Кількість абзаців - 137 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27):
 
8. 1) частину 2 статті 127 викласти в такій редакції:
 
9. «Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них
 
10. 2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється на конкурентних засадах через електронний аукціон у випадках та в порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.»
 
11. 2) статтю 135 викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 135. Земельні торги
 
13. 1. Земельні торги проводяться в єдиній електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності, яка функціонує та адмініструється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель та продажів (далі - електронна торгова система), у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).
 
14. Для цілей цього кодексу терміни «адміністратор електронної торгової системи», «електронний майданчик», «електронна торгова система», «оператор електронного майданчика», «центральна база даних» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
15. Протокол земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення торгів, підписуються за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису з урахуванням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
 
16. Учасник земельних торгів - фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в частині сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та гарантійний внески і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.
 
17. Організатор земельних торгів (далі - Організатор) -фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію відповідно права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з оператором електронного майданчика, що підключений до електронної торгової системи (далі - Оператором), договір про організацію та проведення земельних торгів.
 
18. 2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.
 
19. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельної ділянки згідно положень цього Кодексу.
 
20. Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
21. 3. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:
 
22. а) стартова ціна лота;
 
23. б) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;
 
24. в) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.
 
25. 4. Витрати (видатки), здійснені на підготовку лоту для продажу на земельних торгах, відшкодовуються переможцем земельних торгів у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
26. 5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика.
 
27. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
28. 6. Визначення розміру реєстраційного та гарантійного внесків за лотом здійснюється з урахуванням вимог Кабінету Міністрів України, при цьому розмір гарантійного внеску не може становити менше 30 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або 30 відсотків стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).
 
29. 7. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються особою, яка бажає взяти участь в аукціоні на окремі рахунки оператора електронного майданчика, з якого така особа бажає взяти участь в земельних торгах, відкриті в банку.
 
30. 8. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138 цього Кодексу.
 
31. 9. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених в наступному абзаці цієї частини статті 135 цього Кодексу) повертаються оператором електронного майданчика усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
32. Гарантійні внески не повертаються:
 
33. а) всім учасникам, якщо жоден з них не зробив кроку аукціону (торгів), крім випадку, визначеного абзацом третім частини п'ятої статті 138 цього Кодексу;
 
34. б) переможцю у разі, якщо ним в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.
 
35. 10. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.»
 
36. 3) статтю 136 викласти в такій редакції:
 
37. «Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах.
 
38. 1. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.
 
39. 2. Земельні ділянки та права на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
 
40. 3. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор.
 
41. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:
 
42. а) виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості);
 
43. б) державну реєстрацію земельної ділянки;
 
44. в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;
 
45. г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;
 
46. ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї, крім випадків, коли відповідно до закону ціна продажу земельних ділянок державної і комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельних ділянок;
 
47. д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення дорівнює нормативній грошовій оцінці, а щодо інших земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 
48. е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
 
49. є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 
50. ж) визначення дати проведення земельних торгів.
 
51. 4. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.
 
52. 5. Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.»
 
53. 4) статтю 137 викласти в такій редакції:
 
54. «Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів
 
55. 1. Процедура підготовки та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
56. Організатор через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот, зазначені у частині третій статті 136 цього Кодексу.
 
57. 2. Документація щодо кожного лота розміщується організатором в електронній торговій системі у вигляді окремого електронного документу за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
 
58. Документація щодо кожного лота після закінчення торгів передається організатором покупцеві.
 
59. 3. Розміщене організатором в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот автоматично відображається також на Єдиному державному порталі земельних торгів у вигляді інформаційної картки на лот.
 
60. За бажанням організатора, оголошення про проведення земельних торгів з документами та матеріалами на лот можуть розміщуватись також в інших електронних та друкованих засобах масової інформації.
 
61. 4. В оголошенні зазначаються за кожним лотом:
 
62. а) найменування організатора;
 
63. б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
 
64. в) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;
 
65. г) умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;
 
66. ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;
 
67. д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;
 
68. е) час проведення земельних торгів, з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 
69. є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
 
70. ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора електронної торгової системи;
 
71. з) прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та матеріалами на лот;
 
72. и) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря);
 
73. і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів;
 
74. ї) фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот;
 
75. й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки);
 
76. к) інші відомості про лот та документи, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні або визначені Кабінетом Міністрів України.
 
77. 5. Електронна торгова система повинна забезпечувати авторизацію організаторів та учасників торгів, розміщення ними матеріалів та документів, оприлюднення оголошення про проведення торгів, участь у торгах, ознайомлення необмеженого кола осіб з їх перебігом та результатами в режимі реального часу та можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації із застосуванням поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених технологічних чи програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
78. 6. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів з дати оприлюднення оголошення.
 
79. 7. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі:
 
80. а) заяву про участь у земельних торгах;
 
81. б) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця. Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті). Для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (в разі наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа, копія документа, що посвідчує особу; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою.
 
82. Копії таких документів можуть бути засвідчені кваліфікованим електронним цифровим підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах;
 
83. в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
 
84. Представник фізичної чи юридичної особи розміщує також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.
 
85. 8. Оператор електронного майданчика інформує особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного внеску та отримання такою особою статусу учасника аукціону в порядку і строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
86. 9. Порядок реєстрації учасників для участі в земельних торгах встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
87. 10. Електронні земельні торги проводяться в електронній торговій системі в режимі реального часу в мережі Інтернет.
 
88. 11. Будь-який користувач мережі Інтернет має можливість спостерігати за ходом електронних земельних торгів в інтерактивному режимі реального часу.
 
89. 12. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню до завершення торгів.
 
90. 13. Земельні торги проводяться за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників, крім випадків, визначених абзацом 3 частини 5 статті 138 цього Кодексу.
 
91. 14. Торги є процедурою визначення переможця торгів, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів.
 
92. Учасник може протягом одного раунду торгів один раз підвищити свою цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку торгів (зробити крок торгів).
 
93. Розмір мінімального кроку торгів встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота.
 
94. 15. Протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі.
 
95. 16. Протокол про результати земельних торгів, договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів підписується/укладається шляхом накладення кваліфікованих електронних цифрових підписів організатором та переможцем торгів в строки та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
96. На вимогу переможця торгів, протокол про результати земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів можуть бути підписані/укладені також в паперовій формі.
 
97. В такому випадку договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально. Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки в паперовій формі нотаріусу надається протокол про результати земельних торгів.
 
98. 17. У разі відмови переможця торгів від підписання протоколу торгів або від укладення договору, що підтверджується відповідним актом організатора, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол торгів.
 
99. Переможець торгів, який відмовився від підписання протоколу торгів або договору, позбавляється права на участь у подальших торгах з продажу того самого лота.
 
100. 18. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.
 
101. 19. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), зараховується до ціни продажу лота.
 
102. 20. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) оператор електронного майданчика у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, перераховує суму гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика, через який учасник став переможцем електронних земельних торгів), сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки організатора земельних торгів, відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.
 
103. 21. У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 цього Кодексу, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення реєструється після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.
 
104. 22. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів у порядку та в строки, визначені Кабінетом Міністрів України.»
 
105. 5) статтю 138 викласти в такій редакції:
 
106. «Стаття 138. Встановлення результатів торгів
 
107. 1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки або плати за користування земельною ділянкою.
 
108. 2. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися, чи їх результати можуть бути визнані судом недійсними.
 
109. 3. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
 
110. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.
 
111. 4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
 
112. а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім випадків, визначених абзацом 3 частини 5 статті 138 цього Кодексу, за умови, що таким учасником в установлений строк підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, сплачено належну суму за придбаний лот);
 
113. б) якщо жоден з учасників не зробив кроку аукціону (торгів);
 
114. в) якщо електронною торговою системою було автоматично сформовано та оприлюднено новий протокол торгів з визначенням переможця торгів учасника з наступною ціновою пропозицією, та таким учасником в установлений строк не було підписано протокол торгів, договір за результатами торгів, не було сплачено належної суми за придбаний лот.
 
115. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку неотримання погодження, зазначеного в частині двадцять першій статті 137 цього Кодексу.
 
116. 5. У разі якщо торги були визнані такими, що не відбулися, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
 
117. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів з урахуванням особливостей, встановлених Кабінетом Міністрів України. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які в установлений строк не підписали протокол торгів, договір за результатами торгів, не сплатили належної суми за придбаний лот.
 
118. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у нових торгах подав заяву лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до частини третьої статті 136 цього Кодексу.
 
119. У випадку, якщо земельні торги були скасовані або їх результати були визнані судом недійсними, проводяться нові земельні торги.»
 
120. 6) статтю 139 викласти в такій редакції:
 
121. «Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів
 
122. Організатор земельних торгів після проведення торгів опубліковує в електронній торговій системі підписаний протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, або прав на неї та відомості про здійснення переможцем торгів оплати за придбаний лот. Результати земельних торгів за кожним лотом відображаються в електронній торговій системі та на Єдиному державному порталі земельних торгів, в тому числі протокол земельних торгів та договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, укладений між організатором та переможцем земельних торгів.
 
123. За рішенням організатора, результати земельних торгів можуть також оприлюднюватись в інших електронних та друкованих засобах масової інформації із зазначенням:
 
124. 1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
 
125. 2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
 
126. 3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);
 
127. 4) цільового призначення земельної ділянки.»
 
128. 2. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 46-47, ст.280) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
129. «Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність
 
130. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу через електронний аукціон - якщо його пропозиція є рівною або перевищує пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Порядок реалізації переважного права орендаря на придбання земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
131. Орендодавець зобов’язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.
 
132. У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов’язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.
 
133. Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря.
 
134. Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.»
 
135. ІІ. Прикінцеві положення
 
136. Голова Верховної Ради України