Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України ''Про освіту'' педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. Закон України  
1. Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів  
2. Цей Закон встановлює та регулює правовідносини, що склалися у зв'язку з нефінансуванням з бюджету виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту".  
3. Стаття 1.  
4. Цим Законом визнаються кредиторською заборгованістю Державного бюджету України виплати, встановлені статтею 57 Закону України "Про освіту" в частині (далі по тексту ( виплати):  
5. абзаци восьмий, десятий частини першої - у повному обсязі, що не були нараховані або не були виплачені; абзац дев'ятий частини першої - у повному обсязі, якщо такі виплати були встановлені відповідним актом, але не були виплачені; абзац перший частини четвертої - у повному обсязі оплати, якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок відповідного бюджету.  
6. Кредиторська заборгованість визнається за весь період, коли фінансування виплат зупинялося законом про державний бюджет на відповідний рік.  
7. Кредиторська заборгованість Державного бюджету України визнається також у випадках, якщо виплати проводилися відповідним місцевим бюджетом у період, коли законом про державний бюджет вони зупинялися або проводилися відповідним місцевим бюджетом за рішенням суду.  
8. Стаття 2.  
9. Кредиторська заборгованість Державного бюджету України, встановлена статтею 1 цього Закону, є обов'язковою до погашення і погашається протягом п'яти років рівними частинами, починаючи з 2005 року у вигляді окремих цільових субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам або безпосередньо з Державного бюджету України для категорій працівників, що фінансуються з Державного бюджету України.  
10. Стаття 3.  
11. Погашення кредиторської заборгованості проводиться виключно у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України.  
12. Кошти для погашення кредиторської заборгованості визначаються у Державному бюджеті України окремою статтею.  
13. Стаття 4.  
14. Облік і звітність кредиторської заборгованості здійснюються окремо по кожному розпоряднику бюджетних коштів, а також наростаючим підсумком по періодах звітності та по року в цілому у межах кожного бюджету, який здійснював відповідні виплати.  
15. Стаття 5.  
16. Кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно разом з виплатою поточної заробітної плати.  
17. Працівникам, які вийшли на пенсію, кредиторська заборгованість погашається за фактичний час роботи, і її сума враховується при обчисленні пенсії.  
18. Поточні платежі виплачуються працівникам, які підпадають під дію цього Закону, з урахуванням вимог статті 57 Закону України "Про освіту". Утворення заборгованості із зазначених виплат не допускається.  
19. Стаття 6.  
20. Кабінету Міністрів України:  
21. разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом провести інвентаризацію заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", по Державному бюджету України та місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями судів;  
22. на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України та місцевих бюджетах;  
23. привести у відповідність з вимогами статті 57 Закону України "Про освіту" схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників, які підпадають під вимогу статті 57 Закону України "Про освіту".  
24. Стаття 7.  
25. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.