Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо ставки акцизного збору на етиловий спирт для медичної галузі (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо ставки акцизного збору на етиловий спирт для медичної галузі  
2. І. Внести зміни до таких законів України:  
3. 1. У пункті 57 частини першої статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17 (18, ст.250) слова і цифру "частин першої ( четвертої статті 3" замінити словами і цифрою "частин другої ( третьої статті 3".  
4. 2. Частини першу і другу статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.180; 2002 р., № 50, ст.365; 2003 р., № 33 (34, ст.267; 2004 р., № 17 (18, ст.250) замінити однією частиною такого змісту:  
5. "Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками ( суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту".  
6. У зв'язку з цим частини третю ( вісімнадцяту вважати відповідно частинами другою ( сімнадцятою.  
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.