Кількість абзаців - 3356 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2004 рік (Перше читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2004 рік  
1. І. Основні засади  
2. Державний бюджет України на 2004 рік:  
3. - сформований на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави. Розмір доходів визначений на рівні 27,6 відсотка до валового внутрішнього продукту України та враховує розширення податкової бази внаслідок послаблення фіскального навантаження на економіку країни з одночасним залученням ресурсів в економічний розвиток;  
4. - спрямований на створення сприятливих умов для розвитку виробництва, стимулювання сталої економічної і соціальної розбудови країни;  
5. - забезпечує реалізацію виваженої боргової політики;  
6. - передбачає застосування програмно-цільового підходу до виконання бюджету, забезпечує упорядкування та оптимізацію мережі бюджетних установ, реалізацію принципу поступового переходу від утримання бюджетних установ до виділення їм коштів для надання суспільних послуг із застосуванням механізму державного замовлення, запровадження паспортів бюджетних програм;  
7. - передбачає забезпечення виконання державних функцій в межах наявних ресурсів, що свідчить про його збалансованість;  
8. - передбачає збереження питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті.  
9. ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
10. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рік у сумі - 58.220.041,4 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 44.396.124,9 тис.грн. та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.823.916,5 тис.грн., згідно з додатком № 1 до цього Закону.  
11. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 59.916.042,4 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.273.026,7 тис.грн. та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.643.015,7 тис.грн.  
12. Затвердити на 2004 рік:  
13. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі - 1.512.428 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 920.351,7 тис.грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 592.076,3 тис.грн.;  
14. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі - 2.185.801,1 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 969.449,9 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.216.351,2 тис.грн.  
15. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 2.369.374,1 тис.грн., у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.926.000 тис.грн. та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 443.374,1 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього Закону.  
16. Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 400.000 тис.грн.  
17. ІІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
18. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:  
19. 1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;  
20. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);  
21. 3) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
22. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
23. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
24. 6) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  
25. 7) податок на додану вартість (крім податку на додану вартість, визначеного пунктами 1 і 2 статті 12 цього Закону);  
26. 8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
27. 9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);  
28. 10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);  
29. 11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;  
30. 12) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);  
31. 13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;  
32. 14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;  
33. 15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
34. 16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;  
35. 17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;  
36. 18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;  
37. 19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;  
38. 20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
39. 21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;  
40. 22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;  
41. 23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;  
42. 24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;  
43. 25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;  
44. 26) рентна плата за транспортування нафти;  
45. 27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;  
46. 28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;  
47. 29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;  
48. 30) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;  
49. 31) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  
50. 32) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;  
51. 33) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;  
52. 34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;  
53. 35) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.  
54. Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 грн. за 1 тонну і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.  
55. Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:  
56. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;  
57. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;  
58. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.  
59. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15,25 числа поточного місяця,5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
60. Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.  
61. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.  
62. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.  
63. Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2003 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за ПОВДП 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2004 році, на загальну суму не менш як 500.000 тис.грн. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.  
64. Стаття 6. Органам державної податкової служби України:  
65. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);  
66. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.  
67. Стаття 7. Установити, що у 2004 році:  
68. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;  
69. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) природного газу, нафти та аміаку транзитом через територію і порти України;  
70. операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податку на додану вартість. Операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, оподатковуються на загальних підставах;  
71. на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек ставку акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;  
72. експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;  
73. запроваджується мораторій на:  
74. - створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на нових територіях;  
75. - розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та технологічних парках.  
76. Стаття 8. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.  
77. Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця), подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.  
78. Стаття 9. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) 250 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2004 року.  
79. Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
80. Стаття 10. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 квітня 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років.  
81. Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.  
82. Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.  
83. Стаття 11. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення податкового боргу по податках зборах, обов'язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року не менше, ніж десятивідсоткове скорочення її рівня, з метою залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи.  
84. Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині доходів є:  
85. 1) податок на додану вартість, що сплачується переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих потужностях;  
86. 2) податок на додану вартість з операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробними підприємствами молока та м'яса живою вагою, що здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства;  
87. 3) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;  
88. 4) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;  
89. 5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  
90. 6) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;  
91. 7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
92. 8) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;  
93. 9) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;  
94. 10) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;  
95. 11) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;  
96. 12) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;  
97. 13) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;  
98. 14) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
99. 15) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
100. 16) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;  
101. 17) надходження до страхового фонду безпеки авіації;  
102. 18) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;  
103. 19) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;  
104. 20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;  
105. 21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;  
106. 22) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;  
107. 23) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;  
108. 24) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;  
109. 25) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.  
110. ІV. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
111. Стаття 13. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 15.574.049,6 тис.грн. та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.659.867 тис. доларів США.  
112. Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  
113. В разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.  
114. Стаття 15. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, не здійснюється.  
115. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
116. Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.  
117. Стаття 17. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.  
118. Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2004 році платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.  
119. З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у повному обсязі у встановленому законом порядку.  
120. Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік належать:  
121. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;  
122. 2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 статті 20 цього Закону;  
123. 3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.  
124. Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині фінансування є:  
125. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;  
126. 2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;  
127. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;  
128. 4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.  
129. Стаття 21. Визнати в 2004 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.  
130. Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 9 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з Державного бюджету України.  
131. Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2 статті 19, пунктів 2 - 4 статті 20 цього Закону, у сумі не менш як 2.136.580 тис.грн.  
132. V. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
133. Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 і 4 до цього Закону.  
134. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду державного бюджету.  
135. Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України. При цьому, така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
136. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:  
137. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;  
138. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;  
139. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків;  
140. видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на надання кредитів.  
141. Стаття 25. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 13.047.255 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
142. надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 3.292.481,6 тис.грн.;  
143. відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, компенсацій, надбавок ветеранам війни, багатодітним матерям, матерям інвалідів з дитинства, соціальних пенсій, пенсії особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб, - 2.606.653,9 тис.грн.;  
144. виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 2.238.466,9 тис.грн., в тому числі 218.925,8 тис.грн. на підвищення пенсій в наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;  
145. допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.624.617,8 тис.грн.;  
146. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.305.025,3 тис.грн., в тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.111.694,4 тис.грн., з яких 300.000 тис.грн. - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі роки;  
147. поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 500.000 тис.грн.;  
148. соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, в тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх в стаціонарах при протезних підприємствах - 356.466,4 тис.грн.;  
149. відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, - 164.639,1 тис.грн.;  
150. щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 140.131,9 тис.грн.;  
151. надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 77.262,8 тис.грн.;  
152. здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, - 70.828,1 тис.грн.;  
153. реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 30.710,7 тис.грн.;  
154. створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 29.486,7 тис.грн.;  
155. надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем зазначених категорій осіб - 17.171,3 тис.грн.  
156. Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис.грн., з них: за рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис.грн., за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 200.000 тис.грн.  
157. Стаття 26. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 2.372.529,2 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
158. надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 1.558.814,1 тис.грн., з них:  
159. поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 130.360,1 тис.грн.;  
160. безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет - 132.000 тис.грн.;  
161. здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 74.689,7 тис.грн.;  
162. проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис.грн.;  
163. профілактика та лікування СНІДу - 40.609,3 тис.грн.;  
164. зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості - 67.800 тис.грн.;  
165. державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 452.592,3 тис.грн.;  
166. забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 241.935,9 тис.грн.  
167. Стаття 27. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 6.161.218 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
168. Національна доктрина розвитку освіти - 5.723.497,7 тис.грн.;  
169. забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 94.869,6 тис.грн.;  
170. державна програма "Шкільний автобус" - 33.450 тис.грн.;  
171. державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис.грн.  
172. Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 1.327.549,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
173. державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 631.413,6 тис.грн.;  
174. науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 373.806,1 тис.грн.;  
175. Комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис.грн.  
176. Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 540.877,4 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
177. розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 186.028,7 тис.грн.;  
178. державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 98.744,4 тис.грн.;  
179. державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 80.278,2 тис.грн.;  
180. Загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис.грн.;  
181. державна підтримка вітчизняного книговидання - 15.241,6 тис.грн.  
182. Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 225.328,6 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
183. забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 82.196,1 тис.грн.;  
184. підготовка та участь національних збірних команд України в літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів в Олімпійських іграх - 115.000 тис.грн.;  
185. фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 25.985,5 тис.грн.  
186. Стаття 31. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 4.015.578,4 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
187. програма "Українське вугілля" - 3.235.767,4 тис.грн., з них:  
188. державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.100.895,8 тис.грн.;  
189. державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 927.000 тис.грн.;  
190. реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості - 654.089,1 тис.грн.;  
191. часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис.грн.;  
192. створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт - 107.358,5 тис.грн.;  
193. охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах - 80.000 тис.грн.;  
194. гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах - 75.000 тис.грн.;  
195. програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" - 701.589,3 тис.грн., у тому числі:  
196. будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України - 600.000 тис.грн.;  
197. заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 80.000 тис.грн.;  
198. реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 21.589,3 тис.грн.  
199. Стаття 32. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 1.902.638,1 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
200. реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою - 525.720 тис.грн.;  
201. розвиток мінерально-сировинної бази - 248.200 тис.грн.;  
202. загальнодержавна (Національна) космічна програма - 89.500 тис.грн.;  
203. державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми - 25.050 тис.грн.;  
204. програма розвитку промисловості України - 34.100 тис.грн.  
205. Стаття 33. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.091.338,1 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
206. державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 1.991.266 тис.грн.;  
207. підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис.грн.  
208. Стаття 34. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Житлово-комунальне господарство" у сумі 524.897,8 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
209. заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис.грн.;  
210. модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міст Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис.грн.;  
211. ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 26.250 тис.грн.  
212. Стаття 35. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство" - 3.828.541,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
213. здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів, в тому числі ринку зерна, з метою забезпечення продовольчої безпеки держави - 1.000.000 тис.грн.;  
214. дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва та на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва - 600.000 тис.грн.;  
215. Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 401.823,2 тис.грн.;  
216. Програма „Зерно України на 2001-2004 роки" - 192.450 тис.грн.;  
217. Програма „Ліси України" - 125.996,7 тис.грн.;  
218. заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу - 100.000 тис.грн.;  
219. Програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва - 59.136,9 тис.грн.;  
220. Програма розвитку та державної підтримки вівчарства - 3.000 тис.грн.;  
221. Комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морський) економічній зоні України - 2.434 тис.грн.  
222. Стаття 36. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 720.310,4 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
223. Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 284.107,9 тис.грн.;  
224. Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис.грн.;  
225. Державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 31.112,4 тис.грн.;  
226. Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 28.561,9 тис.грн.;  
227. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води - 14.228,7 тис.грн.;  
228. Державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 8.550 тис.грн.;  
229. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів - 7.500 тис.грн.;  
230. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами - 3.533,6 тис.грн.;  
231. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України - 2.110 тис.грн.  
232. Стаття 37. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Оборона" у сумі 5.963.210,1 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
233. забезпечення обороноздатності країни - 3.400.116,7 тис.грн.;  
234. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності) - 368.169,5 тис.грн.;  
235. заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 115.460 тис.грн.;  
236. розвідувальна діяльність у сфері військової оборони - 84.242,7 тис.грн.;  
237. мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України - 16.568,1 тис.грн.;  
238. заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис.грн.;  
239. Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 4.600 тис.грн.  
240. Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 5.857.313,7 тис.грн., з них за наступними пріоритетними напрямками:  
241. забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.264.806,9 тис.грн.;  
242. забезпечення безпеки держави - 632.772 тис.грн.;  
243. реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 619.422,1 тис.грн.;  
244. судова влада - 577.534,6 тис.грн.;  
245. здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобігання пожежам - 510.255,5 тис.грн.;  
246. охорона державного кордону - 451.874 тис.грн.;  
247. нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 257.194,2 тис.грн.;  
248. державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 61.338 тис.грн.;  
249. забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу - 44.000 тис.грн.  
250. Стаття 39. Затвердити у межах бюджетних призначень, визначених головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік згідно з додатком № 3 до цього Закону, державну програму „Капітальні вкладення" у сумі 2.388.965,2 тис.грн. та її розподіл по відповідальних виконавцях, бюджетних програмах і об'єктах згідно з додатком № 5 до цього Закону.  
251. Стаття 40. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.  
252. Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України в межах виділених їм асигнувань.  
253. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.  
254. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно при наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.  
255. Стаття 41. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.  
256. Стаття 42. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 195 грн., інвалідам війни ІІ групи - 160 грн., інвалідам війни ІІІ групи - 130 грн., учасникам бойових дій - 120 грн., особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 195 грн., членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 65 грн.  
257. Стаття 43. Встановити, що у 2004 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України „Про міжнародні договори України".  
258. Стаття 44. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік за економічною структурою видатків:  
259. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);  
260. нарахування на заробітну плату (код 1120);  
261. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  
262. забезпечення продуктами харчування (код 1133);  
263. виплата процентів за державним боргом (код 1200);  
264. трансферти населенню (код 1340);  
265. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).  
266. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.  
267. Стаття 45. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України.  
268. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.  
269. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.  
270. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2004 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:  
271. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;  
272. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;  
273. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.  
274. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.  
275. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї бюджетної установи.  
276. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.  
277. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.  
278. Стаття 46. Установити, що в 2004 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату праці загального та спеціального фонду державного бюджету на утримання Міністерства оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів, створених відповідно до законів України, а також органів виконавчої влади та цивільних установ, до яких відряджені в установленому порядку військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.  
279. Стаття 47. Встановити, що затвердженні у державному бюджеті видатки на централізовані заходи і програми по Міністерству освіти і науки України та Міністерству охорони здоров'я України провадяться ними в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.  
280. Стаття 48. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині кредитування є:  
281. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;  
282. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;  
283. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;  
284. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;  
285. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;  
286. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;  
287. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на інтервенційні операції із зерном;  
288. 8) повернення коштів, наданих Державному комітету України з державного матеріального резерву на закупівлю зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками.  
289. Стаття 49. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 12,20 та 48 цього Закону, спрямовуються відповідно на:  
290. 1) дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);  
291. 2) дотації сільськогосподарським товаровиробникам на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 цього Закону);  
292. 3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 12 цього Закону); при цьому, 35 відсотків зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 65 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, виплату за борговими зобов'язаннями;  
293. 4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
294. 5) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);  
295. 6) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у сумі 80.000 тис.грн. (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);  
296. 7) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);  
297. 8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок 46,9 відсотка джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону, але не більше 600.000 тис.грн.);  
298. 9) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);  
299. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);  
300. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону);  
301. 12) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);  
302. 13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);  
303. 14) відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
304. 15) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);  
305. 16) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);  
306. 17) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);  
307. 18) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 12 цього Закону);  
308. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);  
309. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);  
310. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону,95 відсотків надходжень, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
311. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
312. 23) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 12 цього Закону);  
313. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);  
314. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 12 цього Закону);  
315. 26) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 12 цього Закону);  
316. 27) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);  
317. 28) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 20 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 20 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 20 цього Закону);  
318. 29) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 20 цього Закону);  
319. 30) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 20 цього Закону);  
320. 31) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 48 цього Закону);  
321. 32) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 48 цього Закону);  
322. 33) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 48 цього Закону);  
323. 34) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 48 цього Закону);  
324. 35) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 48 цього Закону);  
325. 36) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 48 цього Закону);  
326. 37) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 48 цього Закону).  
327. Стаття 50. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2004 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" у сумі 2.220 тис.грн., Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" у сумі 1.650 тис.грн., Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" у сумі 800 тис.грн.  
328. VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ  
329. Стаття 51. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2004 році належать:  
330. 1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);  
331. 2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;  
332. 3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;  
333. 4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;  
334. 5) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;  
335. 6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64,66,69 Бюджетного кодексу України.  
336. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.  
337. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб, крім частини цього податку у розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду України.  
338. Стаття 52. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені пунктом 4 статей 3,3` і 4 Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1996, № 20, ст.82) стосовно вартості торгового патенту цифри: "10", "30", "60", "80", "160", "320" замінити відповідно на цифри: "30", "90", "180", "240", "480", "960".Встановлені пунктом 3 статті 5 Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри: "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно на цифри: "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".  
339. Стаття 53. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6, № 7 та № 8 до цього Закону:  
340. 1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та міському бюджету міста Севастополя - у сумі 6.757.417,6 тис.грн.;  
341. 2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - у сумі 202.722,5 тис.грн. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - 75 відсотків;  
342. 3) додаткову дотацію з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста - у сумі 2.000 тис.грн.;  
343. 4) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі 2.249.380,2 тис.грн.;  
344. 5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - у сумі 1.624.617,8 тис.грн.;  
345. 6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - у сумі 2.267.412 тис.грн.;  
346. 7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - у сумі 506.619,3 тис.грн.;  
347. 8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 518.450,3 тис.грн.;  
348. 9) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах - у сумі 141.854,1 тис.грн.;  
349. 10) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 6.147 тис.грн.;  
350. 11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на погашення боргу по відсотках за кредит, наданий у 1997 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Рівненській обласній державній адміністрації на погашення заборгованості по заробітній платі та соціальних виплатах, - у сумі 1.719,4 тис.грн.;  
351. 12) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо соціального захисту населення - у сумі 6.000 тис.грн.;  
352. 13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності - у сумі 400.000 тис.грн.;  
353. 14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 26.250 тис.грн.;  
354. 15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації - у сумі 5.805,4 тис.грн.;  
355. 16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис.грн.;  
356. 17) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на будівництво метрополітену - у сумі 5.000 тис.грн.;  
357. 19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на будівництво метрополітену - у сумі 6.000 тис.грн.;  
358. 18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на будівництво метрополітену - у сумі 5.000 тис.грн.;  
359. 19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Ялти на будівництво водоочисної станції - 5.000 тис.грн.;  
360. 20) субвенцію з державного бюджету Новгород-Сіверському районному бюджету Чернігівської області на проведення невідкладних відновлювальних робіт в центральній районній лікарні - 7.000 тис.грн.;  
361. 21) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на будівництво обласного протитуберкульозного диспансеру - 5.000 тис.грн.  
362. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.  
363. Стаття 54. Установити, що кошти субвенції, визначеної пунктом 13 статті 53 Закону, спрямовуються на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі не менше 50 відсотків.  
364. Стаття 55. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.  
365. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.  
366. Стаття 56. Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.  
367. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:  
368. 1) податок на прибуток підприємств;  
369. 2) податок на додану вартість (крім податку на додану вартість, визначеного пунктами 1 і 2 статті 12 цього Закону);  
370. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
371. 4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
372. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
373. 6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
374. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);  
375. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;  
376. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);  
377. 10) вивізне мито;  
378. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;  
379. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
380. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  
381. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.  
382. Недоотримана згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік квартальна сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.  
383. Стаття 57. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону.  
384. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рік.  
385. Стаття 58. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 7 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:  
386. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);  
387. до обласного бюджету - 12,5 відсотка;  
388. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;  
389. до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;  
390. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;  
391. до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.  
392. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 6 до цього Закону.  
393. Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.  
394. Стаття 59. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.  
395. Стаття 60. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2004 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.  
396. Стаття 61. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та визначення її розмірів, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 85 грн. у розрахунку на одну особу.  
397. Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі 100 грн.  
398. Установити, що у 2004 році:  
399. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;  
400. одноразова допомога при народженні дитини незастрахованим особам надається у розмірі 300 грн.;  
401. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;  
402. нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 85 грн.  
403. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.  
404. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.  
405. Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.  
406. Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а також на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних місцевих бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.  
407. Стаття 63. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку вартості 1 тонни твердого палива на домогосподарство.  
408. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.  
409. Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.  
410. Стаття 64. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2004 році є:  
411. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:  
412. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;  
413. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);  
414. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;  
415. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;  
416. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;  
417. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;  
418. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;  
419. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;  
420. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);  
421. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;  
422. 5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;  
423. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;  
424. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;  
425. 8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;  
426. 9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;  
427. 10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.  
428. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.  
429. При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.  
430. VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
431. Стаття 65. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 94 цього Закону.  
432. Стаття 66. Установити, що господарські організації:  
433. - державні та казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку;  
434. - акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку, пропорційно державній частці (акції, паїв) у їх статутних фондах, але не більше 15 відсотків від чистого прибутку.  
435. Вказані господарські організації сплачують зазначені платежі в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств та подають органам державної податкової служби інформацію щодо нарахованих та сплачених платежів за формою, визначеною Державною податковою адміністрацією разом з декларацією з податку на прибуток підприємств.  
436. Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2 відсотків.  
437. Стаття 68. Заборонити в 2004 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.  
438. Стаття 69. Установити, що в 2004 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 33, ст. 207; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.  
439. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238).  
440. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.  
441. Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в термін визначений абзацом третім цієї статті для платників податку дія частини другої статті 149 Земельного Кодексу України (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 12-13, ст. 92), щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних ділянок, призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до повноважень, зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель і використовувати їх згідно із законодавством.  
442. Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств),6,13,17,19,23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.  
443. Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені підпунктами 3 і 4 статті 12 Закону України „Про плату за землю" застосовуються до спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.  
444. Стаття 70. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.  
445. Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.  
446. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.  
447. Стаття 71. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.  
448. Стаття 72. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.  
449. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.  
450. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.  
451. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.  
452. Стаття 73. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходяться під опікою або піклуванням громадян, що має право на пільги, та проживає разом з ним.  
453. Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими пільгами.  
454. Стаття 74. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності та збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію:  
455. 1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України,1992 р., № 41, ст. 598; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
456. 2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України,1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;  
457. 3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України,1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
458. 4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України,1994 р., № 17, ст. 99; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;  
459. 5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., № 9 - 10, ст. 68; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
460. 6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України,1993 р., № 4, ст. 19);  
461. 7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;  
462. 8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 25, ст. 172);  
463. 9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України,1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
464. 10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України,1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
465. 11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 23, ст. 177; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
466. 12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
467. 13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
468. 14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 46, ст. 393; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
469. 15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
470. 16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 49, ст. 259);  
471. 17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 20, ст. 134);  
472. 18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 30, ст. 142);  
473. 19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України в разі їх цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20,21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10, № 15, ст. 74; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
474. 20) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 30, ст. 249);  
475. 21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України,1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині формування дорожніх фондів;  
476. 22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України,1998 р., № 46 - 47, ст. 280; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;  
477. 23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 45, ст. 397; 2002 р., № 11, ст. 79, № 12 - 13, ст. 92) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;  
478. 24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;  
479. 25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 27, ст. 212; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
480. 26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 2 - 3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
481. 27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
482. 28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України,1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;  
483. 29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 36, ст. 298; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
484. 30) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
485. 31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 27, ст. 211);  
486. 32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 17, ст. 122; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
487. 33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 та 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 43, ст. 370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та параолімпійських видів спорту;  
488. 34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 12, ст. 64);  
489. 35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 38, ст. 315);  
490. 36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193);  
491. 37) пунктів 83,84,85,87,118,125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 33 - 34, ст. 272; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);  
492. 38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 10, ст. 44);  
493. 39) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України,2003 р., № 24, ст. 162);  
494. 40) статей 21,22 та пункту 3 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 36, ст. 266).  
495. 41) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР,1991, № 21, ст.252) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;  
496. 42) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України,1992 р., № 15, ст. 190);  
497. 43) пункту 6 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 19.06.2003 № 980 (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);  
498. 44) статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71) в частині встановлення пенсій за особливі заслуги комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;  
499. 45) абзацу 4 статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України,1992, № 49, ст.668);  
500. 46) першого речення частини третьої статті 2 розділу 1 Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про електроенергетику" від 19.06.2003 № 982 щодо фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, з державного або місцевих бюджетів;  
501. 47) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,2001, № 37-38, ст. 189), статті 16 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889 в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби;  
502. 48) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,2003, № 12, ст. 88) для основних фондів групи 1,2,3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондів групи 1,2,3, які використовуються у виробничій діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення вказаних новопридбаних (виготовлених) основних фондів понесених платником податку після 1 січня 2004 року;  
503. 49) пункту 1) частини 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,2003 р., № 30, ст. 243);  
504. 50) пунктів 5-1,6,13,17,19,23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205);  
505. 51) частини ІІ статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку;  
506. 52) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.6 - 5.1.14,5.1.16,5.1.17,5.1.19,5.1.20,5.1.22,5.1.23 пункту 5.1, підпунктів 5.2.1,5.2.3,5.2.4 пункту 5.2, пункту 5.4 статті 5, підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктів 11.18,11.19,11.20,11.23,11.26 - 11.28,11.30 - 11.32,11.34,11.35 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України,1993 р., № 10, ст. 77; 1996 р., № 9, ст. 41)";  
507. 53) підпункту 4.2.13 пункту 4.2 статті 4, підпунктів 5.2.2,5.2.3,5.2.11,5.2.12,5.2.13,5.2.14 пункту 5.2, підпункту 5.8.4 пункту 5.8 статті 5, підпункту 7.12.1 пункту 7.12, підпунктів 7.13.1.,7.13.2,7.13.4.,7.13.5.,7.13.6,7.13.7 пункту 7.13., пунктів 7.14.,7.15 та 7.18 статті 7, пунктів 22.21,22.24,22.25,22.26,22.28 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 10, ст.35; 1999 р., № 48, ст. 418; 2000 р., № 5, ст. 34, № 32, ст. 254, № 38, ст. 319, № 39, ст. 333, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 2, ст. 11);  
508. 54) останнього абзацу підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
509. 55) пункту 8.7 статті 8 Закону України „Про податок на додану вартість" в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість в рахунок платежів з інших податків, зборів, які зараховуються до Державного бюджету України;  
510. 56) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України,2001, № 11, ст.47) щодо зобов'язань бюджетних установ;  
511. 57) частини четвертої підпункту б пункту 22.11 статті 22 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 № 889;  
512. 58) частини третьої статті 46 Закону України „Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України,1999, № 24, ст. 207; № 34, ст.274; 2001, № 11, ст. 54; 2003, № 5, ст. 46) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження.  
513. Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України,1999 р., № 28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2000 р., № 46, ст. 393; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України,1998 р., № 32, ст. 215; 1999 р., № 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 20, ст. 134), частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України,2001 р., № 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.  
514. Стаття 75. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють в бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.  
515. Стаття 76. Установити, що Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України,2002 р., № 38-39, ст. 288) вводиться в дію з 1 грудня 2004 року.  
516. Стаття 77. Установити, що у 2004 році:  
517. - у підпункті 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону України „Про податок на прибуток підприємств" підпункт 7.11.5 замінено на підпункти 7.11.3 - 7.11.7.  
518. Установити для платників податку на прибуток в 2004 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2004 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять місяців 2004 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду;  
519. - звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.  
520. Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.  
521. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:  
522. 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;  
523. 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).  
524. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.  
525. Стаття 79. З метою ефективного використання страхових внесків державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів в їх доходах без урахування залишку на початок року у таких розмірах:  
526. Пенсійний фонд України - 1,65 відсотка;  
527. Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності - 4 відсотка;  
528. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 13,41 відсотка;  
529. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України - 4,41 відсотка.  
530. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.  
531. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.  
532. Стаття 80. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році на зворотній основі кошти у сумі 107.358,5 тис.грн. на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, згідно з додатком № 9 до цього Закону у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
533. Стаття 81. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі 200.000 тис.грн. виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі 20 відсотків.  
534. Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб провадяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.  
535. Стаття 83. Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 237 грн. на місяць.  
536. Стаття 84. Установити, що у 2004 році:  
537. виплата пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про Національний банк України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про дипломатичну службу", частини третьої статті 53 Закону України „Про пенсійне забезпечення" (особам, які вийшли на пенсію до набрання чинності Законом України від 17.11.1999 № 1222 „Про внесення змін до деяких Законів України"), Митного кодексу України та Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 № 379, здійснюється лише пенсіонерам, які не мають доходів у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) їм відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;  
538. виплата пенсій за особливі заслуги перед Україною здійснюється у розмірі 50 відсотків призначеного розміру.  
539. Стаття 85. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити заходів щодо скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади не менш як на 10 відсотків.  
540. Установити, що Кабінет Міністрів України не має права приймати в 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.  
541. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.  
542. Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим Законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
543. Стаття 87. Встановити, що контроль за справлянням платежів до бюджету здійснюється органами, що повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 10 до цього Закону.  
544. Стаття 88. Установити, що у 2004 році, до прийняття спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:  
545. 1) розміри фіксованого податку, які визначені в абзацах 18 та 19 пункту 1 статті 14 розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" змінити з 20 та 100 грн. на 100 та 300 грн.;  
546. 2) ставки єдиного податку, які визначені в абзаці другому пункту 2 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" змінити з 20 та 200 грн. на 200 та 600 грн.  
547. Стаття 89. Встановити, що у 2004 році:  
548. - сума податку на додану вартість сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих потужностях та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за вироблені та продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі і використовується з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.  
549. Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України;  
550. - сума податку на додану вартість сплачується до бюджету щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, сума податку на додану вартість зараховується до спеціального фонду Державного бюджету і використовується на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва.  
551. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага виручки від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.  
552. Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.  
553. Стаття 90. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).  
554. Стаття 91. Установити, що в 2004 році при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкту оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1січня 2002 року і не було погашено на 1 січня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 Перехідних положень Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,2003 р., № 12, ст.88), не враховується у зменшення об'єкту оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового року.  
555. Стаття 92. Установити, що у 2004 році до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб не включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) суми оплати праці в іноземній валюті, що отримують працівники закордонних дипломатичних установ України з державного бюджету під час їх перебування у довготерміновому закордонному відрядженні.  
556. Стаття 93. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги цього податку усіма підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту України, спрямовуються як додаткові видатки, понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
557. Стаття 94. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
558. Стаття 95. Додатки № 1 - 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
559. Стаття 96. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.  
560. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Доходи Державного бюджету України на 2004 рік тис.грн. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
561. 10000000 Податкові надходження 38 594 959,9 35 833 555,9 2 761 404,0  
562. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 12 304 200,0 12 304 200,0  
563. 11010000 Податок з доходів фізичних осіб 636 400,0 636 400,0  
564. 11020000 Податок на прибуток підприємств 11 667 800,0 11 667 800,0  
565. 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 669 845,0 669 845,0  
566. 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 55 400,0 55 400,0  
567. 13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 55 400,0 55 400,0  
568. 13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 250 300,0 250 300,0  
569. 13030000 Платежі за користування надрами 62 900,0 62 900,0  
570. 13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 62 900,0 62 900,0  
571. 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 300 000,0 300 000,0  
572. 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1 245,0 1 245,0  
573. 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 21 282 920,0 18 831 654,0 2 451 266,0  
574. 14010000 Податок на додану вартість 17 070 000,0 16 470 000,0 600 000,0  
575. 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 16 375 000,0 15 775 000,0 600 000,0  
576. 14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -8 985 000,0 -8 985 000,0  
577. з них за рішеннями суду -665 000,0 -665 000,0  
578. Довідково: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням проведеного бюджетного відшкодування грошовими коштами 7 390 000,0 6 790 000,0 600 000,0  
579. 14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 9 680 000,0 9 680 000,0  
580. 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 5 381 300,0 3 921 184,0 1 460 116,0  
581. з них:  
582. 14020700 Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) 273 615,0 273 615,0  
583. 14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 592 650,0 201 500,0 391 150,0  
584. 14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 164 970,0 164 970,0  
585. 14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 34 500,0 34 500,0  
586. 14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 12 570,0 12 570,0  
587. 14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 850,0 850,0  
588. 14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 13 000,0 13 000,0  
589. 14060800 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 150,0 150,0  
590. 14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 500,0 500,0  
591. 14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 35 500,0 35 500,0  
592. 14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 7 600,0 7 600,0  
593. 14061400 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 55 000,0 55 000,0  
594. 14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 5 300,0 5 300,0  
595. 14080000 Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку на додану вартість з простроченим терміном повернення -1 926 000,0 -1 926 000,0  
596. 15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 4 173 994,9 4 012 856,9 161 138,0  
597. 15010000 Ввізне мито 3 619 800,0 3 479 800,0 140 000,0  
598. 15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3 253 200,0 3 253 200,0  
599. 15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 166 600,0 166 600,0  
600. 15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 200 000,0 60 000,0 140 000,0  
601. 15020000 Вивізне мито 250 000,0 250 000,0  
602. 15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 250 000,0 250 000,0  
603. 15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 214 194,9 193 056,9 21 138,0  
604. 15050000 Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 90 000,0 90 000,0  
605. 16000000 Інші податки 164 000,0 15 000,0 149 000,0  
606. 16020000 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 9 000,0 9 000,0  
607. 16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 15 000,0 15 000,0  
608. 16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 140 000,0 140 000,0  
609. 20000000 Неподаткові надходження 16 532 619,4 6 138 685,8 10 393 933,6  
610. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 5 611 286,1 5 081 481,1 529 805,0  
611. 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 699 337,1 699 337,1  
612. 21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 500 000,0 500 000,0  
613. 21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 60 000,0 60 000,0  
614. 21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 300 000,0 300 000,0  
615. 21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 300 000,0 300 000,0  
616. 21060000 Рентна плата 3 482 144,0 3 482 144,0  
617. 21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 436 800,0 436 800,0  
618. 21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526 320,0 526 320,0  
619. 21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 2 243 400,0 2 243 400,0  
620. 21060600 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 185 635,0 185 635,0  
621. 21060700 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 17 159,0 17 159,0  
622. 21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 72 830,0 72 830,0  
623. 21080000 Інші надходження 569 805,0 40 000,0 529 805,0  
624. 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 376 240,0 326 240,0 50 000,0  
625. 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0  
626. 22070000 Виконавчий збір 100 000,0 50 000,0 50 000,0  
627. 22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 165 000,0 165 000,0  
628. 22080100 Плата за оренду цілісних майнових комплексів 165 000,0 165 000,0  
629. 22090000 Державне мито 60 000,0 60 000,0  
630. 22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 47 800,0 47 800,0  
631. 22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 440,0 440,0  
632. 23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 322 000,0 322 000,0  
633. 23010000 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації 1 000,0 1 000,0  
634. 23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 321 000,0 321 000,0  
635. 24000000 Інші неподаткові надходження 4 839 791,4 408 964,7 4 430 826,7  
636. 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 20 000,0 20 000,0  
637. 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 5 000,0 5 000,0  
638. 24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 200,0 200,0  
639. 24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 526 956,7 186 120,0 340 836,7  
640. 24060000 Інші надходження 155 644,7 139 375,0 16 269,7  
641. 24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 12 000,0 12 000,0  
642. 24060300 Інші надходження 100 000,0 100 000,0  
643. 24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 1 869,7 1 869,7  
644. 24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 2 000,0 2 000,0  
645. 24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0 700,0  
646. 24061400 Збір за використання радіочастотного ресурсу 22 000,0 22 000,0  
647. 24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 16 875,0 3 375,0 13 500,0  
648. 24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0 200,0  
649. 24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 25 000,0 25 000,0  
650. 24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 25 000,0 25 000,0  
651. 24090000 Портовий (адміністративний) збір 24 697,0 2 469,7 22 227,3  
652. 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 31 000,0 31 000,0  
653. 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 31 000,0 31 000,0  
654. 24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла  
655. 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 1 280 000,0 1 280 000,0  
656. 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 2 771 293,0 2 771 293,0  
657. 24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 942 586,0 1 942 586,0  
658. 24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 8 904,9 8 904,9  
659. 24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 388 758,0 388 758,0  
660. 24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 136 354,3 136 354,3  
661. 24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 294 689,8 294 689,8  
662. 25000000 Власні надходження бюджетних установ 5 383 301,9 5 383 301,9  
663. 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 5 329 413,2 5 329 413,2  
664. 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 5 329 413,2 5 329 413,2  
665. 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 53 888,7 53 888,7  
666. 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 53 476,7 53 476,7  
667. 25020200 Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень 412,0 412,0  
668. 30000000 Доходи від операцій з капіталом 465 003,0 174 503,0 290 500,0  
669. 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 46 000,0 46 000,0  
670. 31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 40 000,0 40 000,0  
671. 31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 6 000,0 6 000,0  
672. 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 390 500,0 100 000,0 290 500,0  
673. 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 290 500,0 290 500,0  
674. 32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 100 000,0 100 000,0  
675. 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 28 503,0 28 503,0  
676. 40000000 Офіційні трансферти 153 648,5 153 648,5  
677. 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 153 648,5 153 648,5  
678. 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 153 648,5 153 648,5  
679. 50000000 Цільові фонди 224 430,4 224 430,4  
680. 50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 150 000,0 150 000,0  
681. 50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 74 430,4 74 430,4  
682. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 55 970 661,2 42 146 744,7 13 823 916,5  
683. 40000000 Офіційні трансферти 2 249 380,2 2 249 380,2  
684. 41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 2 249 380,2 2 249 380,2  
685. Всього доходів 58 220 041,4 44 396 124,9 13 823 916,5  
686. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Фінансування Державного бюджету України на 2004 рік тис.грн. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Загальне фінансування 2 369 374,1 1 926 000,0 443 374,1  
687. 400000 Фінансування за борговими операціями 344 154,2 -881,5 345 035,7  
688. 401000 Запозичення 9 930 901,4 9 056 060,7 874 840,7  
689. 401100 Внутрішні запозичення 4 494 500,0 4 494 500,0  
690. 401200 Зовнішні запозичення 5 436 401,4 4 561 560,7 874 840,7  
691. 402000 Погашення -9 586 747,2 -9 056 942,2 -529 805,0  
692. 402100 Внутрішні зобов'язання -3 927 541,7 -3 927 541,7  
693. 402200 Зовнішні зобов'язання -5 659 205,5 -5 129 400,5 -529 805,0  
694. 500000 Надходження від приватизації державного майна 2 136 580,0 2 038 241,6 98 338,4  
695. 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуван 2 101 280,0 2 038 241,6 63 038,4  
696. 502000 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 300,0 300,0  
697. 503000 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 35 000,0 35 000,0  
698. 600000 Фінансування за активними операціями -111 360,1 -111 360,1  
699. 601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю -111 360,1 -111 360,1  
700. 601100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 430 639,9 430 639,9  
701. 601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -542 000,0 -542 000,0  
702. Додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2004 рік (тис.грн.) КПКВ КФ КВ Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Разом: 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 1 333 835,8 549 963,0 1 883 798,8  
703. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 1 319 996,7 549 913,0 1 869 909,7  
704. 2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 3 710,7 1 869,7 5 580,4  
705. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 312,5 0,0 2 312,5  
706. 2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 7 740,2 6 232,7 13 972,9  
707. 2301040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 1 910,7 0,0 1 910,7  
708. 2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 500,9 76,4 577,3  
709. 2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 139,9 0,0 139,9  
710. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 118 348,4 284 576,1 402 924,5  
711. 2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 22 735,8 13 058,8 35 794,6  
712. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 182,3 0,0 182,3  
713. 2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 20 641,7 6 086,0 26 727,7  
714. 2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 89 319,2 2 193,8 91 513,0  
715. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 39 939,3 6 073,3 46 012,6  
716. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 48 859,6 12 928,1 61 787,7  
717. 2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 33 685,4 20 877,1 54 562,5  
718. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 7 083,7 464,5 7 548,2  
719. 2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 7 425,5 3 108,1 10 533,6  
720. 2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 298 165,2 144 510,1 442 675,3  
721. 2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000,0 0,0 5 000,0  
722. 2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 104 900,0 0,0 104 900,0  
723. 2301280 0763 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 25 900,0 0,0 25 900,0  
724. 2301290 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 67 800,0 0,0 67 800,0  
725. 2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 7 411,4 0,0 7 411,4  
726. 2301340 0763 Державний контроль за якістю лікарських засобів 1 758,0 8 832,8 10 590,8  
727. 2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 3 575,3 10,0 3 585,3  
728. 2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 900,0 0,0 900,0  
729. 2301370 0763 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 54 851,1 0,0 54 851,1  
730. 2301380 0763 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 14 852,2 0,0 14 852,2  
731. 2301390 0763 Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 130 360,1 0,0 130 360,1  
732. 2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 55 748,8 0,0 55 748,8  
733. 2301410 0825 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 1 510,2 170,0 1 680,2  
734. 2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 858,4 205,0 1 063,4  
735. 2301450 0763 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 132 000,0 0,0 132 000,0  
736. 2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 6 955,2 38 640,5 45 595,7  
737. 2301800 0734 Берегоукріплювальні роботи на території дитячого санаторію для інвалідів "Затока" у м. Білгород-Дністровській Одеської області 2 915,0 0,0 2 915,0  
738. 2302000 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 665,7 50,0 715,7  
739. 2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 665,7 50,0 715,7  
740. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 13 173,4 0,0 13 173,4  
741. 2304020 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 13 173,4 0,0 13 173,4  
742. 2200000 Міністерство освіти і науки України 2 719 322,4 1 847 856,5 4 567 178,9  
743. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 2 615 697,3 1 786 609,4 4 402 306,7  
744. 2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 3 971,1 60,0 4 031,1  
745. 2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 47 021,2 0,0 47 021,2  
746. 2201030 0140 Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень 8 963,8 0,0 8 963,8  
747. 2201040 0980 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 13 900,5 34 641,6 48 542,1  
748. 2201050 0150 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 7 713,5 0,0 7 713,5  
749. 2201060 0150 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 4 644,5 0,0 4 644,5  
750. 2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 8 100,0 0,0 8 100,0  
751. 2201080 0150 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 359,0 0,0 1 359,0  
752. 2201090 0980 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 1 574,8 0,0 1 574,8  
753. 2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 20 874,0 2 340,0 23 214,0  
754. 2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 9 803,8 1 144,6 10 948,4  
755. 2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 15 431,3 2 345,8 17 777,1  
756. 2201130 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 764 165,2 131 305,7 895 470,9  
757. 2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 12 239,7 150,2 12 389,9  
758. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 293 994,3 176 800,0 470 794,3  
759. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 038 153,0 1 330 000,0 2 368 153,0  
760. 2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту 33 700,0 0,0 33 700,0  
761. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 350,0 0,0 1 350,0  
762. 2201190 0970 Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл 4 000,0 0,0 4 000,0  
763. 2201200 0990 Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті 33 700,0 0,0 33 700,0  
764. 2201220 0240 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 288,6 0,0 1 288,6  
765. 2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 94 869,6 0,0 94 869,6  
766. 2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 16 570,0 3 603,4 20 173,4  
767. 2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 69,1 0,0 69,1  
768. 2201270 0826 Збереження та популяризація історії авіабудування 344,8 0,0 344,8  
769. 2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 28,1 0,0 28,1  
770. 2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 6 667,5 0,0 6 667,5  
771. 2201300 0350 Спецінформації 1 200,0 0,0 1 200,0  
772. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 11 271,2 2 464,3 13 735,5  
773. 2201320 0950 Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 1 411,7 1 384,0 2 795,7  
774. 2201330 0140 Фундаментальні дослідження в наукових установах 26 858,3 4 675,2 31 533,5  
775. 2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 3 805,1 0,0 3 805,1  
776. 2201350 0150 Прикладні розробки в наукових установах 3 320,4 1 044,3 4 364,7  
777. 2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 17 005,9 30 132,4 47 138,3  
778. 2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 082,3 0,0 1 082,3  
779. 2201410 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 7 708,9 6 844,9 14 553,8  
780. 2201420 0980 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 342,6 0,0 342,6  
781. 2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 63 743,5 57 673,0 121 416,5  
782. 2201440 0970 Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 33 450,0 0,0 33 450,0  
783. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 6 900,8 0,0 6 900,8  
784. 2202010 0411 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 850,8 0,0 850,8  
785. 2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 6 050,0 0,0 6 050,0  
786. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів 679,4 0,0 679,4  
787. 2204010 0990 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 679,4 0,0 679,4  
788. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 2 951,2 0,0 2 951,2  
789. 2205010 0150 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 141,2 0,0 141,2  
790. 2205020 0150 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 2 810,0 0,0 2 810,0  
791. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 93 093,7 61 247,1 154 340,8  
792. 2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 12 351,5 864,3 13 215,8  
793. 2206020 0980 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 1 107,8 1 729,0 2 836,8  
794. 2206030 0980 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 533,7 0,0 533,7  
795. 2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 153,0 0,0 153,0  
796. 2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 78 947,7 58 653,8 137 601,5  
797. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 1 722 412,2 219 113,7 1 941 525,9  
798. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 1 471 263,0 68 887,9 1 540 150,9  
799. 2501010 0412 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 7 651,2 757,2 8 408,4  
800. 2501020 0481 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 7 969,9 780,1 8 750,0  
801. 2501030 1080 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 109,9 0,0 109,9  
802. 2501040 1080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 274,0 0,0 274,0  
803. 2501050 0941 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 418,9 1 266,6 4 685,5  
804. 2501060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 192,5 5,0 197,5  
805. 2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 2 706,7 23,2 2 729,9  
806. 2501080 0734 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 21 293,1 1 263,9 22 557,0  
807. 2501090 1090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 600,0 0,0 600,0  
808. 2501110 1040 Заходи із соціального захисту дітей 2 000,0 0,0 2 000,0  
809. 2501120 1010 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 13 048,0 0,0 13 048,0  
810. 2501130 1020 Допомога малозабезпеченим пенсіонерам 1 640,0 0,0 1 640,0  
811. 2501140 1090 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 25 246,9 0,0 25 246,9  
812. 2501150 1030 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 140 131,9 0,0 140 131,9  
813. 2501160 1030 Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР 302,1 0,0 302,1  
814. 2501170 1010 Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 4 450,4 0,0 4 450,4  
815. 2501180 1070 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 2 191,1 0,0 2 191,1  
816. 2501190 0481 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 270,0 0,0 270,0  
817. 2501200 1070 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 221 763,7 0,0 221 763,7  
818. в тому числі погашення заборгованості 84 069,7 0,0 84 069,7  
819. 2501210 1070 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 349 264,1 0,0 349 264,1  
820. в тому числі погашення заборгованості 43 163,7 0,0 43 163,7  
821. 2501220 1070 Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 450,0 0,0 450,0  
822. 2501230 1070 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 540 666,6 0,0 540 666,6  
823. в тому числі погашення заборгованості 172 766,6 0,0 172 766,6  
824. 2501240 1070 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 200,0 0,0 7 200,0  
825. 2501250 1070 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5 796,0 0,0 5 796,0  
826. 2501260 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 82 450,0 0,0 82 450,0  
827. 2501270 1010 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 200,0 0,0 7 200,0  
828. 2501280 1062 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5 000,0 0,0 5 000,0  
829. 2501300 1070 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 700,0 0,0 2 700,0  
830. 2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 10 000,0 60 828,1 70 828,1  
831. 2501610 1090 Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 276,0 3 963,8 4 239,8  
832. 2501800 1062 Будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів-сліпих 5 000,0 0,0 5 000,0  
833. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 7 107,3 0,0 7 107,3  
834. 2503010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 7 107,3 0,0 7 107,3  
835. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 5 586,0 225,8 5 811,8  
836. 2505010 1030 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 816,8 0,0 816,8  
837. 2505020 0734 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 2 285,9 225,8 2 511,7  
838. 2505030 1030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 102,6 0,0 102,6  
839. 2505050 1030 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 2 380,7 0,0 2 380,7  
840. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 238 455,9 150 000,0 388 455,9  
841. 2507010 1010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 6 196,2 0,0 6 196,2  
842. 2507030 1010 Забезпечення інвалідів автомобілями 33 000,0 0,0 33 000,0  
843. 2507040 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000,0 0,0 16 000,0  
844. 2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 30 243,7 0,0 30 243,7  
845. 2507060 1010 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956,0 0,0 6 956,0  
846. 2507070 1010 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000,0 0,0 6 000,0  
847. 2507080 1010 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60,0 150 000,0 150 060,0  
848. 2507090 1010 Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 140 000,0 0,0 140 000,0  
849. 6480000 Пенсійний фонд України 0,0 2 771 293,0 2 771 293,0  
850. 6481000 Пенсійний фонд України 0,0 2 771 293,0 2 771 293,0  
851. 6481020 1020 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 0,0 321 655,0 321 655,0  
852. 6481030 1020 Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 0,0 1 531 258,2 1 531 258,2  
853. 6481040 1020 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 0,0 97 533,7 97 533,7  
854. 6481050 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 0,0 5 216,4 5 216,4  
855. 6481060 1020 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 0,0 286 599,8 286 599,8  
856. 6481070 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 0,0 360 388,4 360 388,4  
857. 6481080 1070 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0,0 4 002,4 4 002,4  
858. 6481090 1070 Відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 0,0 164 639,1 164 639,1  
859. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України 312 364,3 50 674,9 363 039,2  
860. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 282 028,1 46 007,2 328 035,3  
861. 1801010 0829 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 5 161,8 32,7 5 194,5  
862. 1801020 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 1 429,9 0,0 1 429,9  
863. 1801030 0921 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 1 431,7 0,0 1 431,7  
864. 1801040 0922 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 10 246,5 311,2 10 557,7  
865. 1801050 0941 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 454,8 255,9 2 710,7  
866. 1801060 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 50 060,7 36 820,3 86 881,0  
867. 1801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 1 039,3 3 800,0 4 839,3  
868. 1801080 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 102,5 0,0 102,5  
869. 1801090 0990 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 266,5 6,0 272,5  
870. 1801100 0824 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 4 341,0 0,0 4 341,0  
871. 1801110 0821 Фінансова підтримка національних театрів 40 207,5 0,0 40 207,5  
872. 1801120 0822 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 39 292,2 0,0 39 292,2  
873. 1801130 0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів і реалізації творчих проектів 1 000,0 0,0 1 000,0  
874. 1801140 0829 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 496,0 0,0 1 496,0  
875. 1801150 0829 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 2 500,0 0,0 2 500,0  
876. 1801160 0829 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 700,0 700,0 1 400,0  
877. 1801170 0829 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 28 053,3 0,0 28 053,3  
878. 1801180 0829 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 18 560,0 0,0 18 560,0  
879. 1801190 0825 Бібліотечна справа 16 712,2 642,0 17 354,2  
880. 1801200 0826 Музейна справа та виставкова діяльність 21 750,3 2 440,9 24 191,2  
881. 1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 92,3 133,2 225,5  
882. 1801230 0823 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 19 500,0 700,0 20 200,0  
883. 1801240 0829 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 1 779,0 165,0 1 944,0  
884. 1801260 0829 Заходи з відтворення культури національних меншин 1 500,0 0,0 1 500,0  
885. 1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 144,8 0,0 144,8  
886. 1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 1 500,0 0,0 1 500,0  
887. 1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань 705,8 0,0 705,8  
888. 1801310 0825 Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 10 000,0 0,0 10 000,0  
889. 1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 342,8 0,0 342,8  
890. 1802010 0829 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 227,5 0,0 227,5  
891. 1802020 0829 Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 115,3 0,0 115,3  
892. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 650,9 0,0 650,9  
893. 1803010 0829 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 135,6 0,0 135,6  
894. 1803020 0829 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 515,3 0,0 515,3  
895. 1805000 Державна служба охорони культурної спадщини 29 342,5 4 667,7 34 010,2  
896. 1805010 0829 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 386,2 0,0 386,2  
897. 1805020 0827 Збереження історико-культурної спадщини 28 806,2 4 667,7 33 473,9  
898. 1805030 0829 Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури 150,1 0,0 150,1  
899. 0110000 Апарат Верховної Ради України 202 510,4 35 312,0 237 822,4  
900. 0111000 Апарат Верховної Ради України 202 510,4 35 312,0 237 822,4  
901. 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 113 196,0 0,0 113 196,0  
902. 0111020 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 31 541,4 0,0 31 541,4  
903. 0111030 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 000,0 0,0 1 000,0  
904. 0111040 0113 Візити народних депутатів України за кордон 8 500,0 0,0 8 500,0  
905. 0111050 0111 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 27 222,6 3 048,0 30 270,6  
906. 0111060 0111 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 4 627,0 0,0 4 627,0  
907. 0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 700,0 32 264,0 36 964,0  
908. 0111080 0831 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 5 985,0 0,0 5 985,0  
909. 0111090 0832 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 4 988,4 0,0 4 988,4  
910. 0111100 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750,0 0,0 750,0  
911. 0300000 Державне управління справами 304 785,3 97 530,1 402 315,4  
912. 0301000 Апарат Державного управління справами 280 744,5 97 530,1 378 274,6  
913. 0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 41 775,2 0,0 41 775,2  
914. 0301020 0111 Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 5 402,1 0,0 5 402,1  
915. 0301030 0111 Обслуговування діяльності Президента України 30 170,3 7 824,8 37 995,1  
916. 0301040 0113 Візити Президента України за кордон 5 900,0 0,0 5 900,0  
917. 0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 4 000,0 0,0 4 000,0  
918. 0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 22 450,0 67 934,0 90 384,0  
919. 0301070 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 1 547,2 0,0 1 547,2  
920. 0301080 0140 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 7 640,8 0,0 7 640,8  
921. 0301090 0150 Прикладні розробки у сфері державного управління 600,0 0,0 600,0  
922. 0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 13 457,3 691,4 14 148,7  
923. 0301120 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 3 088,5 1 965,8 5 054,3  
924. 0301130 0950 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною Академією державного управління при Президентові України 19 535,6 14 436,7 33 972,3  
925. 0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 3 060,3 440,4 3 500,7  
926. 0301160 0111 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 7 200,0 0,0 7 200,0  
927. 0301170 0731 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 26 020,0 1 767,0 27 787,0  
928. 0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 16 440,0 1 970,0 18 410,0  
929. 0301200 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 1 360,0 500,0 1 860,0  
930. 0301220 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 226,3 0,0 226,3  
931. 0301230 0950 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 22,6 0,0 22,6  
932. 0301250 0731 Закупівля діагностичного та лікувального обладнання для клінічної лікарні "Феофанія" 20 000,0 0,0 20 000,0  
933. 0301260 0422 Ведення лісового та мисливського господарства 1 445,7 0,0 1 445,7  
934. 0301270 0832 Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль" 4 902,6 0,0 4 902,6  
935. 0301800 0731 (Реєстр.картка №1) "Феофанія", м. Київ 30 500,0 0,0 30 500,0  
936. 0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 14 000,0 0,0 14 000,0  
937. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 740,5 0,0 740,5  
938. 0303010 0111 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 740,5 0,0 740,5  
939. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України 2 750,9 0,0 2 750,9  
940. 0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 2 602,3 0,0 2 602,3  
941. 0304020 0481 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 55,7 0,0 55,7  
942. 0304030 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 92,9 0,0 92,9  
943. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 6 937,5 0,0 6 937,5  
944. 0306020 0822 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 778,5 0,0 778,5  
945. 0306040 0829 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 159,0 0,0 159,0  
946. 0306800 0490 Реконструкція будівель і споруд Національного комплексу "Експоцентр України" 6 000,0 0,0 6 000,0  
947. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 611,9 0,0 611,9  
948. 0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 611,9 0,0 611,9  
949. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 13 000,0 0,0 13 000,0  
950. 0309010 0133 Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 13 000,0 0,0 13 000,0  
951. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 127 831,0 4 823,9 132 654,9  
952. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 127 831,0 4 823,9 132 654,9  
953. 0411010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 43 739,0 0,0 43 739,0  
954. 0411020 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 3 000,0 0,0 3 000,0  
955. 0411030 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 42 366,2 4 683,9 47 050,1  
956. 0411040 0111 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 7 062,9 0,0 7 062,9  
957. 0411050 0113 Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 11 734,4 0,0 11 734,4  
958. 0411060 0950 Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 67,9 0,0 67,9  
959. 0411070 0832 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 2 959,0 0,0 2 959,0  
960. 0411080 0422 Ведення лісового і мисливського господарства 901,6 140,0 1 041,6  
961. 0411800 0828 Реконструкція будинку клубу Кабінету Міністрів України 16 000,0 0,0 16 000,0  
962. 0500000 Державна судова адміністрація України 481 982,7 0,0 481 982,7  
963. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 481 982,7 0,0 481 982,7  
964. 0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 7 967,0 0,0 7 967,0  
965. 0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 59 478,0 0,0 59 478,0  
966. 0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 119 487,2 0,0 119 487,2  
967. 0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 247 708,1 0,0 247 708,1  
968. 0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 8 667,9 0,0 8 667,9  
969. 0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 32 955,4 0,0 32 955,4  
970. 0501090 0370 Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства 94,4 0,0 94,4  
971. 0501110 0950 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 680,2 0,0 680,2  
972. 0501140 0330 Здійснення правосуддя Касаційним судом України 4 944,5 0,0 4 944,5  
973. 0600000 Верховний Суд України 43 889,5 0,0 43 889,5  
974. 0601000 Апарат Верховного Суду України 43 889,5 0,0 43 889,5  
975. zz 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 43 835,9 0,0 43 835,9  
976. 0601020 0950 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 53,6 0,0 53,6  
977. 0700000 Вищий господарський суд України 13 397,1 0,0 13 397,1  
978. 0701000 Вищий господарський суд України 13 397,1 0,0 13 397,1  
979. 0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 13 397,1 0,0 13 397,1  
980. 0750000 Вищий адміністративний суд України 5 252,1 0,0 5 252,1  
981. 0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 5 252,1 0,0 5 252,1  
982. 0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 5 252,1 0,0 5 252,1  
983. 0800000 Конституційний Суд України 18 138,3 0,0 18 138,3  
984. 0801000 Конституційний Суд України 18 138,3 0,0 18 138,3  
985. 0801010 0330 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 18 138,3 0,0 18 138,3  
986. 0900000 Генеральна прокуратура України 233 815,3 33 100,9 266 916,2  
987. 0901000 Генеральна прокуратура України 233 815,3 33 100,9 266 916,2  
988. 0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 224 293,3 32 900,9 257 194,2  
989. 0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 9 522,0 200,0 9 722,0  
990. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 2 013 484,3 676 113,5 2 689 597,8  
991. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 1 705 199,3 638 523,5 2 343 722,8  
992. 1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 16 738,6 0,0 16 738,6  
993. 1001020 0310 Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 20 000,0 9 000,0 29 000,0  
994. 1001030 0310 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 15 000,0 0,0 15 000,0  
995. 1001040 0310 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000,0 0,0 3 000,0  
996. 1001050 0310 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 1 374 536,5 528 425,6 1 902 962,1  
997. 1001070 0380 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 13 011,3 6 875,0 19 886,3  
998. 1001080 0942 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 90 689,0 62 603,7 153 292,7  
999. 1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 73 901,0 28 544,6 102 445,6  
1000. 1001130 0910 Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 9 357,9 2 449,2 11 807,1  
1001. 1001160 0310 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 1 605,0 0,0 1 605,0  
1002. 1001180 0310 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 15 050,0 625,4 15 675,4  
1003. 1001190 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 72 310,0 0,0 72 310,0  
1004. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 304 785,0 37 590,0 342 375,0  
1005. 1003010 0310 Керівництво та управління внутрішніми військами 8 122,0 0,0 8 122,0  
1006. 1003020 0310 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 233 132,0 14 477,1 247 609,1  
1007. 1003030 0380 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 28 095,9 21 112,5 49 208,4  
1008. 1003070 0942 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 19 649,4 588,4 20 237,8  
1009. 1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 4 955,7 1 412,0 6 367,7  
1010. 1003090 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 10 830,0 0,0 10 830,0  
1011. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 3 500,0 0,0 3 500,0  
1012. 1005020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 3 500,0 0,0 3 500,0  
1013. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 2 690 407,1 1 216 239,9 3 906 647,0  
1014. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 2 690 407,1 1 216 239,9 3 906 647,0  
1015. 1101010 0434 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 8 355,5 0,0 8 355,5  
1016. 1101030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 531,0 0,0 531,0  
1017. 1101040 0483 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 4 727,9 0,0 4 727,9  
1018. 1101050 0732 Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників 30 269,1 4 059,1 34 328,2  
1019. 1101060 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості 2 220,9 836,1 3 057,0  
1020. 1101070 0513 Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 247 956,5 0,0 247 956,5  
1021. 1101080 0434 Створення власного виробництва ядерного палива 20 000,0 0,0 20 000,0  
1022. 1101090 0942 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним інститутом ядерної енергії та промисловості 4 267,9 11 344,7 15 612,6  
1023. 1101100 0513 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР 36 151,4 0,0 36 151,4  
1024. 1101130 0483 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 200,0 0,0 200,0  
1025. 1101140 0434 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 7 318,0 0,0 7 318,0  
1026. 1101150 0433 Будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України 0,0 600 000,0 600 000,0  
1027. 1101170 0483 Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі 3 424,0 0,0 3 424,0  
1028. 1101180 0431 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 654 089,1 0,0 654 089,1  
1029. 1101190 0320 Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 75 000,0 0,0 75 000,0  
1030. 1101200 0431 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції 927 000,0 0,0 927 000,0  
1031. 1101210 0431 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 500 895,8 600 000,0 1 100 895,8  
1032. 1101220 0431 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 80 000,0 0,0 80 000,0  
1033. 1101230 0431 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 24 000,0 0,0 24 000,0  
1034. 1101240 0431 Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 10 000,0 0,0 10 000,0  
1035. 1101250 1010 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності 54 000,0 0,0 54 000,0  
1036. 1200000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 67 275,1 20 548,6 87 823,7  
1037. 1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 40 511,2 14 148,6 54 659,8  
1038. 1201010 0132 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 20 596,9 0,0 20 596,9  
1039. 1201020 0411 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 2 077,7 0,0 2 077,7  
1040. 1201030 0411 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 2 983,1 0,0 2 983,1  
1041. 1201040 0411 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 800,0 0,0 800,0  
1042. 1201050 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 3 666,0 260,0 3 926,0  
1043. 1201060 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 2 030,0 0,0 2 030,0  
1044. 1201070 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 2 138,2 0,0 2 138,2  
1045. 1201080 0487 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 135,0 0,0 135,0  
1046. 1201090 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 1 715,7 4 060,0 5 775,7  
1047. 1201110 0950 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 856,4 0,0 856,4  
1048. 1201120 0832 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 47,6 0,0 47,6  
1049. 1201130 0411 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 1 137,1 0,0 1 137,1  
1050. 1201140 0610 Капітальний ремонт відомчого житлового фонду 1 000,0 0,0 1 000,0  
1051. 1201600 0460 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 1 327,5 9 828,6 11 156,1  
1052. 1204000 Державна інспекція по контролю за цінами 11 532,7 0,0 11 532,7  
1053. 1204010 0411 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 11 532,7 0,0 11 532,7  
1054. 1205000 Державний комітет України з енергозбереження 15 231,2 6 400,0 21 631,2  
1055. 1205010 0434 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 5 040,2 6 400,0 11 440,2  
1056. 1205020 0483 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 3 555,0 0,0 3 555,0  
1057. 1205030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 300,0 0,0 300,0  
1058. 1205040 0434 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 6 336,0 0,0 6 336,0  
1059. 1400000 Міністерство закордонних справ України 542 935,9 24 575,0 567 510,9  
1060. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 542 935,9 24 575,0 567 510,9  
1061. 1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 24 288,7 0,0 24 288,7  
1062. 1401020 0113 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 77 740,0 0,0 77 740,0  
1063. 1401030 0113 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 390 880,1 24 365,0 415 245,1  
1064. 1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 21 438,8 0,0 21 438,8  
1065. 1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 5 700,0 0,0 5 700,0  
1066. 1401070 0113 Внески до установ і організацій СНД 6 920,4 0,0 6 920,4  
1067. 1401080 0113 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 5 800,0 0,0 5 800,0  
1068. 1401090 0113 Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 412,8 0,0 412,8  
1069. 1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 9 255,1 210,0 9 465,1  
1070. 1401110 0832 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 153,0 0,0 153,0  
1071. 1401120 0950 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців 347,0 0,0 347,0  
1072. 1700000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 121 768,1 51 530,4 173 298,5  
1073. 1701000 Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 121 768,1 51 530,4 173 298,5  
1074. 1701010 0831 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 3 525,4 300,0 3 825,4  
1075. 1701020 0840 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 238,2 0,0 238,2  
1076. 1701040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті 399,0 191,7 590,7  
1077. 1701050 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 120,6 0,0 120,6  
1078. 1701060 0833 Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи 903,6 728,0 1 631,6  
1079. 1701070 0834 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 271,2 25,0 296,2  
1080. 1701080 0831 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 58 425,6 23 938,0 82 363,6  
1081. 1701090 0831 Заходи з розвитку супутникового мовлення 8 000,0 0,0 8 000,0  
1082. 1701100 0832 Фінансова підтримка преси 1 035,7 0,0 1 035,7  
1083. 1701110 0833 Видання книжкової продукції за програмою випуску соціально значущих видань 13 610,0 0,0 13 610,0  
1084. 1701120 0834 Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 5 440,5 0,0 5 440,5  
1085. 1701130 0829 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі 98,3 0,0 98,3  
1086. 1701140 0831 Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 29 700,0 26 347,7 56 047,7  
1087. 1900000 Державний комітет лісового господарства України 133 736,3 9 791,8 143 528,1  
1088. 1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 133 736,3 9 791,8 143 528,1  
1089. 1901010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 2 316,3 25,0 2 341,3  
1090. 1901020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 190,0 0,0 190,0  
1091. 1901030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 1 695,0 1 110,0 2 805,0  
1092. 1901040 0482 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 69,6 0,0 69,6  
1093. 1901050 0941 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 7 254,4 3 979,8 11 234,2  
1094. 1901060 0422 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у держлісфонді 106 373,4 2 274,0 108 647,4  
1095. 1901070 0511 Створення захисних лісових насаджень та полезахісних лісових смуг 8 600,0 0,0 8 600,0  
1096. 1901080 0520 Збереження природно-заповідного фонду 7 237,6 2 403,0 9 640,6  
1097. 2100000 Міністерство оборони України 3 885 898,8 787 534,5 4 673 433,3  
1098. 2101000 Апарат Міністерства оборони України 3 885 898,8 787 534,5 4 673 433,3  
1099. 2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 34 208,1 996,3 35 204,4  
1100. 2101020 0210 Утримання особового складу Збройних Сил України 1 819 883,9 7 109,2 1 826 993,1  
1101. 2101030 0210 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 3 300,0 28 349,7 31 649,7  
1102. 2101040 0113 Верифікаційна діяльність за кордоном 84,7 150,0 234,7  
1103. 2101050 0210 Тилове забезпечення Збройних Сил України 366 255,9 48 435,0 414 690,9  
1104. 2101060 0210 Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 261 705,0 142 423,2 404 128,2  
1105. 2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 20 345,3 4 351,6 24 696,9  
1106. 2101080 0260 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 114 900,9 15 872,4 130 773,3  
1107. 2101090 0260 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 9 552,0 93 473,4 103 025,4  
1108. 2101100 0240 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 231 906,5 20 865,0 252 771,5  
1109. 2101110 0210 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 4 000,0 1 577,7 5 577,7  
1110. 2101120 0260 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 19 458,1 7 555,2 27 013,3  
1111. 2101140 0210 Реформування та розвиток Збройних Сил України 269 699,5 98 320,0 368 019,5  
1112. 2101150 0210 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 36 000,0 25 000,0 61 000,0  
1113. 2101160 0250 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 23 000,0 12 410,1 35 410,1  
1114. 2101170 0210 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 11 000,0 86 869,8 97 869,8  
1115. 2101180 0210 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 16 200,0 14 189,9 30 389,9  
1116. 2101190 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 273 000,0 31 452,5 304 452,5  
1117. 2101200 0210 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 4 600,0 0,0 4 600,0  
1118. 2101210 0512 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 3 000,0 0,0 3 000,0  
1119. 2101230 0210 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 120 211,0 146 773,5 266 984,5  
1120. 2101240 0210 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 17 138,6 1 360,0 18 498,6  
1121. 2101250 0240 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 11 606,1 0,0 11 606,1  
1122. 2101270 0210 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 1 843,2 0,0 1 843,2  
1123. 2101280 0210 Придбання літака АН-70 213 000,0 0,0 213 000,0  
1124. 2400000 Міністерство екології та природних ресурсів України 348 761,5 104 987,4 453 748,9  
1125. 2401000 Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України 344 435,5 104 087,4 448 522,9  
1126. 2401010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 3 854,9 2 261,1 6 116,0  
1127. 2401020 0540 Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні 30 054,0 10 628,4 40 682,4  
1128. 2401030 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 604,9 0,0 1 604,9  
1129. 2401040 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 1 848,0 0,0 1 848,0  
1130. 2401050 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 2 132,3 989,0 3 121,3  
1131. 2401070 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 25,1 0,0 25,1  
1132. 2401080 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 813,6 0,0 813,6  
1133. 2401090 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології 178,7 177,0 355,7  
1134. 2401100 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази 248 200,0 0,0 248 200,0  
1135. 2401120 0511 Гідрометеорологічна діяльність 35 536,8 13 420,3 48 957,1  
1136. 2401130 0411 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 3 051,8 0,0 3 051,8  
1137. 2401140 0511 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 1 046,3 0,0 1 046,3  
1138. 2401150 0511 Геолого-екологічні дослідження та заходи 4 780,9 0,0 4 780,9  
1139. 2401160 0520 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 11 060,7 2 181,2 13 241,9  
1140. 2401170 0540 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 247,5 0,0 247,5  
1141. 2401180 0540 Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 0,0 2 700,0 2 700,0  
1142. 2401190 0540 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 0,0 1 600,0 1 600,0  
1143. 2401200 0540 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 0,0 1 300,0 1 300,0  
1144. 2401210 0511 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 0,0 6 335,0 6 335,0  
1145. 2401220 0511 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 0,0 3 474,2 3 474,2  
1146. 2401230 0513 Очистка стічних вод 0,0 21 000,0 21 000,0  
1147. 2401240 0540 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 0,0 700,0 700,0  
1148. 2401250 0512 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 0,0 9 500,0 9 500,0  
1149. 2401260 0520 Формування національної екологічної мережі 0,0 1 000,0 1 000,0  
1150. 2401290 0511 Підвищення якості атмосферного повітря 0,0 26 821,2 26 821,2  
1151. 2402000 Державна екологічна інспекція 1 613,4 0,0 1 613,4  
1152. 2402010 0511 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 1 613,4 0,0 1 613,4  
1153. 2403000 Державна служба заповідної справи 711,8 0,0 711,8  
1154. 2403010 0520 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 711,8 0,0 711,8  
1155. 2404000 Державна служба геодезії, картографії та кадастру 494,9 0,0 494,9  
1156. 2404010 0540 Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру 494,9 0,0 494,9  
1157. 2405000 Державна гідрометеорологічна служба 463,6 0,0 463,6  
1158. 2405010 0540 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 463,6 0,0 463,6  
1159. 2406000 Державна геологічна служба 862,9 900,0 1 762,9  
1160. 2406010 0540 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 862,9 900,0 1 762,9  
1161. 2407000 Національна комісія радіаційного захисту населення 179,4 0,0 179,4  
1162. 2407010 0513 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 179,4 0,0 179,4  
1163. 2600000 Міністерство промислової політики України 150 650,4 80 442,0 231 092,4  
1164. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 150 650,4 80 442,0 231 092,4  
1165. 2601010 0442 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 8 372,1 410,0 8 782,1  
1166. 2601020 0484 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 3 384,0 0,0 3 384,0  
1167. 2601030 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 2 950,0 0,0 2 950,0  
1168. 2601040 0484 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 405,0 0,0 405,0  
1169. 2601050 0825 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 201,9 32,0 233,9  
1170. 2601060 0826 Функціонування Державного металургійного музею України 52,4 0,0 52,4  
1171. 2601070 0442 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 14 100,0 0,0 14 100,0  
1172. 2601080 0513 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 3 000,0 0,0 3 000,0  
1173. 2601090 0441 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 5 000,0 0,0 5 000,0  
1174. 2601100 0513 Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 23 000,0 0,0 23 000,0  
1175. 2601110 0442 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 10 000,0 0,0 10 000,0  
1176. 2601130 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 6 852,0 0,0 6 852,0  
1177. 2601140 0484 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 1 735,6 0,0 1 735,6  
1178. 2601150 0442 Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 2 500,0 0,0 2 500,0  
1179. 2601160 0442 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 10 000,0 0,0 10 000,0  
1180. 2601180 0433 Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 0,0 80 000,0 80 000,0  
1181. 2601190 0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окисних руд та відновлення будівництва його об'єктів 3 000,0 0,0 3 000,0  
1182. 2601230 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері промисловості 97,4 0,0 97,4  
1183. 2601240 0411 Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 1 000,0 0,0 1 000,0  
1184. 2601800 0452 Добудова рефрижераторних суден державним підприємством "Суднобудівний завод імені 61 комунара" 25 000,0 0,0 25 000,0  
1185. 2601810 0210 Підготовка виробництва літака АН-70 30 000,0 0,0 30 000,0  
1186. 2800000 Міністерство аграрної політики України 1 180 362,8 1 273 961,9 2 454 324,7  
1187. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 775 569,5 1 028 331,5 1 803 901,0  
1188. 2801010 0421 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 14 823,3 0,0 14 823,3  
1189. 2801030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 4 330,0 0,0 4 330,0  
1190. 2801050 0482 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 2 159,4 0,0 2 159,4  
1191. 2801060 0482 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 5 578,6 0,0 5 578,6  
1192. 2801080 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 115 367,7 66 806,3 182 174,0  
1193. 2801100 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 119 161,5 137 530,5 256 692,0  
1194. 2801130 0930 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 4 410,2 0,0 4 410,2  
1195. 2801140 0950 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 2 043,1 1 082,7 3 125,8  
1196. 2801150 0828 Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу 1 960,2 0,0 1 960,2  
1197. 2801170 0421 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 10 000,0 0,0 10 000,0  
1198. 2801180 0421 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 2 000,0 0,0 2 000,0  
1199. 2801190 0421 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 50 000,0 0,0 50 000,0  
1200. 2801200 0421 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 5 000,0 0,0 5 000,0  
1201. 2801210 0421 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 13 500,0 14 000,0 27 500,0  
1202. 2801220 0421 Селекція в рослинництві 40 000,0 0,0 40 000,0  
1203. 2801230 0421 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств 4 000,0 0,0 4 000,0  
1204. 2801240 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів 124 000,0 0,0 124 000,0  
1205. 2801250 0421 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. 0,0 5 000,0 5 000,0  
1206. 2801260 0422 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 14 530,0 0,0 14 530,0  
1207. 2801270 0482 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 5 000,0 0,0 5 000,0  
1208. 2801280 0421 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 20 000,0 0,0 20 000,0  
1209. 2801290 0421 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 5 000,0 0,0 5 000,0  
1210. 2801300 0620 Розвиток комунального господарства у сільській місцевості 16 000,0 0,0 16 000,0  
1211. 2801310 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 76 821,5 48 984,0 125 805,5  
1212. 2801320 0482 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 28 040,4 8 928,0 36 968,4  
1213. 2801330 0421 Створення і забезпечення страхового запасу сортового та гібридного насіння 50 000,0 20 000,0 70 000,0  
1214. 2801340 0421 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 5 000,0 0,0 5 000,0  
1215. 2801350 0421 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 0,0 126 000,0 126 000,0  
1216. 2801360 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 843,6 0,0 1 843,6  
1217. 2801420 0490 Програма розвитку виробництва біодизеля 5 000,0 0,0 5 000,0  
1218. 2801430 0421 Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 30 000,0 0,0 30 000,0  
1219. 2801470 0421 Дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва 0,0 250 000,0 250 000,0  
1220. 2801480 0421 Дотації сільськогосподарським товаровиробникам на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва 0,0 350 000,0 350 000,0  
1221. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 261 784,7 165 000,0 426 784,7  
1222. 2802010 0421 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 38 749,5 0,0 38 749,5  
1223. 2802020 0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 70 650,0 0,0 70 650,0  
1224. 2802030 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 152 385,2 165 000,0 317 385,2  
1225. 2803000 Державний департамент продовольства 1 702,1 6,2 1 708,3  
1226. 2803010 0442 Керівництво та управління у сфері продовольства 828,6 0,0 828,6  
1227. 2803020 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 88,6 0,0 88,6  
1228. 2803040 0828 Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства 614,7 0,0 614,7  
1229. 2803050 0829 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 170,2 6,2 176,4  
1230. 2804000 Державний департамент рибного господарства 50 823,4 11 048,1 61 871,5  
1231. 2804010 0423 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 787,4 0,0 787,4  
1232. 2804030 0482 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 2 144,7 0,0 2 144,7  
1233. 2804040 0941 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 512,1 5 282,8 9 794,9  
1234. 2804050 0942 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 3 979,2 4 160,0 8 139,2  
1235. 2804070 0423 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 37 550,0 555,3 38 105,3  
1236. 2804080 0423 Селекція у рибному господарстві 1 850,0 0,0 1 850,0  
1237. 2804090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 0,0 1 050,0 1 050,0  
1238. 2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 6 000,0 0,0 6 000,0  
1239. 2807020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 6 000,0 0,0 6 000,0  
1240. 2808000 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 15 270,5 42 700,0 57 970,5  
1241. 2808010 0421 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 468,8 0,0 468,8  
1242. 2808020 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 10 916,7 42 700,0 53 616,7  
1243. 2808030 0421 Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 700,0 0,0 700,0  
1244. 2808040 0421 Селекція в галузі сортовипробування 3 000,0 0,0 3 000,0  
1245. 2808050 0421 Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 185,0 0,0 185,0  
1246. 2809000 Національний аграрний університет 69 212,6 26 876,1 96 088,7  
1247. 2809020 0140 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 788,1 0,0 788,1  
1248. 2809030 0482 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 4 872,6 1 500,0 6 372,6  
1249. 2809040 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 12 485,7 9 895,9 22 381,6  
1250. 2809050 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 42 709,8 15 000,0 57 709,8  
1251. 2809060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 856,4 480,2 1 336,6  
1252. 2809800 0482 Забезпечення приміщенням Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 7 500,0 0,0 7 500,0  
1253. 3000000 Державний комітет статистики України 124 940,1 22 150,5 147 090,6  
1254. 3001000 Апарат Державного комітету статистики України 124 940,1 22 150,5 147 090,6  
1255. 3001010 0132 Керівництво та управління у сфері статистики 104 987,3 11 110,5 116 097,8  
1256. 3001020 0132 Статистичні спостереження та переписи 11 637,6 0,0 11 637,6  
1257. 3001030 1090 Обстеження умов життя домогосподарств 1 560,0 0,0 1 560,0  
1258. 3001040 0150 Прикладні розробки у сфері державної статистики 700,3 0,0 700,3  
1259. 3001050 0150 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики 438,7 0,0 438,7  
1260. 3001060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 18,4 0,0 18,4  
1261. 3001070 0132 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 5 495,0 0,0 5 495,0  
1262. 3001080 0150 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 45,3 0,0 45,3  
1263. 3001600 0132 Реформування державної статистики 57,5 11 040,0 11 097,5  
1264. 3100000 Міністерство транспорту України 209 160,2 99 785,9 308 946,1  
1265. 3101000 Апарат Міністерства транспорту України 31 135,1 39 975,6 71 110,7  
1266. 3101010 0455 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту 2 810,3 10,0 2 820,3  
1267. 3101020 0485 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 633,7 0,0 633,7  
1268. 3101030 0485 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 704,0 0,0 704,0  
1269. 3101040 0485 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 20,0 0,0 20,0  
1270. 3101050 0941 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 870,5 820,2 1 690,7  
1271. 3101060 0942 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 16 696,2 39 145,4 55 841,6  
1272. 3101090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 100,4 0,0 100,4  
1273. 3101800 0452 Реконструкція шлюзів 9 300,0 0,0 9 300,0  
1274. 3102000 Державний департамент автомобільного транспорту 510,8 0,0 510,8  
1275. 3102010 0451 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 510,8 0,0 510,8  
1276. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 23 980,0 21 177,3 45 157,3  
1277. 3103010 0452 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 0,0 21 177,3 21 177,3  
1278. 3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9 230,0 0,0 9 230,0  
1279. 3103030 0452 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 14 750,0 0,0 14 750,0  
1280. 3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 151 382,6 23 395,2 174 777,8  
1281. 3104020 0941 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 8 842,7 18 742,4 27 585,1  
1282. 3104030 0990 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 107,5 0,0 107,5  
1283. 3104040 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 129 354,7 4 029,3 133 384,0  
1284. 3104050 0762 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 1 477,9 286,7 1 764,6  
1285. 3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 11 599,8 336,8 11 936,6  
1286. 3105000 Державний департамент авіаційного транспорту 2 151,7 15 237,8 17 389,5  
1287. 3105010 0454 Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту 0,0 13 500,0 13 500,0  
1288. 3105020 0731 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 1 115,0 1 537,8 2 652,8  
1289. 3105030 0721 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 1 036,7 0,0 1 036,7  
1290. 3105040 0454 Страховий фонд безпеки авіації 0,0 200,0 200,0  
1291. 3110000 Державна служба автомобільних доріг України 2 226,0 1 991 266,0 1 993 492,0  
1292. 3111000 Апарат Державної служби автомобільних доріг України 2 226,0 1 991 266,0 1 993 492,0  
1293. 3111010 0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 2 226,0 0,0 2 226,0  
1294. 3111020 0456 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 0,0 1 991 266,0 1 991 266,0  
1295. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 725 523,0 189 095,3 914 618,3  
1296. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 621 540,6 184 176,0 805 716,6  
1297. 3201010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 11 971,5 350,0 12 321,5  
1298. 3201080 1070 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42 144,9 0,0 42 144,9  
1299. 3201190 0512 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 12 000,0 0,0 12 000,0  
1300. 3201210 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 28 390,0 0,0 28 390,0  
1301. 3201220 0513 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 12 000,0 0,0 12 000,0  
1302. 3201240 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 9 200,0 0,0 9 200,0  
1303. 3201250 0220 Забезпечення навчально-методичних функцій та діяльності служб у сфері цивільного захисту 12 223,2 115,0 12 338,2  
1304. 3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13 460,1 1 260,0 14 720,1  
1305. 3201270 0320 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 4 085,0 0,0 4 085,0  
1306. 3201280 0220 Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони 95 532,6 3 000,0 98 532,6  
1307. 3201300 0721 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 1 428,0 0,0 1 428,0  
1308. 3201340 0250 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і поженої безпеки 3 639,2 950,0 4 589,2  
1309. 3201350 0512 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 2 650,0 0,0 2 650,0  
1310. 3201360 0950 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 17 075,4 6 294,3 23 369,7  
1311. 3201370 0490 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 24 780,0 270,0 25 050,0  
1312. 3201430 0763 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 1 000,0 0,0 1 000,0  
1313. 3201440 0512 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 2 900,0 0,0 2 900,0  
1314. 3201450 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 11 319,0 600,0 11 919,0  
1315. 3201460 0320 Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 315 741,7 171 336,7 487 078,4  
1316. 3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов''язкового) відселення 65 231,0 0,0 65 231,0  
1317. 3202010 0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 378,0 0,0 378,0  
1318. 3202030 0513 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 64 853,0 0,0 64 853,0  
1319. 3203000 Державний департамент страхового фонду документації 5 613,3 2 019,3 7 632,6  
1320. 3203010 0320 Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 2 764,2 0,0 2 764,2  
1321. 3203020 0320 Створення і зберігання страхового фонду документації 2 849,1 2 019,3 4 868,4  
1322. 3204000 Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби 23 177,1 0,0 23 177,1  
1323. 3204020 0320 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 23 177,1 0,0 23 177,1  
1324. 3205000 Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах 4 090,0 0,0 4 090,0  
1325. 3205020 0320 Функціонування державних аварійно-рятувальних формувань на воді 4 090,0 0,0 4 090,0  
1326. 3206000 Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба 5 871,0 2 900,0 8 771,0  
1327. 3206020 0320 Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів 5 871,0 2 900,0 8 771,0  
1328. 3400000 Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 40 345,9 525,2 40 871,1  
1329. 3401000 Апарат Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 22 345,9 525,2 22 871,1  
1330. 3401010 1040 Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 1 411,0 0,0 1 411,0  
1331. 3401020 0960 Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 935,2 275,2 1 210,4  
1332. 3401050 0950 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 500,0 150,0 650,0  
1333. 3401070 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 13 059,7 0,0 13 059,7  
1334. 3401170 1040 Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 6 000,0 0,0 6 000,0  
1335. 3401180 1080 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 440,0 100,0 540,0  
1336. 3402000 Державний центр соціальних служб для молоді 8 000,0 0,0 8 000,0  
1337. 3402020 1040 Реалізація програм та здійснення заходів Державного центру соціальних служб для молоді 8 000,0 0,0 8 000,0  
1338. 3408000 Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 10 000,0 0,0 10 000,0  
1339. 3408050 1062 Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 10 000,0 0,0 10 000,0  
1340. 3500000 Міністерство фінансів України 4 924 806,1 31 312,1 4 956 118,2  
1341. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 4 556 908,1 13 260,2 4 570 168,3  
1342. 3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 148 094,4 122,2 148 216,6  
1343. 3501020 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 52 400,0 0,0 52 400,0  
1344. 3501030 0150 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 1 590,6 0,0 1 590,6  
1345. 3501040 0941 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 014,8 1 838,5 5 853,3  
1346. 3501050 0942 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 9 629,8 6 962,2 16 592,0  
1347. 3501060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 450,0 0,0 450,0  
1348. 3501070 0826 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 141,2 11,4 152,6  
1349. 3501080 0832 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 136,0 0,0 136,0  
1350. 3501090 0829 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 2 948,6 175,9 3 124,5  
1351. 3501100 0490 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 3 630,1 2 000,0 5 630,1  
1352. 3501110 0150 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 114,6 150,0 264,6  
1353. 3501120 0150 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 2 371,1 0,0 2 371,1  
1354. 3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 56 626,3 0,0 56 626,3  
1355. 3501160 1070 Поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 500 000,0 0,0 500 000,0  
1356. 3501170 0171 Обслуговування внутрішнього державного боргу 923 248,4 0,0 923 248,4  
1357. 3501180 0172 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 846 016,7 0,0 2 846 016,7  
1358. 3501200 0150 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 500,5 2 000,0 2 500,5  
1359. 3501210 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 900,0 0,0 900,0  
1360. 3501220 0487 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 95,0 0,0 95,0  
1361. 3501240 0112 Заходи по боротьбі з корупцією 4 000,0 0,0 4 000,0  
1362. 3503000 Державна пробірна служба 1 430,9 1 070,9 2 501,8  
1363. 3503010 0411 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 1 300,9 658,9 1 959,8  
1364. 3503020 0487 Наукове забезпечення державного пробірного контролю 130,0 0,0 130,0  
1365. 3503030 0411 Фінансова підтримка державного пробірного контролю 0,0 412,0 412,0  
1366. 3504000 Державне казначейство України 222 721,3 16 531,0 239 252,3  
1367. 3504010 0112 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 214 391,3 0,0 214 391,3  
1368. 3504020 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій органів Державного казначейства України 1 830,0 0,0 1 830,0  
1369. 3504600 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 6 500,0 16 531,0 23 031,0  
1370. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 134 119,6 450,0 134 569,6  
1371. 3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 130 949,6 450,0 131 399,6  
1372. 3505020 0950 Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 270,0 0,0 270,0  
1373. 3505030 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 2 900,0 0,0 2 900,0  
1374. 3506000 Державний департамент фінансового моніторингу 9 626,2 0,0 9 626,2  
1375. 3506010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 9 626,2 0,0 9 626,2  
1376. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 15 267 392,9 26 250,0 15 293 642,9  
1377. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 15 267 392,9 26 250,0 15 293 642,9  
1378. 3511010 0220 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 16 568,1 0,0 16 568,1  
1379. 3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 0,0 300 000,0  
1380. 3511050 0180 Дотації вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету 6 757 417,6 0,0 6 757 417,6  
1381. 3511100 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 2 267 412,0 0,0 2 267 412,0  
1382. 3511150 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 1 624 617,8 0,0 1 624 617,8  
1383. 3511160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, житлово-комунальних послуг, твердого та рідкого пічного побутового палива) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 518 450,3 0,0 518 450,3  
1384. 3511170 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 141 854,1 0,0 141 854,1  
1385. 3511180 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на будівництво метрополітену 5 000,0 0,0 5 000,0  
1386. 3511190 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України " Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха 6 147,0 0,0 6 147,0  
1387. 3511200 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на будівництво метрополітену 6 000,0 0,0 6 000,0  
1388. 3511210 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на будівництво метрополітену 5 000,0 0,0 5 000,0  
1389. 3511220 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 506 619,3 0,0 506 619,3  
1390. 3511230 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах 0,0 26 250,0 26 250,0  
1391. 3511250 1070 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 15 000,0 0,0 15 000,0  
1392. 3511260 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 2 238 466,9 0,0 2 238 466,9  
1393. 3511280 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету 5 000,0 0,0 5 000,0  
1394. 3511290 1062 Пайова участь у будівництві житла для державних службовців 10 000,0 0,0 10 000,0  
1395. 3511300 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Ялти на будівництво водоочисної станції 5 000,0 0,0 5 000,0  
1396. 3511310 0180 Субвенція з державного бюджету Новгород-Сіверському районному бюджету Чернігівської області на проведення невідкладних відновлювальних робіт в центральній районній лікарні 7 000,0 0,0 7 000,0  
1397. 3511320 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на будівництво обласного протитуберкульозного диспансеру 5 000,0 0,0 5 000,0  
1398. 3511380 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності 400 000,0 0,0 400 000,0  
1399. 3511390 0180 Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ 202 722,5 0,0 202 722,5  
1400. 3511410 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації 5 805,4 0,0 5 805,4  
1401. 3511450 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо соціального захисту населення 6 000,0 0,0 6 000,0  
1402. 3511510 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на погашення боргу по відсотках за кредит, наданий у 1997 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Рівненській обласній державній адміністрації на погашення заборгованості по заробітній платі та соціальних виплатах 1 719,4 0,0 1 719,4  
1403. 3511520 1090 Заходи по реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 8 000,0 0,0 8 000,0  
1404. 3511540 0411 Внесок до статутного фонду Державного акціонерного товариства "Ощадний банк України" 25 000,0 0,0 25 000,0  
1405. 3511550 0133 Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 50 000,0 0,0 50 000,0  
1406. 3511560 0180 Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста 2 000,0 0,0 2 000,0  
1407. 3511570 0512 Створення потужностей по переробці відходів виробництва та споживання 20 000,0 0,0 20 000,0  
1408. 3511580 0133 Гранти учасникам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 10 000,0 0,0 10 000,0  
1409. 3511590 0133 Будівництво адміністративного будинку для розміщення органів виконавчої влади 95 592,5 0,0 95 592,5  
1410. 3600000 Міністерство юстиції України 202 239,8 111 182,9 313 422,7  
1411. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України 201 616,9 111 182,9 312 799,8  
1412. 3601010 0380 Керівництво та управління у сфері юстиції 172 081,2 102 687,9 274 769,1  
1413. 3601020 0380 Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і законопроектних робіт 1 568,9 900,0 2 468,9  
1414. 3601070 0330 Проведення судової експертизи 4 968,6 7 500,0 12 468,6  
1415. 3601080 0370 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 2 274,5 0,0 2 274,5  
1416. 3601090 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та судів 457,4 95,0 552,4  
1417. 3601110 0380 Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 1 500,0 0,0 1 500,0  
1418. 3601150 0133 Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 18 766,3 0,0 18 766,3  
1419. 3603000 Державний комітет України у справах релігій 622,9 0,0 622,9  
1420. 3603010 0850 Керівництво та управління у сфері релігій 546,6 0,0 546,6  
1421. 3603020 0829 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 76,3 0,0 76,3  
1422. 5000000 Державний комітет України по водному господарству 355 241,8 84 224,7 439 466,5  
1423. 5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 355 241,8 84 224,7 439 466,5  
1424. 5001010 0421 Керівництво та управління у сфері водного господарства 2 098,4 0,0 2 098,4  
1425. 5001020 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 654,0 0,0 654,0  
1426. 5001030 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 50,0 0,0 50,0  
1427. 5001040 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 459,8 790,0 1 249,8  
1428. 5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 318 388,5 83 434,7 401 823,2  
1429. 5001060 0511 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 3 126,0 0,0 3 126,0  
1430. 5001070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 20 465,1 0,0 20 465,1  
1431. 5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області 10 000,0 0,0 10 000,0  
1432. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 117 564,4 42 600,3 160 164,7  
1433. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 117 564,4 42 600,3 160 164,7  
1434. 5101010 0421 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 75 669,9 15 000,0 90 669,9  
1435. 5101020 0950 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 17,6 0,0 17,6  
1436. 5101030 0421 Проведення земельної реформи 33 303,0 0,0 33 303,0  
1437. 5101040 0511 Збереження, відворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 4 500,0 0,0 4 500,0  
1438. 5101600 0421 Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру 4 073,9 27 600,3 31 674,2  
1439. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 22 312,0 327 442,6 349 754,6  
1440. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 22 312,0 327 442,6 349 754,6  
1441. 5121010 0220 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 3 529,8 0,0 3 529,8  
1442. 5121020 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 18 782,2 26 542,6 45 324,8  
1443. 5121030 0220 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 0,0 10 400,0 10 400,0  
1444. 5121040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 0,0 290 500,0 290 500,0  
1445. 5160000 Державна митна служба України 407 711,3 3 001,8 410 713,1  
1446. 5161000 Апарат Державної митної служби України 407 711,3 3 001,8 410 713,1  
1447. 5161010 0112 Керівництво та управління у сфері митної справи 318 160,3 2 221,0 320 381,3  
1448. 5161020 0112 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 74 259,6 0,0 74 259,6  
1449. 5161030 0942 Підготовка кадрів для митної служби 8 670,8 780,8 9 451,6  
1450. 5161040 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 1 620,6 0,0 1 620,6  
1451. 5161050 0150 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 5 000,0 0,0 5 000,0  
1452. 5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 4 577,2 0,0 4 577,2  
1453. 5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 4 577,2 0,0 4 577,2  
1454. 5271010 0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 3 675,7 0,0 3 675,7  
1455. 5271020 0530 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 882,7 0,0 882,7  
1456. 5271030 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 18,8 0,0 18,8  
1457. 5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 20 516,9 2 694,2 23 211,1  
1458. 5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 20 124,3 2 694,2 22 818,5  
1459. 5301010 0443 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 1 958,7 0,0 1 958,7  
1460. 5301020 0484 Прикладні розробки у сфері будівництва 861,7 0,0 861,7  
1461. 5301040 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 136,0 0,0 136,0  
1462. 5301050 0484 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 762,6 0,0 762,6  
1463. 5301060 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 18,0 0,0 18,0  
1464. 5301070 0825 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 291,2 60,0 351,2  
1465. 5301080 0827 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 3 097,4 2 634,2 5 731,6  
1466. 5301090 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 9 430,0 0,0 9 430,0  
1467. 5301100 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 771,0 0,0 771,0  
1468. 5301110 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 187,0 0,0 187,0  
1469. 5301120 0829 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 2 610,7 0,0 2 610,7  
1470. 5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 392,6 0,0 392,6  
1471. 5302010 0829 Присудження Державної премії в галузі архітектури 92,6 0,0 92,6  
1472. 5302020 0829 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 300,0 0,0 300,0  
1473. 5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 7 004,5 269,7 7 274,2  
1474. 5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 7 004,5 269,7 7 274,2  
1475. 5311010 0610 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 3 044,4 0,0 3 044,4  
1476. 5311020 0630 Прикладні розробки у сфері житлової політики 988,2 0,0 988,2  
1477. 5311030 0630 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 1 893,1 0,0 1 893,1  
1478. 5311040 0620 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 52,5 244,7 297,2  
1479. 5311050 0520 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 77,0 25,0 102,0  
1480. 5311060 0630 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 649,3 0,0 649,3  
1481. 5311070 0630 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 300,0 0,0 300,0  
1482. 5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 56 769,9 0,0 56 769,9  
1483. 5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 56 769,9 0,0 56 769,9  
1484. 5321010 0380 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 1 265,0 0,0 1 265,0  
1485. 5321020 1070 Надання допомоги біженцям 5 073,0 0,0 5 073,0  
1486. 5321030 0829 Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 3 123,1 0,0 3 123,1  
1487. 5321040 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 40 000,0 0,0 40 000,0  
1488. 5321050 0829 Фінансова підтримка Української Всесвітньої Координаційної Ради 55,1 0,0 55,1  
1489. 5321060 0380 Внески до міжнародної організації міграції 253,7 0,0 253,7  
1490. 5321070 0380 Створення пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 7 000,0 0,0 7 000,0  
1491. 5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 491 254,5 11 232,1 502 486,6  
1492. 5341000 Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 480 673,3 11 232,1 491 905,4  
1493. 5341010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 10 096,4 0,0 10 096,4  
1494. 5341020 0310 Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 322 914,3 7 032,3 329 946,6  
1495. 5341030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України 90 850,0 4 199,8 95 049,8  
1496. 5341040 0310 Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 1 200,0 0,0 1 200,0  
1497. 5341060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 16 586,6 0,0 16 586,6  
1498. 5341070 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 29 026,0 0,0 29 026,0  
1499. 5341080 0310 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 5 000,0 0,0 5 000,0  
1500. 5341800 0310 Комплекс заходів з укріплення державного кордону з Республіками Молдова, Білорусь та Російською Федерацією 5 000,0 0,0 5 000,0  
1501. 5342000 Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 10 581,2 0,0 10 581,2  
1502. 5342010 0310 Функціонування розвідувального органу 10 581,2 0,0 10 581,2  
1503. 5360000 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 19 761,0 0,0 19 761,0  
1504. 5361000 Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 19 761,0 0,0 19 761,0  
1505. 5361010 0411 Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 5 824,5 0,0 5 824,5  
1506. 5361020 0481 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 996,7 0,0 996,7  
1507. 5361030 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 270,0 0,0 270,0  
1508. 5361040 0481 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 4 263,0 0,0 4 263,0  
1509. 5361050 0487 Збереження та функціонування національної еталонної бази 450,0 0,0 450,0  
1510. 5361060 0473 Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд та заходи, пов'язані з виконанням державних завдань у сфері метрології 2 217,6 0,0 2 217,6  
1511. 5361080 0411 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 4 500,0 0,0 4 500,0  
1512. 5361090 0411 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв 1 239,2 0,0 1 239,2  
1513. 5380000 Державна туристична адміністрація України 15 299,8 0,0 15 299,8  
1514. 5381000 Апарат Державної туристичної адміністрації України 15 299,8 0,0 15 299,8  
1515. 5381010 0472 Керівництво та управління у сфері туризму 1 441,9 0,0 1 441,9  
1516. 5381020 0472 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 13 206,6 0,0 13 206,6  
1517. 5381030 0840 Прикладні розробки у сфері туризму 359,5 0,0 359,5  
1518. 5381040 0472 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку туризму 291,8 0,0 291,8  
1519. 5420000 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 222 939,2 12 827,8 235 767,0  
1520. 5421000 Апарат Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 82 176,2 12 827,8 95 004,0  
1521. 5421010 0810 Керівництво та управління у сфері фізичної культури і спорту 2 147,0 0,0 2 147,0  
1522. 5421020 0941 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 174,3 424,2 3 598,5  
1523. 5421030 0942 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 16 527,0 12 403,6 28 930,6  
1524. 5421040 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 114,8 0,0 114,8  
1525. 5421050 0826 Функціонування музею спортивної слави України 97,2 0,0 97,2  
1526. 5421090 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 1 583,1 0,0 1 583,1  
1527. 5421100 0810 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 30 500,0 0,0 30 500,0  
1528. 5421110 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 932,8 0,0 932,8  
1529. 5421120 0810 Розвиток авіаційних видів спорту 2 100,0 0,0 2 100,0  
1530. 5421800 0810 Реконструкція будинку для розміщення Національного Олімпійського комітету України 25 000,0 0,0 25 000,0  
1531. 5422000 Управління "Укрспортзабезпечення" 110 040,2 0,0 110 040,2  
1532. 5422020 0810 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 41 771,5 0,0 41 771,5  
1533. 5422030 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 32 250,0 0,0 32 250,0  
1534. 5422040 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх 32 610,0 0,0 32 610,0  
1535. 5422050 0810 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 3 408,7 0,0 3 408,7  
1536. 5423000 Національний комітет спорту інвалідів України 30 072,8 0,0 30 072,8  
1537. 5423020 0810 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 11 777,8 0,0 11 777,8  
1538. 5423030 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських іграх 13 000,0 0,0 13 000,0  
1539. 5423040 0810 Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні 5 295,0 0,0 5 295,0  
1540. 5424000 Профспілково-спортивне товариство "Україна" 650,0 0,0 650,0  
1541. 5424020 0810 Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді 650,0 0,0 650,0  
1542. 5450000 Державний комітет зв'язку та інформатизації України 76 079,8 34 850,4 110 930,2  
1543. 5451000 Апарат Державного комітету зв'язку та інформатизації України 63 057,1 29 350,4 92 407,5  
1544. 5451010 0460 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 2 823,9 0,0 2 823,9  
1545. 5451030 0150 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 985,5 0,0 985,5  
1546. 5451050 0486 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 200,0 0,0 200,0  
1547. 5451060 0941 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 2 889,3 3 189,9 6 079,2  
1548. 5451070 0942 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 6 306,2 26 160,5 32 466,7  
1549. 5451100 0460 Спецоб'єкти 1 542,8 0,0 1 542,8  
1550. 5451110 0460 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 6 840,0 0,0 6 840,0  
1551. 5451120 0473 Національна програма інформатизації 7 710,0 0,0 7 710,0  
1552. 5451130 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації 27,0 0,0 27,0  
1553. 5451150 0831 Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 33 632,4 0,0 33 632,4  
1554. 5451160 0486 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері зв'язку та інформатизації 100,0 0,0 100,0  
1555. 5452000 Головне управління Державної фельд'єгерської служби України 13 022,7 5 500,0 18 522,7  
1556. 5452010 0113 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну 2 911,8 0,0 2 911,8  
1557. 5452020 0460 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 10 110,9 5 500,0 15 610,9  
1558. 5480000 Державний комітет України з нагляду за охороною праці 43 274,5 402,0 43 676,5  
1559. 5481000 Апарат Державного комітету України з нагляду за охороною праці 43 274,5 402,0 43 676,5  
1560. 5481010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 42 447,2 0,0 42 447,2  
1561. 5481030 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 64,4 0,0 64,4  
1562. 5481040 0481 Прикладні розробки у сфері охорони праці 762,9 402,0 1 164,9  
1563. 5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 6 086,1 0,0 6 086,1  
1564. 5501000 Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 6 086,1 0,0 6 086,1  
1565. 5501010 0112 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 6 086,1 0,0 6 086,1  
1566. 5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 83 192,7 1 200,0 84 392,7  
1567. 5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 83 192,7 1 200,0 84 392,7  
1568. 5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони 83 192,7 1 200,0 84 392,7  
1569. 5980000 Вища рада юстиції 3 234,5 0,0 3 234,5  
1570. 5981000 Апарат Вищої ради юстиції 3 234,5 0,0 3 234,5  
1571. 5981010 0330 Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 3 234,5 0,0 3 234,5  
1572. 5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 6 430,6 0,0 6 430,6  
1573. 5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 6 430,6 0,0 6 430,6  
1574. 5991010 0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 6 430,6 0,0 6 430,6  
1575. 6010000 Антимонопольний комітет України 14 302,7 2 861,3 17 164,0  
1576. 6011000 Апарат Антимонопольного комітету України 14 302,7 2 861,3 17 164,0  
1577. 6011010 0411 Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 13 696,7 2 821,3 16 518,0  
1578. 6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 606,0 40,0 646,0  
1579. 6020000 Вища атестаційна комісія України 932,2 0,0 932,2  
1580. 6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України 932,2 0,0 932,2  
1581. 6021010 0990 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 726,5 0,0 726,5  
1582. 6021020 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 205,7 0,0 205,7  
1583. 6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 478 040,1 151 472,5 629 512,6  
1584. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 478 040,1 151 472,5 629 512,6  
1585. 6071010 0340 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 25 468,5 108,7 25 577,2  
1586. 6071020 0340 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи 121 478,2 100 851,8 222 330,0  
1587. 6071030 0340 Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 285 212,6 43 248,3 328 460,9  
1588. 6071040 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 362,6 702,4 1 065,0  
1589. 6071060 0340 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 35 452,5 1 041,3 36 493,8  
1590. 6071070 0340 Створення установ виконання покарань для засуджених на довічне ув'язнення та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 6 560,2 0,0 6 560,2  
1591. 6071080 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 3 000,0 0,0 3 000,0  
1592. 6071600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 505,5 5 520,0 6 025,5  
1593. 6110000 Державний комітет архівів України 4 339,5 685,0 5 024,5  
1594. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України 4 339,5 685,0 5 024,5  
1595. 6111010 0133 Керівництво та управління у сфері архівної справи 653,5 0,0 653,5  
1596. 6111020 0150 Прикладні розробки у сфері архівної справи 435,7 10,0 445,7  
1597. 6111030 0133 Архівна справа 3 250,3 675,0 3 925,3  
1598. 6120000 Головне управління державної служби України 6 507,6 1 138,9 7 646,5  
1599. 6121000 Апарат Головного управління державної служби України 6 507,6 1 138,9 7 646,5  
1600. 6121010 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби 2 471,5 1 138,9 3 610,4  
1601. 6121020 0150 Наукові розробки у сфері розвитку державної служби 1 591,2 0,0 1 591,2  
1602. 6121030 0950 Підготовка магістрів державної служби 2 444,9 0,0 2 444,9  
1603. 6140000 Державна податкова адміністрація України 1 039 389,7 166 328,1 1 205 717,8  
1604. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 1 039 389,7 166 328,1 1 205 717,8  
1605. 6141010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 981 256,3 127 581,0 1 108 837,3  
1606. 6141020 0150 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 1 535,2 90,0 1 625,2  
1607. 6141030 0941 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 111,4 880,0 1 991,4  
1608. 6141040 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 26 848,6 23 000,0 49 848,6  
1609. 6141050 0950 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 1 350,0 600,0 1 950,0  
1610. 6141060 0950 Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 1 435,2 0,0 1 435,2  
1611. 6141080 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 17 918,0 0,0 17 918,0  
1612. 6141600 0112 Модернізація податкової служби 7 935,0 14 177,1 22 112,1  
1613. 6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 14 521,2 0,0 14 521,2  
1614. 6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 14 521,2 0,0 14 521,2  
1615. 6151010 0411 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 10 175,3 0,0 10 175,3  
1616. 6151020 0411 Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку 4 300,0 0,0 4 300,0  
1617. 6151030 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 45,9 0,0 45,9  
1618. 6170000 Державна служба експортного контролю України 1 724,0 0,0 1 724,0  
1619. 6171000 Апарат Державної служби експортного контролю України 1 724,0 0,0 1 724,0  
1620. 6171010 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 1 475,8 0,0 1 475,8  
1621. 6171020 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 248,2 0,0 248,2  
1622. 6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України 6 176,7 85,7 6 262,4  
1623. 6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 6 176,7 85,7 6 262,4  
1624. 6371010 0433 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 6 176,7 85,7 6 262,4  
1625. 6380000 Національне космічне агентство України 147 197,6 3 484,5 150 682,1  
1626. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України 147 197,6 3 484,5 150 682,1  
1627. 6381010 0473 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 3 499,7 0,0 3 499,7  
1628. 6381020 0487 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі 500,0 0,0 500,0  
1629. 6381030 0960 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 1 700,0 400,0 2 100,0  
1630. 6381040 0473 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 89 500,0 200,0 89 700,0  
1631. 6381050 0473 Управління та випробування космічних засобів 32 731,1 2 884,5 35 615,6  
1632. 6381060 0473 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень 2 000,0 0,0 2 000,0  
1633. 6381070 0460 Експлуатація супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення 1 200,0 0,0 1 200,0  
1634. 6381080 0487 Прикладні розробки у сфері космічної галузі 480,0 0,0 480,0  
1635. 6381090 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері космічної галузі 500,0 0,0 500,0  
1636. 6381100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства 4 000,0 0,0 4 000,0  
1637. 6381110 0473 Здешевлення кредитів, що надаються комерційними банками українським підприємствам для забезпечення реалізації українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" 3 086,8 0,0 3 086,8  
1638. 6381120 0512 Заходи з безпеки утилізації твердого ракетного палива 8 000,0 0,0 8 000,0  
1639. 6400000 Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 1 229,9 0,0 1 229,9  
1640. 6401000 Апарат Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 1 229,9 0,0 1 229,9  
1641. 6401010 1070 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 1 229,9 0,0 1 229,9  
1642. 6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 3 961,7 0,0 3 961,7  
1643. 6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 3 961,7 0,0 3 961,7  
1644. 6441010 0831 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 3 961,7 0,0 3 961,7  
1645. 6500000 Рада національної безпеки і оборони України 10 725,2 1 980,0 12 705,2  
1646. 6501000 Апарат Ради національної безпеки і оборони України 10 725,2 1 980,0 12 705,2  
1647. 6501010 0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 5 264,3 0,0 5 264,3  
1648. 6501020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 1 279,3 180,0 1 459,3  
1649. 6501030 0370 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 4 181,6 1 800,0 5 981,6  
1650. 6510000 Рахункова палата 19 228,6 4,2 19 232,8  
1651. 6511000 Апарат Рахункової палати 19 228,6 4,2 19 232,8  
1652. 6511010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 19 228,6 4,2 19 232,8  
1653. 6520000 Служба безпеки України 690 102,2 35 880,3 725 982,5  
1654. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України 679 612,2 35 880,3 715 492,5  
1655. 6521010 0350 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 589 692,6 6 098,5 595 791,1  
1656. 6521030 0370 Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки 175,0 0,0 175,0  
1657. 6521040 0113 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади 1 300,0 0,0 1 300,0  
1658. 6521050 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 19 950,0 24 111,8 44 061,8  
1659. 6521070 0942 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 22 820,0 5 290,0 28 110,0  
1660. 6521090 0910 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 850,0 380,0 1 230,0  
1661. 6521100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 18 954,0 0,0 18 954,0  
1662. 6521110 0350 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 8 910,6 0,0 8 910,6  
1663. 6521120 0350 Захист інформаційних ресурсів держави 8 150,0 0,0 8 150,0  
1664. 6521140 0350 Розвиток та модернізація державної системи урядового зв'язку 300,0 0,0 300,0  
1665. 6521150 0350 Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку 10,0 0,0 10,0  
1666. 6521200 0350 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 8 500,0 0,0 8 500,0  
1667. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 10 490,0 0,0 10 490,0  
1668. 6524010 0350 Боротьба з тероризмом на території України 10 490,0 0,0 10 490,0  
1669. 6540000 Національна Академія наук України 435 609,6 197 404,4 633 014,0  
1670. 6541000 Апарат Національної Академії наук України 435 609,6 197 404,4 633 014,0  
1671. 6541020 0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної Академії наук України 18 503,6 1 367,5 19 871,1  
1672. 6541030 0140 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної Академії наук 248 507,0 157 847,0 406 354,0  
1673. 6541040 0487 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 64 964,1 36 583,7 101 547,8  
1674. 6541050 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 32 255,5 0,0 32 255,5  
1675. 6541060 0150 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної Академії наук України 33 969,2 0,0 33 969,2  
1676. 6541080 0942 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 193,7 55,7 1 249,4  
1677. 6541090 0990 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 99,9 29,0 128,9  
1678. 6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної Академії наук України 7 390,0 196,5 7 586,5  
1679. 6541130 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук України 13 926,6 325,0 14 251,6  
1680. 6541140 0530 Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття" 8 000,0 1 000,0 9 000,0  
1681. 6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні спостереження 1 800,0 0,0 1 800,0  
1682. 6541800 0484 Реконструкція лабораторного корпусу та господарських споруд УкрНДМІ Національної академії наук України 5 000,0 0,0 5 000,0  
1683. 6550000 Академія педагогічних наук України 21 462,7 4 130,7 25 593,4  
1684. 6551000 Апарат Академії педагогічних наук України 21 462,7 4 130,7 25 593,4  
1685. 6551020 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 3 898,2 228,2 4 126,4  
1686. 6551030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 10 607,5 1 235,8 11 843,3  
1687. 6551040 0980 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 115,5 0,0 115,5  
1688. 6551050 0980 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 1 036,4 409,1 1 445,5  
1689. 6551060 0950 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 880,3 2 069,0 4 949,3  
1690. 6551070 0930 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 1 832,3 188,6 2 020,9  
1691. 6551080 0980 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук України 163,8 0,0 163,8  
1692. 6551090 0980 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 836,2 0,0 836,2  
1693. 6551100 0826 Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 92,5 0,0 92,5  
1694. 6560000 Академія медичних наук України 260 942,3 17 882,4 278 824,7  
1695. 6561000 Апарат Академії медичних наук України 260 942,3 17 882,4 278 824,7  
1696. 6561020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 15 976,1 933,4 16 909,5  
1697. 6561030 0750 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 22 515,3 10 463,3 32 978,6  
1698. 6561040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 4 500,0 0,0 4 500,0  
1699. 6561050 0750 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 500,0 0,0 500,0  
1700. 6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 182 639,8 6 283,5 188 923,3  
1701. 6561070 0722 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 2 914,7 202,2 3 116,9  
1702. 6561080 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України 7 000,0 0,0 7 000,0  
1703. 6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 2 734,4 0,0 2 734,4  
1704. 6561100 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України 162,0 0,0 162,0  
1705. 6561800 0732 Реконструкція приміщень науково-дослідного інституту онкології, м.Київ 2 000,0 0,0 2 000,0  
1706. 6561810 0732 Будівництво дитячого корпусу з поліклінікою для Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського, м.Київ 20 000,0 0,0 20 000,0  
1707. 6570000 Академія мистецтв України 7 925,4 0,0 7 925,4  
1708. 6571000 Апарат Академії мистецтв України 7 925,4 0,0 7 925,4  
1709. 6571020 0840 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 5 199,7 0,0 5 199,7  
1710. 6571030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 2 725,7 0,0 2 725,7  
1711. 6580000 Академія правових наук України 6 687,5 3 963,3 10 650,8  
1712. 6581000 Апарат Академії правових наук України 6 687,5 3 963,3 10 650,8  
1713. 6581020 0370 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 3 204,4 900,0 4 104,4  
1714. 6581030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 2 792,5 2 988,3 5 780,8  
1715. 6581040 0370 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства 44,3 75,0 119,3  
1716. 6581050 0370 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства 213,6 0,0 213,6  
1717. 6581060 0370 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері боротьби зі злочинністю 432,7 0,0 432,7  
1718. 6590000 Українська академія аграрних наук 118 194,2 69 011,3 187 205,5  
1719. 6591000 Апарат Української академії аграрних наук 118 194,2 69 011,3 187 205,5  
1720. 6591020 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 5 941,7 160,0 6 101,7  
1721. 6591030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 55 227,4 17 900,7 73 128,1  
1722. 6591040 0482 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 29 014,3 49 777,0 78 791,3  
1723. 6591050 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 149,6 0,0 149,6  
1724. 6591060 0482 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 9 857,9 117,5 9 975,4  
1725. 6591070 0421 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 149,5 0,0 149,5  
1726. 6591080 0421 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 636,9 0,0 5 636,9  
1727. 6591090 0421 Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 6 750,0 0,0 6 750,0  
1728. 6591100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 2 683,0 530,0 3 213,0  
1729. 6591110 0482 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 2 783,9 526,1 3 310,0  
1730. 6600000 Управління державної охорони України 62 066,0 530,0 62 596,0  
1731. 6601000 Управління державної охорони України 62 066,0 530,0 62 596,0  
1732. 6601020 0350 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 60 808,0 530,0 61 338,0  
1733. 6601030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України 1 258,0 0,0 1 258,0  
1734. 6610000 Фонд державного майна України 26 825,8 72 645,1 99 470,9  
1735. 6611000 Апарат Фонду державного майна України 26 825,8 72 645,1 99 470,9  
1736. 6611010 0411 Керівництво та управління у сфері державного майна 26 825,8 826,7 27 652,5  
1737. 6611020 0411 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 0,0 71 818,4 71 818,4  
1738. 6730000 Центральна виборча комісія 169 006,8 0,0 169 006,8  
1739. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії 169 006,8 0,0 169 006,8  
1740. 6731010 0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 6 027,4 0,0 6 027,4  
1741. 6731020 0160 Проведення виборів народних депутатів України 4 079,4 0,0 4 079,4  
1742. 6731040 0160 Проведення виборів Президента України 158 900,0 0,0 158 900,0  
1743. 7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 13 644,4 120,6 13 765,0  
1744. 7711000 Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 13 644,4 120,6 13 765,0  
1745. 7711010 0111 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 13 644,4 120,6 13 765,0  
1746. 7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 32 022,5 897,0 32 919,5  
1747. 7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 32 022,5 897,0 32 919,5  
1748. 7721010 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 32 022,5 897,0 32 919,5  
1749. 7730000 Волинська обласна державна адміністрація 19 083,1 692,6 19 775,7  
1750. 7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації 19 083,1 692,6 19 775,7  
1751. 7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській області 19 083,1 692,6 19 775,7  
1752. 7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 28 437,1 1 922,8 30 359,9  
1753. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 28 437,1 1 922,8 30 359,9  
1754. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 28 437,1 1 922,8 30 359,9  
1755. 7750000 Донецька обласна державна адміністрація 24 422,1 801,1 25 223,2  
1756. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації 24 422,1 801,1 25 223,2  
1757. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 24 422,1 801,1 25 223,2  
1758. 7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 25 678,3 624,9 26 303,2  
1759. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 25 678,3 624,9 26 303,2  
1760. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 25 678,3 624,9 26 303,2  
1761. 7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 19 620,9 800,0 20 420,9  
1762. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 19 620,9 800,0 20 420,9  
1763. 7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 19 620,9 800,0 20 420,9  
1764. 7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 23 012,8 1 369,8 24 382,6  
1765. 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 23 012,8 1 369,8 24 382,6  
1766. 7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 23 012,8 1 369,8 24 382,6  
1767. 7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 21 038,1 1 230,1 22 268,2  
1768. 7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 21 038,1 1 230,1 22 268,2  
1769. 7791010 0111 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 21 038,1 1 230,1 22 268,2  
1770. 7800000 Київська обласна державна адміністрація 29 335,2 1 076,0 30 411,2  
1771. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації 29 335,2 1 076,0 30 411,2  
1772. 7801010 0111 Здійснення виконавчої влади у Київській області 29 335,2 1 076,0 30 411,2  
1773. 7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 22 957,5 855,7 23 813,2  
1774. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 22 957,5 855,7 23 813,2  
1775. 7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 22 957,5 855,7 23 813,2  
1776. 7820000 Луганська обласна державна адміністрація 22 907,4 798,4 23 705,8  
1777. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації 22 907,4 798,4 23 705,8  
1778. 7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області 22 907,4 798,4 23 705,8  
1779. 7830000 Львівська обласна державна адміністрація 25 983,0 912,1 26 895,1  
1780. 7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації 25 983,0 912,1 26 895,1  
1781. 7831010 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області 25 983,0 912,1 26 895,1  
1782. 7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 20 903,3 1 184,9 22 088,2  
1783. 7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 20 903,3 1 184,9 22 088,2  
1784. 7841010 0111 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 20 903,3 1 184,9 22 088,2  
1785. 7850000 Одеська обласна державна адміністрація 30 698,6 1 200,8 31 899,4  
1786. 7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації 30 698,6 1 200,8 31 899,4  
1787. 7851010 0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області 30 698,6 1 200,8 31 899,4  
1788. 7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 25 146,2 1 383,8 26 530,0  
1789. 7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 25 146,2 1 383,8 26 530,0  
1790. 7861010 0111 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 25 146,2 1 383,8 26 530,0  
1791. 7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 18 859,5 1 157,1 20 016,6  
1792. 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 18 859,5 1 157,1 20 016,6  
1793. 7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 18 859,5 1 157,1 20 016,6  
1794. 7880000 Сумська обласна державна адміністрація 21 790,5 982,0 22 772,5  
1795. 7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації 21 790,5 982,0 22 772,5  
1796. 7881010 0111 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 21 790,5 982,0 22 772,5  
1797. 7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 21 949,5 869,7 22 819,2  
1798. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 21 949,5 869,7 22 819,2  
1799. 7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 21 949,5 869,7 22 819,2  
1800. 7900000 Харківська обласна державна адміністрація 37 110,4 1 095,5 38 205,9  
1801. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 37 110,4 1 095,5 38 205,9  
1802. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області 32 110,4 1 095,5 33 205,9  
1803. 7901800 0111 Реконструкція колишнього будинку Держпрому, м. Харків 5 000,0 0,0 5 000,0  
1804. 7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 19 833,4 1 075,4 20 908,8  
1805. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 19 833,4 1 075,4 20 908,8  
1806. 7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 19 833,4 1 075,4 20 908,8  
1807. 7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 23 858,4 522,3 24 380,7  
1808. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 23 858,4 522,3 24 380,7  
1809. 7921010 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 23 858,4 522,3 24 380,7  
1810. 7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 22 076,2 787,8 22 864,0  
1811. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 22 076,2 787,8 22 864,0  
1812. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 22 076,2 787,8 22 864,0  
1813. 7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 13 795,7 771,2 14 566,9  
1814. 7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 13 795,7 771,2 14 566,9  
1815. 7941010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 13 795,7 771,2 14 566,9  
1816. 7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 23 076,5 1 019,4 24 095,9  
1817. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 23 076,5 1 019,4 24 095,9  
1818. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 23 076,5 1 019,4 24 095,9  
1819. 7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 9 003,5 2 670,2 11 673,7  
1820. 7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 9 003,5 2 670,2 11 673,7  
1821. 7971010 0111 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 9 003,5 2 670,2 11 673,7  
1822. 8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 18 982,0 39 000,3 57 982,3  
1823. 8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 18 982,0 39 000,3 57 982,3  
1824. 8681010 0411 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 7 182,0 360,0 7 542,0  
1825. 8681020 0411 Заходи, пов'язані з веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та Єдиного ліцензійного реєстру 10 000,0 0,0 10 000,0  
1826. 8681030 0490 Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2004 році 1 800,0 0,0 1 800,0  
1827. 8681600 0411 Розвиток приватного сектора 0,0 38 640,3 38 640,3  
1828. ВСЬОГО: 46 273 026,7 13 643 015,7 59 916 042,4  
1829. Додаток № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2004 році (тис.грн.) КПКВ КФ КВ Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Надання кредитів Повернен-ня кредитів Кредиту-вання - всього  
1830. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 27 109,3 27 109,3  
1831. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 27 109,3 27 109,3  
1832. 1101600 0433 Реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 21 589,3 21 589,3  
1833. 1101610 0431 Підвищення безпеки праці на вугільних шахтах України 5 520,0 5 520,0  
1834. 2200000 Міністерство освіти і науки України 13 500,0 13 500,0  
1835. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 13 500,0 13 500,0  
1836. 2201210 0990 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 13 500,0 13 500,0  
1837. 2800000 Міністерство аграрної політики України 191 300,0 -185300 6 000,0  
1838. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 91 300,0 -85 300,0 6 000,0  
1839. 2801160 1062 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 27 300,0 27 300,0  
1840. 2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років -25 000,0 -25 000,0  
1841. 2801400 0421 Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам -3 000,0 -3 000,0  
1842. 2801410 0421 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -2 300,0 -2 300,0  
1843. 2801450 0421 Здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з зерном 55 000,0 55 000,0  
1844. 2801460 0421 Надання кредитів селянським (фермерським) господарствам 9 000,0 9 000,0  
1845. 2801490 0421 Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на інтервенційні операції із зерном -55 000,0 -55 000,0  
1846. 2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 100 000,0 -100 000,0  
1847. 2806020 0421 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 70 000,0 70 000,0  
1848. 2806030 0421 Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу -70 000,0 -70 000,0  
1849. 2806040 0421 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 30 000,0 30 000,0  
1850. 2806050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарюванн -30 000,0 -30 000,0  
1851. 3400000 Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 67 262,8 -6776,3 60 486,5  
1852. 3408000 Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 67 262,8 -6 776,3 60 486,5  
1853. 3408020 1062 Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 67 262,8 67 262,8  
1854. 3408030 1062 Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -6 776,3 -6 776,3  
1855. 3500000 Міністерство фінансів України 35 904,0 35 904,0  
1856. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 35 904,0 35 904,0  
1857. 3501600 0411 Розвиток муніципального кредитного ринку 13 040,0 13 040,0  
1858. 3501610 0411 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 22 864,0 22 864,0  
1859. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 809 099,4 -111 252,3  
1860. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 809 099,4 -111 252,3  
1861. 3511530 0442 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу -5 035,0  
1862. 3511600 0490 Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 261 679,4 261 679,4  
1863. 3511620 0490 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 547 420,0 547 420,0  
1864. 3511630 0490 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою -915 316,7  
1865. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 1 000 000,0 -400000 600 000,0  
1866. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 1 000 000,0 -400 000,0 600 000,0  
1867. 5121050 0220 Повернення коштів, наданих на закупівлю зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками -400 000,0 -400 000,0  
1868. 5121060 0220 Заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів 1 000 000,0 1 000 000,0  
1869. 7960000 Київська міська державна адміністрація 41 625,6 41 625,6  
1870. 7961000 Апарат Київської міської державної адміністрації 41 625,6 41 625,6  
1871. 7961600 0620 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва 41 625,6 41 625,6  
1872. Всього: 2 185 801,1 -1 512 428,0 673 373,1  
1873. Додаток № 5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Обсяги державних капітальних вкладень у 2004 році по головних розпорядниках та об'єктах за рахунок загального фонду державного бюджету (тис.грн.) КПКВ КФКВ Найменування згідно з програмою класифікацією видатків та кредитування Обсяг державних капітальних вкладень Державні капітальні вкладення - всього 2 388 965,2  
1874. 2300000 Міністерство охорони здоров'я 2 915,0  
1875. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 2 915,0  
1876. 2301800 0734 Берегоукріплювальні роботи на території дитячого санаторію для інвалідів "Затока" у м. Білгород-Дністровський Одеської області 2 915,0  
1877. Міністерство освіти і науки України 13 700,0  
1878. Апарат Міністерства освіти і науки України 13 700,0  
1879. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації 13 700,0  
1880. будівництво інформаційно-бібліотечного центру Донецького національного технічного університету, м.Донецьк 3 000,0  
1881. реконструкція, реставрація та будівництво навчальних корпусів Таврійського національного університету, м. Херсон 10 700,0  
1882. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 10 000,0  
1883. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 10 000,0  
1884. 2501280 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5 000,0  
1885. 2501800 1062 Будівництво та придбання житла для інвалідів - глухих та інвалідів-сліпих 5 000,0  
1886. 0110000 Апарат Верховної Ради України 30 000,0  
1887. 0111000 Апарат Верховної Ради України 30 000,0  
1888. 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 30 000,0  
1889. будівництво адміністративного будинку по вул. Садова,3а та будівництво (придбання) житла для депутатів 30 000,0  
1890. 0300000 Державне управління справами 60 500,0  
1891. 0301000 Апарат Державного управління справами 54 500,0  
1892. 0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента 10 000,0  
1893. реконструкція Маріїнського палацу та блоку „д", м. Київ, вул. Банкова 10 000,0  
1894. 0301800 0731 Реєстр.картка № ) 30 500,0  
1895. 0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 14 000,0  
1896. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 6 000,0  
1897. 0306800 0826 Реконструкція будівель і споруд Національного комплексу "Експоцентр України" 6 000,0  
1898. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 16 000,0  
1899. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 16 000,0  
1900. 0411800 0828 Реконструкція будинку клубу Кабінету Міністрів України 16 000,0  
1901. 0500000 Державна судова адміністрація України 46 577,6  
1902. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 46 577,6  
1903. 0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 2 850,8  
1904. 0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 30 361,3  
1905. 0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 12 060,6  
1906. 0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 158,3  
1907. 0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 1 146,6  
1908. 0600000 Верховний Суд України 10 000,0  
1909. 0601000 Апарат Верховного Суду України 10 000,0  
1910. 0601010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 10 000,0  
1911. реконструкція приміщення по вул. Пилипа Орлика у м. Києві 10 000,0  
1912. 0700000 Вищий господарський суд України 1 350,0  
1913. 0701000 Вищий господарський суд України 1 350,0  
1914. 0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 1 350,0  
1915. 0800000 Конституційний Суд України 1 000,0  
1916. 0801000 Конституційний Суд України 1 000,0  
1917. 0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 1 000,0  
1918. будівництво (придбання) житла для суддів Конституційного Суду України 1 000,0  
1919. 0900000 Генеральна прокуратура України 7 268,1  
1920. 0901000 Генеральна прокуратура України 7 268,1  
1921. 0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 1 584,0  
1922. 0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 5 684,1  
1923. будівництво приміщення Академії прокуратури України 5 684,1  
1924. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 122 450,0  
1925. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 111 620,0  
1926. 1001050 0310 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 39 310,0  
1927. будівництво та ремонт адміністративних будинків та ізоляторів тимчасового утримання 39 310,0  
1928. 1001190 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 72 310,0  
1929. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 10 830,0  
1930. 1003090 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 10 830,0  
1931. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 674 895,8  
1932. 1100000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 674 895,8  
1933. 0431 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 100 000,0  
1934. 0431 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 500 895,8  
1935. придбання обладнання та реконструкція вугільних підприємств 500 895,8  
1936. 1101220 0431 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах 40 000,0  
1937. будівництво гідрологічних споруд 40 000,0  
1938. 1101230 0431 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 24 000,0  
1939. 1101240 0431 Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних підприємствах 10 000,0  
1940. 1400000 Міністерство закордонних справ України 34 460,0  
1941. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 34 460,0  
1942. 1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 6 200,0  
1943. завершення реконструкції будинку по вул.Велика Житомирська,2 6 200,0  
1944. 1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 21 260,0  
1945. 1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 7 000,0  
1946. завершення реконструкції будинку для розміщення Дипломатичної академії України 7 000,0  
1947. 2100000 Міністерство оборони України 266 000,0  
1948. 2101000 Апарат Міністерства оборони України 266 000,0  
1949. 2101190 1062 Будівницто (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 266 000,0  
1950. 2600000 Міністерство промислової політики України 68 000,0  
1951. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 68 000,0  
1952. 2601100 0513 Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 13 000,0  
1953. 2601800 0514 Добудова рефрижераторних суден державним підприємтсством "Суднобудівний завод імені 61 комунара" 25 000,0  
1954. 2601810 0210 Підготовка виробництва літака АН-70 30 000,0  
1955. 2800000 Міністерство аграрної політики України 7 500,0  
1956. 2809000 Національний аграрний університет 7 500,0  
1957. 2809800 0482 Забезпечення приміщенням Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 7 500,0  
1958. 3100000 Міністерство транспорту України 9 300,0  
1959. 3101000 Апарат Міністерства транспорту України 9 300,0  
1960. 3101800 0452 Реконструкція шлюзів 9 300,0  
1961. 3-х камерного Запорізького шлюзу 5 500,0  
1962. Київського шлюзу 3 800,0  
1963. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 48 099,0  
1964. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 48 099,0  
1965. 3201190 0512 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 12 000,0  
1966. 3201370 0490 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 24 780,0  
1967. 3201450 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та навчальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 11 319,0  
1968. 3500000 Міністерство фінансів України 4 000,0  
1969. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 2 000,0  
1970. 3501010 1062 Керівництво та управління у сфері фінансів 2 000,0  
1971. будівництво (придбання) житла для працівників фінансових органів 2 000,0  
1972. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 2 000,0  
1973. 3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 2 000,0  
1974. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 705 446,6  
1975. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 705 446,6  
1976. 3511170 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах 141 854,1  
1977. 3511380 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності 400 000,0  
1978. 3511180 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на будівництво метрополітену 5 000,0  
1979. 3511200 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на будівництво метрополітену 6 000,0  
1980. 3511210 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на будівництво метрополітену 5 000,0  
1981. 3511280 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету 5 000,0  
1982. 3511290 1062 Пайова участь у будівництві житла для державних службовців 10 000,0  
1983. 3511300 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Ялти на будівництво водоочисної станції 5 000,0  
1984. 0180 Субвенція з державного бюджету Новгород-Сіверському районному бюджету Чернігівської області на проведення невідкладних відновлювальних робіт в центральній районній лікарні 7 000,0  
1985. 0180 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на будівництво обласного протитуберкульозного диспансеру 5 000,0  
1986. 3511570 0512 Створення потужностей по переробці відходів виробництва та споживання 20 000,0  
1987. 3511590 0133 Будівництво адміністративного будинку для розміщення органів виконавчої влади 95 592,5  
1988. 5000000 Державний комітет України по водному господарству 30 465,1  
1989. 5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 30 465,1  
1990. 5001070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 20 465,1  
1991. 5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області 10 000,0  
1992. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 1 400,0  
1993. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 1 400,0  
1994. 5101040 0511 Збереження, відворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 1 400,0  
1995. будівництво та реконструкція ставків-мулонакопичувачів з водоскидними спорудами, берегоукріплення для захисту від розмиву сільськогосподарських угідь 1 400,0  
1996. Державний комітет України з державного матеріального резерву 9 200,0  
1997. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 9 200,0  
1998. 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 9 200,0  
1999. завершення будівництва холодильника на комбінаті "Новий" 9 200,0  
2000. Державна митна служба України 22 000,0  
2001. 5161000 Апарат Державної митної служби України 22 000,0  
2002. 0112 Розбудова та модернізація об'єктів митної служби 22 000,0  
2003. Державний комітет України з будівництва та архітектури 8 800,0  
2004. 5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 8 800,0  
2005. 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектри 8 800,0  
2006. 5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 45 000,0  
2007. 5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 45 000,0  
2008. 5321020 Надання допомоги біженцям 2 000,0  
2009. 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 36 000,0  
2010. будівництво житла, шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів у поселеннях депортованих кримських татар 36 000,0  
2011. 0380 Створення пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 7 000,0  
2012. 5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 34 026,0  
2013. 5341000 Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 34 026,0  
2014. 5341070 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 29 026,0  
2015. 5341800 0310 Комплекс заходів з укріплення державного кордону з Республіками Молдова, Білорусь та Російською Федерацією 5 000,0  
2016. 5420000 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 25 000,0  
2017. 5421000 Апарат Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 25 000,0  
2018. 5421800 0111 Реконструкція будинку для розміщення Національного Олімпійського комітету України 25 000,0  
2019. 5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 2 000,0  
2020. 5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 2 000,0  
2021. 5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони 2 000,0  
2022. будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України 2 000,0  
2023. Державний департамент України з питань виконання покарань 8 194,0  
2024. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 8 194,0  
2025. 0340 Створення установ виконання покарань для засуджених на довічне ув'язнення та приведення умов утримання засуджених до вимог європейських стандартів 5 194,0  
2026. будівництво очисних споруд та станцій знезараження 5 194,0  
2027. 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 3 000,0  
2028. 6140000 Державна податкова адміністрація України 3 806,0  
2029. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 3 806,0  
2030. 6141010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 3 806,0  
2031. реконструкція адмінбудинку 1 000,0  
2032. будівництво адмінприміщень територіальних органів 2 806,0  
2033. Національне космічне агентство України 4 000,0  
2034. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України 4 000,0  
2035. 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства 4 000,0  
2036. Рахункова палата 3 400,0  
2037. 6511000 Апарат Рахункової палати 3 400,0  
2038. Керівництво та управління у сфері контролюза виконанням державного бюджету 3 400,0  
2039. будівництво автобази 3 400,0  
2040. Служба безпеки України 18 954,0  
2041. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України 18 954,0  
2042. 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 18 954,0  
2043. 6540000 Національна академія наук України 5 000,0  
2044. 6541000 Апарат Національної академії наук України 5 000,0  
2045. 6541800 0484 Реконструкція лабораторного корпусу та господарських споруд УкрНДМІ Національної академії наук України 5 000,0  
2046. 6560000 Академія медичних наук України 22 000,0  
2047. 6561000 Апарат Академії медичних наук України 22 000,0  
2048. 6561800 0732 Реконструкція приміщень науково-дослідного інституту онкології, м.Київ 2 000,0  
2049. 6561810 Будівництво дитячого корпусу з поліклінікою для Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, м.Київ 20 000,0  
2050. Управління державної охорони України 1 258,0  
2051. 6601000 Управління державної охорони України 1 258,0  
2052. 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України 1 258,0  
2053. 7900000 Харківська обласна державна адміністрація 5 000,0  
2054. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 5 000,0  
2055. 7901800 0111 Реконструкція колишнього будинку Держпрому, м. Харків 5 000,0  
2056. Додаток № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2004 рік Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Міжбюджетні трансферти Дотація вирівнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування 05202000000 м. Авдіївка 4885,4 33,17  
2057. 01202000000 м. Алушта 2824,8 0,39  
2058. 12202000000 м. Алчевськ 10835,0 26,10  
2059. 12203000000 м. Антрацит 13543,1 1,96  
2060. 01203000000 м. Армянськ 1882,4 19,33  
2061. 05203000000 м. Артемівськ 1291,2 0,04  
2062. 10202000000 м. Біла Церква 23907,5 1,34  
2063. 06202000000 м. Бердичів 12243,3 3,58  
2064. 08202000000 м. Бердянськ 5299,2 0,36  
2065. 07202000000 м.Берегове 2891,1 0,65  
2066. 10201000000 м. Березань 3435,0 0,19  
2067. 15202000000 м. Білгород-Дністровський 4105,4 0,16  
2068. 09202000000 м. Болехів 5620,9 1,72  
2069. 13202000000 м. Борислав 3779,3 0,23  
2070. 10203000000 м. Бориспіль 14653,5 46,59  
2071. 10204000000 м. Бровари 1855,2 0,10  
2072. 12204000000 м. Брянка 9631,4 1,39  
2073. 10205000000 м. Васильків 5109,9 0,29  
2074. 23202000000 м. Ватутіне 3870,3 0,65  
2075. 04202000000 м. Вільногірськ 6651,2 47,25  
2076. 02201000000 м. Вінниця 5355,0 0,87  
2077. 14202000000 м. Вознесенськ 4777,2 0,73  
2078. 03202000000 м. Володимир-Волинський 4932,7 1,09  
2079. 05204000000 м. Вугледар 3727,4 41,69  
2080. 18202000000 м.Глухів 6041,4 0,74  
2081. 05205000000 м. Горлівка 14535,8 0,45  
2082. 05206000000 м. Дебальцеве 6116,2 31,31  
2083. 01204000000 м. Джанкой 1527,3 15,95  
2084. 05207000000 м. Дзержинськ 9525,3 0,29  
2085. 05208000000 м. Димитров 2852,5 0,09  
2086. 04203000000 м. Дніпродзержинськ 4459,0 6,43  
2087. 04201000000 м. Дніпропетровськ 103640,0 38,99  
2088. 05209000000 м. Добропілля 1272,5 6,52  
2089. 05210000000 м. Докучаєвськ 284,0 0,01  
2090. 05201000000 м. Донецьк 73281,4 41,75  
2091. 13203000000 м. Дрогобич 9648,6 0,59  
2092. 05211000000 м. Дружківка 1913,4 0,06  
2093. 17202000000 м. Дубно 5816,2 1,27  
2094. 08203000000 м. Енергодар 24764,1 50  
2095. 01205000000 м. Євпаторія 12388,3 1,69  
2096. 05212000000 м. Єнакієве 7308,9 0,23  
2097. 05213000000 м. Жданівка 1072,2 20,83  
2098. 06201000000 м. Житомир 10420,0 3,05  
2099. 02202000000 м. Жмеринка 4883,9 35,52  
2100. 04204000000 м. Жовті Води 2604,2 0,10  
2101. 08201000000 м. Запоріжжя 154257,8 42,19  
2102. 11202000000 м. Знам'янка 3772,4 35,30  
2103. 23203000000 м. Золотоноша 3191,0 0,53  
2104. 09201000000 м. Івано-Франківськ 3572,0 5,28  
2105. 15203000000 м. Ізмаїл 3249,3 0,12  
2106. 20202000000 м. Ізюм 8130,0 0,29  
2107. 15204000000 м. Іллічівськ 28318,2 50  
2108. 10206000000 м. Ірпінь 5262,2 0,29  
2109. 09203000000 м. Калуш 1569,4 0,48  
2110. 22202000000 м. Кам"янець-Подільський 11899,2 2,85  
2111. 23204000000 м. Канів 3989,9 0,67  
2112. 21202000000 м. Каховка 155,0 2,15  
2113. 01206000000 м. Керч 2395,9 0,33  
2114. 11201000000 м. Кіровоград 19512,6 8,33  
2115. 12205000000 м. Кіровськ 8405,5 1,22  
2116. 05214000000 м. Кіровське 920,9 10,75  
2117. 03203000000 м. Ковель 6226,7 1,38  
2118. 02203000000 м. Козятин 6530,7 47,98  
2119. 09204000000 м. Коломия 594,6 5,19  
2120. 16202000000 м. Комсомольськ 9732,5 38,97  
2121. 18203000000 м.Конотоп 3816,5 0,47  
2122. 06203000000 м. Коростень 2680,8 0,78  
2123. 05215000000 м. Костянтинівка 9979,6 0,31  
2124. 15205000000 м. Котовськ 2465,3 0,09  
2125. 05216000000 м. Краматорськ 25080,9 31,18  
2126. 05217000000 м. Красний Лиман 2191,4 0,07  
2127. 12206000000 м. Красний Луч 20508,4 2,97  
2128. 05218000000 м. Красноармійськ 12796,8 35,19  
2129. 12207000000 м. Краснодон 18201,4 2,64  
2130. 01207000000 м. Красноперекопськ 602,7 6,26  
2131. 16203000000 м. Кременчук 33292,5 50  
2132. 04205000000 м. Кривий Ріг 110417,7 37,66  
2133. 17203000000 м. Кузнецовськ 10616,7 49,70  
2134. 20203000000 м. Куп'янськ 569,6 0,02  
2135. 02204000000 м.Ладижин 2456,2 0,40  
2136. 18204000000 м.Лебедин 1050,3 0,13  
2137. 12208000000 м. Лисичанськ 2386,2 0,35  
2138. 20204000000 м. Лозова 3819,1 0,14  
2139. 16204000000 м. Лубни 5735,3 0,47  
2140. 12201000000 м. Луганськ 10715,8 1,55  
2141. 03201000000 м. Луцьк 6362,2 1,41  
2142. 13201000000 м. Львів 55190,0 21,86  
2143. 20205000000 м. Люботин 3166,5 0,11  
2144. 05219000000 м. Макіївка 36605,9 1,13  
2145. 04206000000 м. Марганець 4504,9 0,17  
2146. 05220000000 м. Маріуполь 113197,3 45,26  
2147. 08204000000 м. Мелітополь 12818,8 0,88  
2148. 14201000000 м. Миколаїв 49971,2 27,45  
2149. 16205000000 м. Миргород 2754,1 0,22  
2150. 02205000000 м. Могилів-Подільський 3143,9 0,51  
2151. 13204000000 м. Моршин 247,4 0,02  
2152. 07203000000 м. Мукачеве 1683,6 6,08  
2153. 04207000000 м. Нікополь 7109,6 16,34  
2154. 22203000000 м. Нетішин 7841,9 47,78  
2155. 25202000000 м. Ніжин 8813,6 0,89  
2156. 21203000000 м. Нова Каховка 9025,3 3,77  
2157. 13205000000 м. Новий Розділ 5546,8 0,34  
2158. 03204000000 м. Нововолинськ 8731,0 1,93  
2159. 06204000000 м. Новоград-Волинський 8994,4 2,63  
2160. 05221000000 м. Новогродівка 200,8 4,30  
2161. 24202000000 м. Новодністровськ 65,4 1,98  
2162. 04208000000 м. Новомосковськ 7144,8 0,27  
2163. 15201000000 м. Одеса 83424,2 26,65  
2164. 11203000000 м. Олександрія 14212,1 6,07  
2165. 04209000000 м. Орджонікідзе 404,9 0,02  
2166. 17204000000 м. Острог 1035,7 0,23  
2167. 18205000000 м.Охтирка 2128,5 11,79  
2168. 14203000000 м. Очаків 442,1 0,07  
2169. 04210000000 м. Павлоград 258,30 0,83  
2170. 12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 11418,1 1,65  
2171. 14204000000 м. Первомайськ (Миколаївська) 9024,4 1,39  
2172. 20206000000 м. Первомайський 6459,4 0,23  
2173. 10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 4683,9 0,26  
2174. 04211000000 м. Першотравенськ 4045,1 31,63  
2175. 16201000000 м. Полтава 38231,7 48,46  
2176. 25203000000 м. Прилуки 11438,2 37,77  
2177. 17201000000 м. Рівне 5816,4 1,27  
2178. 10208000000 м. Ржищев 1071,9 0,06  
2179. 12210000000 м. Ровеньки 1500,7 6,06  
2180. 18206000000 м.Ромни 5872,1 0,72  
2181. 12211000000 м. Рубіжне 7084,2 1,03  
2182. 01208000000 м. Саки 2449,3 0,33  
2183. 13206000000 м. Самбір 4157,0 0,25  
2184. 12212000000 м. Свердловськ 11105,3 1,61  
2185. 11204000000 м. Світловодськ 7998,8 3,42  
2186. 05222000000 м. Селидове 7513,8 0,23  
2187. 12213000000 м. Сєверодонецьк 2172,1 0,31  
2188. 04212000000 м. Синельникове 104,8  
2189. 01201000000 м. Сімферополь 36333,9 46,09  
2190. 22204000000 м. Славута 4068,4 0,98  
2191. 10209000000 м. Славутич 4202,8 31,79  
2192. 05223000000 м. Слов'янськ 6156,9 0,19  
2193. 23205000000 м. Сміла 2036,1 0,34  
2194. 05224000000 м. Сніжне 12172,8 0,37  
2195. 22205000000 м. Старокостянтинів 3191,6 0,77  
2196. 12214000000 м. Стаханов 8869,4 1,28  
2197. 13207000000 м. Стрий 2805,0 0,17  
2198. 01209000000 м. Судак 2203,4 0,30  
2199. 18201000000 м.Суми 25127,1 24,76  
2200. 15206000000 м. Теплодар 2203,9 0,08  
2201. 04213000000 м. Тернівка 4168,2 32,71  
2202. 19201000000 м. Тернопіль 509,8 0,82  
2203. 08205000000 м. Токмак 6378,1 0,44  
2204. 05225000000 м. Торез 15109,4 0,47  
2205. 13208000000 м. Трускавець 63,3  
2206. 07201000000 м. Ужгород 10121,6 22,75  
2207. 23206000000 м. Умань 10817,6 1,81  
2208. 10210000000 м. Фастів 560,7 3,85  
2209. 01210000000 м. Феодосія 3053,1 10,79  
2210. 20201000000 м. Харків 131955,4 48,69  
2211. 05226000000 м. Харцизьк 6382,5 19,45  
2212. 21201000000 м. Херсон 8382,0 3,50  
2213. 22201000000 м. Хмельницький 8832,1 2,12  
2214. 02206000000 м. Хмільник 979,9 0,16  
2215. 07204000000 м. Хуст 2895,3 0,65  
2216. 13209000000 м. Червоноград 12967,4 0,80  
2217. 23201000000 м. Черкаси 15097,7 18,78  
2218. 24201000000 м. Чернівці 4825,4 9,23  
2219. 25201000000 м. Чернігів 3531,2 0,36  
2220. О7205000000 м. Чоп 4130,9 50  
2221. 20207000000 м. Чугуїв 4945,8 0,18  
2222. 05227000000 м. Шахтарськ 7389,4 0,23  
2223. 22206000000 м. Шепетівка 7266,8 1,74  
2224. 18207000000 м.Шостка 14792,6 1,81  
2225. 15207000000 м. Южне 27956,8 50  
2226. 14205000000 м. Южноукраїнськ 12867,1 50  
2227. 01211000000 м. Ялта 2768,8 0,38  
2228. 09205000000 м. Яремче 5785,3 1,77  
2229. 05228000000 м. Ясинувата 4980,1 34,02  
2230. 05301000000 Амвросіївський р-н 8938,8 0,28  
2231. 15301000000 Ананьївський р-н 7875,4 0,30  
2232. 06301000000 Андрушівський р-н 9033,8 2,64  
2233. 12301000000 Антрацитівський р-н 8355,1 1,21  
2234. 04301000000 Апостолівський р-н 9168,3 0,35  
2235. 14301000000 Арбузинський р-н 5724,6 0,88  
2236. 05302000000 Артемівський р-н 9695,0 0,30  
2237. 15302000000 Арцизський р-н 11632,0 0,45  
2238. 20301000000 Балаклійський р-н 2167,2 9,77  
2239. 15303000000 Балтський р-н 10214,0 0,39  
2240. 06302000000 Баранівський р-н 10810,0 3,16  
2241. 20302000000 Барвінківський р-н 6891,9 0,25  
2242. 10301000000 Баришівський р-н 7705,0 0,43  
2243. 02301000000 Барський р-н 13407,0 2,17  
2244. 25301000000 Бахмацький р-н 10013,6 1,01  
2245. 01301000000 Бахчисарайський р-н 14616,5 1,99  
2246. 14302000000 Баштанський р-н 8901,8 1,37  
2247. 06303000000 Бердичівський р-н 9417,1 2,75  
2248. 08301000000 Бердянський р-н 5663,4 0,39  
2249. 07301000000 Берегівський р-н 15165,6 3,39  
2250. 19301000000 Бережанський р-н 9099,2 3,20  
2251. 14303000000 Березанський р-н 4803,0 0,74  
2252. 15304000000 Березівський р-н 9246,8 0,35  
2253. 17301000000 Березнівський р-н 20736,0 4,51  
2254. 14304000000 Березнегуватський р-н 5647,6 0,87  
2255. 21301000000 Бериславський р-н 13464,9 5,62  
2256. 02302000000 Бершадський р-н 14719,3 2,38  
2257. 15305000000 Білгород-Дністровський р-н 14315,3 0,55  
2258. 12302000000 Біловодський р-н 6472,2 0,94  
2259. 01302000000 Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 14507,6 1,98  
2260. 22301000000 Білогірський р-н (Хмельницька обл.) 8795,3 2,11  
2261. 21302000000 Білозерський р-н 15878,4 6,63  
2262. 12303000000 Білокуракинський р-н 5768,3 0,84  
2263. 18301000000 Білопільський р-н 12349,2 1,51  
2264. 10302000000 Білоцерківський р-н 11620,9 0,65  
2265. 15306000000 Біляївський р-н 20877,2 0,80  
2266. 20303000000 Близнюківський р-н 6875,1 0,25  
2267. 11301000000 Бобринецький р-н 7450,6 3,18  
2268. 25302000000 Бобровицький р-н 8486,1 0,85  
2269. 20304000000 Богодухівський р-н 8253,8 0,30  
2270. 09301000000 Богородчанський р-н 17272,0 5,27  
2271. 10303000000 Богуславський р-н 8701,7 0,49  
2272. 15307000000 Болдградський р-н 18202,0 0,70  
2273. 25303000000 Борзнянський р-н 10110,1 1,02  
2274. 10304000000 Бориспільський р-н 9070,7 0,51  
2275. 20305000000 Борівський р-н 4725,5 0,17  
2276. 10305000000 Бородянський р-н 10529,7 0,59  
2277. 19302000000 Борщівський р-н 17437,7 6,14  
2278. 14305000000 Братський р-н 5674,8 0,87  
2279. 10306000000 Броварський р-н 6059,2 0,34  
2280. 13301000000 Бродівський р-н 13647,6 0,84  
2281. 06304000000 Брусилівський р-н 5103,9 1,49  
2282. 18302000000 Буринський р-н 7650,1 0,94  
2283. 13302000000 Буський р-н 14176,6 0,87  
2284. 19303000000 Бучацький р-н 16337,4 5,75  
2285. 20306000000 Валківський р-н 5691,9 0,21  
2286. 25304000000 Варвинський р-н 2192,1 0,22  
2287. 08302000000 Василівський р-н 9315,6 0,64  
2288. 04302000000 Васильківский р-н (Дніпропетровська обл) 7777,7 0,30  
2289. 10307000000 Васильківський р-н (Київська обл) 10768,4 0,60  
2290. 16301000000 Великобагачанський р-н 5696,6 0,46  
2291. 07302000000 Великоберезнянський р-н 6679,6 1,49  
2292. 08303000000 Великобілозерський р-н 1686,4 0,12  
2293. 20307000000 Великобурлуцький р-н 5104,5 0,18  
2294. 21303000000 Великолепетиський р-н 4481,7 1,87  
2295. 15308000000 Великомихайлівський р-н 8660,0 0,33  
2296. 05303000000 Великоновосілківський р-н 11028,6 0,34  
2297. 21304000000 Великоолександрівський р-н 8191,4 3,41  
2298. 18303000000 Великописарівський р-н 6057,9 0,74  
2299. 04303000000 Верхньодніпровський р-н 6377,2 0,24  
2300. 21305000000 Верхньорогачицький р-н 3304,8 1,38  
2301. 09302000000 Верховинський р-н 11803,5 3,60  
2302. 14306000000 Веселинівський р-н 6470,0 0,99  
2303. 08304000000 Веселівський р-н 5522,6 0,38  
2304. 24301000000 Вижницький р-н 15714,3 6,51  
2305. 07303000000 Виноградівський р-н 28880,1 6,45  
2306. 21306000000 Високопільський р-н 4522,1 1,88  
2307. 10308000000 Вишгородський р-н 5783,2 0,32  
2308. 08305000000 Вільнянський р-н 7526,7 0,51  
2309. 11302000000 Вільшанський р-н 3990,5 1,70  
2310. 02303000000 Вінницький р-н 9171,8 1,48  
2311. 22302000000 Віньковецький р-н 7885,1 1,89  
2312. 20308000000 Вовчанський р-н 10389,0 0,37  
2313. 14307000000 Вознесенський р-н 7001,2 1,08  
2314. 05304000000 Волноваський р-н 5361,8 0,17  
2315. 07304000000 Воловецький р-н 7352,2 1,64  
2316. 05305000000 Володарський р-н (Донецька обл) 2790,5 0,09  
2317. 10309000000 Володарський р-н (Київська обл) 4536,5 0,25  
2318. 06305000000 Володарсько-Волинський р-н 7411,7 2,17  
2319. 03301000000 Володимир-Волинський р-н 7497,5 1,66  
2320. 17302000000 Володимирецький р-н 21555,2 4,69  
2321. 22303000000 Волочиський р-н 12640,8 3,03  
2322. 14308000000 Врадіївський р-н 5363,1 0,82  
2323. 16302000000 Гадяцький р-н 12635,7 1,03  
2324. 11303000000 Гайворонський р-н 8069,2 3,44  
2325. 02304000000 Гайсинський р-н 13356,8 2,16  
2326. 09303000000 Галицький р-н 11732,0 3,58  
2327. 21307000000 Генічеський р-н 13033,9 5,44  
2328. 24302000000 Герцаївський р-н 9685,7 4,01  
2329. 24303000000 Глибоцький р-н 18900,1 7,83  
2330. 16303000000 Глобинський р-н 13218,5 1,08  
2331. 18304000000 Глухівський р-н 6615,0 0,81  
2332. 11304000000 Голованівський р-н 7034,8 3,00  
2333. 21308000000 Голопристанський р-н 14435,1 6,02  
2334. 21309000000 Горностаївський р-н 5851,1 2,44  
2335. 09304000000 Городенківський р-н 15316,2 4,68  
2336. 23301000000 Городищенський р-н 9145,0 1,53  
2337. 25305000000 Городнянський р-н 8931,4 0,90  
2338. 13303000000 Городоцький р-н 18665,9 1,14  
2339. 22304000000 Городоцький р-н 13896,2 3,33  
2340. 03302000000 Горохівський р-н 14881,7 3,30  
2341. 17303000000 Гощанський р-н 10821,6 2,35  
2342. 16304000000 Гребінківський р-н 2968,1 0,24  
2343. 08306000000 Гуляйпільський р-н 5065,8 0,35  
2344. 19304000000 Гусятинський р-н 14927,9 5,26  
2345. 20309000000 Дворічанський р-н 4886,8 0,18  
2346. 17304000000 Демидівський р-н 4455,4 0,97  
2347. 22305000000 Деражнянський р-н 9787,4 2,35  
2348. 20310000000 Дергачівський р-н 13953,3 0,50  
2349. 01303000000 Джанкойський р-н 25475,0 3,47  
2350. 06306000000 Дзержинський р-н 9411,2 2,75  
2351. 16305000000 Диканський р-н 3206,8 0,26  
2352. 04304000000 Дніпропетровський р-н 9816,4 0,38  
2353. 05306000000 Добропільський р-н 3155,1 0,10  
2354. 11305000000 Добровеличківський р-н 6160,0 2,63  
2355. 09305000000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 10569,1 3,23  
2356. 11306000000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 7045,5 3,01  
2357. 14309000000 Доманівський р-н 7220,7 1,11  
2358. 23302000000 Драбівський р-н 9411,6 1,57  
2359. 13304000000 Дрогобицький р-н 18272,3 1,12  
2360. 17305000000 Дубенський р-н 13535,2 2,95  
2361. 17306000000 Дубровицький р-н 16289,6 3,54  
2362. 22306000000 Дунаєвецький р-н 18074,4 4,33  
2363. 14310000000 Єланецький р-г 5168,5 0,79  
2364. 06307000000 Ємільчинський р-н 13516,5 3,95  
2365. 23303000000 Жашківський р-н 10470,6 1,75  
2366. 13305000000 Жидачівський р-н 15629,4 0,96  
2367. 06308000000 Житомирський р-н 12591,8 3,68  
2368. 02305000000 Жмеринський р-н 13548,8 2,19  
2369. 13306000000 Жовківський р-н 28284,6 1,73  
2370. 14311000000 Жовтневий р-н 10550,5 1,62  
2371. 19305000000 Заліщицький р-н 12940,0 4,56  
2372. 08307000000 Запорізький р-н 10233,1 0,70  
2373. 17307000000 Зарічненський р-н 11788,3 2,57  
2374. 24304000000 Заставнівський р-н 14724,8 6,10  
2375. 20311000000 Зачепилівський р-н 4201,3 0,15  
2376. 19306000000 Збаразький р-н 14539,9 5,12  
2377. 19307000000 Зборівський р-н 12108,4 4,26  
2378. 23304000000 Звенигородський р-н 12762,7 2,14  
2379. 10310000000 Згурівський р-н 5172,2 0,29  
2380. 17308000000 Здолбунівський р-н 8848,6 1,93  
2381. 16306000000 Зінківський р-н 9983,9 0,81  
2382. 20312000000 Зміївський р-н 10493,7 0,38  
2383. 11307000000 Знам'янський р-н 10012,7 4,28  
2384. 23305000000 Золотоніський р-н 7681,8 1,29  
2385. 13307000000 Золочівський р-н (Львівська обл) 18154,5 1,11  
2386. 20313000000 Золочівський р-н (Харківська обл) 6813,8 0,25  
2387. 03303000000 Іваничівський р-н 9373,2 2,08  
2388. 15309000000 Іванівський р-н (Одеська обл) 6736,2 0,26  
2389. 21310000000 Іванівський р-н (Херсонська обл) 5051,6 2,11  
2390. 15310000000 Ізмаїльський р-н 11599,9 0,44  
2391. 10311000000 Іванківський р-н 2267,4 0,13  
2392. 20314000000 Ізюмський р-н 4778,9 0,17  
2393. 22307000000 Ізяславський р-н 13729,3 3,29  
2394. 02306000000 Іллінецький р-н 10243,2 1,66  
2395. 07305000000 Іршавський р-н 28014,1 6,25  
2396. 25306000000 Ічнянський р-н 8627,0 0,87  
2397. 10312000000 Кагарлицький р-н 7158,9 0,40  
2398. 14312000000 Казанківський р-н 6646,2 1,02  
2399. 21311000000 Каланчацький р-н 5707,6 2,38  
2400. 02307000000 Калинівський р-н 13765,5 2,23  
2401. 09306000000 Калуський р-н 17373,9 5,31  
2402. 22308000000 Кам"янець-Подільський р-н 16447,8 3,94  
2403. 08308000000 Кам"янсько-Дніпровський р-н 7519,8 0,51  
2404. 03304000000 Камінь-Каширський р-н 19575,5 4,34  
2405. 13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 11754,6 0,72  
2406. 23306000000 Кам'янський р-н 7273,7 1,22  
2407. 23307000000 Канівський р-н 6799,9 1,14  
2408. 16307000000 Карлівський р-н 7726,6 0,63  
2409. 23308000000 Катеринопільський р-н 6234,0 1,04  
2410. 21312000000 Каховський р-н 13313,3 5,56  
2411. 20315000000 Кегичівський р-н 3021,2 0,11  
2412. 24305000000 Кельменецький р-н 10401,1 4,31  
2413. 10313000000 Києво-Святошинський р-н 2677,8 0,15  
2414. 03305000000 Ківерцівський р-н 17558,0 3,89  
2415. 15311000000 Кілійський р-н 12945,4 0,50  
2416. 11308000000 Кіровоградський р-н 6992,9 2,98  
2417. 01304000000 Кіровський р-н 12227,5 1,67  
2418. 24306000000 Кіцманський р-н 16632,6 6,89  
2419. 16308000000 Кобеляцький р-н 12362,1 1,01  
2420. 03306000000 Ковельський р-н 12327,0 2,73  
2421. 15312000000 Кодимський р-н 8863,5 0,34  
2422. 25307000000 Козелецький р-н 13317,7 1,34  
2423. 16309000000 Козельщинський р-н 6529,2 0,53  
2424. 19308000000 Козівський р-н 10550,2 3,71  
2425. 02308000000 Козятинський р-н 14587,6 2,36  
2426. 20316000000 Коломацький р-н 1156,3 0,04  
2427. 09307000000 Коломийський р-н 34491,3 10,53  
2428. 15313000000 Комінтернівський р-н 9512,9 0,36  
2429. 11309000000 Компаніївський р-н 4513,0 1,93  
2430. 18305000000 Конотопський р-н 7123,0 0,87  
2431. 17309000000 Корецький р-н 10876,8 2,37  
2432. 25308000000 Коропський р-н 7839,3 0,79  
2433. 06309000000 Коростенський р-н 8956,1 2,62  
2434. 06310000000 Коростишівськийр-н 7448,6 2,18  
2435. 23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н 9176,3 1,54  
2436. 25309000000 Корюківський р-н 6468,1 0,65  
2437. 09308000000 Косівський р-н 26627,7 8,13  
2438. 17310000000 Костопільський р-н 15388,3 3,35  
2439. 05307000000 Костянтинівський р-н 3812,7 0,12  
2440. 16326000000 Котелевський р-н 4914,3 0,40  
2441. 15314000000 Котовський р-н 5568,5 0,21  
2442. 22309000000 Красилівський р-н 13670,1 3,28  
2443. 05308000000 Красноармійський р-н 7034,4 0,22  
2444. 01305000000 Красногвардійський р-н 18155,9 2,47  
2445. 20317000000 Красноградський р-н 1148,9 9,15  
2446. 12304000000 Краснодонський р-н 5648,9 45,83  
2447. 20318000000 Краснокутський р-н 6501,5 0,23  
2448. 15315000000 Красноокнянський р-н 6287,9 0,24  
2449. 01306000000 Красноперекопський р-н 7946,8 1,08  
2450. 18306000000 Краснопільський р-н 7667,2 0,94  
2451. 19309000000 Кременецький р-н 17482,3 6,16  
2452. 16310000000 Кременчуцький р-н 7630,1 0,62  
2453. 12305000000 Кремінський р-н 10141,7 1,47  
2454. 14313000000 Кривоозерський р-н 6938,9 1,07  
2455. 04305000000 Криворізький р-н 5817,0 0,22  
2456. 02309000000 Крижопільський р-н 7992,3 1,29  
2457. 04306000000 Криничанський р-н 8784,8 0,34  
2458. 18307000000 Кролевецький р-н 9300,1 1,14  
2459. 08309000000 Куйбишевський р-н 4184,7 0,29  
2460. 25310000000 Куликівський р-н 5249,6 0,53  
2461. 20319000000 Куп'янський р-н 6779,7 0,24  
2462. 19310000000 Лановецький р-н 8744,0 3,08  
2463. 18308000000 Лебединський р-н 9418,7 1,15  
2464. 01307000000 Ленінський р-н 12600,4 1,72  
2465. 22310000000 Летичівський р-н 8406,3 2,02  
2466. 02310000000 Липовецький р-н 10252,5 1,66  
2467. 18309000000 Липоводолинський р-н 5591,4 0,68  
2468. 23310000000 Лисянський р-н 7102,7 1,19  
2469. 02311000000 Літинський р-н 11273,8 1,82  
2470. 20320000000 Лозівський р-н 9261,9 0,33  
2471. 03307000000 Локачинський р-н 7099,0 1,57  
2472. 16311000000 Лохвицький р-н 9404,8 0,77  
2473. 16312000000 Лубенський р-н 8383,5 0,68  
2474. 06311000000 Лугинський р-н 5933,7 1,73  
2475. 12306000000 Лутугинський р-н 9239,5 1,34  
2476. 03308000000 Луцький р-н 11749,6 2,60  
2477. 06312000000 Любарський р-н 8537,7 2,50  
2478. 15316000000 Любашівський р-н 8344,2 0,32  
2479. 03309000000 Любешівський р-н 12508,6 2,77  
2480. 03310000000 Любомльський р-н 10480,7 2,32  
2481. 05309000000 Мар'їнський р-н 9285,5 0,29  
2482. 04307000000 Магдалинівський р-н 7004,3 0,27  
2483. 10314000000 Макарівський р-н 10476,5 0,59  
2484. 06313000000 Малинський р-н 9402,4 2,75  
2485. 11310000000 Маловисківський р-н 10530,0 4,50  
2486. 03311000000 Маневицький р-н 17727,8 3,93  
2487. 23311000000 Маньківський р-н 7993,2 1,34  
2488. 12307000000 Марківський р-н 4604,0 0,67  
2489. 16313000000 Машівський р-н 4371,0 0,36  
2490. 04308000000 Межівський р-н 5929,2 0,23  
2491. 08310000000 Мелітопольський р-н 11079,2 0,76  
2492. 25311000000 Менський р-н 9978,3 1,00  
2493. 13309000000 Миколаївський р-н (Львівська обл) 14871,2 0,91  
2494. 14314000000 Миколаївський р-н (Миколаївська обл) 6919,6 1,06  
2495. 15317000000 Миколаївський р-н (Одеська обл) 4885,0 0,19  
2496. 16314000000 Миргородський р-н 11698,7 0,95  
2497. 10315000000 Миронівський р-н 6113,3 0,34  
2498. 08311000000 Михайлівський р-н 6158,9 0,42  
2499. 07306000000 Міжгірський р-н 15767,6 3,52  
2500. 12308000000 Міловський р-н 3831,3 0,55  
2501. 17311000000 Млинівський р-н 11481,9 2,50  
2502. 02312000000 Могилів-Подільський р-н 9812,3 1,59  
2503. 23312000000 Монастерищенський р-н 9527,8 1,59  
2504. 19311000000 Монастириський р-н 8553,6 3,01  
2505. 13310000000 Мостиський р-н 16727,4 1,03  
2506. 07307000000 Мукачівський р-н 22717,6 5,07  
2507. 02313000000 Мурованокуриловецький р-н 8492,3 1,37  
2508. 04309000000 Нікопольський р-н 6475,9 0,25  
2509. 09309000000 Надвірнянський р-н 24975,6 7,63  
2510. 06314000000 Народицький р-н 3426,1 1,00  
2511. 18310000000 Недригайлівський р-н 6569,2 0,80  
2512. 02314000000 Немирівський р-н 13095,9 2,12  
2513. 01308000000 Нижньогірський р-н 10943,9 1,49  
2514. 21313000000 Нижньосірогозький р-н 4875,1 2,04  
2515. 25312000000 Ніжинський р-н 10110,0 1,02  
2516. 11311000000 Новгородківський р-н 4256,1 1,81  
2517. 25313000000 Новгород-Сіверський р-н 7615,4 0,77  
2518. 05310000000 Новоазовський р-н 4503,6 0,14  
2519. 12309000000 Новоайдарський р-н 5502,2 0,80  
2520. 11312000000 Новоархангельський р-н 8125,3 3,47  
2521. 14315000000 Новобузький р-н 7748,2 1,19  
2522. 20321000000 Нововодолазький р-н 7346,5 0,26  
2523. 21314000000 Нововоронцовський р-н 5757,2 2,41  
2524. 06315000000 Новоград-Волинський р-н 14272,1 4,17  
2525. 08312000000 Новомиколаївський р-н 3208,3 0,22  
2526. 11313000000 Новомиргородський р-н 8590,1 3,67  
2527. 04310000000 Новомосковський р-н 12069,8 0,46  
2528. 14316000000 Новоодеський р-н 9088,9 1,40  
2529. 12310000000 Новопсковський р-н 6539,5 0,95  
2530. 16315000000 Новосанжарський р-н 8498,6 0,69  
2531. 24307000000 Новоселицький р-н 20377,5 8,44  
2532. 21315000000 Новотроїцький р-н 10576,2 4,41  
2533. 11314000000 Новоукраїнський р-н 9397,8 4,01  
2534. 22311000000 Новоушицький р-н 9279,5 2,22  
2535. 25314000000 Носівський р-н 8235,4 0,83  
2536. 10316000000 Обухівський р-н 3508,5 17,44  
2537. 15318000000 Овідіопольський р-н 4970,8 0,19  
2538. 06316000000 Овруцький р-н 15709,2 4,59  
2539. 06317000000 Олевський р-н 14462,9 4,23  
2540. 05311000000 Олександрівський р-н (Донецька обл) 4987,9 0,15  
2541. 11315000000 Олександрівський р-н (Кіровоградська обл) 7371,1 3,15  
2542. 11316000000 Олександрійський р-н 9441,4 4,03  
2543. 11317000000 Онуфріївський р-н 5100,8 2,18  
2544. 02315000000 Оратівський р-н 8157,1 1,32  
2545. 16317000000 Оржицький р-н 6787,9 0,55  
2546. 08313000000 Оріхівський р-н 10107,8 0,69  
2547. 17312000000 Острозький р-н 10530,5 2,29  
2548. 18311000000 Охтирський р-н 4544,3 0,56  
2549. 14317000000 Очаківський р-н 5785,9 0,89  
2550. 04311000000 Павлоградський р-н 6747,5 0,26  
2551. 05312000000 Першотравневий р-н 2432,0 0,07  
2552. 01309000000 Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим) 9194,9 1,25  
2553. 14318000000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.) 8946,9 1,38  
2554. 20322000000 Первомайський р-н (Харківська обл.) 2305,1 0,08  
2555. 12311000000 Перевальський р-н 12384,4 1,79  
2556. 13311000000 Перемишлянський р-н 12758,5 0,78  
2557. 07308000000 Перечинський р-н 7152,4 1,60  
2558. 10317000000 Переяслав-Хмельницький р-н 8589,0 0,48  
2559. 04312000000 Петриківський р-н 4270,4 0,16  
2560. 11318000000 Петрівський р-н 5101,5 2,18  
2561. 04313000000 Петропавлівський р-н 8143,9 0,31  
2562. 23023000000 Печенізький р-н 2263,9 0,08  
2563. 16318000000 Пирятинський р-н 7668,2 0,63  
2564. 19312000000 Підволочиський р-н 11184,2 3,94  
2565. 19313000000 Підгаєцький р-н 5964,6 2,10  
2566. 02316000000 Піщанський р-н 6069,5 0,98  
2567. 02317000000 Погребищенський р-н 9488,6 1,53  
2568. 04314000000 Покровський р-н 6085,5 0,23  
2569. 10318000000 Поліський р-н 2476,6 0,14  
2570. 08314000000 Пологівський р-н 4707,5 0,32  
2571. 22312000000 Полонський р-н 11619,7 2,79  
2572. 16319000000 Полтавський р-н 9861,4 0,80  
2573. 12312000000 Попаснянський р-н 2266,2 0,33  
2574. 06318000000 Попільнянськийр-н 8162,0 2,39  
2575. 08315000000 Приазовський р-н 6234,6 0,43  
2576. 25315000000 Прилуцький р-н 10360,7 1,04  
2577. 08316000000 Приморський р-н 5986,6 0,41  
2578. 13312000000 Пустомитівський р-н 22518,2 1,38  
2579. 18312000000 Путивльський р-н 6405,7 0,78  
2580. 24308000000 Путильський р-н 8278,9 3,43  
2581. 04315000000 П'ятихатський р-н 8151,4 0,31  
2582. 13313000000 Радехівський р-н 14345,0 0,88  
2583. 17313000000 Радивилівський р-н 10586,8 2,30  
2584. 06319000000 Радомишльський р-н 9056,4 2,65  
2585. 03312000000 Ратнівський р-н 15879,3 3,52  
2586. 07309000000 Рахівський р-н 26646,8 5,95  
2587. 15319000000 Ренійський р-н 7194,2 0,28  
2588. 16320000000 Решетилівський р-н 7967,6 0,65  
2589. 17314000000 Рівненський р-н 18196,1 3,96  
2590. 25316000000 Ріпкинський р-н 8625,6 0,87  
2591. 09310000000 Рогатинський р-н 12376,2 3,78  
2592. 03313000000 Рожищенський р-н 11460,2 2,54  
2593. 09311000000 Рожнятівський р-н 21026,0 6,42  
2594. 15320000000 Роздільнянський р-н 11782,3 0,45  
2595. 01310000000 Роздольненський р-н 8070,6 1,10  
2596. 08317000000 Розівський р-н 2039,1 0,14  
2597. 17315000000 Рокитнівський р-н 16428,9 3,58  
2598. 10319000000 Рокитнянський р-н 7599,4 0,43  
2599. 18313000000 Роменський р-н 8755,1 1,07  
2600. 06320000000 Ружинськийр-н 8523,6 2,49  
2601. 15321000000 Савранський р-н 5487,2 0,21  
2602. 01311000000 Сакський р-н 18817,4 2,56  
2603. 13314000000 Самбірський р-н 20759,5 1,27  
2604. 15322000000 Саратський р-н 12001,6 0,46  
2605. 17316000000 Сарненський р-н 28067,7 6,11  
2606. 20324000000 Сахновщинський р-н 6149,8 0,22  
2607. 07310000000 Свалявський р-н 11952,8 2,67  
2608. 12313000000 Сватівський р-н 8347,3 1,21  
2609. 11319000000 Світловодський р-н 3492,2 1,49  
2610. 16321000000 Семенівський р-н (Полтавська обл) 8607,4 0,70  
2611. 25317000000 Семенівський р-н (Чернігівська обл) 6190,4 0,62  
2612. 18314000000 Середино-Будський р-н 4961,7 0,61  
2613. 04316000000 Синельниківський р-н 11322,8 0,43  
2614. 01312000000 Сімферопольский р-н 25869,2 3,53  
2615. 21316000000 Скадовський р-н 9187,1 3,83  
2616. 10320000000 Сквирський р-н 7619,3 0,43  
2617. 13315000000 Сколівський р-н 16444,8 1,01  
2618. 22313000000 Славутський р-н 9857,3 2,36  
2619. 12314000000 Слов'яносербський р-н 9900,9 1,43  
2620. 05313000000 Слов'янський р-н 6315,8 0,19  
2621. 23313000000 Смілянський р-н 7285,4 1,22  
2622. 14319000000 Снігурівський р-н 10228,5 1,57  
2623. 09312000000 Снятинський р-н 18186,5 5,55  
2624. 01313000000 Совєтський р-н 8129,6 1,11  
2625. 13316000000 Сокальський р-н 19611,2 1,20  
2626. 24309000000 Сокирянський р-н 12186,4 5,05  
2627. 04317000000 Солонянський р-н 7994,8 0,31  
2628. 25318000000 Сосницький р-н 5602,2 0,56  
2629. 04318000000 Софіївський р-н 6775,5 0,26  
2630. 25319000000 Срібнянський р-н 3592,2 0,36  
2631. 05314000000 Старобешівський р-н 6001,4 0,18  
2632. 10321000000 Ставищенський р-н 7084,7 0,40  
2633. 12315000000 Станично-Луганський р-н 9357,2 1,36  
2634. 12316000000 Старобільський р-н 11099,9 1,61  
2635. 03314000000 Старовижівський р-н 10190,2 2,26  
2636. 22314000000 Старокостянтинівський р-н 14715,8 3,53  
2637. 13317000000 Старосамбірський р-н 26235,4 1,61  
2638. 22315000000 Старосинявський р-н 6718,6 1,61  
2639. 24310000000 Сторожинецький р-н 26508,3 10,98  
2640. 13318000000 Стрийський р-н 11267,7 0,69  
2641. 18315000000 Сумський р-н 12414,9 1,52  
2642. 25320000000 Талалаївський р-н 4519,4 0,46  
2643. 23314000000 Тальнівський р-н 9945,9 1,66  
2644. 10322000000 Таращанський р-н 8413,0 0,47  
2645. 15323000000 Тарутинський р-н 13011,7 0,50  
2646. 15324000000 Татарбунарський р-н 9899,6 0,38  
2647. 05315000000 Тельманівський р-н 5050,3 0,16  
2648. 22316000000 Теофіпольський р-н 8266,7 1,98  
2649. 02318000000 Теплицький р-н 9355,1 1,51  
2650. 19314000000 Теребовлянський р-н 16571,5 5,84  
2651. 19315000000 Тернопільський р-н 12534,0 4,41  
2652. 10323000000 Тетіївський р-н 8617,9 0,48  
2653. 02319000000 Тиврівський р-н 11667,0 1,89  
2654. 09313000000 Тисменицький р-н 15811,6 4,83  
2655. 09314000000 Тлумацький р-н 14694,4 4,49  
2656. 08318000000 Токмацький р-н 5045,1 0,35  
2657. 04319000000 Томаківський р-н 5601,8 0,21  
2658. 02320000000 Томашпільський р-н 8821,8 1,43  
2659. 12317000000 Троїцький р-н 5863,8 0,85  
2660. 02321000000 Тростянецький р-н 8733,6 1,41  
2661. 18316000000 Тростянецький р-н 4268,1 0,52  
2662. 02322000000 Тульчинський р-н 14367,7 2,32  
2663. 03315000000 Турійський р-н 8134,5 1,80  
2664. 13319000000 Турківський р-н 19765,6 1,21  
2665. 07311000000 Тячівський р-н 48089,5 10,73  
2666. 07312000000 Ужгородський р-н 9932,1 2,22  
2667. 11320000000 Ульяновський р-н 7369,0 3,15  
2668. 23315000000 Уманський р-н 11664,2 1,95  
2669. 11321000000 Устинівський р-н 4389,2 1,87  
2670. 10324000000 Фастівський р-н 9034,3 0,51  
2671. 15325000000 Фрунзівський р-н 6117,9 0,23  
2672. 20325000000 Харківський р-н 24720,3 0,89  
2673. 22317000000 Хмельницький р-н 11220,8 2,69  
2674. 02323000000 Хмільницький р-н 15879,4 2,57  
2675. 16322000000 Хорольський р-н 7999,2 0,65  
2676. 24311000000 Хотинський р-н 17151,8 7,11  
2677. 23316000000 Христинівський р-н 6568,0 1,10  
2678. 07313000000 Хустський р-н 28584,2 6,38  
2679. 04320000000 Царичанський р-н 5943,2 0,23  
2680. 21317000000 Цюрупинський р-н 16129,8 6,73  
2681. 21318000000 Чаплинський р-н 10260,1 4,28  
2682. 22318000000 Чемеровецький р-н 12841,6 3,08  
2683. 06321000000 Червоноармійський р-н 7468,9 2,18  
2684. 23317000000 Черкаський р-н 15123,1 2,53  
2685. 02324000000 Чернівецький р-н 7318,8 1,18  
2686. 08319000000 Чернігівський р-н (Запорізька обл) 4723,1 0,32  
2687. 25321000000 Чернігівський р-н (Чернігівська обл) 11769,0 1,19  
2688. 06322000000 Черняхівський р-н 8719,7 2,55  
2689. 02325000000 Чечельницький р-н 7140,9 1,15  
2690. 23318000000 Чигиринський р-н 8093,1 1,35  
2691. 23319000000 Чорнобаївський р-н 8475,6 1,42  
2692. 01314000000 Чорноморський р-н 1398,1 0,19  
2693. 16323000000 Чорнухинськийр-н 4832,3 0,39  
2694. 19316000000 Чортківський р-н 17887,7 6,30  
2695. 20326000000 Чугуївський р-н 8588,8 0,31  
2696. 06323000000 Чуднівський р-н 11173,1 3,27  
2697. 16324000000 Чутівський р-н 6387,4 0,52  
2698. 02326000000 Шаргородський р-н 17297,2 2,80  
2699. 05316000000 Шахтарський р-н 4395,4 0,14  
2700. 03316000000 Шацький р-н 4622,1 1,02  
2701. 20327000000 Шевченківський р-н 4632,5 0,17  
2702. 22319000000 Шепетівський р-н 12118,3 2,91  
2703. 04321000000 Широківський р-н 5686,4 0,22  
2704. 15326000000 Ширяївський р-н 7895,9 0,30  
2705. 16325000000 Шишацький р-н 3250,0 0,26  
2706. 18317000000 Шосткинський р-н 1310,2 0,16  
2707. 23320000000 Шполянський р-н 9803,4 1,64  
2708. 19317000000 Шумський р-н 9596,1 3,38  
2709. 25322000000 Щорський р-н 5901,3 0,59  
2710. 04322000000 Юр'ївський р-н 3571,0 0,14  
2711. 13320000000 Яворівський р-н 28880,1 1,77  
2712. 10325000000 Яготинський р-н 6506,7 0,36  
2713. 08320000000 Якимівський р-н 7687,8 0,53  
2714. 02327000000 Ямпільський р-н (Вінницька обл) 10164,1 1,64  
2715. 18318000000 Ямпільський р-н (Сумська обл) 5785,3 0,71  
2716. 22320000000 Ярмолинецький р-н 9281,4 2,23  
2717. 05317000000 Ясинуватський р-н 3289,5 0,10  
2718. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 94632,2 12,90  
2719. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 77302,6 12,50  
2720. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 55464,0 12,28  
2721. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 79412,7  
2722. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 42411,9  
2723. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 83248,3 24,34  
2724. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 60521,6 13,51  
2725. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 12950,7  
2726. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 55401,2 16,92  
2727. 10100000000 Обласний бюджет Київської області 42861,1 2,40  
2728. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 48040,8 20,52  
2729. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області 77033,2 11,16  
2730. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 66170,9 4,06  
2731. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 23649,4 3,64  
2732. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 12193,1 0,47  
2733. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 33286,3 2,71  
2734. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 54250,2 11,81  
2735. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 37443,5 4,59  
2736. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 53090,6 18,69  
2737. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 17370,1 0,63  
2738. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 58121,6 24,27  
2739. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 71921 17,24  
2740. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 53334,6 8,92  
2741. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 47697,6 19,76  
2742. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 60377,5 6,08  
2743. 26000000000 Міський бюджет міста Києва 769258,9  
2744. 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 2328,9 1,37  
2745. ВСЬОГО 6757417,6 2249380,2  
2746. Додаток № 7*** до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Показникиміжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2004 рік Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим  
2747. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області  
2748. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області  
2749. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області  
2750. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області  
2751. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області  
2752. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області  
2753. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області  
2754. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області  
2755. 10100000000 Обласний бюджет Київської області  
2756. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області  
2757. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області  
2758. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області  
2759. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області  
2760. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області  
2761. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області  
2762. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області  
2763. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області  
2764. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області  
2765. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області  
2766. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області  
2767. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області  
2768. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області  
2769. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області  
2770. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області  
2771. 26000000000 Міський бюджет міста Київа  
2772. 10209000000 Міський бюджет міста Славутича  
2773. 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя  
2774. О4201000000 Міський бюджет міста Дніпропетровська  
2775. О5201000000 Міський бюджет міста Донецька  
2776. О4204000000 Міський бюджет міста Жовті Води  
2777. 01211000000 Міський бюджет міста Ялти  
2778. 20201000000 Міський бюджет міста Харкова  
2779. 25313000000 Новгород-Сіверський районний бюджет  
2780. ВСЬОГО  
2781. ***Розрахункова частина додатку №7 знаходиться в кінці таблиці  
2782. Додаток № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Обсяг субвенції на виконання заходів з упередження аварій та запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності тис.грн. Код бюджету Назва місцевого бюджету, адміністративно-територіальної одиниці Субвенція з державного бюджету 01100000000 Автономна Республіка Крим 40 350,0  
2783. Реконструкція водоводу Д-1020 мм від насосної станції № 4 Станціонного водосховища до водопровідних очисних споруд у м. Керчі 2 500,0  
2784. Реконструкція водопроводу Феодосія-Судак Д-800мм протяжністю 2 км 1 050,0  
2785. Реконструкція аварійних ділянок водоводу протяжністю 9,5 км від джерела Джур-Джур до м. Алушти 500,0  
2786. Реконструкція водоводу від водопровідних очисних споруд до резервуарів чистої води протяжністю 3,6 км по вул.Челнокова у м.Феодосії 1 500,0  
2787. Реконструкція тунельного водоводу від Південного порталу протяжністю 1,6 км у м. Ялті 1 600,0  
2788. Реконструкція аварійного швидкотоку Загірского водосховища 1 100,0  
2789. Реконструкція водоводу від Воронцовського водозабору до м.Красноперекопська 650,0  
2790. Реконструкція Іванівського водоводу від насосної станції селища Скворцове до насосної станції селища Веселе 2 100,0  
2791. Реконструкція двох скорих фільтрів на водопровідних очисних спорудах "Петровські скали" у м. Сімферополі 350,0  
2792. Реконструкція та розширення Ялтинської водоочисної станції (ІІ черга) 1 250,0  
2793. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від головної каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд протяжністю 1 км у м. Джанкої 700,0  
2794. Добудова третьої нитки напірного колектора від головної каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд у м. Ялті 1 250,0  
2795. Реконструкція головної каналізаційної насосної станції у м.Сімферополі 1 000,0  
2796. Реконструкція каналізаційного колектора від Професорського кутка до міської каналізаційної насосної станції у м.Алушті 1 050,0  
2797. Реконструкція 7-ми котелень у м. Сімферополі 1 250,0  
2798. Реконструкція тепломережі протяжністю 6 км у м. Сімферополі 600,0  
2799. Реконструкція 2-х котелень у м. Євпаторії 1 050,0  
2800. Реконструкція тепломереж протяжністю 2 км у сел. Мирному 400,0  
2801. Реконструкція тепломереж у сел. Новоозерному 500,0  
2802. Реконструкція тепломереж протяжністю 5 км у м. Ялті 500,0  
2803. Реконструкція котельні та тепломережі у м. Феодосії 900,0  
2804. Реконструкція тепломережі у сел.Орджонікідзе Феодосійського району 100,0  
2805. Реконструкція котельні у м. Білогорську 300,0  
2806. Реконструкція димової труби котельні у сел.Михайлівці Нижнєгорського району 50,0  
2807. Реконструкція котельні ПМК-128 у сел. Леніне 50,0  
2808. Реконструкція тепломережі у сел.Михайлівці Нижнєгорського району 50,0  
2809. Реконструкція тепломережі протяжністю 1,2 км у сел. Шкільному Сімферопольського району 300,0  
2810. Капітальний ремонт аварійного водоводу с. Скворцово 150,0  
2811. Капітальний ремонт аварійної теплотраси та системи опалення школи с. Перово на 700 учнів 140,0  
2812. Капітальний ремонт аварійної каналізації, водопостачання та системи опалення школи с. Родніково на 700 учнів 120,0  
2813. Капітальний ремонт аварійного будинку та котельної школи с. Мазанка 350,0  
2814. Капітальний ремонт аварійного будинку дитячого садку с. Мирне на 120 відвідувань 400,0  
2815. Реконструкція тепломережі у сел.Зуя Білогорського району 50,0  
2816. Реконструкція тепломережі у сел. Приморському Феодосійського району 100,0  
2817. Ліквідація аварійного стану житлових будинків з відселенням мешканців, у тому числі: 10 900,0  
2818. з 22-квартирного житлового будинку по вул. Інтернаціональній,92 у м.Євпаторії 850,0  
2819. з 11-квартирного житлового будинку по вул. Гагаріна,36 у м. Євпаторії 350,0  
2820. з 84-квартирного житлового будинку по вул.Лескова,45 у м. Сімферополі 2 200,0  
2821. з 12-квартирного житлового будинку по вул. Кірова,23 у м. Сімферополі 250,0  
2822. з 36-квартирного житлового будинку по вул. Більшовицькій,7/10 у м.Сімферополі 650,0  
2823. 23-квартирного житлового будинку по вул. Голощапова,10/16 у м.Керчі 200,0  
2824. з 12-квартирного житлового будинку по вул. Леніна,46 у м. Саки 450,0  
2825. з 6-квартирного житлового будинку по вул. Червоноармійській,27 у м.Ялті 200,0  
2826. з 6-квартирного житлового будинку по вул. Янтарній,10 у селищі Відрадному 250,0  
2827. з 6-квартирного житлового будинку по вул. Севастопольське шосе,11 у селищі Кореїзі 1 450,0  
2828. з 6-квартирних житлових будинків по вул. Леніна,20,22 ,3-квартирних по вул.Леніна,36,38 в м. Алупці 850,0  
2829. з 12-квартирних житлових будинків по вул. Шосе Свободи,6-а,6-б в м.Алупці 650,0  
2830. з 6-квартирного по вул. Ганського,15 та 60-квартирного по вул. Ганського,59 житлових будинків в селищі Симеїзі 750,0  
2831. з 12-квартирного житлового будинку по вул. Віткевича,1 в селищі Кацивелі 750,0  
2832. з 8-квартирного по вул. Теніста,5 та 11-квартирних житлових будинків по по вул. Теніста,11,23 в селищі Данилівці 1 050,0  
2833. Ліквідація аварійності несучих конструкцій покрівель будинків у м. Сімферополі 550,0  
2834. Відновлення аварійних несучих конструкцій будинку по вул. 60 років Жовтня,17/65 у м.Сімферополі 1 000,0  
2835. Ліквідація аварійного стану житлових будинків з відселенням мешканців у містах Сімферополі, Керчі, Ялті, Алупці, Гурзуфі, Краснокам'янці, Симеїзі, Алушті. 3 940,0  
2836. 02100000000 Вінницька область 4 700,0  
2837. Реконструкція дюкерного переходу через р. П.Буг у м.Вінниці 650,0  
2838. Реконструкція водоводу Д-700мм по вул.Барське шосе у м. Вінниці 250,0  
2839. Реконструкція водогону довжиною 7 км в смт Погребище 250,0  
2840. Реконструкція водопровідних мереж в м. Мог.Подільському 50,0  
2841. Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Г.Успенського Д-700мм у м. Вінниці 150,0  
2842. Реконструкція каналізаційного колектора Д-300мм по вул.Артобалевського у м.Вінниці 100,0  
2843. Реконструкція каналізаційного колектора Д-800мм по вул. Хмельницьке шосе в м.Вінниці 700,0  
2844. Заміна аварійної ділянки тепломережі протяжністю 0,29 км у мікрорайоні Слов'янка м. Вінниці 250,0  
2845. Реконструкція котельні по вул. Свердлова,143 у м. Вінниці 250,0  
2846. Реконструкція тепломережі протяжністю 0,3 км. у м. Вінниці 400,0  
2847. Реконструкція тепломережі протяжністю 3,7 км у м. Бершаді 150,0  
2848. Реконструкція центральної котельні у м. Бершаді 150,0  
2849. Ліквідація аварійного стану несучих конструкцій 24-квартирного житлового будинку по вул. Миколаенка,16 у м. Бершаді. 150,0  
2850. Ліквідація аварійного стану несучих конструкцій 8-ми житлових будинків у м. Могилів-Подільському , у тому числі: з 25-квартирного будинку по вул. Соборній,14 з 6-ти квартирного будинку по вул. Ставиській,28 з 13-ти квартирного будинку по вул. Володимирській,5 з 9 -ти квартирного будинку по вул. Володимирській,13 з 3-х квартирного будинку по вул. Покровській,39 з 5-ти квартирного будинку по вул. Соборна площа,1 з 3-х квартирного будинку по вул. Соборна площа,3 з 6-ти квартирного будинку по вул. Соборна площа,5 150,0  
2851. Заміна аварійних водопідігрівачів на центральному тепловому пункті у м. Вінниці 300,0  
2852. Реконструкція котельні по вул. Пирогова,46 у м. Вінниці 250,0  
2853. Школа смт.Тростянець (І-а черга),680 місць 200,0  
2854. Школа-інтернат м. Гайсин, будівництво котельні 65,0  
2855. ВПТУ №41 м. Тульчин, газова котельня 50,0  
2856. Реконструкція газопроводу с. Зарічного Тульчинського району 63,5  
2857. Реконструкція газопроводу с. Кирнасівки Тульчинського району 31,5  
2858. Реконструкція газопроводу с. Стражгорода Теплицького району 50,0  
2859. Реконструкція газопроводу с. Капустяни Тростянецького району 40,0  
2860. 03100000000 Волинська область 7 500,0  
2861. Реконструкція головної каналізаційної насосної станції № 3 у м. Рожищі 850,0  
2862. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Луцьку 5 200,0  
2863. Відновлення аварійних несучих конструкцій 144-квартирного житлового будинку по пр. Соборності,8 у м. Луцьку 400,0  
2864. Ліквідація аварійного стану 7-ми житлових будинків з відновленням несучих конструкцій.у містах Луцьку та Ківерцях 1 050,0  
2865. 04100000000 Дніпропетровська область 16 750,0  
2866. Реконструкція енергопостачальних об'єктів Державного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас" 1 500,0  
2867. Реконструкція трубопроводів в районі балки "Зміїна" від пікету 58 до пікету 61 Державного комунального підприємства водопровідно - каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас" 1 500,0  
2868. Реконструкція трьох ниток Аульського районного водопроводу 750,0  
2869. Аварійно-відновні роботи на спорудах Аульського районного водопроводу 500,0  
2870. Реконструкція водоводу Д-1000 мм, протяжністю 12,0 км по вул. Набережна Леніна від інституту фізкультури до Кайдацького водозабору у м. Дніпропетровську 1 000,0  
2871. Реконструкція водоводу на селищі Максимівка через пойму ріки Кам'янка протяжністю 2 км з заміною труб на пластикові Д-300 мм у м. Марганці 100,0  
2872. Реконструкція насосно-фільтрувальної станції № 4 - хлорне господарство у м. Жовті Води 50,0  
2873. Комплексна реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Нікополі 450,0  
2874. Аварійно-відновні роботи на каналізаційних очисних спорудах правого берега у м. Дніпропетровську 1 250,0  
2875. Реконструкція каналізаційного колектора Д-300 мм, протяжністю 0,51 км по вул. Виборгській у м. Дніпропетровську 250,0  
2876. Реконструкція первинних радіальних відстійників на центральній станції аерації у м. Кривому Розі 500,0  
2877. Реконструкція скидного каналізаційного колектора на центральній станції аерації Д-1400 мм, протяжністю 0,66 км у м Кривому Розі 750,0  
2878. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Леніна - Радянська у м. Павлограді 600,0  
2879. Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Больничній у м. Павлограді 50,0  
2880. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Павлограді 250,0  
2881. Реконструкція напірного каналізаційного колектора Д-500 мм, протяжністю 9,5 км від каналізаційної насосної станції № 6 до очисних споруд каналізації у м. Марганці 650,0  
2882. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д-500 мм, протяжністю 0,4км по вул. Лермонтова у м. Марганці 100,0  
2883. Реконструкція трубопроводу самопливної каналізації Д-1000 мм , протяжністю 0,15 км у м. Новомосковську 250,0  
2884. Реконструкція котельні по проспекту Гагаріна,106 у м. Дніпропетровську 150,0  
2885. Реконструкція котельні по вул. Орловській,24д у м. Дніпропетровську 750,0  
2886. Реконструкція котельні по вул. Батумській,44а у м. Дніпропетровську 250,0  
2887. Реконструкція котельні по вул. Молодо гвардійській,20 у м. Дніпропетровську 200,0  
2888. Реконструкція котла в котельній "Центральна" у м. Орджонікідзе 300,0  
2889. Реконструкція магістральної тепломережі у м. Орджонікідзе 50,0  
2890. Реконструкція 6-ти котелень у м. Дніпропетровську 900,0  
2891. Реконструкція транзитної тепломережі протяжністю 47 погонних метрів у м. Дніпропетровську 50,0  
2892. Реконструкція 3-х котелень у м. Кривому Розі 50,0  
2893. Реконструкція котельні військового містечка №33 з тепловими мережами у м. Кривому Розі 50,0  
2894. Реконструкція димової труби у м. Кривому Розі 100,0  
2895. Реконструція тепломережі протяжністю 3,2 км у м. Кривому Розі 100,0  
2896. Реконструція тепломережі діаметром 530, протяжністю 0,443 км, діаметром 630, протяжністю 0,417 км у м. Кривому Розі 100,0  
2897. Реконструкція магістральної тепломережі протяжністю 1,8 км від котельні №3 у смт. Покровці 100,0  
2898. Реконструкція магістральної тепломережі протяжністю 2,4 км від котельні №1 у смт. Горовці 250,0  
2899. Реконструкція систем теплопостачання у м. Синельниково 1 250,0  
2900. Реконструкція магістральної тепломережі протяжністю 3 км. по просп. Трубників у м. Нікополі 800,0  
2901. Ліквідація деформацій та відновлення аварійних несучих конструкцій 82-квартирного житлового будинку по вул. Кірова,92-а у м.Дніпропетровську 400,0  
2902. Ліквідація аварійного стану 7-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Дніпропетровську 400,0  
2903. 05100000000 Донецька область 40 100,0  
2904. Реконструкція Петровського водопровідного вузла у м.Донецьку 1 250,0  
2905. Реконструкція Куйбишевського водопровідного вузла у м. Донецьку 1 500,0  
2906. Реконструкція водопровідних мереж та споруд у м. Горлівка 1 000,0  
2907. Реконструкція водопровідних мереж та споруд у м. Артемівську 400,0  
2908. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення у м. Макіївці 1 000,0  
2909. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення Кіровського промвузла у м. Макіївці 1 500,0  
2910. Реконструкція водоводу Д-400 мм, протяжністю 3,5 км у м. Докучаєвську 300,0  
2911. Реконструкція водоводу "Золотий колодязь" протяжністю 4,5 км у м. Добропіллі 400,0  
2912. Реконструкція водопровідних мереж протяжністю 4,0 км "Біла гора" у м. Єнакієві 500,0  
2913. Реконструкція водоводу Д-600 мм, протяжністю 3,5 км у м. Константинівці 600,0  
2914. Реконструкція станції знезалізнення у м. Красний Лиман 200,0  
2915. Реконструкція водоводу другого підйому до насосної станції третього підйому Д-400 мм, протяжністю 4 км у м. Новоазовську 400,0  
2916. Реконструкція водоводу Д-500 мм, протяжністю 2 км у м. Соледарі 200,0  
2917. Реконструкція водоводу Д-500 мм, протяжністю 2,5 км у сел. Старобешеві 250,0  
2918. Реконструкція водоводу Д-400 мм, протяжністю 2 км у селищі Тельмянове 200,0  
2919. Реконструкція Пелагеївського та Лутугінського водопровідних вузлів 300,0  
2920. Реконструкція водопровідних аварійних дюкерів довжиною 0,37 км у м. Краматорську 200,0  
2921. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Вугледарі 750,0  
2922. Реконструкція аеротенків на каналізаційних очисних спорудах у м. Донецьку 1 000,0  
2923. Реконструкція колектора № 7 протяжністю 3,5 км у м. Донецьку 2 650,0  
2924. Реконструкція каналізаційних мереж протяжністю 6,0 км у м. Маріуполі 900,0  
2925. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Артемівську 200,0  
2926. Реконструкція аварійного напірного каналізаційного колектора протяжністю 0,8 км у м. Димитрові 200,0  
2927. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Димитрові 400,0  
2928. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Добропіллі 350,0  
2929. Реконструкція каналізаційного колектора протяжністю 1,0 км у м.Дружківка 350,0  
2930. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Старобешеві 400,0  
2931. Реконструкція систем водовідведення району Зелений Клин Д-150 мм, протяжністю 10км у м. Красний Лиман 900,0  
2932. Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Комунарів Д-600 мм, протяжністю 2 км у м. Слов'янську 750,0  
2933. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у сел. Тельмянове 100,0  
2934. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Новоамвросіївці 200,0  
2935. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Краматорську 1 000,0  
2936. Реконструкція аварійних каналізаційних колекторів у м. Краматорську 500,0  
2937. Реконструкція каналізаційних мереж протяжністю 2.0 км у м. Слов'янську 150,0  
2938. Реконструкція теплових мереж протяжністю 5 км у м. Горлівці 1 000,0  
2939. Реконструкція котелень № 6,13,14,15,17,23,24,31,32,35,36,39,40 у м. Горлівці 1 700,0  
2940. Реконструкція дванадцяти котелень у м. Донецьку 2 450,0  
2941. Реконструкція тепломереж протяжністю 41,1 км у м. Донецьку 3 000,0  
2942. Реконструкція стадіону "Металург" та реставрація будинку культури у м. Артемівську 7 000,0  
2943. Будівництво газопроводу "м. Красний Лиман - пос. Дробишево" 3 000,0  
2944. Газифікація с.Дмитрівка Шахтарського району 650,0  
2945. Водопостачання с.Розівка Шахтарського району 300,0  
2946. 06100000000 Житомирська область 8 500,0  
2947. Аварійно-відновні роботи на греблі р.Тетерів у м. Житомирі 800,0  
2948. Реконструкція напірного каналізаційного колектора протяжністю 0,4 км по вул. Машинобудівників у м. Малині 200,0  
2949. Реконструкція кананалізаційних очисних споруд у м. Коростені 4 000,0  
2950. Реконструкція очисних споруд каналізації у смт. Народичі 100,0  
2951. Реконструкція каналізаційних мереж протяжністю 1,1 км у м. Олевську 50,0  
2952. Реконструкція котельні по вул. Рильського,5 у м. Житомирі 100,0  
2953. Реконструкція аварійних ділянок тепломереж протяжністю 2,4 км у м. Житомирі 850,0  
2954. Реконструкція димової труби центральної котельні у м. Житомирі 50,0  
2955. Ліквідація аварійного стану житлових будинків з відселенням мешканців у містах Житомир, Бердичів, Коростишів 1 750,0  
2956. Ліквідація аварійного стану 6-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Бердичів 600,0  
2957. 07100000000 Закарпатська область 6 650,0  
2958. Реконструкція водозабору у смт. В.Березний 50,0  
2959. Реконструкція аварійних водопровідних мереж протяжністю 2 км у м. Хусті 200,0  
2960. Реконструкція водозабірних споруд у м. Тячеві 50,0  
2961. Реконструкція станції знезалізнення у м. Берегово 650,0  
2962. Реконструкція водозабору "Минай" у м.Ужгороді 2 050,0  
2963. Реконструкція каналізаційної насосної станції у смт. Вишкове 400,0  
2964. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. В.Березний 100,0  
2965. Аварійно-відновні роботи на каналізаційних очисних спорудах у м. Хусті 100,0  
2966. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Берегово 150,0  
2967. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Міжгір'я 650,0  
2968. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Тячеві 350,0  
2969. Реконструкція каналізаційної насосної станції № 6 у м. Мукачеві 100,0  
2970. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Виноградів 1 200,0  
2971. Реконструкція котельні та теплових мереж по вул. Мукачівській у м. Рахові 500,0  
2972. Ліквідація аварійного стану 17-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Мукачеві, Ужгороді, Тячеві 100,0  
2973. 08100000000 Запорізька область 12 050,0  
2974. Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 та напірного колектора Д-300 мм, протяжністю 10 км у м. Пологи 100,0  
2975. Реконструкція напірного колектора Д-400 мм, протяжністю 5 км у м.Дніпрорудному 950,0  
2976. Заміна аварійного самопливного колектора Д-1000 мм, протяжністю 3,8 км у м. Дніпрорудному 1 600,0  
2977. Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1-А у м. Мелітополі 700,0  
2978. Реконструкція аварійного колектора Д-800 мм, протяжністю 0,9 км у м. Мелітополі 150,0  
2979. Реконструкція аварійного колектора Д-400 мм, протяжністю 0,172 км у м. Мелітополі 400,0  
2980. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. К.Дніпровській 700,0  
2981. Реконструкція аварійного напірного колектора Д-300 мм по пров. Гвардійському у м. Вольнянську 50,0  
2982. Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул Жовтнева у м. Оріхові 50,0  
2983. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Оріхові 900,0  
2984. Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 по вул. Р.Луксембург у м. Оріхові 100,0  
2985. Реконструкція каналізаційного напірного колектора протяжністю 2,1 км у м. Приморську 150,0  
2986. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Приморську 1 350,0  
2987. Реконструкція тепломережі і котельні Заводського району у м. Запоріжжі 550,0  
2988. Реконструкція тепломережі протяжністю 1,0 км по вул. Героїв Сталінграду у м. Запоріжжі 1 500,0  
2989. Реконструкція тепломереж у мікрорайоні Південному у м. Запоріжжі 1 500,0  
2990. Ліквідація аварійного стану 31-го житлового будинку з відновленням несучих конструкцій у містах Вільнянську, Пологах, Оріхові, Мелітополі, Бердянську та смт.Якимівці, Михайлівці. 1 300,0  
2991. 09100000000 Івано-Франківська область 7 950,0  
2992. Реконструкція аварійного водоводу по вул.Новоселів у м. Городенців 100,0  
2993. Реконструкція водопровідних мереж у смт Богородчани 100,0  
2994. Реконструкція водопровідно - каналізаційних мереж у м. Бурштині Галицького району 650,0  
2995. Аварійно-відновні роботи на водозабірних спорудах у м. Снятині 1 700,0  
2996. Реконструкція аварійних водопровідних мереж у м. Калуші 2 000,0  
2997. Реконструкція аварійних водопровідних мереж у м. Надвірній 50,0  
2998. Реконструкція водопровідних мереж у м. Рогатині 250,0  
2999. Реконструкція каналізаційних мереж у м. Галичі 150,0  
3000. Реконструкція тепломережі протяжністю 0,5 км по вул. Грушевського у сел. Богородчани 100,0  
3001. Ліквідація аварійного стану житлових будинків з відселенням мешканців, у тому числі 2 850,0  
3002. з 43-квартирного житлового будинку по вул. Грушевського,1 у м. Івано-Франківську 800,0  
3003. з 60-квартирного житлового будинку по вул, Коновальця,138 у м. Івано-Франківську 900,0  
3004. з 22-квартирного житлового будинку по вул.Січових.Стрільців,16 у м.Івано-Франківську 150,0  
3005. з 11-квартирного житлового будинку по вул. Вічевий Майдан,2 у м.Івано-Франківську 100,0  
3006. з 16-квартирного житлового будинку по вул. Вічевий Майдан,3 у м.Івано-Франківську 100,0  
3007. з 6-квартирного житлового будинку по вул. Гнатюка,2 у м.Івано-Франківську 100,0  
3008. з 20-квартирного житлового будинку по вул. Грушевського,20 у м.Івано-Франківську 200,0  
3009. з 7-квартирного житлового будинку по вул. Ринок ,5 у м.Івано-Франківську 200,0  
3010. з 10-квартирного житлового будинку по вул. Тарнавського ,20 у м.Івано-Франківську 50,0  
3011. з 8-квартирного житлового будинку по вул. Василіянок,54 у м.Івано-Франківську 50,0  
3012. з 8-квартирного житлового будинку по вул. Новгородській,10 у м.Івано-Франківську 50,0  
3013. з 5-квартирного житлового будинку по вул. Франка,7 у м.Івано-Франківську 50,0  
3014. з 8-квартирного житлового будинку по вул. Тичини,48 у м.Івано-Франківську 50,0  
3015. З 12-квартирного житлового будинку по вул. Грушевського,9 у м.Івано-Франківську 50,0  
3016. 10100000000 Київська область 14 600,0  
3017. Реконструкція станції знезалізнення води у м. Фастові 700,0  
3018. Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж у м. Боярці 600,0  
3019. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м.Славутичі 1 700,0  
3020. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт Іванкові 700,0  
3021. Реконструкція системи теплопостачання у м. Боярці 2 650,0  
3022. Реконструкція системи теплопостачання у сел Згурівці 150,0  
3023. Реконструкція системи теплопостачання у м. Узині 600,0  
3024. Ліквідація аварійного стану житлових будинків з відселенням мешканців, у тому числі: 350,0  
3025. з 4-квартирного житлового будинку по вул. Орджонікідзе,41, з 4-квартирного житлового будинку по вул. Садовій,1 та з 2-квартирного житлового будинку по вул. Червоній,2 у м. Фастові. 250,0  
3026. з 7-квартирного по вул..Верхній,5 та 9-квартирного по вул..Шамраївській,24 житлових будинків у м. Біла Церква 50,0  
3027. з 3-квартирного житлового будинку по вул. Санаторній,3 у смт. Ставищі 50,0  
3028. Ліквідація деформацій та відновлення аварійних несучих конструкцій 32-квартирного житлового будинку по вул.Вокзальній,2-а у м. Яготині. 50,0  
3029. Відновлення аварійних несучих конструкцій елементів покрівлі гуртожитку по вул. Інженерній,2 у смт. Дослідницькому Васильківського району. 50,0  
3030. Відновлення аварійних несучих конструкцій елементів покрівлі 8-квартирного житлового будинку по вул.. Ювілейній,2 в смт. Дослідницькому Васильківського району. 50,0  
3031. Реєстр.картка № ) 600,0  
3032. Реєстр.картка № ) 2 200,0  
3033. Реєстр.картка № ) 500,0  
3034. Реконструкція каналізаційних мереж та інженерних мереж тепло, водопостачання смт.Димер 500,0  
3035. Ремонт каналізаційних мереж м. Вишгород 200,0  
3036. Ремонт теплопровідних мереж м.Вишгород 600,0  
3037. Ремонт очисних споруд с.Ново-Петрівці 200,0  
3038. Реєстр.картка № ) 200,0  
3039. Ремонт Вишгородського районного будинку культури 800,0  
3040. Ремонт аварійних дахів музичних шкіл Вишгородського району 200,0  
3041. Ремонт аварійного житлового фонду Вишгородського району 600,0  
3042. Ремонт водопровідних мереж с. Лютіж, с. Рудня Димерська, с. Лебедівка, с. Нові Петрівці 400,0  
3043. 11100000000 Кіровоградська область 11 800,0  
3044. Реконструкція водопровідної насосної станції Зона два Б, по вул. Короленка у м. Кіровограді 2 600,0  
3045. Реконструкція хлораторної станції на водоочисних спорудах по вул. Обсерваторна,1 у м. Світловодську 150,0  
3046. Реконструкція резервуару чистої води на Дніпровській водоочисній станції районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград" 2 500,0  
3047. Реконструкція Дмитрівських каналізаційних очисних споруд у м. Олександрії 1 500,0  
3048. Реконструкція сантехнічного переходу в районі нижньої голови Кременчуцького шлюзу у м. Світловодську 500,0  
3049. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Голованівську 350,0  
3050. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Новомиргороді 650,0  
3051. Реконструкція горизонтальних відстійників на каналізаційних очисних спорудах у м. Кіровограді 500,0  
3052. Реконструкція тепломереж протяжністю 2,4 км у м. Кіровограді 850,0  
3053. Ліквідація деформацій та відновлення аварійних несучих конструкцій 144-квартирного житлового будинку по вул.Джерельній,79 у м. Кіровограді 300,0  
3054. Відновлення захисного шару конструкцій торцевих панелей зовнішніх стін 9-поверхових будинків по вул.. Новій, 84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108 у м. Долинській. 1 050,0  
3055. Усунення аварійності несучих конструкцій з посиленням конструкцій фундаментів у 20-ти житлових будинках по вул.Пролетарській, Карла Маркса, Дзержинського, Покровській, Чигиринській, Луначарського, Свердлова, Бєляєва, просп. Правди, Перемоги у м. Кіровограді. 850,0  
3056. 12100000000 Луганська область 36 360,0  
3057. Реконструкція водопровідних мереж у м. Кіровську 300,0  
3058. Реконструкція гідролізної установки на водопровідному вузлі у м. Кіровську 100,0  
3059. Реконструкція водоводу від насосної станції четвертого підйому протяжністю 4 км до с. Вергулівка Первомайського району 1 000,0  
3060. Реконструкція другої нитки водоводу Д-1200 мм від площадки третього до площадки четвертого підйому фільтраційної станції Первомайського району 1 500,0  
3061. Реконструкція водогону протяжністю 6,6 км від водопровідного вузла "Курган" до смт. Ясенівський 700,0  
3062. Реконструкція каналізаційних насосних станцій із заміною зношеного насосного обладнання у м. Луганську 2 550,0  
3063. Реконструкція головного колектора від каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд протяжністю 4,3 км у м. Кіровську 900,0  
3064. Реконструкція напірного колектора протяжністю 1 км у сел. Вергулівці Первомайського району 300,0  
3065. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Міловому 200,0  
3066. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Свердловську 750,0  
3067. Реконструкція районних каналізаційних очисних споруд у м. Суходільську 11 500,0  
3068. Реконструкція каналізаційного колектора від районних каналізаційних очисних споруд у м. Суходільську до р.Сів. Донець 3 000,0  
3069. Реконструкція напірного каналізаційного колектора протяжністю 3,4 км у смт Дзержинськ 800,0  
3070. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Ровеньки 400,0  
3071. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Міусінську 450,0  
3072. Реконструкція напірного каналізаційного колектора протяжністю 1,8 км у м. Попасному 850,0  
3073. Реконструкція котельні по вул. Капустіна з тепловими мережами від неї у м. Новодружинську 1 250,0  
3074. Реконструкція 11 котелень (№ 1,2,3,5, по вул. Балтійській, Титова, Ромашка, Кримській, мікрорайону "Тополь", Б. Хмельницького, Дворцова) з тепловими мережами протяжністю 2,5 км у м. Брянці. 750,0  
3075. Реконструкція котельні по вул. Станіславського у м. Суходольську. 300,0  
3076. Реконструкція 2-х котелень з тепловими мережами протяжністю 2,9 км у м.Перевальську 300,0  
3077. Реконструкція котельні з тепловими мережами протяжністю 0,415 км у м. Артемівську 500,0  
3078. Реконструкція 3-х котелень з тепловими мережами протяжністю 1,3 км у м. Зоринську 400,0  
3079. Реконструкція 9-ти котелень з тепловими мережами протяжністю 5,8 км у м. Кіровську 1 000,0  
3080. Відновлення аварійних несучих конструкцій 80-квартирного житлового будинку по вул. Запорізькій,159 в м. Алчевську 750,0  
3081. Відновлення аварійних несучих конструкцій 180-квартирного житлового будинку по вул. Куйбишева,19 в м. Первомайську 750,0  
3082. Відновлення аварійних несучих конструкцій 62-квартирного житлового будинку по вул. Полєвій,16 у м. Ровеньках 250,0  
3083. Відновлення аварійних несучих конструкцій 62-квартирного житлового будинку по вул. Маяковського,23-а у м. Сєвєродонецьку 400,0  
3084. Відновлення аварійних несучих конструкцій 118-квартирного житлового будинку по вул. Паризької комуни,53-а. у м.Сєвєродонецьку 300,0  
3085. Відновлення аварійних несучих конструкцій 14-квартирного житлового будинку по вул. Жовтневій,13 у м. Сєвєродонецьку 250,0  
3086. Відновлення аварійних несучих конструкцій 32-квартирного житлового будинку по вул. Перемоги,8 в Кремінському районі 250,0  
3087. Відновлення аварійних несучих конструкцій 80-квартирного житлового будинку по вул.Лютікова,31/33 у м. Краснодоні 450,0  
3088. Ліквідація аварійного стану 22-х житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Луганську, Ровеньках, Красно доні, Брянці, Красному Лучі, Суходольську, Антрацитівському, Перевальському, Молодогвардійському районах 2 100,0  
3089. Реконструкція міської центральної котельні м. Кремінна Кремінського району 500,0  
3090. Реконструкція системи водопостачання смт.Новоайдар Новоайдарського району 200,0  
3091. Реконструкція системи водопостачання м. Кремінна Кремінського району 300,0  
3092. Реконструкція водопровідних мереж у м. Старобільськ Старобільського району 60,0  
3093. 13100000000 Львівська область 19 550,0  
3094. Реконструкція водопровідних мереж у м.Трускавець 750,0  
3095. Реконструкція водозабору "Керниця" у м. Городку 750,0  
3096. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Городоцький у м. Львові 450,0  
3097. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Стрию (мулові майданчики) 750,0  
3098. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Моршині 750,0  
3099. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Ходорові 400,0  
3100. Реконструкція каналізаційного колектора на ділянці Пустомити - Глинна Наварія 400,0  
3101. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Перемишляни 350,0  
3102. Реконструкція котельні у м. Сокалі 750,0  
3103. Реконструкція котельні у м. Золочеві 300,0  
3104. Реконструкція 13-квартирного житлового будинку на пл. Ринок,13 у м. Львові 450,0  
3105. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по пр. Свободи,10 у м. Львові 350,0  
3106. Реконструкція 12-квартирного житлового будинку по вул. І. Федорова,28 у м. Львові 300,0  
3107. Реконструкція 36-квартирного житлового будинку по пл. Соборна,15 у м. Львові 1 200,0  
3108. Реконструкція 13-квартирного житлового будинку по вул. Шевській,10 у м. Львові 450,0  
3109. Реконструкцією 4-квартирного житлового будинку по вул. Шевській,12 у м. Львові 300,0  
3110. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул. Винниченка,20-а у м. Львові 450,0  
3111. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул. Метлинського,1 у м. Львові 300,0  
3112. Реконструкція 10-квартирного житлового будинку по вул. Козацькій,9-а у м. Червонограді 300,0  
3113. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул.. Шашкевича,2 у смт. Соснівці 250,0  
3114. Реконструкція 9-квартирного житлового будинку по вул.. Шашкевича,4 у смт. Соснівці 300,0  
3115. Реконструкція 11-квартирного житлового будинку по вул.. Шашкевича,5 у смт. Соснівці 400,0  
3116. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул.. Шашкевича,6 у смт. Соснівці 300,0  
3117. Реконструкція 9-квартирного житлового будинку по вул.. Шашкевича,7 у смт. Соснівці 400,0  
3118. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул..Мирного,2 у смт. Соснівці. 300,0  
3119. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул..Мирного ,5 у смт. Соснівці. 500,0  
3120. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул..Мирного,8 у смт. Соснівці. 400,0  
3121. Реконструкція 7-квартирного житлового будинку по вул. І. Франка,27 у смт. Соснівці. 350,0  
3122. Реконструкція 7-квартирного житлового будинку по вул. І. Франка,31 у смт. Соснівці. 350,0  
3123. Реконструкція 9-квартирного житлового будинку по вул. Стрільців,2 у смт. Соснівці. 250,0  
3124. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул. Лисенка,1 у смт. Соснівці. 300,0  
3125. Реконструкція 8-квартирного житлового будинку по вул. Лисенка,3 у смт. Соснівці. 250,0  
3126. Реконструкція 7-квартирного житлового будинку по вул. Лисенка,5 у смт. Соснівці. 350,0  
3127. Реконструкція 9-квартирного житлового будинку по вул. Лисенка,7 у смт. Соснівці 350,0  
3128. Реконструкція 9-квартирного житлового будинку по вул. Грушевського,28 у смт. Соснівці 500,0  
3129. Реконструкція гуртожитку на 200 місць філії ПТУ-72 у смт. Підбуж. 550,0  
3130. Ліквідація аварійного стану 114-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Львові, Дрогобичі, Бориславі, Східниці, Стрий, Червонограді, Самборі, Жовкві, Городку , Броди, Золочеві, Пусто миті, Сокаль, Турка, Яворів, смт. Поморяни, Соснівці, Підбужжі, Івано-Франкові, Шкло 3 700,0  
3131. 14100000000 Миколаївська область 12 000,0  
3132. Реконструкція хлораторної установки на водопровідній насосній станції у м. Миколаєві 950,0  
3133. Реконструкція водопровідних мереж у м. Миколаєві 2 250,0  
3134. Реконструкція першої нитки напірного колектора від головної каналізаційної насосної станції до головних каналізаційних очисних споруд Д-1400мм, протяжністю 3,4 км у м. Миколаєві 4 900,0  
3135. Реконструкція безнапірного каналізаційного колектора Д-800мм, протяжністю 1,2 км у м. Миколаєві 550,0  
3136. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції №5 протяжністю 1,7 км. у м. Миколаєві 850,0  
3137. Реконструкція магістральних тепломереж протяжністю 0,7 км з використанням попередньоізольованих труб у м. Миколаєві 1 350,0  
3138. Реконструкція бойлерної 135 мікрорайону у м. Миколаєві з встановленням пароводяних теплообмінників 400,0  
3139. Реконструкція центрального теплового пункту № 113 з встановленням 2-х теплообмінників у третьому мікрорайоні м. Миколаєва 150,0  
3140. Ліквідація наслідків аварійного стану 14-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м.Миколаєві 600,0  
3141. 15100000000 Одеська область 16 350,0  
3142. Реконструкція водоочисної станції "Дністер" у м. Одесі 5 050,0  
3143. Реконструкція аварійних участків четвертого водоводу від насосної станції "Дністер" до м. Одеси 5 250,0  
3144. Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 по вул.Кишинівська у м. Б.Дністровському 100,0  
3145. Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 по вул. Шабська у м. Б.Дністровському 50,0  
3146. Реконструкція напірного колектора від каналізаційної насосної станції №1 до каналізаційних очисних споруд у м. Б. Дністровський 50,0  
3147. Реконструкція самопливного колектора протяжністю 1,9 км у м. Б.Дністровському 700,0  
3148. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Арцизі 350,0  
3149. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Татарбунари 500,0  
3150. Реконструкція 6-и котелень у м. Білгород-Дністровському 2 000,0  
3151. Реконструкція тепломереж у м. Білгород-Дністровському 300,0  
3152. Відновлення аварійних несучих конструкцій 27-квартирного житлового будинку по вул. Градоначальницькій,28 у м. Одесі 300,0  
3153. Відновлення аварійних несучих конструкцій 14-квартирного житлового будинку по вул.Олегіївській,24 у м. Одесі 150,0  
3154. Відновлення аварійних несучих конструкцій 10-квартирного житлового будинку по вул.Матроський спуск,18 у м. Одесі 100,0  
3155. Відновлення аварійних несучих конструкцій 26-квартирного житлового будинку по вул. Розхідайлівській,26 у м. Одесі 100,0  
3156. Відновлення аварійних несучих конструкцій 40 -квартирного житлового будинку по вул. Кузнечній,59 у м. Одесі 100,0  
3157. Відновлення аварійних несучих конструкцій 22-квартирного житлового будинку по вул. Осташкіна,6-8 у м. Одесі 100,0  
3158. Відновлення аварійних несучих конструкцій 29-квартирного житлового будинку по вул. Успенській,127 у м. Одесі 50,0  
3159. Відновлення аварійних несучих конструкцій 35-квартирного житлового будинку по вул. Базарній,110 у м. Одесі 50,0  
3160. Відновлення аварійних несучих конструкцій 34-квартирного житлового будинку по вул. Старопортофранківській,1 у м. Одесі 100,0  
3161. Відновлення аварійних несучих конструкцій 16-квартирного житлового будинку по вул. Жуковського,45 у м. Одесі 100,0  
3162. Відновлення аварійних несучих конструкцій 17-квартирного житлового будинку по вул. Жуковського,23 у м. Одесі 100,0  
3163. Відновлення аварійних несучих конструкцій 38-квартирного житлового будинку по вул. Рішельєвській,27 у м. Одесі 100,0  
3164. Відновлення аварійних несучих конструкцій 23-квартирного житлового будинку по вул. Пантелеймонівська,56 у м. Одесі 100,0  
3165. Відновлення аварійних несучих конструкцій 16-квартирного житлового будинку по вул.. О. Олеші,13 у м. Одесі 100,0  
3166. Відновлення аварійних несучих конструкцій 40-квартирного житлового будинку по вул.. Успенській,72 у м. Одесі 100,0  
3167. Відновлення аварійних несучих конструкцій 24-квартирного житлового будинку по вул. Л. Толстого,24 у м. Одесі 150,0  
3168. Відновлення аварійних несучих конструкцій 40-квартирного житлового будинку по вул. Л. Толстого,10 у м. Одесі 200,0  
3169. 16100000000 Полтавська область 5 200,0  
3170. Реконструкція реагентного господарства водопровідних очисних споруд в у. м. Кременчуці 550,0  
3171. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Коцюбинського, Сіній у м. Полтаві 2 000,0  
3172. Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Ковпака у м. Полтаві 1 400,0  
3173. Реконструкція каналізаційної колектора у м. Миргороді 500,0  
3174. Реконструкція тепломереж з прокладкою труб в пінополіурітановій ізоляції та емальованих у м. Полтаві 750,0  
3175. 17100000000 Рівненська область 14 000,0  
3176. Реконструкція каналізаційних очисних споруд по вул. Будівельників у м.Рівне 4 250,0  
3177. Реконструкція каналізаційних очисних спорудах мікрорайону "Науково-дослідна станція" у м. Сарни 50,0  
3178. Реконструкція каналізаційного напірного колектора Д-1200 мм, протяжністю 16 км від головної каналізаційної насосної станції до каналізаційних очисних споруд ВАТ „Азот" у м. Рівне 6 500,0  
3179. Реконструкція дюкеру двох ниток напірного каналізаційного колектора Д-320 мм, протяжністю 0,2 км через р. Горинь 350,0  
3180. Перенесення аварійного електрокабелю 10 Кв, живлення каналізаційних очисних спорудах та головної каналізаційної насосної станції , довжиною 0,35 км Капремонт вторинних відстійників каналізаційних очисних у м.Острозі 250,0  
3181. Реконструкція тепломереж протяжністю 3 км у сел. Квасилеві 300,0  
3182. Реконструкція тепломереж протяжністю 2,5 км мікрорайону Цукровий завод у м. Дубно 250,0  
3183. Відновлення аварійних несучих конструкцій 68-квартирного житлового будинку по вул. Міцкевича,5 у м. Рівному 750,0  
3184. Ліквідація аварійного стану 59-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Рівному, Костополі, Острозі, Здолбуневі, Кореці, Дубровиці, Сарни, Дубно, смт. Квасилеві, Рокитному 1 300,0  
3185. 18100000000 Сумська область 9 450,0  
3186. Реконструкція водопровідних мереж Д-100 -500 мм, протяжністю 2,3 км у м. Білопіллі 150,0  
3187. Реконструкція водопровідних мереж Д-100 мм, протяжністю 1,7 км у м. Середина Буді 100,0  
3188. Реконструкція напірного колектора Д-1000 мм, протяжністю 3,5 км по вул. Прокоф'єва у м. Сумах 2 250,0  
3189. Реконструкція напірного колектора Д-1020 мм,1,25 км.від каналізаційної насосної станції №2 до каналізаційної насосної станції № 1А у м. Сумах 800,0  
3190. Заміна напірного колектора каналізаційної насосної станції № 1А Д-1020мм, протяжністю 1,12 км по пр. Лушпи у м. Сумах 1 300,0  
3191. Реконструкція самопливного колектора Д-1220мм, протяжністю 2,18 км по вул. Харківська, вул. П.Комуни у м. Сумах 1 200,0  
3192. Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 у м. Конотопі 900,0  
3193. Реконструкція напірного каналізаційного колектора Д-250 мм, протяжністю 6,0 км від каналізаційної насосної станції №1 - до каналізаційних очисних спорудах у м. Конотопі 1 000,0  
3194. Реконструкція напірного колектора Д-250мм, протяжністю 1,2 км від каналізаційної насосної станції №2 -до каналізаційної насосної станції № 3 у м. Конотопі 150,0  
3195. Реконструкція самопливного колектора Д-1000мм, протяжністю 0,5 км по вул. Будівельників у м. Конотопі 150,0  
3196. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Путивлі 200,0  
3197. Заміна каналізаційного колектора Д-200мм, протяжністю 5,6 км Гамаліївка-Шостка, Шосткинського району 300,0  
3198. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт Вороніж, Шосткинського району 150,0  
3199. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Недригайлівці 100,0  
3200. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Липова Долина 50,0  
3201. Рекострукція каналізаційних очисних споруд у смт. Краснопіллі 150,0  
3202. Рекострукція каналізаційних очисних споруд у смт. Ямполі 100,0  
3203. Заміна аварійних ділянок тепломережі протяжністю 0,210 км. по вул. Садовій у м. Кролевці 100,0  
3204. Заміна аварійних ділянок тепломережі протяжністю 0,4 км у смт Краснопіллі 100,0  
3205. Заміна аварійних ділянок тепломережі протяжністю 0,3 км у м. Білопіллі 100,0  
3206. Заміна аварійних ділянок тепломережі протяжністю 0,22 км у с. Байрак Лебединського району 50,0  
3207. Ліквідація аварійного стану 4-х житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Сумах 50,0  
3208. 19100000000 Тернопільська область 11 850,0  
3209. Реконструкція водопровідних мереж протяжністю 3,2 км у м. Кременці 650,0  
3210. Реконструкція водопровідних мереж протяжністю 3,0 км у м.Чорткові 750,0  
3211. Реконструкція водопровідної насосної станції №1 с.Біла у м.Тернополі 350,0  
3212. Реконструкція водонапірної вежі у м. Хоросткові 50,0  
3213. Реконструкція станції знезалізнення потужністю 32 тис. куб. м/добу в с. Біла у м.Тернополі 450,0  
3214. Реконструкція інфільтраційного ставу у м. Чорткові 200,0  
3215. Реконструкція каналізаційних мереж протяжністю 1,7 км м. Борщові 450,0  
3216. Реконструкція каналізаційних мереж протяжністю 0,9 км у м. Кремінці 450,0  
3217. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Хоросткові 200,0  
3218. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Кремінці 400,0  
3219. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Ланівці 250,0  
3220. Реконструкція каналізаційної насосної станції у м. Чорткові 200,0  
3221. Реконструкція аеротенків каналізаційних очисних споруд у м. Тернополі 250,0  
3222. Реконструкція очисних споруд потужністю 5,0 тис. куб. м/добу в м. Чорткові 750,0  
3223. Реконструкція каналізаційної насосної станції потужністю 1,4 тис. куб. м/добу в смт. Товсте 100,0  
3224. Реконструкція каналізаційної насосної станції потужністю 0,8 тис. куб. м/добу в смт. Вишнівець 100,0  
3225. Реконструкція тепломереж протяжністю 16,1 км у м. Тернополі 2 400,0  
3226. Ліквідація аварійного стану 69-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Бережани, Бучач, Хоростків, Заліщики, Збараж, Кременець, Монастириськ, Чортків, Тернопіль, смт. Микулинці, Ланівці 3 850,0  
3227. 20100000000 Харківська область 30 300,0  
3228. Аварійно-відновні роботи на підпірній греблі "ПУАРЕ" р. С.Донець смт Кочеток Чугуївського району 250,0  
3229. Аварійно-відновні роботи на гідротехнічних спорудах Печенізького гідровузла у смт Печеніги 350,0  
3230. Реконструкція водоводу другого блоку водопровідної станції у смт Кочетку Чугуївського району 250,0  
3231. Аварійно-відновні роботи на кабельних мережах енергопостачання насосної станції № 27б у м. Харкові 550,0  
3232. Аварійно - відновні роботи на 1 блоці водопровідної станції смт Кочеток Чугуївського району 400,0  
3233. Аварійно - відновні роботи на будівельних конструкціях насосної станції № 26 у м. Харкові 50,0  
3234. Реконструкція водоводу Д-400 мм, протяжністю 0,78 км від насосної станції другого підйому міського водозабору в м. Балаклея 150,0  
3235. Реконструкція водоводу Голубівка 2,5 км в м. Куп'янську 350,0  
3236. Аварійно-відновні роботи на водоводі по просп. Тракторобудівників у м. Харкові 750,0  
3237. Аварійно-відновні роботи на водоводі Кочеток-Харків 2 000,0  
3238. Аварійно-відновні роботи на водопровідній магістралі по вул. Лісопаркова у м. Харкові 1 000,0  
3239. Аварійно-відновні роботи на водопровідній магістралі по вул. Гв.Широнівців - Блюхера у м.Харкові 400,0  
3240. Аварійно-відновні роботи на водопровідній магістралі по вул. Старочугуївській у м. Харкові 400,0  
3241. Аварійно-відновні роботи на водопровідній магістралі по вул. Гв. Широнівців у м.Харкові 350,0  
3242. Аварійно-відновні роботи на водопровідній магістралі по просп. Гагаріна до Безлюдівки у м. Харкові 600,0  
3243. Реконструкція хлорного господарства на комплексі біологічної очистки Дикашевський у м. Харкові 8 650,0  
3244. Аварійно-відновні роботи на каналізаційному колекторі Д-900 мм, протяжністю 0,9 км у м. Балаклея 1 150,0  
3245. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт. Червоний Донець Балаклійського району 100,0  
3246. Реконструкція каналізаційних мереж протяжністю 1,5 км у смт Близнюки 50,0  
3247. Реконструкція котельні по вул.Леніна,100 у м. Балаклеї 100,0  
3248. Реконструкція котельні по вул. Ленінського комсомолу,36 у сел. Червоному Донці Балаклійського району 100,0  
3249. Заміна аварійних магістральних трубопроводів протяжністю 1,4 км у м.Харкові 100,0  
3250. Заміна аварійних трубопроводів гарячого водопостачання протяжністю 18,35 км.на попередньоізольовані трубопроводи у м. Харкові 8 050,0  
3251. Ліквідація аварійного стану 16- квартирного житлового будинку по вул.Шевченка,62 з відселенням мешканців у м. Богодухів 500,0  
3252. Ліквідація аварійного стану 45-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Барвінково, Валки, Куп'янську, Ізюмі Богодухові, Чугуєві, Вовчанськ у та у селищах Балакліївського, Дворічанського, Коломацького, Золочівського та Лозівського районів 3 650,0  
3253. 21100000000 Херсонська область 12 700,0  
3254. Реконструкція та розширення Верхньо-Антонівського водозабору у м. Херсоні 1 350,0  
3255. Реконструкція аварійного каналізаційного колектора Д-1200мм, протяжністю 1,3 км від головної каналізаційної насосоної станції до каналізаційних очисних споруд у м. Херсоні 650,0  
3256. Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора протяжністю 1,2 км у м. Херсоні 800,0  
3257. Реконструкція аварійного напірного каналізаційного колектора від каналізаційної насосної станції№2 до каналізаційних очисних споруд протяжністю 1,1 км у м. Херсоні 650,0  
3258. Реконструкція напірного каналізаційного колектора Д- 800-1000мм, протяжністю 1,28 км по пр.Перемоги у м. Каховці 950,0  
3259. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д-600мм, протяжністю 1,3 км у смт Новотроїцькому 100,0  
3260. Реконструкція каналізаційної насосної станції у смт. Новотроїцькому 350,0  
3261. Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Леніна у смт Чаплинці 700,0  
3262. Реконструкція тепломереж протяжністю 2,65 км у м. Херсоні 1 150,0  
3263. Реконструкція системи теплопостачання житлового мікрорайону у м. Цюрупинську 1 250,0  
3264. Ліквідація аварійного стану 80 - квартирного житлового будинку "гнучкої" конструктивної схеми по пр. Будівельників,17 у м. Херсоні (ІІ черга), з відселенням мешканців 1 650,0  
3265. Ліквідація аварійного стану 82 - квартирного житлового будинку "гнучкої" конструктивної схеми по вул. Миколаївське шосе,28 у м. Херсоні, з відселенням мешканців 1 850,0  
3266. Ліквідація аварійного стану 58 житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Херсоні 1 250,0  
3267. 22100000000 Хмельницька область 12 750,0  
3268. Реконструкція водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м.Хмельницького протяжністю 37.6 км 10 000,0  
3269. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. К.-Подільському 1 050,0  
3270. Реконструкція котельні у м.Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району 400,0  
3271. Реконструкція котельні у м. Полонному 500,0  
3272. Ліквідація аварійного стану з відновленням несучих конструкцій житлового будинку по вул. Привокзальній,12 у м. Хмельницькому 300,0  
3273. Ліквідація аварійного стану 9-тижитлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Хмельницькому. 500,0  
3274. 23100000000 Черкаська область 4 850,0  
3275. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м.Золотоноші 1 700,0  
3276. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Каневі 1 000,0  
3277. Реконструкція тепломереж протяжністю 0,8 км по вул. Одеській, Ярославській, Мечнікова, Леніна, Грибоєдова у м. Черкасах 1 350,0  
3278. Ліквідація аварійного стану 28-ми житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Сміла, Умань, Ватутіне, Звенигородському, Монастирищенському та Чигиринському районах 800,0  
3279. 24100000000 Чернівецька область 7 050,0  
3280. Реконструкція підземного водозабору "Лужани-Шипинці-Дубівці" 2 500,0  
3281. Реконструкція каналізаційного колектора протяжністю 2 км у м.Хотині 650,0  
3282. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Сокиряни 200,0  
3283. Реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Вижниці 200,0  
3284. Реконструкція тепломереж протяжністю 8 км у м. Чернівці 600,0  
3285. Реконструкція котельні "Руська" у м. Чернівці 150,0  
3286. Ліквідація аварійного стану житлових будинків з відселенням мешканців, у тому числі: 2 750,0  
3287. з 10-квартирного житлового будинку по вул. Шевченка,28 у м.Чернівцях 750,0  
3288. з 114-квартирногожитлового будинку по вул. О. Кобилянської,19 у м.Чернівцях. 1 550,0  
3289. Ліквідація наслідків аварійного стану 28-ми житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м.Чернівцях 450,0  
3290. 25100000000 Чернігівська область 7 350,0  
3291. Реконструкція системи водопостачання першої черги у м. Новгород.-Сіверському 650,0  
3292. Реконструкція напірного каналізаційного колектора протяжністю 2,6 км від каналізаційної насосної станції №1 приєднаного до самопливного колектора по вул.Ушинського у м. Чернігові 3 750,0  
3293. Реконструкція каналізаційного колектора протяжністю 0,9 км по вул. Ушинського у м. Чернігові 750,0  
3294. Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Попова у м. Чернігові 250,0  
3295. Реконструкція аварійних каналізаційних мереж протяжністю 5,65 км у м. Ніжині 550,0  
3296. Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Центральній у м. Носівці 100,0  
3297. Проведення відновних робіт на ставках каналізаційних очисних споруд №2 у м. Прилуках 250,0  
3298. Заміна аварійної ділянки тепломережі протяжністю 0,65 км у м. Чернігові 300,0  
3299. Ліквідація аварійного стану 11-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у містах Чернігові та Корюківці 750,0  
3300. 26100000000 м. Київ 15 490,0  
3301. Реконструкція хлорного господарства Деснянської водопровідної станції у м. Києві 7 750,0  
3302. Реконструкція водопровідної станції №1 Деснянської водопровідної станції у м. Києві 800,0  
3303. Реконструкція першого блоку Бортницької станції аерації у м.Києві 2 500,0  
3304. Реконструкція районної котельні житлового масиву "Позняки" 3 440,0  
3305. Ліквідація аварійного стану 6-ти житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Києві. 1 000,0  
3306. 27100000000 м. Севастополь 13 800,0  
3307. Реконструкція хлораторної станції у Балаклавському районі м.Севастополя 400,0  
3308. Реконструкція аварійної каналізаційної станції №9а у Балаклавському районі м. Севастополя 300,0  
3309. Реконструкція напірного колектора від каналізаційної насосної станції № 8 в смт. Любимівка до каналізаційних очисних споруд № 2 Північної сторони Д-400мм у м. Севастополі 500,0  
3310. Ліквідація аварійного стану 142-х житлових будинків з відновленням несучих конструкцій у м. Севастополі. 12 600,0  
3311. ВСЬОГО 400 000,0  
3312. Додаток № 9 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Розподіл витрат у 2004 році, які здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт Назва адміністративно-територіальної одиниці Обсяг коштів на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт Волинська область 3 430,7  
3313. Донецька область 51 328,2  
3314. Житомирська область 635,8  
3315. Кіровоградська область 5 335,9  
3316. Луганська область 38 115,3  
3317. Львівська область 2 414,1  
3318. Черкаська область 5 462,8  
3319. Чернігівська область 635,7  
3320. ВСЬОГО 107 358,5  
3321. Додаток № 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням платежів до бюджету Назва органу Коди класифікації доходів Державного бюджету Державна податкова адміністрація України 11010000; 11010100; 11010200; 11010300; 11010400;11010500; 11010600; 11020000; 11020100; 11020200; 11020300; 11020400; 11020500; 11020600; 11020700; 11020800; 11020900; 11021000; 11021100; 11021300; 11021400; 11021500; 11021600; 12020000; 12020100; 1220200; 12020300; 12020400; 13010000; 13010100; 13010200; 13010300; 13020000; 13020200; 13020300; 13020400; 13020500; 13030000; 13030100; 13030200; 13030300; 13030400; 13030500; 13030600; 13040000; 13040100; 13040200; 13050000; 13050100; 13050200; 13050300; 13050400; 13050500 (за актами перевірок); 13050600; 13070000; 13070100; 13070200; 14010100; 14010200; 14010300 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14010500; 14010600; 14020000; 14020100; 14020200; 14020300; 14020400; 14020700; 14020800; 14020900; 14021100; 14021600; 14021700; 14021800; 14022100; 14030100 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14030200 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14030300 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030400 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині);  
3322. 14030700 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030800 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14030900 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031100 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031600 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031700 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031800 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14060100; 14060300 (за актами перевірок); 14060500; 14060600; 14060700; 14060900 (за актами перевірок); 14061000; 14061100; 14070000; 14070100; 14070200; 14070300; 14070500; 14070600; 14070700; 14070800; 14070900; 14071000; 14071100; 14071200; 14071300; 14071400; 14071500; 14071600; 14071700; 14071800; 14080000 15010100 (у разі непогашення векселя по давальницькій сировині); 15020100 (у разі непогашення векселя по давальницькій сировині); 16010000; 16010100; 16010200; 16010300; 16010400; 16010500; 16010600; 16010700; 16010800; 16010900; 16011000; 16011100; 16011200; 16011300; 16011400; 16011500; 16011600; 16011700;  
3323. 16020000 (за актами перевірок); 16030000; 16030100; 16030200; 16030300; 16040000; 16040100; 16040200; 16040300; 16050000; 16050100; 16050200; 16060000; 16060100; 16060200; 21010000; 21030000; 21060000; 21060100; 21060200; 21060300; 21060400; 21060500; 21060600; 21060700; 21080000; 22080000 (за актами перевірок); 22090100 (за актами перевірок); 22090200 (за актами перевірок); 22090300 (за актами перевірок); 22090400 (за актами перевірок); 22090500; 22110000 (за актами перевірок); 23010000 (за актами перевірок); 23030000; 23030100; 23030200; 23030300 (за актами перевірок); 24060300; 24060500; 24061300; 24061400; 24061600 (за актами перевірок); 24080000; 24081000; 24090000 (за актами перевірок); 24110100; 24110200; 24120000 (за актами перевірок); 31010000; 31020000 (за актами перевірок); 34000000 (за актами перевірок); 50080000; 50080100; 50080200; 50080300; 50110000 (за актами перевірок); 3511630 (код програмної класифікації видатків державного бюджету).  
3324. Державна митна служба України 14010300; 14030100; 14030200; 14030300; 14030400; 14030700; 14030800; 14030900; 14031100; 14031600; 14031700; 14031800; 15010100; 15010200; 15010300; 15010400; 15010500; 15020000; 15020100; 15020200; 15020300; 22100000; 22110000; 24010100.  
3325. Національний банк України 14050000; 14060400; 21020000; 21040000.  
3326. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 14060200.  
3327. Місцеві державні адміністрації 14060300.  
3328. Державне казначейство України 14060300; 21050400; 21110000; 22020000; 22040000; 24060200; 24060700; 24110100; 24110300; 24110400; 24110600; 24110700; 24110800; 25010000; 25010100; 25010200; 25010300; 25010400; 25020000; 25020100; 25020200; 31020000; 33020000; 34000000; 41000000; 41010100; 41010200; 41010300; 41010400; 41010500; 41010600; 41010700; 41010800; 41010900; 41020100; 41020300; 41020400; 41020500; 41020900; 41030100; 41030200; 41030300; 41030400; 41030500; 41030600; 41030700; 41030800; 41030900; 41031000; 41031100; 41031200; 41031300; 41031400; 41031500; 41031600; 41031700; 41031800; 41031900; 41032000; 41032100; 41032200; 41032300; 42020000; 43010000.  
3329. Мінісиерство економіки та з питань європейської інтеграції України 14060400; 32010000; 32020000.  
3330. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 14060800  
3331. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 14061200.  
3332. Державний комітет зв'язку та інформатизації України 14061400; 24061400.  
3333. Національна комісія регулювання електроенергетики України 14061500; 24120000.  
3334. Міністерство закордрнних справ України 15030000; 16020000; 21080100; 42010000.  
3335. Міністерство аграрної політики України 15050000; 21110000; 24110300.  
3336. Державний комітет України по водному господарству 22120000; 22130000.  
3337. Міністерство внутрішніх справ України 16020000; 22060000; 22090400.  
3338. Фонд державного майна України 21050100; 21050200; 21050400; 22080000; 31030000.  
3339. Міністерство палива та енаргетики України 21050300; 24120000.  
3340. Державна виконавча служба України 22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями господарського суду); 23010000; 23030000; 23030300; 23030400; 24010000; 24010100; 24010200; 24010300; 24010400.  
3341. Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності 22090300; 24060200.  
3342. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 23020000.  
3343. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 23030000; 23030400.  
3344. Головне контрольно-ревізійне управління 24030000; 25010300 (за актами перевірок); 31020000 (за актами перевірок).  
3345. Міністерство оборони України 24050000; 42010000.  
3346. Національне космічне агенство України 24040000.  
3347. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 24050000.  
3348. Центральна виборча комісія 24060600.  
3349. Міністерство транспорту України 24061500; 24061800; 24090000; 50090000.  
3350. Міністерство екології та природних ресурсів України 24061600.  
3351. Пенсійний фонд України 24140000; 24140100; 24140200; 24140300; 24140400; 24140500; 24140600; 50020100; 50020200; 50020300; 50020400; 50020500.  
3352. Державний комітет України з держанвого матеріального резерву 32010000; 32020000.  
3353. Держанвий комітет України по земельних ресурсах 33010000.  
3354. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 50030000; 50030100; 50030200; 50030300; 50030400; 50030500; 50040000; 50040100; 50040200; 50040300; 50040400; 50040500.  
3355. Міністерство праці та соціальної політики України 50070000.