Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Повторне друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
1. 1. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) такі зміни:  
2. 1) друге речення частини першої після слів "накладна СМГС" доповнити словами "накладна ЦІМ";  
3. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту: "У разі здійснення транзитних перевезень залізничним транспортом до митних органів може подаватися або вантажна митна декларація, або накладна СМГС, або накладна ЦІМ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
4. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.