Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : І. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2) такі зміни:  
2. Доповнити статтю 1 частинами п'ятою і шостою такого змісту: "До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.  
3. При визначенні права на встановлення надбавки на догляд застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність для сім'ї."  
4. 2. Викласти частини першу, другу, третю статті 3 у такій редакції: "Стаття 3. Надбавка на догляд Інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка на догляд за ними у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  
5. Надбавка на догляд призначається одинокій матері (батьку) незалежно від факту роботи і середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  
6. Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках, встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та за умови, що середньомісячний сукупний доход сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї."  
7. 3. Викласти статтю 5 у такій редакції: "Стаття 5. Строк виплати державної соціальної допомоги при зміні групи інвалідності У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна призводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру.  
8. Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 16-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою (недієздатним - за заявою опікуна) з дня встановлення групи інвалідності у разі збільшення розміру допомоги, але з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності, при зменшенні розміру."  
9. 4. Викласти частину другу статті 10 у такій редакції: "Виплата державної соціальної допомоги провадиться щомісячно за поточний місяць у встановлені органами соціального захисту населення строки."  
10. 5. Доповнити статтю 16 частиною другою такого змісту: "Видатки на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам є пріоритетними."  
11. ІІ. Прикінцеві положення. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а в частині, що стосується визначення права на призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом - з 1 січня 2004 року. 2. Кабінету Міністрів України: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.