Кількість абзаців - 4 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
1. Верховна Рада України постановляє: 1. Статтю 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003., №№ 49-52, ст. 376) доповнити новою частиною такого змісту:  
2. "2. За наявності в інвалідів - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".  
3. ІІ. Прикінцеві положення: 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Встановити, що дія статті 33 поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набирання чинності цим Законом.