Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" (Друге читання)

0. Проект З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України „Про прожитковий мінімум"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст.348)такі зміни:  
3. 1) статтю 1 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:  
4. „До працездатних осіб відносяться особи, які не досягли пенсійного віку, (чоловіки віком від 18 до 60 років, жінки віком від 18 до 55 років) та особи, які досягли пенсійного віку і працюють.  
5. До осіб, які втратили працездатність, відносяться особи, які досягли пенсійного віку і не працюють, (чоловіки - старше 60 років, жінки - старше 55 років)."  
6. Вважати частину третю частиною п'ятою.  
7. 2) В абзаці другому частини 2 статті 3 після слова „дитини" вставити слова „в тому числі дитини-інваліда".  
8. 3) В абзаці другому частини 2 статті 3 вилучити слово "здорового".  
9. 4) В абзаці третьому частини другої статті 3 після слів „до 18 років" вставити слова „в тому числі дитини з інвалідністю".  
10. 5) В абзаці п'ятому частини 2 статті 3 після слова „організму" вставити слово „непрацюючої ".  
11. ІІ. Прикінцеві положення.  
12. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
13. 2. Кабінету Міністрів України:  
14. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
15. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
16. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.