Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку
 
2. книговидавничої справи в Україні"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 6 березня 2003 року № 601-ІV такі зміни:
 
5. 1. Доповнити статтю 5 частиною четвертою такого змісту:
 
6. "Державна закупівля послуг з випуску (підготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) книжкової продукції здійснюється із застосуванням процедури закупівлі у одного учасника відповідно до законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", "Про авторське право і суміжні права", інших законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. При проведенні процедур закупівлі послуг на випуск (підготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) книжкової продукції учасник процедур закупівлі самостійно визначає постачальників необхідних для випуску (підготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) матеріалів, але замовником встановлюється вимога щодо обов'язкового використання учасником процедур закупівлі друкарського паперу та палітурного картону вітчизняного виробництва. Надання переваг учаснику процедур закупівлі залежно від форми його власності забороняється.";
 
7. 2. Підпункт 2 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
 
8. "1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1996 р., № 41, ст. 192; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 5, ст. 31, ст. 34, № 11, ст. 81, № 33, ст. 236, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 50, № 14, ст. 99) доповнити пунктом "ф" такого змісту:
 
9. "ф) у період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2009 року товари, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, що виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності такі коди:
 
10. Код товару
згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару
 
11. 3211 00 00
Готові сикативи
 
12. 3212 90 31 00, 3212 90 39 00
Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводному середовищі у вигляді рідини, пасти або густої маси, гатунків, які використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалі)
 
13. 3215 11 000
Фарби друкарські чорні
 
14. 3215 19 000
Фарби друкарські, крім чорної
 
15. 3505 10 50 00, 3505 10 90 00
Модифіковані крохмалі, які використовуються в паперовій промисловості
 
16. 3701 30 00 00
Платівки (алюмінієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та платівки фотополімеризаційно придатні для виготовлення друкарських форм в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; платівки (магнієві) із нанесеним на них сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення фотоформ в поліграфії, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
 
17. 3702 42 00 00
Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки понад 200 м
 
18. 3702 43 00 00
Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не більше як 200 м
 
19. 3702 44
Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у поліграфії завширшки понад 105 мм, але не більше як 610 мм
 
20. 3809
Речовини та готові препарати, які використовуються у паперовій промисловості
 
21. 3907 50 00 00
Смоли алкідні
 
22. 4008 21 90 00
Офсетні гумові пластини із непористої гуми, крім покриття для підлог і матів
 
23. 4703 21 00 00
Целюлоза сульфатна з хвойних порід
 
24. 4703 29 00 00
Целюлоза сульфатна з листяних порід
 
25. 4704 21 00 00
Целюлоза сульфітна з хвойних порід
 
26. 4707 90 10 00, 4707 90 90 00
Макулатура
 
27. 5901 10 00 00
Тільки тканини для виготовлення палітурок для книг
 
28. 8439
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матеріалів або для виробництва чи оброблення паперу або картону
 
29. 8440
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
 
30. 8441
Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу
 
31. 8442 10 00 00
Тільки машини фотоскладальні та наборопечатні
 
32. 8442 30 00 00
Машини, апарати та прилади
 
33. 8442 40 00 00
Частини до машин, апаратів та приладів
 
34. 8443
Машини для офсетного друку, крім товарної підпозиції 8443 90 05 00
 
35. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.";
 
36. 3. У підпунктах 2 та 3 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" слова та цифри "до 1 січня 2008 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2009 року";
 
37. 4. У підпункті 2 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення":
 
38. 1) в абзаці другому після слів "Закону України "Про Єдиний митний тариф" доповнити словами ", а також операції з продажу цих товарів видавництвам і підприємствам поліграфії на території України";
 
39. 2) в абзаці четвертому:
 
40. - після слів "підприємствами поліграфії" доповнити словами ", розповсюджувачами";
 
41. - слова "в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, " виключити;
 
42. 3) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
 
43. "11.39. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняються від оподаткування операції з виконання робіт та надання послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність по виготовленню, розповсюдженню книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону має складати не менше 100 відсотків від загальної суми його валового доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік.";
 
44. 5. У підпункті 3 пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві положення":
 
45. 1) в абзаці другому слова "та підприємств поліграфії" замінити словами ", підприємств поліграфії та розповсюджувачів";
 
46. 2) абзац третій виключити.
 
47. Абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;
 
48. 3) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
49. "7.13.8. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність по виготовленню, розповсюдженню книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності по виготовленню, розповсюдженню книжкової продукції та виробництву паперу і картону має складати не менше 100 відсотків від загальної суми його валового доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік.";
 
50. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.