Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" Закон України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" (N 2586-ІІІ) (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49, ст.258) такі зміни і доповнення:  
3. 1. Частину третю статті 8 доповнити абзацами п'ятим, шостим та сьомим такого змісту:  
4. "особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, де вони відбували покарання, у разі відсутності відомостей про проведення обов'язкового профілактичного медичного огляду на туберкульоз протягом останнього місяця перед звільненням - під час їх реєстрації за місцем проживання;  
5. незайняті особи, у разі відсутності відомостей про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз протягом останнього року до звернення - під час їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу;  
6. особи з малозабезпечених сімей, у разі відсутності відомостей про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз протягом останнього року до звернення - під час їх звернення у державні структури за будь-якою соціально-побутовою допомогою;  
7. особи, зняті з медичного (диспансерного) обліку в протитуберкульозних закладах у зв'язку з видужанням, - щороку протягом перших 5 років після зняття з обліку;  
8. особи, що перебувають на медичному (диспансерному) обліку в наркологічних і психіатричних закладах - щороку".  
9. 2. Доповнити частину п'яту статті 8 після слів "відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи" такими словами: "звільнені з установ кримінально-виконавчої системи".  
10. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.