Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнень до Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (Друге читання)

0. Проект Закону України "Про внесення доповнень до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 29, ст.137)  
1. 1. Додати пункт 1.46 в Статтю 1 та викласти його в такій редакції: 1.46) моніторинг - діяльність емітента /еквайра щодо контролю за операціями, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів з метою виявлення помилкових та неналежних переказів. За дорученням емітента /еквайра моніторинг може провадити юридична особа, яка надає емітенту /еквайру послуги обробки даних (послуги процесінгу).  
2. 2. Додати в пункт 1.24 Статті 1 третій абзац та викласти його в такій редакції: "Неналежний переказ - рух певної суми грошей, внаслідок якого з вини суб'єкта переказу, який не є платником відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі";  
3. 3. Другий абзац пункту 1.32 Статті 1 викласти в такій редакції: "Неналежний платник - особа, з рахунка якої помилково або неправомірно переказана сума грошей".  
4. 4. Статтю 9.5. викласти в наступній редакції: " Для формування та обробки документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, документів на переказ, документів на відкликання платіжні системи, а також банки повинні використовувати системи захисту інформації, й мають право використовувати спеціальні платіжні засоби, ідентифікатори держателя спеціального платіжного засобу, програмно-технічні засоби та телекомунікаційні канали зв'язку".  
5. 5. Додати в пункт 6 в Статті 15 другий абзац та викласти його в такій редакції: "Порядок використання торговцями платіжних терміналів встановлюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з Міністерством внутрішніх справ".  
6. 6. Додати пункт 5 в Статтю 39 та викласти його в такій редакції: „39.5. Для належної ідентифікації суб'єктів помилкових та неналежних переказів та припинення зазначених переказів члени платіжної системи мають право повідомляти інших членів системи про таких суб'єктів в обсягах встановлених правилами відповідної платіжної систем або договорами між ними. За дорученням членів платіжної системи цю діяльність може провадити юридична особа, засновниками якої є члени платіжної системи. "  
7. 7. Додати статтю 41 та викласти її в такій редакції: „ Стаття 41. Порядок проведення моніторингу Еквайер та емітент повинні проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неправомірних переказів. Такий моніторинг має відбуватися щоденно и включати в себе контроль наступного: сума переказу; країна в якій переказ було ініційовано (виключно для емітентів); кількість та частота переказів на протязі встановленого строку; кількість та частота переказів на однакові суми; тип платіжного терміналу та зчитування магнітної смуги платіжної картки; використання при ініціації переказу персонального ідентифікаційного номеру; частота зміни країни переказу (виключно для емітентів); код відповіді емітента на ініціацію переказу; категорія торгівельного підприємства; Еквайр/ Емітент можуть на власний розсуд додатково провадити моніторинг за іншими параметрами. Національний банк здійснює державний контроль за суб'єктами моніторингу. " Змінити нумерацію статті 41 на статтю 42, далі відповідно.  
8. 8. Додати пункт 3. Статті 43 та викласти його в такій редакції: „43.3. Національний банк України встановлює обов'язкові вимоги щодо діяльності банків як еквайрів та/ або емітентів. Контроль відповідності банку та його персоналу мінімальним обов'язковим вимогам проводиться Національним банком до видачі банку дозволу на проведення операцій еквайрінгу та/ або емісії. Національний банк може проводити зазначений контроль також в разі, якщо діяльність банка як емітента/ еквайра призвела до порушення безпеки функціонування платіжної системи. "  
9. 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.