Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
5. 1. Статті 104-1 та 238-3 викласти у такій редакції:  
6. "Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва, виробництва садивного матеріалу  
7. Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація його без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку -  
8. тягне за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
9. "Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва  
10. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 104-1.  
11. Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
12. 1) Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний інспектор України з розсадництва - начальник Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Головний державний інспектор України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва - начальник Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, Головний державний інспектор України з лісового насінництва - начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
13. 2) головні державні інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні інспектори з лісового насінництва - начальники зональних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
14. 3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної помологічно-ампелографічної інспекції, державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
15. 2. У статті 255:  
16. 1) пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:  
17. "органів державного контролю з охорони прав на сорти рослин (стаття 512)";  
18. 2) частину другу доповнити пунктом такого змісту:  
19. "посадові особи органів державного контролю з охорони прав на сорти рослин (стаття 104-1)".  
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.