Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про захист конституційних прав громадян на землю (щодо вартості виготовлення документів) (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист конституційних прав громадян на землю (щодо вартості виготовлення документів)  
1. Цей Закон спрямований на забезпечення умов для реалізації  
2. громадянами України прав власності на землю відповідно до статей 13 та 14 Конституції України.  
3. Стаття 1. Установити, що вартість виготовлення документів, необхідних для одержання державного акта на право приватної власності на земельну ділянку для селян, що виявили бажання виділити належні їм земельні частки (паї) в натурі (на місцевості) - не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для громадян, що мають право на одержання земельних ділянок у власність, для цілей, передбачених Земельним Кодексом України - не більше п'яти неоподатковуваних мінімумів громадян.  
4. Стаття 2. Установити, що реєстрація державних актів на право власності на земельні ділянки, перевірка та обробка інформації на магнітних носіях, внесення записів до Поземельної книги, внесення відомостей до бази даних Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, висновки відділів земельних ресурсів та архітектури здійснюється безплатно на протязі десяти днів з часу подання заяви чи клопотання та всіх необхідних документів про земельну ділянку до відповідних органів.  
5. Стаття 3. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
6. а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
7. б) вжити заходів до створення при місцевих органах виконавчої влади центрів надання селянам безплатної юридичної допомоги з питань, пов'язаних з реалізацією ними прав на земельні частки (паї) та на майнові паї відповідно до чинного законодавства;  
8. в) забезпечити внесення змін до чинних та прийняття центральними  
9. органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, у відповідності з цим Законом, а також скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
10. Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.