Кількість абзаців - 80 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"  
1. І. Внести до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80; 2002 р., № 17, ст.124)такі зміни:  
2. 1. Статті 1 і 2 викласти у такій редакції:  
3. "Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку):  
4. Клас професійного ризику виробництва / Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)  
5. 1 - ,86  
6. 2 - 0,87  
7. 3 - 0,88  
8. 4 - 0,89  
9. 5 - 0,90  
10. 6 - 0,92  
11. 7 - 0,93  
12. 8 - 0,95  
13. 9 - 0,96  
14. 10 - 0,98  
15. 11 - 1,00  
16. 12 - 1,02  
17. 13 - 1,03  
18. 14 - 1,05  
19. 15 - 1,10  
20. 16 - 1,14  
21. 17 - 1,16  
22. 18 - 1,23  
23. 19 - 1,26  
24. 20 - 1,27  
25. 21 - 1,28  
26. 22 - 1,29  
27. 23 - 1,36  
28. 24 - 1,40  
29. 25 - 1,43  
30. 26 - 1,49  
31. 27 - 1,55  
32. 28 - 1,61  
33. 29 - 1,68  
34. 30 - 1,70  
35. 31 - 1,71  
36. 32 - 1,75  
37. 33 - 1,76  
38. 34 - 1,87  
39. 35 - 1,88  
40. 36 - 1,96  
41. 37 - 1,97  
42. 38 - 2,06  
43. 39 - 2,07  
44. 40 - 2,09  
45. 41 - 2,10  
46. 42 - 2,13  
47. 43 - 2,15  
48. 44 - 2,20  
49. 45 - 2,21  
50. 46 - 2,29  
51. 47 - 2,34  
52. 48 - 2,36  
53. 49 - 2,38  
54. 50 - 2,55  
55. 51 - 2,57  
56. 52 - 2,62  
57. 53 - 2,64  
58. 54 - 2,67  
59. 55 - 2,76  
60. 56 - 2,84  
61. 57 - 3,11  
62. 58 - 3,12  
63. 59 - 3,20  
64. 60 - 3,58  
65. 61 - 3,86  
66. 62 - 4,00  
67. 63 - 4,29  
68. 64 - 4,50  
69. 65 - 6,71  
70. 66 - 6,82  
71. 67 - 13,80  
72. Стаття 2. Встановити для окремих галузей економіки без зміни класів професійного ризику їх виробництва такі страхові тарифи:  
73. Клас професійного ризику виробництва / Галузь економіки / Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)  
74. 24 / Обслуговування сільського господарства, господарське управління сільським господарством / 0,5  
75. 22 / Сільське господарство / 0,2  
76. 59 / Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії / 2,1".  
77. 2. У статті 4 слова "та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету" виключити.  
78. 3. Статтю 6 доповнити словами "в розрахунку на календарний рік".  
79. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.