Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про пенсійне забезпечення'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"  
3. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N3, ст.10, N32, ст.459; 1993 р., N5, ст.34, N22, ст.227, N29, ст.303; 1994 р., N24, ст.179; 1995 р., N43, ст.313; 1996 р., N31, ст.146; 1997 р., N45, ст.283; 1998 р., N26, ст.156; 1999 р., N52, ст.465; 2000 р., N13, ст.104; N2631-ІІІ від 11.07.2001) такі зміни:  
5. 1. У статті 19:  
6. 1) частини третю і четверту викласти у такій редакції:  
7. "Мінімальна пенсія за віком у разі, якщо вона є основним джерелом для існування, не може бути нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Розмір мінімальної пенсії на наступний фінансовий рік визначається щороку Верховною Радою України одночасно з прийняттям Державного бюджету України. До стабілізації економічного становища в Україні розмір мінімальної пенсії за віком встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини бюджету Пенсійного фонду та Державного бюджету України, і затверджується двічі на рік одночасно з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік та за наслідками його виконання у першому півріччі поточного року.  
8. Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням (зростанням) середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, та індексується на величину, що відповідає 100 відсоткам інфляції";  
9. 2) частину сьому виключити.  
10. 2. Доповнити Закон статтею 78-1 такого змісту:  
11. "Стаття 78-1. Підвищення пенсії у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати  
12. У зв'язку із зростанням середньої заробітної плати щорічно з 1 січня і з 1 липня проводиться коригування заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і відповідний перерахунок пенсії.  
13. Для коригування заробітної плати визначається індивідуальний коефіцієнт, що одержується шляхом співвідношення заробітної плати, з якої обчислена пенсія, і величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за цей же період.  
14. У міру зростання заробітної плати в Україні її середньомісячна величина, що застосовується у поточному півріччі, помножується на індивідуальний коефіцієнт та із одержаної таким чином заробітної плати обчислюється пенсія.  
15. Порядок перерахунку пенсій відповідно до цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України".  
16. Розділ VІ. Перехідні положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.  
18. 2. Установити з 1 січня 2003 року мінімальний розмір пенсії за віком 70 гривень.  
19. 3. З метою забезпечення виплати мінімальної пенсії за віком у розмірі, встановленому частиною третьою статті 19 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (у редакції цього Закону), за рішенням Верховної Ради України щорічно з 1 січня і з 1 липня здійснюється перегляд її розміру за поданням Кабінету Міністрів України.  
20. 4. Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється тільки на трудові пенсії за віком, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
21. Надбавки і підвищення, передбачені статтями 21, 33, 77, а також соціальні пенсії відповідно до статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлюються виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком, що застосовувався до набрання чинності цим Законом.