Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про природні монополії"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Частину першу статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:  
5. "здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг на конкурсних засадах в обсягах, що перевищують встановлені органами, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій у відповідній сфері, у порядку, визначеному цими органами;".  
6. У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.  
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.