Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення фумігації (знезараження) підкарантинних матеріалів та об'єктів (Друге читання)

0. Закон УкраЇни  
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування діяльності з проведення фумігації (знезараження) підкарантинних матеріалів та об'єктів  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до законів України такі зміни:  
4. 1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 17, ст. 121; 2003 р., № 23, ст. 145) доповнити пунктом 67 такого змісту:  
5. "67) проведення фумігації (знезараження) підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони".  
6. 2. У пункті 12 частини першої статті 7 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 212) слово "знезараження" замінити словами "фумігації (знезараження)".  
7. ІІ. Прикінцеві положення  
8. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.