Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування закупівлі інсулінів, а також зниження митного тарифу на інсуліни короткої дії (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ (реєстраційний № 0970)  
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування закупівлі інсулінів, а також зниження митного тарифу на інсуліни короткої дії"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України: 1. До Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік від 20.12.2001 р. №2905-ІІІ:  
4. У додатку №3 "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2002 рік", код 2301450 - Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" - виключити слово "вітчизняних", далі - за текстом.  
5. 2. До Закону України "Про митний тариф України" від 05.04.2001 р. №2371-ІІІ:  
6. У розділі УІ - "Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості", код 3004311010 - Лікарські засоби (ліки), що містять інсуліни короткої дії - до графи "пільгова ставка мита" внести зміну, а саме: таку цифру "15".  
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування  
8. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ (реєстраційний № 0970-1) Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та Закону України "Про митні тарифи України" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" такі зміни: - у розділі 2301450 "Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" речення "в тому числі фінансування закупівлі вітчизняних інсулінів" викласти у такій редакції: "в тому числі фінансування закупівлі інсулінів". Внести до Закону України "Про митні тарифи України" такі зміни: - у розділі 3004311010 "Лікарські засоби (ліки)... що містять інсуліни короткої дії" слова 30% митний тариф"... на інсуліни короткої дії" замінити на "10% митний тариф на інсуліни короткої дії". 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування