Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
4. І. Статтю 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 15, ст.190; 1997, № 45, ст. 288) викласти у такій редакції:  
5. "Стаття 12. Забезпечення права на житло  
6. 1. Військовослужбовці забезпечуються жилими приміщеннями державою.  
7. Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  
8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надаються жилі приміщення, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.  
9. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі менше ніж 20 років, та членам їх сімей надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку, а військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей - жилі приміщення для постійного проживання на умовах найму (оренди). До одержання таких жилих приміщень їм надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку.  
10. У разі відсутності службового житла військова частина зобов'язана тимчасово орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім'ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) ним жилого приміщення.  
11. Курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності таких гуртожитків їм виплачується за місцем проходження військової служби грошова компенсація за тимчасовий піднайом (найом, оренду) жилого приміщення.  
12. Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями, а також розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень визначається Кабінетом Міністрів України.  
13. 2. За військовослужбовцями, які вступили на військову службу за контрактом, протягом перших 5 років військової служби зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за попереднім місцем проживання.  
14. 3. Особам, звільненим з військової служби і визнаним інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби, жилі приміщення в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку, надаються першочергово за рахунок військових формувань або органів виконавчої влади, в яких вони перебували на обліку для поліпшення житлових умов.  
15. У такому ж порядку у разі потреби поліпшення житлових умов надаються жилі приміщення сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, за місцем їх перебування на обліку для поліпшення житлових умов.  
16. 4. За військовослужбовцями, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі їх направлення для проходження військової служби за межі України або переведення на службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, бронюється жила площа, яку займали вони та члени їх сімей, на весь час їх перебування за межами України чи в зазначеній місцевості.  
17. 5. Військовослужбовці, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, одержують адресні компенсаційні виплати в розмірі 50 відсотків вартості плати за користування житлом (квартирної плати) та за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах встановлених норм з урахуванням тарифів на їх оплату у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
18. 6. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі не менше ніж 17 років та потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будівельного (житлового) кооперативу або одержання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва в населених пунктах, обраних ними для проживання з урахуванням встановленого порядку.  
19. Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати земельні ділянки і подавати допомогу в будівництві та придбанні будівельних матеріалів військовослужбовцям, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, якщо вони виявили бажання побудувати індивідуальні жилі будинки.  
20. 7. Військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання кредитів на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням його за рахунок коштів, призначених у державному бюджеті на утримання військових формувань: для тих, хто має вислугу на військовій службі понад 15 років, - 50 відсотків, понад 20 років - 75 відсотків, понад 25 років - 100 відсотків наданої установами банків позики. Компенсація відсоткових ставок за кредитами здійснюється у розмірі облікової ставки, встановленої Національним банком України на день укладання кредитної угоди.  
21. Порядок та умови надання військовослужбовцям кредитів на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання індивідуального жилого будинку (квартири) визначаються Кабінетом Міністрів України.  
22. 8. Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами І чи ІІ групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безоплатне одержання в приватну власність жилого приміщення, яке вони займають в будинках державного житлового фонду.  
23. Особи, зазначені у цьому пункті, мають право на першочергове забезпечення житлом на підставах, установлених законодавством."  
24. ІІ. Прикінцеві положення  
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
26. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
27. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
29. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.