Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Друге читання)

0. Проект Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (ВВР, 2001, №1, ст.2) такі зміни:  
2. 1. В частині першій статті 12 після слова "одержувачем" доповнити словами "без поважних причин (поважною причиною може бути перебування на лікуванні інваліда, інші причини, які фізично унеможливлювали своєчасне звернення за призначеними сумами державної соціальної допомоги)" далі за текстом.  
3. 2. В першому реченні частини другої статті 12 після слів "державну соціальну допомогу" доповнити словами "або із-за неможливості отримання інвалідом або його офіційним представником з поважних причин" далі за текстом.  
4. 3. Статтю 12 доповнити частиною третьою наступного змісту: "Невиплату або відмову у виплаті державної соціальної допомоги за минулий час може бути оскаржено в судовому порядку".  
5. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
6. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
7. 3.Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.