Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 33, ст. 175) такі зміни:  
5. 1. У частині першій статті 14:  
6. 1) у пункті 3 слова " (міст - обласних центрів)" замінити словами " (міст - обласних центрів та міста Сімферополя)";  
7. 2) пункт 4 після слова "посади" доповнити словами "керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад";  
8. 3) пункт 5 викласти у такій редакції: "п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних (районних у містах) рад, заступників керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, заступників керівників управлінь і відділів Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, керівників управлінь, відділів та їх заступників, керівників відділів у складі управлінь міських (міст - обласних центрів та м. Сімферополя) рад, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад";  
9. 4) пункт 6 доповнити словами: "помічників голів, радників, консультантів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст - обласних центрів і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад";  
10. 5) пункт 7 після слова "посади" доповнити словами "радників, консультантів, спеціалістів виконавчих апаратів районних рад".  
11. 2. У частині другій статті 14 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування" замінити словами "Верховною Радою України".  
12. 3. У статті 21:  
13. 1) частину 3 після слів "виходячи з умов оплати праці" доповнити словами "та за групами по оплаті праці".  
14. Частину 3 доповнити реченнями: "Оплата праці сільських, селищних, міських районного підпорядкування голів визначається органами місцевого самоврядування але не вище посадових окладів голів відповідних районних рад, а секретарям сільських, селищних, міських районного підпорядкування рад оплата праці встановлюється не вище оплати праці заступника відповідної районної ради. Оплата праці іншим посадовим особам органів місцевого самоврядування села, селища, міста районного підпорядкування встановлюється на рівні посад відповідної районної ради".  
15. 2) у частині шостій друге речення виключити.  
16. Доповнити частину 6 реченнями: "Посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарні дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів. Додаткові оплачувані відпустки посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї".  
17. 3) частину восьму виключити.  
18. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.