Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (Повторне друге читання)

0. Проект  
1. Закон УкраЇни  
2. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:  
5. 1. У статті 112:  
6. у частині першій цифри "132", "191", "210, 211", "255", "256", "257", "337", "353" виключити;  
7. частину другу після цифр "131" доповнити цифрами "132", після цифр "259" - цифрами "260", після цифр "327" - цифрами "337", після цифр "352" - цифрами "353";  
8. у частині третій цифри "255", "260" виключити;  
9. у другому реченні частини четвертої цифри "191", "255", "364, 366, 367" виключити;  
10. після частини четвертої доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
11. "У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210, 211, 255, 256, 257 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, пов'язані зі злочинами, про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що порушив справу".  
12. У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.  
13. 2. Частину першу статті 116 доповнити словами "чи за визначенням прокурора".  
14. ІІ. Прикінцеві положення  
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
16. 2. Досудове слідство у кримінальних справах про злочини, передбачені статтями 132, 191, 210, 211, 255, 256, 257, 260, 337, 353, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, які були порушені до набрання чинності цим Законом і віднесені до підслідності інших органів досудового слідства, провадиться тими органами, які порушили ці справи.