Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про відпустки'' (щодо додаткової відпустки батькам) (Друге читання)

0. Проект З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51 - 52, ст. 449) такі зміни:  
3. 1. Доповнити статтю 10 новою частиною такого змісту:  
4. "Працівникам, в яких діти у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їх бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 робочих днів) для супроводження дитини. При наявності двох або більше дітей відповідного віку відпустка для супроводження дитини надається один раз для кожної дитини."  
5. 2. Доповнити частину першу статті 25 новим пунктом 17 такого змісту:  
6. "17) працівникам, в яких діти у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад. При наявності двох або більше дітей відповідного віку відпустка для супроводження дитини надається один раз для кожної дитини."  
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.