статті 5 після слів «проводять лотереї» доповнити словом «, парі»;
 
124. частину четверту статті 8 після слів «проводять лотереї» доповнити словом «, парі»;
 
125. у пункті 4 частини першої статті 14 слова «або будь-які інші азартні ігри» замінити словами «парі та/або азартні ігри»;
 
126. у частині першій статті 15:
 
127. в абзаці першому слова «будь-яких інших азартних ігор, « виключити, а після цифр і слова «30000 гривень» доповнити словами і цифрами
 
128. «, парі - 100000 гривень»;
 
129. пункт 15 після слів «азартні ігри» доповнити словами «, внесення ставки з метою укладення парі та здійснення виплати юридичною особою, яка проводить парі»;
 
130. 8) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
 
131. частину другу статті 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
132. «4) діяльність на ринку азартних ігор, яка провадиться відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «.»;
 
133. пункт 18 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
 
134. «18) діяльність на ринку азартних ігор, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор «; «.
 
135. 11. Кабінету Міністрів України:
 
136. 1) подати до 1 березня 2020 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік визначення відрахувань коштів, отриманих від ліцензійних платежів у сфері азартних ігор до Фонду підтримки медицини, спорту та культури, та пропозиції щодо внесення змін до інших законів України, які випливають із цього Закону;
 
137. 2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити утворення та фінансування Уповноваженого органу;
 
138. 3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;
 
139. 4) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
140. 5) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.