Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34):  
6. в абзаці п'ятому частини першої статті 3 слова "золотого запасу України" виключити;  
7. у частині другій статті 9 слово "проводять" замінити словами "а Національний банк України також проводить".  
8. 2. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2003 р., № 5, ст. 46):  
9. частину четверту статті 58 після слів "Національним банком України" доповнити словами "разом з Міністерством фінансів України";  
10. частину другу статті 61 після слова "визначається" доповнити словами "Міністерством фінансів України разом з".  
11. 3. У статті 49 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) слова "єдиним" і "що належать державі" виключити.  
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.