Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про наукову і науково-технічну діяльність'' (Друге читання)

0. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково технічну діяльність"  
1. Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються у розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати, на які відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, без обмеження розміру пенсій, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є науковими (науково-педагогічними) працівниками, або вийшли на пенсію до набуття чинності цього закону - у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого наукового (науково-педагогічного) працівника відповідної посади та звання за останнім місцем роботи на науковій (науково-педагогічній) роботі. За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд, за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості наукового стажу. У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення передбаченого цим Законом, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.  
2. За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більше 90 відсотків середньомісячної заробітної плати.  
3. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим науковим (науково-педагогічним) працівникам, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення наукового працівника за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій.  
4. Перерахунок пенсій здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, працюючого наукового (науково-педагогічного) працівника відповідної посади та звання на момент виникнення права на перерахунок пенсії.  
5. Різниця між сумою призначеної пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників державних бюджетних наукових установ і наукових організацій усіх форм власності-за рахунок коштів державного бюджету.  
6. У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим науковим (науково-педагогічним) працівникам у державних наукових установах, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування працюючого наукового (науково-педагогічного) працівника відповідної посади на момент виникнення права на перерахунок пенсії  
7. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), який укладено після призначення пенсії.  
8. Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менш як два роки провадиться перерахунок пенсій з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсій здійснюється із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої була обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної у порядку, передбаченому частиною третьої цієї статті.  
9. Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону поширюється на всіх осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам здійснюється відповідно до частини третьої цієї статті з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника за винятком осіб , які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), який укладено після призначення пенсії.  
10. Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством відносяться до посад державного службовця, чи службовця органів місцевого самоврядування, попередній стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах, зараховується до стажу державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі