Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про політичні партії в Україні'' (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про політичні партії в Україні"  
2. Верховна Рада України постановляє:  
3. 1. Доповнити частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" пунктом шостим такого змісту:  
4. 6) працівники Державної податкової адміністрації України.  
5. 2. Доповнити статтю 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" (від 5 квітня 2001 р., N 2360-ІІІ) частиною восьмою наступного змісту: "Первинні партійні організації політичних партій, які утворюються в сільських адміністративно-територіальних одиницях - селах та селищах і яким статутом політичних партій не надається право юридичної особи, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до місцевого управління юстиції в 10-ти денний строк з часу заснування. Про своє утворення первинна партійна організація повинна у вказаний строк повідомити також органи місцевої влади - сільських селищних голів."  
6. 2. Відповідно частини 8-18 статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" вважати частинами 9-19.  
7. 3. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.