Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини (Друге читання)

0.

 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX, від 15 квітня 2021 року № 1393-IX та від 29 квітня 2021 року № 1434-IX) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. Статтю 14 доповнити пунктом 25 такого змісту:
 
6. "25) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону); ";
 
7. 2. Внести зміни до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
 
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. Додаток №1
до Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік»
щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини»
Зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік»
(тис. грн)
КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
3800000
Міністерство культури та інформаційної політики України
10 850 264,0
1 533 987,1
12 384 251,1
3801000
Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
8 036 207,4
1 110 200,1
9 146 407,5
3801340
0829
Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення
600 000,0
700 000,0
1 300 000,0
3810000
Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)
1 200 000,0
1 200 000,0
3811000
Міністерство культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)
1 200 000,0
1 200 000,0
381____
0180
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності
1 000 000,0
1 000 000,0
 
11. Додаток №2
до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини»
 
12. Зміни до додатка № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Міжбюджетні трансферти інші дотації та субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2021 рік
 
13. Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Субвенції з державного бюджету
Субвенція спеціального фонду на:
реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності
 
14. ВСЬОГО
1 000 000,0