Кількість абзаців - 5 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Друге читання)

0. ППроект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р. № 35 , ст.289; 2002 р. № 41, ст.293) такі зміни:  
2. 1. У статті 1 пункт 6 доповнити словами такого змісту: а також особам, яким до 1 січня 1992 р. було встановлено персональні пенсії.  
3. 2. У статті 17 (прикінцеві положення) пункт 3 вилучити, а пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 3 і 4.  
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.