Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України  
3. Верховна Рада України постановляє :  
4. 1. У частині першій статті 240 слова "семи суддів" замінити словами "не менш як 2/3 чисельності Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України (але не менше п"яти суддів)".  
5. 2. У частині другій статті 241 після слів "судами касаційної інстанції" доповнити словами "різних юрисдикцій".  
6. 3. У розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":  
7. а) пункт 4 викласти у такій редакції:  
8. "Окружний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше трьох суддів і за наявності облаштованого приміщення.  
9. Апеляційний адміністративний суд починає свою діяльність після призначення (обрання) до його складу не менше семи суддів, за наявності облаштованого приміщення і початку діяльності першого окружного адміністративного суду на території, на яку поширюються повноваження зазначеного апеляційного адміністративного суду.  
10. Про початок діяльності кожного адміністративного суду Державна судова адміністрація України повідомляє через загальнодержавні та відповідні місцеві офіційні друковані видання.  
11. Після початку діяльності відповідного окружного та апеляційного адміністративного суду позови та скарги по адміністративним справам, подані до загальних місцевих та апеляційних судів, передаються цими судами для розгляду відповідним адміністративним судам.  
12. Справи, провадження по яких було розпочато загальними місцевими та апеляційними судами до початку діяльності відповідних адміністративних судів, завершуються розглядом цими судами".  
13. б) пункт 5 викласти у такій редакції:  
14. "До початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів підсудні їм справи вирішують у першій та апеляційній інстанції відповідні загальні місцеві та апеляційні суди шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, в тому числі утворення судових колегій у справах адміністративної юрисдикції, крім випадків, встановлених пунктом 6 цього розділу.  
15. Касаційний розгляд справ зазначених у абзаці 1 пункту 5 цієї статті здійснюється Вищим адміністративним судом України, а розгляд справ за винятковими обставинами - судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України, а у випадках передбачених частиною другою статті 241 Кодексу адміністративного судочинства на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України".  
16. в) пункт 6 викласти у такій редакції:  
17. "До початку діяльності окружних і апеляційних адміністративних судів усі адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України розглядаються, а судові рішення переглядаються в апеляційному і касаційному порядку відповідними господарськими судами за правилами Господарського процесуального кодексу України.  
18. Після початку діяльності відповідного окружного адміністративного суду позови та заяви по адміністративним справам, подані до місцевих господарських судів, передаються цими судами для розгляду відповідному окружному адміністративному суду.  
19. Перегляд судових рішень, зазначених в абзаці першому цього пункту, за винятковими обставинами здійснюється Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України, а у випадках, передбачених частиною другою статті 241 Кодексу адміністративного судочинства на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України".  
20. г) у пункті 7:  
21. в абзаці другому слова "або Господарським процесуальним кодексом України 1991 року" виключити;  
22. абзац четвертий виключити.  
23. д) пункт 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
24. "До початку діяльності апеляційних адміністративних судів апеляційні скарги на судові рішення з адміністративних справ, що ухвалені в першій інстанції відповідними місцевими загальними судами, подаються до відповідного апеляційного загального суду".  
25. В абзаці першому пункту 9 слова "або Господарського процесуального кодексу України 1991 року" виключити.  
26. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.