Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
4. «Стаття 25-1. Кандидатський резерв
 
5. 1. З метою можливості активного та широкого залучення кандидатів для зайняття посад державної служби, які відповідають визначеним вимогам до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, утворюється кандидатський резерв - інформаційна система (база), що містить відомості про кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів та оголошені конкурси на посади державної служби.
 
6. Забезпечення функціонування інформаційної системи (бази) кандидатського резерву здійснюється розпорядником в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
7. 2. Кандидат, інформація про якого міститься в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву, через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби автоматично запрошується до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад. Інформація стосовно таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.
 
8. 3. Кандидат на зайняття посади державної служби може використовувати інформаційну систему (базу) кандидатського резерву для підбору посад, на які оголошено конкурс, відповідно до компетентностей, якими він володіє.
 
9. 4. Строк розміщення в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву відомостей про кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів становить один рік з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу.
 
10. 5. Порядок формування кандидатського резерву, види інформації, що міститься в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву, порядок її використання та інші питання функціонування інформаційної системи (бази) визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. 2. Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126; із змінами, внесеними Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ) виключити.
 
14. 3. Установити, що:
 
15. 1) контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу;
 
16. 2) граничний строк перебування на посаді державної служби особи, призначеної шляхом добору та укладення контракту, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, становить два місяці з дня набрання чинності цим Законом;
 
17. 3) оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються;
 
18. 4) у разі якщо на день набрання чинності цим Законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються, а така особа не може бути призначена на посаду державної служби шляхом укладення контракту, зазначеного у підпункті 1 цього пункту.
 
19. 4. Кабінету Міністрів України:
 
20. у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо порядку формування, використання та функціонування інформаційної системи (бази) кандидатського резерву;
 
22. забезпечити приведення державними органами контрактів про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, у відповідність із цим Законом;
 
23. у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які відбулися шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2;
 
24. забезпечити повідомлення керівниками державної служби державних службовців про зміну істотних умов контракту.
 
25. Голова Верховної Ради України