Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України (Повторне друге читання)

0. Проект  
1. Закон УкраЇни  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 93; 1999 р., № 7, ст. 49):  
6. 1) абзац чотирнадцятий доповнити словами "включаючи реімпорт товарів";  
7. 2) доповнити статтю після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:  
8. "Реімпорт (реімпорт товарів) - продаж українським суб'єктам господарської діяльності та ввезення на територію України товарів, що були раніше експортовані з території України".  
9. У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - п'ятдесят третім.  
10. 2. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19 , ст. 259; 1996 р., № 41, ст. 192; 1997 р., № 20, ст. 144; 1999 р., № 31, ст. 253; 2000 р., № 3, ст. 20, № 21, ст. 163, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 30, ст. 143, № 50, ст. 261; 2002 р., № 5, ст. 31, 34, № 11, ст. 81, № 33, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 50, № 14, ст. 99):  
11. 1) статті 16 і 18 виключити;  
12. 2) статтю 19 доповнити пунктом "ф" такого змісту:  
13. "ф) товари, які не призначені для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України";  
14. 3) статтю 22 викласти у такій редакції:  
15. "Стаття 22. Тарифні пільги (тарифні преференції)  
16. Допускається встановлення тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України у формі звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів, які: походять з держав, з якими укладено міжнародні договори; встановлюються законодавством України".  
17. 3. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236) доповнити частиною такого змісту: "Акцизний збір не справляється: з реалізовуваних підакцизних товарів, що не призначаються для споживання на митній території України, перебувають під митним контролем та реалізуються магазинами безмитної торгівлі у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України; з підакцизних товарів, що ввозяться в Україну для офіційного та особистого використання міжнародними організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів і законів звільняються від сплати податків та зборів".  
18. 4. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 13, ст. 85, № 14, ст. 90; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124) доповнити пунктом 45 такого змісту:  
19. "45) митні органи, спеціалізовані митні установи та організації - з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, господарського суду".  
20. 5. Підпункт 2 пункту "б" статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) після слів "митних органів" доповнити словами "спеціалізованих митних установ і організацій".  
21. 6. Пункт 7 статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) після слів "митних органів" доповнити словами "спеціалізованих митних установ і організацій".  
22. 7. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214, із змінами, внесеними Законом України від 20 лютого 2003 року № 546-ІV):  
23. 1) пункт 61 викласти у такій редакції:  
24. "61) митна брокерська діяльність";  
25. 2) доповнити статтю після пункту 61 новими пунктами 61-1 і 61-2 такого змісту:  
26. "61-1) діяльність митного перевізника;  
27. 61-2) відкриття та експлуатація митного ліцензійного складу".  
28. 8. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6 , ст. 30; 2003 р., № 1, ст. 2) доповнити пунктом 6 такого змісту:  
29. "6) митним органам України на їх письмовий запит для здійснення митного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу".  
30. 9. У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260):  
31. 1) у частині першій статті 1 слова "митного при транзиті вантажів і транспортних засобів" виключити;  
32. 2) у частині п'ятій статті 2 слова "митного при транзиті вантажів і транспортних засобів" виключити.  
33. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.