Кількість абзаців - 25 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У частині 3 статті 263 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 - 2003 р., № 18) словосполучення «громадське харчування» замінити словосполученням «ресторанне господарство».
 
6. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР від 18.12.1984 - 1984 р., № 51) у статтях 155, 155-1, 155-2, , 156, 156-1, 178, 180-1 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
7. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345, із наступними змінами):
 
8. 1) в абзаці 12 частини 1 статті 1 розділу І словосполучення «суб’єктах господарювання громадського харчування» замінити словосполученням «закладах (підприємствах) ресторанного господарства»;
 
9. 2) частину 6 статті 15-3 розділу ІV викласти в наступній редакції: «Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки в закладах (підприємствах) ресторанного господарства»;
 
10. 3) в абзаці 6 частини 2 статті 17 розділу V слова та цифру «6800 гривень» змінити на «10 мінімальних заробітних палат».
 
11. 4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170, із наступними змінами):
 
12. 1) у підпункті 9) пункту а) частини 1статті 30 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства»;
 
13. 2) у підпункті 1) пункту б) частини 1 статті 30 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства»;
 
14. 3) у підпункті 2) пункту б) частини 1 статті 30 словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
15. 5. У назві та тексті Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України від 11.07.1995 - 1995 р., № 28) в усіх відмінках словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
16. 6. У частині 4 статті 18 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» (Відомості Верховної Ради України від 12.06.2015 - 2015 р., № 24) словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
17. 7. У тексті Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України від 08.05.1998 - 1998 р., № 19) в усіх відмінках словосполучення «громадського харчування» замінити словосполученням «ресторанного господарства».
 
18. 8. У тексті Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст. 78) частину першу статті 7 доповнити пунктом 50 наступного змісту «страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарської діяльності у сфері ресторанного господарства за шкоду, яка може бути заподіяна життю чи здоров’ю третіх осіб унаслідок проведення такої діяльності.»
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
22. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
23. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
24. Голова Верховної Ради України