Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України (Друге читання)

0. Проект ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1.Статтю 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України (129а/94-ВР, 129б/94-ВР) викласти в такій редакції:  
3. " Стаття 3.3.4  
4. 1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання в межах часу, передбаченого статтею 3.3.1 цього Регламенту, здійснюється в день розгляду питання порядку денного на основі розкладу пленарних засідань сесії за особистою заявою народного депутата на ім`я головуючого на засіданні. У заяві вказується: від якої депутатської фракції (групи) або комітету уповноважений виступити народний депутат чи він виступає особисто. Заяви реєструються апаратом Верховної Ради кожного дня пленарних засідань з 9 до 18 години в журналі реєстрації встановленого зразка. Народному депутату повідомляється його реєстраційний номер, який визначає черговість його виступу, а інформація заноситься до комп'ютерної бази даних і висвітлюється на інформаційному табло в залі засідань після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного.  
5. 2. Запис на виступ з питання "Різне" (ч.4 ст. 2.5.2) здійснюється за допомогою електронної системи після оголошення головуючим на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черга на виступ формується без урахування належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп).  
6. 3. Черговість запису на виступ з місця з будь якого питання порядку денного пленарного засідання формується за допомогою електронної системи із урахуванням належності народних депутатів України до депутатських фракцій (груп) і визначається за допомогою генератора випадкових чисел. Список народних депутатів, записаних у чергу на виступ з місця, висвітлюється на моніторах Голови Верховної Ради, Першого заступника та Заступника Голови Верховної Ради, на моніторах пультів народних депутатів, а також на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.  
7. 4. У списку бажаючих виступити прізвище одного і того ж народного депутата України з кожного виду запису на виступ може міститися лише один раз.  
8. 5.Без запису може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає народний депутат або представник іншого суб`єкта права законодавчої ініціативи.  
9. 6. Без запису, за усним зверненням перед оголошенням припинення обговорення надається слово:  
10. 1) з мотивів голосування, представнику депутатської фракції (групи), яка не використала свого права на виступ або змінила виголошену думку щодо обговорюваного питання, народному депутату - ініціатору внесення пропозиції, що обговорюється, якщо він не використав права на виступ чи змінив свою думку щодо внесеної ним пропозиції;  
11. 2) для оголошення процедурного питання (ч.2 ст.3.2.3);  
12. 3) зауваження головуючому (ч.1ст.3.8.7),  
13. 4) репліки;  
14. 5) внесеної письмово окремої думки народного депутата."  
15. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.