Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 41 Закону України ''Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Пункт 2 статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради, 2003, NN 49-51, ст.376)викласти у такій редакції: "2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір), - суми виплат, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", у межах виплат, середньомісячний розмір яких за відповідний рік не перевищував 5, 6 розміру середньої заробітної плати в Україні за цей рік; "  
3. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
4. 3. Кабінету Міністрів України у місячний термін:  
5. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
6. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають вимогам цього Закону.