Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Закон України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 48, ст. 814) доповнити статтею 1-1:
 
6. "1-1. Установити, що частина заборгованості погашається шляхом передачі до сфери управління державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, від державного підприємства "Антонов" нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, за ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку."
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.