Кількість абзаців - 2896 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2006 рік (Перше читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2006 рік  
1. Стаття 1. Визначити прогноз доходів Державного бюджету України на 2006 рік у сумі 118.705.962,5 тис. гривень, у тому числі прогноз доходів загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 95.100.145,2 тис. гривень та прогноз доходів спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 23.605.817,3 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.  
2. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2006 рік у сумі 127.443.818,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 103.256.527,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 24.187.291,1 тис. гривень.  
3. Затвердити на 2006 рік:  
4. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.594.436,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 468.215,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 1.126.220,7 тис. гривень;  
5. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.754.960,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 665.222,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 2.089.737,4 тис. гривень.  
6. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2006 у сумі 9.898.379,9 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України ( у сумі 8.353.389,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України ( у сумі 1.544.990,5 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.  
7. Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2006 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.  
8. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
9. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік належать:  
10. 1) податок на додану вартість;  
11. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);  
12. 3) збір за спеціальне водокористування;  
13. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
14. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
15. 6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;  
16. 7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
17. 8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);  
18. 9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);  
19. 10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;  
20. 11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);  
21. 12) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;  
22. 13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;  
23. 14) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
24. 15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;  
25. 16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;  
26. 17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;  
27. 18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;  
28. 19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
29. 20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;  
30. 21) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;  
31. 22) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;  
32. 23) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12); після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;  
33. 24) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;  
34. 25) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами;  
35. 26) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;  
36. 27) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;  
37. 28) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;  
38. 29) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій;  
39. 30) плата за виділення номерного ресурсу;  
40. 31) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;  
41. 32) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України;  
42. 33) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;  
43. 34) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  
44. 35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;  
45. 36) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів;  
46. 37) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;  
47. 38) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;  
48. 39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148);  
49. 40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору;  
50. 41) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.  
51. Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:  
52. рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий (попутний) газ):  
53. ( у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих із морських родовищ та з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;  
54. ( у розмірі 15 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;  
55. ( у розмірі 10 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) із морських родовищ;  
56. рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понад базові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами) - у розмірі 714 гривень за одну тонну видобутої нафти;  
57. - у розмірі 714 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5.000 метрів включно;  
58. - у розмірі 325 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів.  
59. Стаття 4. Установити, що підприємства, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюють:  
60. продаж всього обсягу власного видобутку нафти сирої, газового конденсату, а також газу скрапленого (понад обсяги, що підлягають продажу для потреб населення) - виключно на біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
61. продаж газу скрапленого для забезпечення потреб населення - виключно на спеціалізованих біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
62. продаж природного газу власного видобутку для потреб населення (за виключенням обсягів природного газу, що використовується газовидобувними підприємствами для забезпечення власних технологічних потреб) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі перевищення обсягів видобутку природного газу над обсягами його споживання населенням, це перевищення спрямовується на задоволення потреб у природному газі установ і організацій, що фінансується з державного та місцевих бюджетів.  
63. З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої, нафтового конденсату, газу природного, у тому числі скрапленого на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не припускається.  
64. Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:  
65. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;  
66. рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти або нафтопродуктів, що транспортуються;  
67. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,3 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.  
68. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
69. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктоводами подаються до органів стягнення за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; .  
70. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44).  
71. Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:  
72. природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1.000 куб. метрів;  
73. газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1.000 куб. метрів;  
74. природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1 тонну;  
75. скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1 тонну,  
76. якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України.  
77. Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2006 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250), у сумі 252.500 тис. гривень.  
78. Установити, що Національний банк України у 2006 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2005 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (далі ( ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2006 році, на загальну суму не менш як 830.000 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.  
79. Стаття 8. Органам державної податкової служби України:  
80. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);  
81. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість платнику податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитом, залученим державою або під державні гарантії, позичкою та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету (далі - позичальник), в 2006 році виключно в рахунок погашення простроченої заборгованості позичальника перед державою за таким кредитом з урахуванням пені, позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі.  
82. Порядок проведення розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України.  
83. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;  
84. операції з ввезення природного газу на митну територію України звільняються від обкладання податком на додану вартість;  
85. операції з продажу ввезеного природного газу на митній території України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;  
86. продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та порядок їх надання, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
87. Стаття 10. Установити, що кошти, які надходять від Державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України „Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511), зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
88. Ці кошти додатково обліковуються у Державному казначействі на окремому відповідному рахунку.  
89. Стаття 11. Установити, що у 2006 році до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 № 115, застосовується коефіцієнт 1,94.  
90. Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині доходів є:  
91. 1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;  
92. 2) акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;  
93. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;  
94. 4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  
95. 5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;  
96. 6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;  
97. 7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;  
98. 8) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;  
99. 9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;  
100. 10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
101. 11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
102. 12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;  
103. 13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;  
104. 14) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;  
105. 15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;  
106. 16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук України), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна Національної академії наук України і галузевих академій наук та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;  
107. 17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;  
108. 18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;  
109. 19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;  
110. 20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;  
111. 21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;  
112. 22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;  
113. 23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;  
114. 24) надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;  
115. 25) надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 (1999 років ядерне паливо у сумі 120.000 тис. гривень;  
116. 26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
117. 27) надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511);  
118. 28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;  
119. 29) надходження від енергогенеруючих компаній в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлене протягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис.гривень;  
120. 30) кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації державними органами приватизації;  
121. 31) компенсація витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації державними органами приватизації;  
122. 32) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.  
123. Стаття 13. Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно рівними частинами протягом 2006 року перерахування до спеціального фонду державного бюджету 120.000 тис. гривень заборгованості перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 (1999 років ядерне паливо.  
124. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
125. Стаття 14. Установити на 31 грудня 2006 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 18.689.481,2 тис. гривень та в сумі 1.083.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України ( в сумі, еквівалентній 9.172.389,7 тис. доларів США.  
126. Стаття 15. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених цим законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком № 2 до цього Закону, у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 14 цього Закону з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  
127. У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.  
128. Стаття 16. Установити, що у 2006 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також за зобов'язаннями Державної іпотечної установи) не здійснюється.  
129. Юридичні особи, щодо яких Кабінетом Міністрів України приймається рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005-2006 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
130. Стаття 17. Міністерство фінансів України має право від імені України брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.  
131. Стаття 18. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає прострочена заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.  
132. Стаття 19. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного розміру державного боргу на кінець року.  
133. Стаття 20. З метою розвитку вторинного ринку цінних паперів та підтримки ліквідності державних цінних паперів надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції короткострокового характеру на ринку цінних паперів за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року.  
134. Стаття 21. Установити у 2006 році граничний обсяг надання державних гарантій за позиками від міжнародних фінансових організацій у сумі 2.043.585 тис. гривень та за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень.  
135. Стаття 22. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік належать:  
136. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;  
137. 2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 2та 3 статті 3 цього Закону;  
138. 3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.  
139. Стаття 23. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині фінансування є:  
140. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;  
141. 2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, але не більше 59.987 тис. гривень;  
142. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 130 тис.гривень.  
143. Стаття 24. Визнати в 2006 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.  
144. Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2006 році юридичні особи для представництва органів державної влади в судах у справах про стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.  
145. Надати Міністерству фінансів України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення цими особами здійснення стягнення.  
146. Стаття 25. Установити, що кошти, отримані згідно з цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.  
147. Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2006 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна, відповідно , пунктів 2 та 3 статті 23 цього Закону, у сумі не менш як 8.134.600 тис. гривень.  
148. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
149. Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2006 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками № 3, № 4 та № 5 до цього Закону.  
150. У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
151. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу між головними розпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.  
152. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:  
153. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;  
154. видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;  
155. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.  
156. Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, які не пов'язані з функціонуванням бюджетних установ, визначається Кабінетом Міністрів України.  
157. Установити, що у 2006 році норми законодавства щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2006 рік.  
158. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі ( розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.  
159. Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.  
160. Стаття 28. Перелік об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України.  
161. Стаття 29. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.  
162. Стаття 30. Установити, що у 2006 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 400 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 330 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень.  
163. Стаття 31. Установити, що у 2006 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст.540).  
164. Стаття 32. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2006 рік за економічною структурою видатків:  
165. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);  
166. нарахування на заробітну плату (код 1120);  
167. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  
168. забезпечення продуктами харчування (код 1133);  
169. виплата процентів за державним боргом (код 1200);  
170. трансферти населенню (код 1340);  
171. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).  
172. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2006 рік видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І (ІV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.  
173. Стаття 33. Установити, що у 2006 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень в системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється.  
174. Стаття 34. Установити, що у 2006 році за надання органами Державного казначейства України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів та іншим клієнтам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу „Клієнт - Казначейство", справляється плата в порядку та розмірах, затверджених Кабінетом Міністрів України.  
175. Стаття 35. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України.  
176. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.  
177. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.  
178. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2006 році за вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:  
179. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;  
180. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;  
181. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.  
182. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.  
183. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.  
184. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами восьмим ( десятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст.84; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92), здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.  
185. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України, згідно з цією статтею, виступають органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державного казначейства України.  
186. Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів лише у разі наявності в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов'язань.  
187. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.  
188. Стаття 36. Установити, що в 2006 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308), здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
189. Стаття 37. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2006 році на реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 15), у сумі 659.146 тис. гривень, у тому числі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 531.203,5 тис. гривень.  
190. Установити, що розподіл та перерозподіл цих бюджетних призначень у 2006 році між бюджетними програмами, головними розпорядниками бюджетних коштів та адміністративно-територіальними одиницями здійснюється Кабінетом Міністрів України.  
191. Стаття 38. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.  
192. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.  
193. Стаття 39. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів виконавчої влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190 (в частині загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.  
194. Стаття 40. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині кредитування є:  
195. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;  
196. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;  
197. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;  
198. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;  
199. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість та надходжень, визначених пунктом 10 цієї статті;  
200. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;  
201. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву;  
202. 8) повернення коштів, наданих з Державного бюджету України на закупівлю сільськогосподарської продукції;  
203. 9) повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати, в межах 83.261 тис. гривень, та наданих у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам в межах 17.944 тис. гривень;  
204. 10) до 5 відсотків фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслідок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.  
205. Стаття 41. Установити, що у 2006 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 2, 3 та 0 цього Закону, спрямовуються відповідно на:  
206. 1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобільних доріг України під державні гарантії на розвиток дорожнього господарства (за рахунок коштів, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 12 цього Закону та 133.100 тис.грн. надходжень, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону).  
207. При цьому, із загального обсягу зазначених коштів, за вирахуванням боргових зобов'язань за кредитами та субвенції міському бюджету м. Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя у сумі 233.100 тис .грн., (у тому числі 133.100 тис.грн. - за рахунок коштів, визначених пунктом 30 статті 12), 30 відсотків спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі 350.000 тис.грн. як субвенція місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості;  
208. 2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);  
209. 3) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
210. 4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
211. 5) здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
212. 6) створення власного виробництва ядерного палива та приведення об'єктів виробничого об'єднання „Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 12 цього Закону);  
213. 7) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
214. 8) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статті 12 цього Закону);  
215. 9) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
216. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);  
217. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);  
218. 12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 12 цього Закону);  
219. 13) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами, щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), сплату страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього Закону);  
220. 14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 12 цього Закону);  
221. 15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);  
222. 16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);  
223. 17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12 цього Закону);  
224. 18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);  
225. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);  
226. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону);  
227. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 і 29 статті 12 цього Закону);  
228. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього Закону);  
229. 23) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);  
230. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону);  
231. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
232. 26) захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
233. 27) комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
234. 28) реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
235. 29) утилізацію твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
236. 30) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
237. 31) часткову компенсацію відсотків за кредитами, наданими комерційними банками на розвиток та реконструкцію централізованих систем водовідведення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);  
238. 32) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 12 цього Закону);  
239. 33) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);  
240. 34) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 40 цього Закону);  
241. 35) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 23 цього Закону);  
242. 36) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону та 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону), але не більше ніж 60.000 тис. гривень.  
243. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України;  
244. 37) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж 117 тис. гривень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);  
245. 38) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 40 цього Закону);  
246. 39) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 40 цього Закону);  
247. 40) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 (1997 років та формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 40 цього Закону);  
248. 41) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 40 цього Закону, та 20 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 40 цього Закону);  
249. 42) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок 80 відсотків джерел, визначених пунктом 5 статті 40 цього Закону);  
250. 43) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 40 цього Закону);  
251. 44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 40 цього Закону);  
252. 45) державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 40 цього Закону);  
253. 46) оплату послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 40 цього Закону);  
254. 47) заходи, пов'язані з виготовленням та видачею посвідчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 12 цього Закону);  
255. 48) будівництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
256. 49) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);  
257. 50) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);  
258. 51) державну підтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 12 цього Закону);  
259. 52) субвенцію з Державного бюджету України на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статті 12 цього Закону);  
260. 53) видатки за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0301810, 0301860, 1211070, 1211080, 1701210, 1801800, 2101140, 2101280, 2201390, 2211030, 2301470, 2301510, 2301870, 2401400, 2601270, 2601280, 2801420, 2804070, 3103030, 3103040, 3103050, 3103060, 3104070, 3121020, 3121030, 3131030, 3201490, 3401290, 5161020 та 5341030 (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статті 12 цього Закону);  
261. 54) виготовлення землевпорядної документації, організація продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані, або підлягають приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статті 12 цього Закону);  
262. 55) фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статті 12 цього Закону).  
263. Стаття 42. Дозволити Кабінету Міністрів України надавати кошти на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду за рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням в регламентованому режимі до кінця року:  
264. Державній службі автомобільних доріг України для здійснення будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування;  
265. Аграрному фонду для формування державного продовольчого резерву та здійснення заставних та інтервенційних закупівель.  
266. Стаття 43. Установити, що кошти, що були спрямовані згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" на кредитування операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, використовуються на безповоротній основі за умови передачі збудованої за рахунок вказаних коштів авіаційної техніки вітчизняного виробництва Державному авіаційному підприємству „Україна" відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
267. Стаття 44. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України „Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради, 1997 р., № 17, ст. 122, 2002 р., № 12-13, ст. 92) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.  
268. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
269. Стаття 45. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2006 році належать:  
270. 1) податок з доходів фізичних осіб;  
271. 2) єдиний податок та фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування) і у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;  
272. 3) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;  
273. 4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ( до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;  
274. 5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;  
275. 6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;  
276. 7) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;  
277. 8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;  
278. 9) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 20, ст.148), в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;  
279. 10) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.  
280. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.  
281. Фіксований податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.  
282. Стаття 46. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності ( платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.  
283. Стаття 47. Затвердити на 2006 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.  
284. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2006 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомоги населенню, між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.  
285. Додаткова дотація з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів у таких пропорціях відповідно: не більш як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 відсотків - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.  
286. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних територій, врахування особливостей гірських територій і тих, що мають низький показник чисельності населення.  
287. Стаття 48. Затвердити субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам:  
288. - на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис. гривень;  
289. розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;  
290. - на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 158.500 тис.гривень;  
291. розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Центральною виборчою комісією в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;  
292. - на придбання українських народних інструментів у сумі 10.000 тис. гривень;  
293. розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства культури і туризму України.  
294. Стаття 49. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.  
295. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.  
296. Стаття 50. Установити, що у 2006 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.  
297. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:  
298. 1) податок на прибуток підприємств;  
299. 2) податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);  
300. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
301. 4) збір за спеціальне водокористування;  
302. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
303. 6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);  
304. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);  
305. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);  
306. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);  
307. 10) вивізне мито;  
308. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;  
309. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
310. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  
311. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.  
312. У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10 відсотків.  
313. В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.  
314. Стаття 51. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону.  
315. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2006 рік.  
316. Стаття 52. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2006 рік.  
317. Стаття 53. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2006 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.  
318. Стаття 54. Установити, що видатки бюджету міста Києва на виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №11, ст.79) здійснюються за відповідною програмою.  
319. Стаття 55. Установити, що у 2006 році:  
320. рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.290; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250) та Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст.404) встановлюється для працездатних осіб у сумі 110 гривень, непрацездатних осіб - 155 гривень, інвалідів - 165 гривень;  
321. Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та пенсією (соціальною пенсією);  
322. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;  
323. нарахування страхової суми з державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст.190; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст.162) здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.  
324. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.  
325. Допомога відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" здійснюється у таких розмірах:  
326. допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
327. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців але не менше 90 гривень, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.  
328. Стаття 56. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та Пенсійного фонду України, пов'язаних із виплатою пенсій, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.  
329. Стаття 57. Установити, що за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст.433; 2001 р., № 2-3, ст.10, № 32, ст.172; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250), ( із розрахунку вартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом Міністрів України.  
330. Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування мають право:  
331. встановлювати збільшені норми на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, які мають право на пільги та житлові субсидії відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;  
332. надавати адресну грошову допомогу громадянам, що мають право на пільговий проїзд міським та приміським транспортом, за рахунок усіх джерел доходів відповідного місцевого бюджету.  
333. Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується відповідною місцевою радою виходячи із середньої вартості проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах затверджених бюджетних призначень на цю мету.  
334. Регіональні натуральні норми забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягу коштів, призначених на зазначену мету.  
335. Стаття 58. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2006 році є:  
336. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:  
337. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;  
338. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 12); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);  
339. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;  
340. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;  
341. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;  
342. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;  
343. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;  
344. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків ( до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст ( обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків ( до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;  
345. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);  
346. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;  
347. 5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища в тому числі: до місцевих (сільських, селищних, міських) - 10 відсотків, обласних та республіканського Автономної Республіки Крим - 25 відсотків, Київського та Севастопольського міських - 35 відсотків, і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;  
348. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;  
349. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;  
350. 8) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;  
351. 9) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;  
352. 10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;  
353. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;  
354. 12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських;  
355. 13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості;  
356. 14) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя;  
357. 15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги";  
358. 16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв);  
359. 17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів;  
360. 18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл;  
361. 19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на комплекс заходів по укріпленню острова Коса Тузла;  
362. 20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на берегоукріплювальні роботи на острові Зміїний.  
363. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.  
364. При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.  
365. VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
366. Стаття 59. Затвердити на 2006 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у сумі з 1 січня - 453 гривні, з 1 квітня - 465 гривень, з 1 жовтня - 472 гривні, та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:  
367. дітей віком до 6 років - з 1 січня 400 грн., з 1 квітня - 410 грн., з 1 жовтня - 418 гривень;  
368. дітей віком від 6 до 18 років - з 1 січня 514 грн., з 1 квітня - 527 грн., з 1 жовтня - 536 гривень;  
369. працездатних осіб - з 1 січня - 483 грн., з 1 квітня - 496 грн., з 1 жовтня - 505 гривень;  
370. осіб, які втратили працездатність, з 1 січня - 350 грн., з 1 квітня - 359 грн., з 1 жовтня - 366 гривень;  
371. Розміри державних соціальних гарантій на 2006 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, цим законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.  
372. Стаття 60. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів,  
373. Стаття 61. Установити, що господарські організації: державні, в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу).  
374. Установити, що господарські товариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України частину прибутку (доходу) та дивіденди, нараховані за результатами фінансово - господарської діяльності за 2005 рік.  
375. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину прибутку (доходу).  
376. Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів за результатами фінансово-господарської діяльності 2005 року (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 65 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст.250) та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.  
377. Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств, а також господарських організацій, у статутних фондах яких є частка комунальної власності, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної або комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.  
378. Порядок і норматив відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.  
379. Для господарських організацій, визначених частиною третьою цієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році частину прибутку відповідно до статті 65 Закону України „Про Державний бюджети України на 2005 рік", на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 2005 рік, зменшується сума частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датою сплати дивідендів податкових періодах.  
380. Стаття 62. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.  
381. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.  
382. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.  
383. При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг, компенсацій з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.  
384. Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.  
385. Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).  
386. Стаття 63. Установити для платників податку на прибуток у 2006 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти місяців 2006 року за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2006 року та суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2006 року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2006 року. Сплата податку на прибуток та подання податкової декларації з цього податку за одинадцять місяців 2006 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.  
387. Стаття 64. Заборонити у 2006 році:  
388. реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочки щодо термінів її сплати; реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше, ніж на три роки.  
389. списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів.  
390. Стаття 65. Призупинити у 2006 році дію положень і норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162). Встановити, що оплата праці зазначених працівників здійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
391. Установити на 2006 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 49, ст. 259; № 12-13, ст.92; 2003 р., №10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) у сумі 121 гривня у розрахунку на одну особу.  
392. Стаття 66. Установити, що у 2006 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 1997 р., № 33, ст.207; 1999 р., № 8, ст.59; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162), збільшені в 3,10 раза.  
393. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2006 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162).  
394. Установити, що у 2006 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 43, ст.363; 2003 р., № 10-11, ст.86, № 26, ст.195, № 30, ст.243; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту, спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.  
395. Стаття 67. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44) для платежів, що мають базовий (звітний) період ( календарний місяць.  
396. По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом ( календарний місяць.  
397. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.  
398. Стаття 68. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.  
399. Стаття 69. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі ( працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.  
400. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення ( члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.  
401. Стаття 70. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.  
402. Стаття 71. З метою приведення окремих норм законів у відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2006 рік дію:  
403. 1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових нормативів плати за користування надрами), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст.340; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст. 86, 2004 р., № 17-18, ст. 250);  
404. 2) статті 3; частини другої статті 4; статті 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
405. 3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст.102, № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;  
406. 4) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст.248; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
407. 5) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст.82; 1998 р., № 30-31, ст.193; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
408. 6) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та та підпунктів "в" і „г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст.44; 2003 р., № 10-11, ст.86, № 24, ст.154; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
409. 7) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст.272, № 43-44, ст.493; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
410. 8) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 23, ст. 324; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
411. 9) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
412. 10) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народження та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст. 71);  
413. 11) „підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей";  
414. 12) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
415. 13) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 23, ст. 323; 2005 р., № 7-8, ст. 162);  
416. 14) абзаців три і п'ять частини другої статті 3, статті 6, частини другої статті 7, статті 8, пункту 3 та підпункту 2 пункту 4 розділу ІV (в частині функціонування спеціального рахунку), статті 14 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 46, ст. 511);  
417. 15) підпункт 9.1.4. статті 9 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Голос України, 2005 р., № 135);  
418. 16) статті 1 Закону України „Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;  
419. 17) дію шостого та сьомого абзаців статті 5 та дію статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94);  
420. 18) п'ятих частин статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст.425; 2000 р., № 14-15-16, ст.121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р. № 10-11, ст.89; 2004 р., № 17-18, ст.250);  
421. 19) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділу УІІІ „Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст.102; 2002 р., № 12-13, ст.92; 2003 р., № 10-11, ст.86; 2004 р., № 17-18, ст.250; 2005 р., №7-8, ст.162);  
422. 20) пункту 1 статті 112 (щодо одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей) Кримінально-виконавчого кодексу (Відомості Верховної Ради України, 2004 , № 3-4, ст. 21);  
423. 21) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст. 360) в частині обмеження кількості посилок і передач, що одержуються особами, взятими під варту;  
424. 22) дію пункту 4 статті 2 в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти; абзацу третього статті 3 та абзацу сьомого пункту 1 статті 4 Закону України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162);  
425. 23) частини першої статті 17 Закону України „Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1) в частині встановлення цільової надбавки на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій;  
426. 24) статті 14 Закону України „Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419);  
427. 25) абзацу третього статті 36 Закону України „Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 346);  
428. 26) частини п'ятої статті 20, частини четвертої статті 32, частини четвертої статті 33, останнього абзацу частини 3 статті 34 Закону України „Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 3, ст.17);  
429. 27) пунктів 2 та 3 розділу ІІ „Прикінцеві положення" Закону України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7 - 8, ст. 162);  
430. 28) абзацу четвертого статті 1, в частині відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей, дію підпункту е) пункту 1) статті 21,частини другої статті 28 та пункту 3 статті 34; частину п`яту статті 47 в частині знижок та надбавок до розміру страхового внеску Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 46-47 (26.11.99), ст.403);  
431. 29) дев'ятого абзацу статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., № 38, ст.348) в частині збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб;  
432. 30) Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №2, ст.40);  
433. 31) статей 22 та 37 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради, 1992, № 29, ст. 399);  
434. 32) пункту 4 статі 19 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; № 9, ст. 184; № 17-19, ст. 267) в частині визначення розміру максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів;  
435. 33) частину четверту статті 46 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546;1998 р., № 34, ст. 230; 2003 р., № 10-11, ст. 86).  
436. Стаття 72. Установити, що у 2006 році частина перша статті 218 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2003 р., № 6, ст. 51; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162) застосовується з урахуванням доповнення її реченням такого змісту:  
437. „Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту".  
438. Стаття 73. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.  
439. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:  
440. 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;  
441. 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).  
442. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.  
443. Стаття 74. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.  
444. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.  
445. Стаття 75. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб, на надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.  
446. Стаття 76. Установити з 1 січня 2006 року розмір мінімальної заробітної плати 350 гривень на місяць, з 1 липня 2006 року - 360 гривень, з 1 грудня 2006 року - 400 гривень.  
447. Стаття 77. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
448. Стаття 78. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 8 до цього Закону.  
449. Стаття 79. Установити, що у 2006 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 9 до цього Закону.  
450. Стаття 80. Установити, що у 2006 році сума від'ємного значення об'єкта оподаткування, що рахувалась станом на 1 січня 2005 року і не була погашена протягом 2005 року, не підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу 2006 року.  
451. Стаття 81. Установити, що у 2006 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.130.000 тис. гривень.  
452. Стаття 82. Установити, що надходження у сумі 2.000.000 тис.грн. від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, а також надходження від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спрямовуються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку виключно на потреби Збройних Сил України понад обсяги, визначені у додатку № 3 до цього Закону, а саме на:  
453. - модернізацію, розробку, закупівлю та утримання озброєння та військової техніки - 419.600,0 тис.грн.;  
454. - підготовку, реформування та розвиток Збройних Сил України - 931.100,0 тис.грн.;  
455. - забезпечення житлом військовослужбовців, у тому числі звільнених у процесі скорочення та реформування Збройних Сил України - 649.300,0 тис.гривень.  
456. У разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних обсягів, затверджених у додатку № 1 до цього Закону, Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках № 1 і № 3 до цього Закону.  
457. Стаття 83. Установити, що з 1 січня 2006 року максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно до законів України справляються страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Пенсійного фонду України, дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.  
458. Стаття 84. Установити, що в 2006 році пеня, передбачена абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2005 р., № 7-8, ст. 162), стягується із розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового податкового зобов'язання.  
459. Стаття 85. Установити, що у 2006 році окремі положення Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, N 7, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 4, ст. 83, N 2, ст. 25, N 4, ст. 103) застосовуються з урахуванням таких змін:  
460. 1) після статті 17 додати статтю 17-1 у такій редакції:  
461. "17-1. Повноваження державних органів приватизації  
462. До повноважень державних органів приватизації у галузі земельних відносин належить:  
463. продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
464. 2) частину другу статті 84 після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
465. частину третю статті 84 доповнити пунктом "ж":  
466. "ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані".  
467. 3) у статті 116:  
468. частину першу після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
469. 4) частину першу статті 127 після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "і державні органи приватизації";  
470. частину другу статті 127 доповнити реченням такого змісту:  
471. "У разі відмови власників приватизованих об'єктів від викупу земельних ділянок, на яких вони розташовані, продаж зазначених земельних ділянок проводиться на земельних аукціонах".  
472. 5) частину першу статті 128:  
473. а) після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами:  
474. "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації"  
475. б) доповнити абзацом другим такого змісту:  
476. "Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України".  
477. в) перше речення частини другої статті 128 доповнити словами: "або державних органів приватизації".  
478. 6) частину шосту статті 128 після слів "міської ради" доповнити словами:  
479. "державних органів приватизації".  
480. 7) доповнити статтю 128 частиною 11 такого змісту:  
481. "11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації державними органами приватизації зараховуються у повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України і спрямовуються на видатки розвитку."  
482. 8) частину першу статті 129:  
483. а) після слів "у власності держави" доповнити словами:  
484. "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації;  
485. б) доповнити абзацом другим такого змісту:  
486. "Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за дорученням Кабінету Міністрів України та за погодженням з Верховною Радою України".  
487. 9) перше речення частини п'ятої статті 129 доповнити словами:  
488. "і державних органів приватизації".  
489. 10) частину шосту статті 129 доповнити абзацом другим такого змісту:  
490. "Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Верховної Ради України".  
491. 11) статтю 134 доповнити реченням такого змісту: "У разі відмови власників приватизованих об'єктів від викупу земельних ділянок, на яких вони розташовані, продаж зазначених земельних ділянок проводиться на земельних аукціонах".  
492. 12) частину першу статті 136 після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації", а після слів "під забудову" доповнити словами "та на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
493. частину другу статті 136 після слів "під забудову" доповнити словами „на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
494. 13) частину третю статті 137 після слів "рішення суду" доповнити словами "державні органи приватизації при продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
495. 14) пункт 6 розділу Х „Перехідні положення" доповнити словами „ (крім тих суб'єктів господарювання, які придбали у власність об'єкти приватизації до 1 січня 2006 року та тих, які придбають у власність об'єкти приватизації у 2006 році)";  
496. 15) Абзац другий пункту 12 Розділу Х "Перехідні положення" після слів „приватної власності" доповнити словами:  
497. "та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані;".  
498. Стаття 86. Установити, що у 2006 році окремі положення Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453; 2000 р., N 31, ст. 247, N 33 - 34, ст. 272, ст. 273, N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38, N 9, ст. 39; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; N 24, ст. 160, N 27, ст. 209; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 30, ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 17 - 18, ст. 250; 2004, N 19, ст. 253, N 19, ст. 254, N 45, ст. 501; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, N 16, ст. 258, N 17, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змін:  
499. 1) частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:  
500. "здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації";  
501. 2) після статті 18 додати статтю 18-1 у такій редакції:  
502. "Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації  
503. 1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації;  
504. 2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:  
505. а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;  
506. б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.  
507. 3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.  
508. 4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.  
509. Власники приватизованих об'єктів зобов'язані викупити земельні ділянки, що знаходяться під приватизованими об'єктами, за винятком земельних ділянок, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України  
510. 5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за цивільно-правовими угодами, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України".  
511. 4) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:  
512. "4. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які приватизовані або підлягають приватизації, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України у повному обсязі."  
513. Стаття 87. Установити, що у 2006 році окремі положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 35, ст. 411) застосовуються з урахуванням таких змін:  
514. 1) частину першу статті 6 доповнити пунктом такого змісту:  
515. „земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані".  
516. 2) частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити текстом "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), приватні, колективні підприємства, які знаходилися у державній власності і були приватизовані".  
517. Стаття 88. Продовжити до 1 січня 2007 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).  
518. Стаття 89. У разі нестачі коштів Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності видатки на фінансування виплати, передбаченої статтею 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", покриваються з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
519. Стаття 90. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на покриття дефіциту Пенсійного фонду України.  
520. Стаття 91. Установити, що у 2006 році у разі понадпланового надходження доходів до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проти обсягів, що враховувалися при визначенні трансфертів цим фондам відповідно скорочується обсяг видатків за бюджетними програмами 6481100 „Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій" та 2501650 „Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини".  
521. Стаття 92. Продовжити до 1 січня 2007 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-ІV та від 15 липня 1999 року N 967-ІV.  
522. Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2006 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 0,75 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,75 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.  
523. Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних підставах.  
524. Стаття 93. Установити, що у 2006 році платники збору, визначені пунктами 5-10 статті 1 Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.237; 1998 р.,№11-12, ст.49, №42, ст.257, №49, ст.303; 1999 р., № 38, ст.349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст.104; 2003 р., № 7, ст. 65; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 6, ст. 137), збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.  
525. Стаття 94. Установити на 2006 рік відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:  
526. Клас професійного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) Клас професійного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників) Клас професійного ризику виробництва Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)  
527. 1 0,66 24 1,20 47 2,14  
528. 2 0,67 25 1,23 48 2,16  
529. 3 0,68 26 1,29 49 2,18  
530. 4 0,69 27 1,35 50 2,35  
531. 5 0,70 28 1,41 51 2,37  
532. 6 0,72 29 1,48 52 2,42  
533. 7 0,73 30 1,50 53 2,44  
534. 8 0,75 31 1,51 54 2,47  
535. 9 0,76 32 1,55 55 2,56  
536. 10 0,78 33 1,56 56 2,64  
537. 11 0,80 34 1,67 57 2,91  
538. 12 0,82 35 1,68 58 2,92  
539. 13 0,83 36 1,76 59 3,00  
540. 14 0,85 37 1,77 60 3,38  
541. 15 0,90 38 1,86 61 3,66  
542. 16 0,94 39 1,87 62 3,80  
543. 17 0,96 40 1,89 63 4,09  
544. 18 1,03 41 1,90 64 4,30  
545. 19 1,06 42 1,93 65 6,51  
546. 20 1,07 43 1,95 66 6,62  
547. 21 1,08 44 2,00 67 13,60  
548. 22 1,09 45 2,01  
549. 23 1,16 46 2,09  
550. Стаття 95. Установити, що у 2006 році розмір збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, визначений у абзацах другому, четвертому і п'ятому пункту 1, пункті 2 та пункті 3 статті 4 Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.237; 1998 р.,№11-12, ст.49, №42, ст.257, №49, ст.303; 1999 р., № 38, ст.349, № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст.104; 2003 р., № 7, ст. 65; 2004 р., № 10, ст. 104; 2005 р., № 6, ст. 137) становить 30,8 відсотка.  
551. Стаття 96. Установити, що у 2006 році розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162) становить:  
552. для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;  
553. для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 5,2 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числі:  
554. 1,8 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.  
555. Стаття 97. Установити, що у 2006 року резерв коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, необхідний для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, необхідний для виплати допомоги по безробіттю, визначений пунктом 8 статті 11, частиною третьою статті 19, пунктом 3 статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" і абзацом другим частини третьої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановлюється у розрахунку на 5 календарних днів.  
556. Стаття 98. Установити, що мінімальний розмір пенсії по інвалідності, передбачений статтею 22 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради, 1992, № 29, ст. 399) встановлюється в розмірі:  
557. інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи - у розмірі 120 процентів, ІІ групи - 110 процентів, ІІІ групи - 105 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  
558. іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби І групи у розмірі - 110 процентів, ІІ групи - 105 процентів, ІІІ групи - 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;  
559. інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби у розмірі 110 процентів від мінімального розміру пенсії, передбаченого для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби;  
560. пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, передбачених статтею 37 зазначеного Закону, не можуть бути нижчими 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  
561. Стаття 99. Установити, що у 2006 році платники фіксованого сільськогосподарського податку збір на обов'язкове пенсійне страхування сплачують за ставкою 6,46 відсотка від об'єкту оподаткування.  
562. Стаття 100. Установити, що у 2006 році пенсія за віком відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України,2003р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; № 9, ст. 184; №17-19, ст.267) збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 зазначеного Закону та підвищеної з 1 березня на коефіцієнт, який відповідає не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, але не більше ніж 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.  
563. Стаття 101. Установити, що у 2006 році пенсія за особливі заслуги перед Україною відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р. № 41, ст. 293; 2003 р., № 7, ст. 71; 2004 р., № 16, ст. 233; № 37, ст. 452) призначається ветеранам війни, учасникам бойових дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (в тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження.  
564. Стаття 102. Установити, що у 2006 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснюється фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття оплачуваних громадських робіт для безробітних; розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 22, ст. 171); повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі нездійснення такої діяльності протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги.  
565. Стаття 103. Установити, що у 2006 році відповідно до Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради, 1999р., № 46-47, (26.11.99), ст.403; 2004 р.; № 17 ст.80) у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров`я настало не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду.  
566. Стаття 104. Установити, що народний депутат з дня початку депутатських повноважень отримує щомісячно заробітну плату та кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.  
567. Народному депутату протягом всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням цих повноважень, за умови надання підтвердних документів, у розмірі 16 мінімальних заробітних плат, що не підлягають оподаткуванню.  
568. Народний депутат самостійно визначає кількість помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, за сумісництвом і на громадських засадах у межах загального фонду, який встановлюється йому для оплати праці помічників-консультантів у розмірі, який не перевищує 30 мінімальних заробітних плат; здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та здійснює особисто розподіл місячного фонду заробітної плати помічників-консультантів.  
569. Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату безпосередньо після закінчення строку його повноважень, на період його працевлаштування, виплату матеріальної допомоги у розмірі 16 мінімальних заробітних плат, але не більше одного року, а в разі навчання чи перекваліфікації - не більше двох років після закінчення строку повноважень народного депутата. У разі неможливості працевлаштування після зазначеного строку за колишнім народним депутатом зберігається виплата матеріальної допомоги у розмірі 8 мінімальних заробітних плат до досягнення ним пенсійного віку за умови, що трудовий стаж його перевищує 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.  
570. Порядок проведення зазначених виплат визначається Верховною Радою України.  
571. Стаття 105. Установити, що у 2006 році суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах, передбачених частиною четвертою статті 44 Закону України "Про статус суддів", від посадового окладу з урахуванням доплати за кваліфікаційні класи.  
572. Стаття 106. Встановити, що у 2006 році фінансування дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей здійснюється з державного бюджету в межах бюджетних призначень та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
573. Стаття 107. Установити, що у 2006 році число посилок (передач) і бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та засуджені до позбавлення волі, не обмежується.  
574. Стаття 108. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис.гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Держкомрезервом за отримане у 1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.  
575. Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
576. Стаття 109. Установити, що у 2006 році погашення заборгованості з пені, штрафних санкцій минулих років, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню, здійснюється в рахунок заборгованості, яка виникла через несвоєчасну та в неповному обсязі оплату пільг та субсидій за спожиту у 1995-1998 роках теплову енергію, та визнаної місцевими фінансовими органами заборгованості відповідних бюджетів станом на 01.01.05 з різниці в цінах і тарифах на житлово-комунальні послуги, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
577. Стаття 110. Встановити, що у разі, якщо розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначеної до введення в дію частини п'ятої статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", перевищує 90 відсотків максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, визначеної законодавством на час виплати пенсії, таким особам пенсія виплачується без сум індексації до того часу, коли розмір їх пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), буде відповідати розміру, визначеному в частині п'ятій статті 43 Закону.  
578. Стаття 111. Встановити, що військовослужбовцям у разі повторного звільнення зі служби, грошова допомога, передбачена пунктом 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на отримання цієї допомоги.  
579. Стаття 112. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету понад визначені додатком № 1 до цього закону, отримані за рахунок змін до податкового законодавства, спрямовуються на:  
580. здешевлення процентних ставок за кредитами для сільськогосподарських підприємств;  
581. централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров;  
582. впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі;  
583. додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ.  
584. Дозволити Міністерству фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету вносити зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги, визначені додатками № 1 та № 3 до цього Закону.  
585. Стаття 113. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону та залишки коштів загального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2006 року понад обсяги оборотної касової готівки спрямовуються на:  
586. інформатизацію та комп'ютеризацію загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;  
587. оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів;  
588. формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом;  
589. створення соціальних закладів для перебування безпритульних дітей - „дитячих містечок";  
590. закупівлю обладнання для закладів охорони здоров'я;  
591. придбання трамваїв та тролейбусів для комунального електротранспорту;  
592. заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств;  
593. капітальний ремонт будівель професійно-технічних навчальних закладів;  
594. заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні;  
595. розвиток Збройних Сил України та закупівлю озброєння, у тому числі:  
596. модернізацію танків Т-64 до вимог БМ „Булат";  
597. створення авіаційного комплексу спостереження;  
598. закупівлю нових танків „Оплот";  
599. проектування корабля класу „корвет";  
600. придбання авіаційної техніки для державних потреб;  
601. реалізацію заходів у сфері телерадіомовлення;  
602. забезпечення хіміо-терапевтичного лікування та променевої терапії, реалізацію заходів з обстеження та лікування раку молочної залози у жінок в рамках реалізації державної програми „Онкологія";  
603. створення єдиної системи надання невідкладної та екстреної медичної допомоги населенню та наближення її до європейських стандартів;  
604. створення матеріально-технічної бази лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, вивчення їх біоеквівалентності та біодоступності";  
605. накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву;  
606. створення резерву для фінансового забезпечення робіт по розробці проекту зняття з експлуатації ядерної установки та робіт з припинення та зняття з експлуатації ядерної установки.  
607. Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
608. На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатків державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3, 4 до цього Закону.  
609. Стаття 114. Додатки № 1 (9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
610. Стаття 115. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім абзацу 3 пункту 4 та пункту 11 статті 85 та статті 100, які набирають чинності з 1 березня 2006 року.  
611. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
612. Доходи Державного бюджету України на 2006 рік  
613. Тис.грн.  
614. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
615. Всього доходів 95 100 145,2 23 605 817,3  
616. 40000000 Офіційні трансферти 2 152 465,7 2 152 465,7  
617. 41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 2 152 465,7 2 152 465,7  
618. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 92 947 679,5 92 947 679,5 23 605 817,3  
619. 10000000 Податкові надходження 86 273 163,9 80 360 180,3 5 912 983,6  
620. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 25 324 900,0 25 324 900,0  
621. 11020000 Податок на прибуток підприємств 25 324 900,0 25 324 900,0  
622. 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 969 156,3 1 403 213,5 565 942,8  
623. 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 71 017,0 71 017,0  
624. 13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 71 017,0 71 017,0  
625. 13020000 Збір за спеціальне водокористування 572 100,0 572 100,0  
626. 13030000 Платежі за користування надрами 565 844,0 565 844,0  
627. 13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 565 844,0 565 844,0  
628. 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 759 145,3 193 202,5 565 942,8  
629. 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1 050,0 1 050,0  
630. 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 49 910 763,6 45 703 726,6 4 207 037,0  
631. 14010000 Податок на додану вартість 38 958 677,6 38 958 677,6  
632. 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 29 218 000,0 29 218 000,0  
633. 14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -16 487 422,4 -16 487 422,4  
634. 14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 26 228 100,0 26 228 100,0  
635. 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 9 584 399,0 6 040 974,0 3 543 425,0  
636. 14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 887 127,0 223 515,0 663 612,0  
637. 14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 480 560,0 480 560,0  
638. 14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 86 060,0 86 060,0  
639. 14060400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 1 945,0 1 945,0  
640. 14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 67 181,0 67 181,0  
641. 14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 935,0 935,0  
642. 14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 19 656,0 19 656,0  
643. 14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 4 006,0 4 006,0  
644. 14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 77 929,0 77 929,0  
645. 14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 18 368,0 18 368,0  
646. 14061400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 177 971,0 177 971,0  
647. 14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 8 431,0 8 431,0  
648. 14061700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 18 078,0 18 078,0  
649. 15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 8 874 741,0 7 919 737,2 955 003,8  
650. 15010000 Ввізне мито 7 726 166,0 6 782 227,0 943 939,0  
651. 15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 6 579 548,0 6 579 548,0  
652. 15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 202 679,0 202 679,0  
653. 15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 943 939,0 943 939,0  
654. 15020000 Вивізне мито 1 037 527,0 1 037 527,0  
655. 15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 1 037 527,0 1 037 527,0  
656. 15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 111 048,0 99 983,2 11 064,8  
657. 16000000 Інші податки 193 603,0 8 603,0 185 000,0  
658. 16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 8 603,0 8 603,0  
659. 16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 185 000,0 185 000,0  
660. 20000000 Неподаткові надходження 27 200 941,1 12 271 492,8 14 929 448,3  
661. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 11 079 857,6 10 302 820,1 777 037,5  
662. 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 3 560 097,8 3 276 697,8 283 400,0  
663. 21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 830 000,0 830 000,0  
664. 21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 70 000,0 70 000,0  
665. 21060000 Рентна плата 6 103 549,3 6 103 549,3  
666. 21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 2 106 300,0 2 106 300,0  
667. 21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 578 908,6 578 908,6  
668. 21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу 2 308 272,3 2 308 272,3  
669. 21060600 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами 256 500,0 256 500,0  
670. 21060700 Рентна плата за транзитне транспортування аміаку 68 711,8 68 711,8  
671. 21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 784 856,6 784 856,6  
672. 21080000 Інші надходження 516 210,5 22 573,0 493 637,5  
673. 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 756 820,0 709 320,0 47 500,0  
674. 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0  
675. 22070000 Виконавчий збір 95 000,0 47 500,0 47 500,0  
676. 22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 188 000,0 188 000,0  
677. 22090000 Державне мито 255 795,0 255 795,0  
678. 22100000 Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів 124 765,0 124 765,0  
679. 22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 89 725,0 89 725,0  
680. 22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 535,0 535,0  
681. 24000000 Інші неподаткові надходження 7 238 188,5 1 259 352,7 5 978 835,8  
682. 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 23 659,0 23 659,0  
683. 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 6 181,0 6 181,0  
684. 24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 200,0 200,0  
685. 24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань і правоохоронних органів 516 200,8 499 970,0 16 230,8  
686. 24060000 Інші надходження 697 200,0 661 560,0 35 640,0  
687. 24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 10 700,0 10 700,0  
688. 24060300 Інші надходження 429 400,0 429 400,0  
689. 24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 2 500,0 2 500,0  
690. 24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 3 700,0 3 700,0  
691. 24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 1 500,0 1 500,0  
692. 24060900 Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів 150 000,0 150 000,0  
693. 24061000 Плата за виділення номерного ресурсу 31 300,0 31 300,0  
694. 24061400 Збір за користування радіочастотним ресурсом 42 000,0 42 000,0  
695. 24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 25 800,0 5 160,0 20 640,0  
696. 24061700 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 100,0 100,0  
697. 24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0 200,0  
698. 24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 5 000,0 5 000,0  
699. 24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 5 000,0 5 000,0  
700. 24090000 Портовий (адміністративний) збір 23 900,0 2 390,0 21 510,0  
701. 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 60 948,1 60 592,7 355,4  
702. 24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 16 965,0 16 965,0  
703. 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 43 627,7 43 627,7  
704. 24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 355,4 355,4  
705. 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 2 130 000,0 2 130 000,0  
706. 24130000 Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо 120 000,0 120 000,0  
707. 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 3 469 899,6 3 469 899,6  
708. 24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 508 322,4 1 508 322,4  
709. 24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 22 583,7 22 583,7  
710. 24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 802 389,4 802 389,4  
711. 24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 328 515,3 328 515,3  
712. 24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 808 088,8 808 088,8  
713. 24150000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 185 000,0 185 000,0  
714. 25000000 Власні надходження бюджетних установ 8 126 075,0 8 126 075,0  
715. 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 8 104 277,5 8 104 277,5  
716. 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 21 797,5 21 797,5  
717. 30000000 Доходи від операцій з капіталом 2 332 487,1 192 479,4 2 140 007,7  
718. 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 48 035,0 48 035,0  
719. 31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31 835,0 31 835,0  
720. 31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 16 200,0 16 200,0  
721. 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 740 007,7 100 000,0 640 007,7  
722. 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 440 007,7 440 007,7  
723. 32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 300 000,0 100 000,0 200 000,0  
724. 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 1 544 444,4 44 444,4 1 500 000,0  
725. 40000000 Офіційні трансферти 130 399,7 123 527,0 6 872,7  
726. 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 130 399,7 123 527,0 6 872,7  
727. 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 130 399,7 123 527,0 6 872,7  
728. 50000000 Цільові фонди 616 505,0 616 505,0  
729. 50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 124 000,0 124 000,0  
730. 50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 492 505,0 492 505,0  
731. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
732. Фінансування Державного бюджету України на 2006 рік  
733. тис.грн.  
734. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
735. Загальне фінансування 9 898 379,9 8 353 389,4 1 544 990,5  
736. 400000 Фінансування за борговими операціями 1 484 873,5 1 484 873,5  
737. 401000 Запозичення 11 578 963,5 9 600 452,5 1 978 511,0  
738. 401100 Внутрішні запозичення 4 550 452,5 4 550 452,5  
739. 401200 Зовнішні запозичення 7 028 511,0 5 050 000,0 1 978 511,0  
740. 402000 Погашення -10 094 090,0 -9 600 452,5 -493 637,5  
741. 402100 Внутрішні зобов'язання -4 236 947,7 -4 236 947,7  
742. 402200 Зовнішні зобов'язання -5 857 142,3 -5 363 504,8 -493 637,5  
743. 500000 Надходження від приватизації державного майна 8 134 600,0 8 074 483,0 60 117,0  
744. 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 8 134 470,0 8 074 483,0 59 987,0  
745. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006рік"  
746. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік тис.грн.  
747. КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
748. ВСЬОГО: 103 256 527,4 24 187 291,1 127 443 818,5  
749. 0110000 Апарат Верховної Ради України 529 368,1 43 550,2 572 918,3  
750. 0111000 Апарат Верховної Ради України 529 368,1 43 550,2 572 918,3  
751. 0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 325 282,0 325 282,0  
752. 0111020 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 87 068,4 87 068,4  
753. 0111030 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 802,3 1 802,3  
754. 0111040 0113 Візити народних депутатів України за кордон 8 970,0 8 970,0  
755. 0111050 0111 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 58 343,3 3 593,0 61 936,3  
756. 0111060 0111 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 14 162,0 14 162,0  
757. 0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 730,0 39 957,2 44 687,2  
758. 0111080 0831 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 20 481,5 20 481,5  
759. 0111090 0832 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 6 328,6 6 328,6  
760. 0111100 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 2 200,0 2 200,0  
761. 0300000 Державне управління справами 463 645,9 169 043,6 632 689,5  
762. 0301000 Апарат Державного управління справами 390 024,4 169 043,6 559 068,0  
763. 0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Президента України 88 271,2 88 271,2  
764. 0301020 0111 Організація та здійснення офіційних заходів за участю Президента України 8 231,6 8 231,6  
765. 0301030 0111 Обслуговування діяльності Президента України, Секретаріату Президента України та інших державних органів 55 294,8 7 747,7 63 042,5  
766. 0301040 0113 Візити Президента України за кордон 21 471,7 21 471,7  
767. 0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 4 150,0 4 150,0  
768. 0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 26 716,9 3 000,0 29 716,9  
769. 0301070 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 2 553,3 2 553,3  
770. 0301080 0140 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 9 680,8 9 680,8  
771. 0301090 0150 Прикладні розробки у сфері державного управління 981,7 981,7  
772. 0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 30 732,3 2 523,0 33 255,3  
773. 0301120 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 6 737,2 3 879,7 10 616,9  
774. 0301130 0950 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 34 112,6 20 174,8 54 287,4  
775. 0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 5 175,3 740,0 5 915,3  
776. 0301160 0111 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Секретаріату Президента України 370,6 370,6  
777. 0301170 0731 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 44 337,4 1 988,4 46 325,8  
778. 0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 30 205,9 1 870,0 32 075,9  
779. 0301200 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 1 996,5 2 120,0 4 116,5  
780. 0301230 0950 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 43,6 43,6  
781. 0301260 0422 Ведення лісового та мисливського господарства 2 611,9 2 611,9  
782. 0301280 0150 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО 3 375,7 3 375,7  
783. 0301330 0150 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 273,4 273,4  
784. 0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 25 000,0 25 000,0  
785. 0301820 0734 Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 7 000,0 7 000,0  
786. 0301840 0950 Завершення реконструкції навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України 3 700,0 3 700,0  
787. 0301850 0111 Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі 2 000,0 2 000,0  
788. 0301860 0829 Реконструкція та реставрація будівель для створення єдиного ансамблю "Маріїнінський комплекс" 100 000,0 100 000,0  
789. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 2 139,1 2 139,1  
790. 0303010 0111 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 2 139,1 2 139,1  
791. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України 5 825,0 5 825,0  
792. 0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 5 635,7 5 635,7  
793. 0304020 0481 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 69,4 69,4  
794. 0304030 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 119,9 119,9  
795. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 1 861,7 1 861,7  
796. 0306020 0822 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 1 861,7 1 861,7  
797. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 1 128,8 1 128,8  
798. 0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 1 128,8 1 128,8  
799. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 62 666,9 62 666,9  
800. 0309010 0133 Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 62 666,9 62 666,9  
801. 0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 212 773,6 4 753,9 217 527,5  
802. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 212 773,6 4 753,9 217 527,5  
803. 0411010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 107 052,5 107 052,5  
804. 0411020 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 6 825,0 6 825,0  
805. 0411030 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 68 623,4 4 253,9 72 877,3  
806. 0411040 0111 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 2 000,0 2 000,0  
807. 0411050 0113 Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України 15 838,0 15 838,0  
808. 0411060 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 74,0 74,0  
809. 0411070 0832 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" 2 759,7 2 759,7  
810. 0411080 0422 Ведення лісового і мисливського господарства 1 986,4 500,0 2 486,4  
811. 0411090 0133 Центр комунікації населення і влади 7 614,6 7 614,6  
812. 0500000 Державна судова адміністрація України 1 277 310,6 1 277 310,6  
813. 0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 1 277 310,6 1 277 310,6  
814. 0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 22 465,5 22 465,5  
815. 0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 120 934,4 120 934,4  
816. 0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 291 316,3 291 316,3  
817. 0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 698 530,6 698 530,6  
818. 0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 21 062,9 21 062,9  
819. 0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 70 973,6 70 973,6  
820. 0501110 0950 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 9 039,4 9 039,4  
821. 0501150 0330 Виконання рішень судів на користь суддів 9 500,0 9 500,0  
822. 0501160 0330 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 10 112,7 10 112,7  
823. 0501170 0330 Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 23 375,2 23 375,2  
824. 0600000 Верховний Суд України 87 592,6 87 592,6  
825. 0601000 Апарат Верховного Суду України 87 592,6 87 592,6  
826. 0601010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 67 487,2 67 487,2  
827. 0601020 0950 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 105,4 105,4  
828. 0601800 0330 Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 20 000,0 20 000,0  
829. 0700000 Вищий господарський суд України 62 600,0 62 600,0  
830. 0701000 Вищий господарський суд України 62 600,0 62 600,0  
831. 0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 62 600,0 62 600,0  
832. 0750000 Вищий адміністративний суд України 36 017,9 36 017,9  
833. 0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 36 017,9 36 017,9  
834. 0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 36 017,9 36 017,9  
835. 0800000 Конституційний Суд України 34 016,2 34 016,2  
836. 0801000 Конституційний Суд України 34 016,2 34 016,2  
837. 0801010 0330 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 34 016,2 34 016,2  
838. 0900000 Генеральна прокуратура України 616 859,1 698,8 617 557,9  
839. 0901000 Генеральна прокуратура України 616 859,1 698,8 617 557,9  
840. 0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 596 200,4 448,8 596 649,2  
841. 0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 20 658,7 250,0 20 908,7  
842. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 3 309 852,7 1 160 953,7 4 470 806,4  
843. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 2 878 803,9 1 112 233,7 3 991 037,6  
844. 1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 67 601,9 67 601,9  
845. 1001020 0310 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 35 792,0 35 792,0  
846. 1001040 0310 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000,0 3 000,0  
847. 1001050 0310 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 2 345 565,5 966 876,9 3 312 442,4  
848. 1001070 0380 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 15 179,0 6 872,7 22 051,7  
849. 1001080 0942 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 150 130,2 95 935,5 246 065,7  
850. 1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 154 568,7 37 823,6 192 392,3  
851. 1001130 0910 Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 22 446,4 3 736,3 26 182,7  
852. 1001160 0310 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 1 444,5 1 444,5  
853. 1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 1 331,8 1 331,8  
854. 1001180 0310 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 34 433,9 988,7 35 422,6  
855. 1001190 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 47 310,0 47 310,0  
856. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 426 570,1 48 720,0 475 290,1  
857. 1003010 0310 Керівництво та управління внутрішніми військами 12 308,9 12 308,9  
858. 1003020 0310 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 329 224,0 18 750,0 347 974,0  
859. 1003030 0380 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 40 945,8 24 615,0 65 560,8  
860. 1003070 0942 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 27 016,1 1 600,0 28 616,1  
861. 1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 6 245,3 3 755,0 10 000,3  
862. 1003090 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 10 830,0 10 830,0  
863. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 4 478,7 4 478,7  
864. 1005020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів 4 478,7 4 478,7  
865. 1010000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 2 265 928,0 2 265 928,0  
866. 1011000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 2 265 928,0 2 265 928,0  
867. 1011020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 2 265 928,0 2 265 928,0  
868. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 66 051,4 806 589,3 872 640,7  
869. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 66 051,4 806 589,3 872 640,7  
870. 1101010 0434 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 24 406,2 231,5 24 637,7  
871. 1101030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергетики 2 838,8 2 838,8  
872. 1101040 0483 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм розвитку енергетики 4 877,8 4 877,8  
873. 1101080 0434 Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведенню об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" в екологічно безпечний стан 120 000,0 120 000,0  
874. 1101090 0942 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 14 761,3 17 595,8 32 357,1  
875. 1101130 0483 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері енергетики 327,0 327,0  
876. 1101140 0434 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 13 000,0 13 000,0  
877. 1101150 0433 Будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач 637 047,0 637 047,0  
878. 1101170 0483 Прикладні розробки у сфері енергетики 1 988,2 1 988,2  
879. 1101300 0483 Розробка державних науково-технічних програм з екологічної безпеки об'єктів енергетики 3 852,1 3 852,1  
880. 1101360 0433 Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 30 000,0 30 000,0  
881. 1101620 0111 Інституційний розвиток Міністерства палива та енергетики України 1 715,0 1 715,0  
882. 1200000 Міністерство економіки України 112 276,8 25 603,0 137 879,8  
883. 1201000 Апарат Міністерства економіки України 84 555,9 25 603,0 110 158,9  
884. 1201010 0132 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 49 564,9 49 564,9  
885. 1201020 0411 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 2 163,4 2 163,4  
886. 1201030 0411 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 4 380,1 4 380,1  
887. 1201040 0411 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 2 400,0 2 400,0  
888. 1201050 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 2 210,7 2 210,7  
889. 1201060 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 403,2 403,2  
890. 1201070 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 2 189,6 2 189,6  
891. 1201080 0487 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 75,8 75,8  
892. 1201090 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 5 996,7 3 867,0 9 863,7  
893. 1201110 0950 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 4 194,6 4 194,6  
894. 1201120 0832 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" 277,8 277,8  
895. 1201130 0411 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 3 707,7 3 707,7  
896. 1201150 0113 Забезпечення діяльності Організаційної групи ЄЕП 702,0 702,0  
897. 1201170 0411 Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України 5 000,0 5 000,0  
898. 1201600 0460 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 1 000,0 20 191,7 21 191,7  
899. 1201610 0481 Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування 289,4 1 544,3 1 833,7  
900. 1204000 Державна інспекція з контролю за цінами 27 720,9 27 720,9  
901. 1204010 0411 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 27 579,2 27 579,2  
902. 1204020 0481 Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами 141,7 141,7  
903. 1210000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) 771 256,9 211 600,0 982 856,9  
904. 1211000 Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) 771 256,9 211 600,0 982 856,9  
905. 1211020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому числі звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів 100 000,0 100 000,0  
906. 1211030 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, в тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл 550 000,0 550 000,0  
907. 1211040 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини України 100 000,0 100 000,0  
908. 1211050 0220 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 21 256,9 21 256,9  
909. 1211060 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських 185 000,0 185 000,0  
910. 1211070 0180 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на комплекс заходів по укріпленню о. Коса Тузла 15 000,0 15 000,0  
911. 1211080 0180 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на берегоукріплювальні роботи на о.Зміїний 11 600,0 11 600,0  
912. 1300000 Міністерство вугільної промисловості України 1 998 563,7 1 457 853,8 3 456 417,5  
913. 1301000 Апарат Міністерства вугільної промисловості України 1 998 563,7 1 457 853,8 3 456 417,5  
914. 1301010 0431 Загальне керівництво та управління у вугільній промисловості 8 694,7 148,8 8 843,5  
915. 1301030 0431 Розробки найважливіших новітніх технологій у вугільній промисловості 544,7 544,7  
916. 1301040 0431 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм розвитку вугільної промисловості 5 242,1 5 242,1  
917. 1301050 0431 Прикладні розробки у вугільній промисловості 1 281,8 1 281,8  
918. 1301060 0431 Розробка державних науково-технічних програм з екологічної безпеки об'єктів вугільної промисловості 1 923,2 1 923,2  
919. 1301070 0431 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 390 787,6 446 656,5 837 444,1  
920. 1301080 0320 Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 185 659,1 185 659,1  
921. 1301090 0431 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 698 751,0 101 205,0 799 956,0  
922. 1301100 0431 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 490 174,5 909 843,5 1 400 018,0  
923. 1301110 0431 Здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 100 000,0 100 000,0  
924. 1301120 0431 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів 65 505,0 65 505,0  
925. 1301130 0431 Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств 50 000,0 50 000,0  
926. 1310000 Міністерство вугільної промисловості України (загальнодержавні видатки) 11 889,7 11 889,7  
927. 1311000 Міністерство вугільної промисловості України (загальнодержавні видатки) 11 889,7 11 889,7  
928. 1311020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, що мають таке право згідно статті 48 Гірничого Закону України 11 889,7 11 889,7  
929. 1400000 Міністерство закордонних справ України 696 857,3 15 915,8 712 773,1  
930. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 696 857,3 15 915,8 712 773,1  
931. 1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 34 419,4 34 419,4  
932. 1401020 0113 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 98 060,0 98 060,0  
933. 1401030 0113 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 460 032,4 15 399,8 475 432,2  
934. 1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 33 450,0 33 450,0  
935. 1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 7 000,0 7 000,0  
936. 1401070 0113 Внески до установ і організацій СНД 5 823,7 5 823,7  
937. 1401080 0113 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 4 500,0 4 500,0  
938. 1401090 0113 Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 517,0 517,0  
939. 1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин 3 351,7 416,0 3 767,7  
940. 1401110 0113 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 17 041,7 17 041,7  
941. 1401120 0950 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад п'ятої-сьомої категорій державних службовців 348,4 348,4  
942. 1401140 0113 Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН 5 100,0 5 100,0  
943. 1401150 0829 Заходи щодо встановлення зв'язків з українцями, які проживають за межами України 16 213,0 100,0 16 313,0  
944. 1401800 0113 Реконструкція комплексу будівель по вул. Велика Житомирська, 2 11 000,0 11 000,0  
945. 1700000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 369 442,1 106 213,6 475 655,7  
946. 1701000 Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 369 442,1 106 213,6 475 655,7  
947. 1701010 0831 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 8 691,6 200,0 8 891,6  
948. 1701020 0840 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 196,1 196,1  
949. 1701040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 1 682,8 348,1 2 030,9  
950. 1701050 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 120,0 120,0  
951. 1701060 0840 Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 2 029,8 860,0 2 889,8  
952. 1701070 0834 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 448,1 25,0 473,1  
953. 1701080 0831 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 107 469,5 21 807,5 129 277,0  
954. 1701090 0831 Заходи з розвитку супутникового мовлення 19 383,0 263,6 19 646,6  
955. 1701100 0832 Фінансова підтримка преси 500,0 500,0  
956. 1701110 0833 Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" 18 000,0 18 000,0  
957. 1701120 0834 Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 11 700,0 11 700,0  
958. 1701130 0829 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі 394,5 394,5  
959. 1701140 0831 Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 109 030,8 21 209,4 130 240,2  
960. 1701150 0831 Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 48 830,0 4 500,0 53 330,0  
961. 1701160 0850 Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі 2 932,7 2 932,7  
962. 1701170 0850 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 1 500,0 1 500,0  
963. 1701190 0831 Виробництво та розповсюдження радіопрограм Національною радіокомпанією України 35 933,2 12 000,0 47 933,2  
964. 1701210 0831 Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній 45 000,0 45 000,0  
965. 1701230 0822 Фінансова підтримка державних музичних колективів 600,0 600,0  
966. 1800000 Міністерство культури і туризму України 588 870,2 88 455,5 677 325,7  
967. 1801000 Апарат Міністерства культури і туризму України 537 075,1 81 215,2 618 290,3  
968. 1801010 0829 Керівництво та управління у сфері культури і туризму 9 518,3 9 518,3  
969. 1801020 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і туризму 3 181,2 650,0 3 831,2  
970. 1801030 0921 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 4 338,3 4 338,3  
971. 1801040 0922 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 16 023,9 346,5 16 370,4  
972. 1801050 0941 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 298,7 220,0 2 518,7  
973. 1801060 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 93 612,2 19 235,2 112 847,4  
974. 1801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 2 823,9 8 751,8 11 575,7  
975. 1801080 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 445,4 445,4  
976. 1801090 0990 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 594,7 7,0 601,7  
977. 1801100 0824 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 5 811,1 5 811,1  
978. 1801110 0821 Фінансова підтримка національних театрів 93 590,2 93 590,2  
979. 1801120 0822 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 75 991,8 75 991,8  
980. 1801130 0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів 1 000,0 1 000,0  
981. 1801140 0829 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 614,8 1 614,8  
982. 1801150 0829 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 9 500,0 9 500,0  
983. 1801160 0829 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 1 000,0 1 500,0 2 500,0  
984. 1801170 0829 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 20 758,6 20 758,6  
985. 1801180 0829 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і туризму України 5 000,0 5 000,0  
986. 1801190 0825 Бібліотечна справа 27 267,9 785,5 28 053,4  
987. 1801200 0826 Музейна справа та виставкова діяльність 32 384,2 1 865,9 34 250,1  
988. 1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 185,6 175,0 360,6  
989. 1801230 0823 Створення і розповсюдження національних фільмів 49 250,0 750,0 50 000,0  
990. 1801240 0829 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 1 466,7 217,5 1 684,2  
991. 1801260 0829 Заходи з відтворення культури національних меншин 1 500,0 1 500,0  
992. 1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 5 144,8 5 144,8  
993. 1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 3 000,0 3 000,0  
994. 1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань та видань літературно-художнього напрямку 11 000,0 11 000,0  
995. 1801310 0825 Забезпечення розвитку та застосування української мови 4 000,0 4 000,0  
996. 1801320 0829 Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді 7 000,0 7 000,0  
997. 1801330 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 47 772,8 26 710,8 74 483,6  
998. 1801800 0826 Реконструкція та реставрація комплексу споруд Національного художнього музею України 20 000,0 20 000,0  
999. 1802000 Державна служба з питань національної культурної спадщини 47 740,4 7 240,3 54 980,7  
1000. 1802010 0829 Керівництво та управління у сфері національної культурної спадщини 1 568,0 1 568,0  
1001. 1802020 0829 Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 150,0 150,0  
1002. 1802030 0827 Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 45 722,4 7 240,3 52 962,7  
1003. 1802040 0829 Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини 300,0 300,0  
1004. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 1 275,8 1 275,8  
1005. 1803010 0829 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 260,8 260,8  
1006. 1803020 0829 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 1 015,0 1 015,0  
1007. 1804000 Державна служба туризму і курортів 2 778,9 2 778,9  
1008. 1804010 0472 Керівництво та управління у сфері туризму та курортів 2 778,9 2 778,9  
1009. 1810000 Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) 55 000,0 55 000,0  
1010. 1811000 Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) 55 000,0 55 000,0  
1011. 1811020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим на створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" та для виконання робіт з проведення археологічних досліджень, консервації і тимчасової музеєфікації залишків фундаменту Десятинної церкв_ 45 000,0 45 000,0  
1012. 1811030 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання українських народних інструментів 10 000,0 10 000,0  
1013. 1900000 Державний комітет лісового господарства України 246 173,2 15 705,9 261 879,1  
1014. 1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 246 173,2 15 705,9 261 879,1  
1015. 1901010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 27 068,8 55,0 27 123,8  
1016. 1901020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 320,9 320,9  
1017. 1901030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 4 152,3 1 600,0 5 752,3  
1018. 1901040 0482 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 161,4 161,4  
1019. 1901050 0941 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 14 532,6 5 015,1 19 547,7  
1020. 1901060 0422 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 171 662,3 5 268,8 176 931,1  
1021. 1901070 0511 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 15 100,0 15 100,0  
1022. 1901080 0520 Збереження природно-заповідного фонду 13 174,9 3 767,0 16 941,9  
1023. 2100000 Міністерство оборони України 5 681 623,4 987 644,6 6 669 268,0  
1024. 2101000 Апарат Міністерства оборони України 5 681 623,4 987 644,6 6 669 268,0  
1025. 2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 80 665,2 80 665,2  
1026. 2101020 0210 Утримання особового складу Збройних Сил України 2 760 553,6 3 965,5 2 764 519,1  
1027. 2101030 0210 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 4 314,9 9 926,3 14 241,2  
1028. 2101050 0210 Тилове забезпечення Збройних Сил України 476 215,8 25 740,8 501 956,6  
1029. 2101060 0210 Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 318 735,0 65 000,0 383 735,0  
1030. 2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 27 560,7 2 880,0 30 440,7  
1031. 2101080 0260 Медичне лікування, ребілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України 291 360,7 170 770,1 462 130,8  
1032. 2101100 0240 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 437 935,3 30 972,7 468 908,0  
1033. 2101110 0210 Проведення мобілізаційної роботи і призову до Збройних Сил України та інших військових формувань 17 948,2 580,0 18 528,2  
1034. 2101120 0260 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 40 185,5 9 827,1 50 012,6  
1035. 2101140 0210 Реформування та розвиток Збройних Сил України 364 840,3 140 000,0 504 840,3  
1036. 2101150 0210 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 60 100,0 1 000,0 61 100,0  
1037. 2101160 0250 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 33 000,0 4 700,1 37 700,1  
1038. 2101170 0210 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 20 662,3 19 000,0 39 662,3  
1039. 2101180 0210 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 16 200,0 2 000,0 18 200,0  
1040. 2101190 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 350 700,0 271 782,0 622 482,0  
1041. 2101200 0210 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 85 000,0 85 000,0  
1042. 2101210 0512 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 60 300,0 50 000,0 110 300,0  
1043. 2101230 0210 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 188 934,1 188 934,1  
1044. 2101240 0210 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 17 147,8 500,0 17 647,8  
1045. 2101270 0210 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 1 704,5 1 704,5  
1046. 2101280 0210 Створення та закупівля літака АН-70 179 000,0 179 000,0  
1047. 2101330 1050 Відшкодування Фонду соціального страхування на випадок безробіття додаткових витрат, пов'язаних з виплатою військовослужбовцям, звільненим у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розмір, встановлений законодавством 4 400,0 4 400,0  
1048. 2101340 0210 Захист важливих державних об'єктів 20 002,9 20 002,9  
1049. 2101350 1070 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 1 256,6 1 256,6  
1050. 2101360 0442 Конверсія колишніх військових об'єктів 1 900,0 1 900,0  
1051. 2110000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 6 057 611,1 6 057 611,1  
1052. 2111000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 6 057 611,1 6 057 611,1  
1053. 2111020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту 6 057 611,1 6 057 611,1  
1054. 2200000 Міністерство освіти і науки України 5 902 883,8 2 979 164,1 8 882 047,9  
1055. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 5 695 232,7 2 881 118,1 8 576 350,8  
1056. 2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 11 656,7 60,0 11 716,7  
1057. 2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 94 501,9 94 501,9  
1058. 2201030 0140 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 9 793,1 9 793,1  
1059. 2201040 0980 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 29 336,0 48 000,0 77 336,0  
1060. 2201050 0150 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 7 620,0 7 620,0  
1061. 2201060 0150 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 5 349,3 5 349,3  
1062. 2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 13 861,7 13 861,7  
1063. 2201080 0150 Державні стипендії в галузі науки і техніки 2 641,5 2 641,5  
1064. 2201090 0980 Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання 8 485,0 8 485,0  
1065. 2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 27 444,8 4 088,4 31 533,2  
1066. 2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 17 572,7 885,6 18 458,3  
1067. 2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 27 636,1 3 784,0 31 420,1  
1068. 2201130 0930 Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 1 715 385,8 204 531,5 1 919 917,3  
1069. 2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 26 934,9 493,5 27 428,4  
1070. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 667 396,9 245 000,0 912 396,9  
1071. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 260 297,8 2 120 218,1 4 380 515,9  
1072. 2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту 31 065,0 31 065,0  
1073. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 546,5 1 546,5  
1074. 2201190 0970 Інформатизація та комп'ютеризація загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 82 160,0 82 160,0  
1075. 2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 21 900,0 21 900,0  
1076. 2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 88 534,0 88 534,0  
1077. 2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 26 353,0 4 782,3 31 135,3  
1078. 2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 132,9 132,9  
1079. 2201270 0826 Функціонування музеїв 657,9 346,4 1 004,3  
1080. 2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 58,1 58,1  
1081. 2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 9 968,8 9 968,8  
1082. 2201300 0350 Спецінформації 1 907,5 1 907,5  
1083. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 30 358,1 2 137,3 32 495,4  
1084. 2201320 0950 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 2 810,3 1 823,0 4 633,3  
1085. 2201330 0140 Фундаментальні дослідження в наукових установах 7 786,7 1 340,0 9 126,7  
1086. 2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності 3 461,7 300,0 3 761,7  
1087. 2201350 0150 Прикладні розробки в наукових установах 4 569,3 2 667,6 7 236,9  
1088. 2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 49 277,6 32 870,0 82 147,6  
1089. 2201390 0930 Реконструкція та ремонт гуртожитків для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів 25 000,0 25 000,0  
1090. 2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 236,9 1 236,9  
1091. 2201410 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 25 397,8 9 549,7 34 947,5  
1092. 2201420 0980 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 616,1 616,1  
1093. 2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 199 937,8 84 732,0 284 669,8  
1094. 2201450 0990 Виплати на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 127 942,5 127 942,5  
1095. 2201470 0990 Здійснення оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром якості освіти та його регіональними підрозділами 43 850,0 43 850,0  
1096. 2201480 0921 Матеріально-технічне забезпечення українських шкіл за кордоном 1 240,0 1 240,0  
1097. 2201600 0921 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти 3 600,0 88 508,7 92 108,7  
1098. 2201800 0942 Добудова до навчального корпусу НТУ "Київський політехнічний інститут" 2 950,0 2 950,0  
1099. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 2 079,5 10 700,0 12 779,5  
1100. 2202010 0411 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 2 079,5 2 079,5  
1101. 2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 10 700,0 10 700,0  
1102. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів 1 799,2 1 799,2  
1103. 2204010 0990 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 1 799,2 1 799,2  
1104. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 5 617,1 5 617,1  
1105. 2205010 0150 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 315,0 315,0  
1106. 2205020 0150 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 5 302,1 5 302,1  
1107. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 198 155,3 87 346,0 285 501,3  
1108. 2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 25 633,2 890,0 26 523,2  
1109. 2206020 0980 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 2 258,8 1 970,0 4 228,8  
1110. 2206030 0980 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1 431,0 1 431,0  
1111. 2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 125,9 125,9  
1112. 2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 168 706,4 84 486,0 253 192,4  
1113. 2210000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки) 632 143,5 68 000,0 700 143,5  
1114. 2211000 Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки) 632 143,5 68 000,0 700 143,5  
1115. 2211020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів 531 203,5 531 203,5  
1116. 2211030 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 68 000,0 68 000,0  
1117. 2211040 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 15 840,0 15 840,0  
1118. 2211050 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 85 100,0 85 100,0  
1119. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 2 310 364,8 922 310,2 3 232 675,0  
1120. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 2 285 769,1 922 203,5 3 207 972,6  
1121. 2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 8 671,0 2 900,0 11 571,0  
1122. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 5 824,8 5 824,8  
1123. 2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 17 257,7 11 725,7 28 983,4  
1124. 2301040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 1 463,4 1 463,4  
1125. 2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 305,2 305,2  
1126. 2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 246,4 246,4  
1127. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 221 633,8 379 009,5 600 643,3  
1128. 2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 40 638,7 15 343,3 55 982,0  
1129. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 458,3 458,3  
1130. 2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 32 633,4 6 473,0 39 106,4  
1131. 2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 234 951,2 7 301,5 242 252,7  
1132. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 81 186,7 6 363,7 87 550,4  
1133. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 84 183,0 11 418,2 95 601,2  
1134. 2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 59 548,8 24 043,0 83 591,8  
1135. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 15 744,1 1 191,1 16 935,2  
1136. 2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 12 563,4 3 772,6 16 336,0  
1137. 2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 532 098,6 238 066,4 770 165,0  
1138. 2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000,0 5 000,0  
1139. 2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 177 604,0 177 604,0  
1140. 2301280 0763 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 25 900,0 25 900,0  
1141. 2301290 0763 Централізована закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я 40 000,0 40 000,0  
1142. 2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 31 100,0 31 100,0  
1143. 2301340 0763 Державний контроль за якістю лікарських засобів 2 896,6 11 990,0 14 886,6  
1144. 2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 8 113,3 25,0 8 138,3  
1145. 2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 1 856,9 1 856,9  
1146. 2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 213 921,7 213 921,7  
1147. 2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 135 129,0 135 129,0  
1148. 2301410 0825 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 2 109,8 140,0 2 249,8  
1149. 2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 1 909,3 138,5 2 047,8  
1150. 2301450 0763 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету 175 820,0 175 820,0  
1151. 2301470 0763 Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 40 000,0 40 000,0  
1152. 2301480 0763 Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів 73 000,0 73 000,0  
1153. 2301490 0763 Створення матеріально-технічної бази лабораторій з контролю якості лікарських засобів і біопрепаратів, визначення їх біоеквівалентності та біодоступності 12 000,0 12 000,0  
1154. 2301510 0725 Оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів 78 000,0 78 000,0  
1155. 2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 15 000,0 76 302,0 91 302,0  
1156. 2301870 0111 Реконструкція адміністративного приміщення 15 000,0 8 000,0 23 000,0  
1157. 2302000 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 1 590,7 106,7 1 697,4  
1158. 2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 1 590,7 106,7 1 697,4  
1159. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 23 005,0 23 005,0  
1160. 2304020 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 23 005,0 23 005,0  
1161. 2400000 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 129 165,8 753 298,3 882 464,1  
1162. 2401000 Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 91 082,7 187 355,5 278 438,2  
1163. 2401010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 9 402,3 5 028,0 14 430,3  
1164. 2401020 0540 Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 58 694,2 17 104,0 75 798,2  
1165. 2401030 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 269,7 1 269,7  
1166. 2401040 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності та природних ресурсів 1 526,1 1 526,1  
1167. 2401070 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 129,3 129,3  
1168. 2401090 0950 Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері охорони навколишнього природного середовища 411,7 373,9 785,6  
1169. 2401160 0520 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 18 524,9 2 892,6 21 417,5  
1170. 2401170 0540 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 174,5 174,5  
1171. 2401190 0540 Моніторинг навколишнього природного середовища, сприяння екологічній освіті та поширенню екологічної інформації 3 352,0 3 352,0  
1172. 2401230 0513 Очистка стічних вод 38 000,0 38 000,0  
1173. 2401240 0540 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 4 000,0 4 000,0  
1174. 2401250 0512 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 44 487,0 44 487,0  
1175. 2401260 0520 Формування національної екологічної мережі 5 000,0 5 000,0  
1176. 2401290 0511 Підвищення якості атмосферного повітря 29 728,0 29 728,0  
1177. 2401310 0530 Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки 950,0 950,0  
1178. 2401320 0513 Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 10 000,0 10 000,0  
1179. 2401400 0540 Придбання плавзасобів для територіальних органів 15 000,0 15 000,0  
1180. 2401600 0520 Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі 12 390,0 12 390,0  
1181. 2402000 Державна екологічна інспекція 2 652,9 2 652,9  
1182. 2402010 0511 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 2 652,9 2 652,9  
1183. 2403000 Державна служба заповідної справи 810,4 810,4  
1184. 2403010 0520 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 810,4 810,4  
1185. 2404000 Державна геологічна служба 7 607,0 565 942,8 573 549,8  
1186. 2404010 0441 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 2 107,0 2 107,0  
1187. 2404020 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази 565 942,8 565 942,8  
1188. 2404030 0511 Геолого-екологічні дослідження та заходи 5 500,0 5 500,0  
1189. 2405000 Державна служба геодезії, картографії та кадастру 26 022,4 26 022,4  
1190. 2405010 0411 Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру 972,4 972,4  
1191. 2405020 0411 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 11 900,0 11 900,0  
1192. 2405030 0490 Демаркація та делімітація державного кордону 13 150,0 13 150,0  
1193. 2407000 Національна комісія радіаційного захисту населення 342,0 342,0  
1194. 2407010 0513 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 342,0 342,0  
1195. 2408000 Державна інспекція з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 648,4 648,4  
1196. 2408010 0540 Керівництво та управління у сфері з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 648,4 648,4  
1197. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 2 949 726,8 417 808,7 3 367 535,5  
1198. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 2 634 694,3 293 808,7 2 928 503,0  
1199. 2501010 0412 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 19 970,3 1 053,4 21 023,7  
1200. 2501020 0481 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 8 356,1 576,0 8 932,1  
1201. 2501030 1080 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 106,3 106,3  
1202. 2501040 1080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 708,5 708,5  
1203. 2501050 0941 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 5 938,3 57,5 5 995,8  
1204. 2501060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 308,6 5,0 313,6  
1205. 2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 4 132,6 26,0 4 158,6  
1206. 2501080 0734 Санаторне лікування ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 35 080,3 2 105,4 37 185,7  
1207. 2501090 1090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 593,5 593,5  
1208. 2501120 1010 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 21 110,3 21 110,3  
1209. 2501130 1020 Одноразова грошова допомога непрацюючим малозабезпеченим особам 1 474,4 1 474,4  
1210. 2501140 1090 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 16 930,9 16 930,9  
1211. 2501150 1030 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 388 445,2 388 445,2  
1212. 2501160 1030 Довічні державні стипендії 1 489,8 1 489,8  
1213. 2501170 1010 Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 8 885,7 8 885,7  
1214. 2501180 1070 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 1 259,3 1 259,3  
1215. 2501200 1070 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 282 843,5 282 843,5  
1216. 2501230 1070 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 583 345,6 583 345,6  
1217. 2501240 1070 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 38 961,6 38 961,6  
1218. 2501250 1070 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 71 637,6 71 637,6  
1219. 2501270 1010 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 10 268,6 10 268,6  
1220. 2501300 1070 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 238,8 1 238,8  
1221. 2501330 0734 Санаторне лікування ветеранів війни, хворих на туберкульоз 13 607,2 800,0 14 407,2  
1222. 2501340 1030 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ятників 2 768,7 2 768,7  
1223. 2501550 0942 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації 5 178,4 2 368,4 7 546,8  
1224. 2501560 1040 Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини 1 082 178,0 1 082 178,0  
1225. 2501570 1090 Здійснення ремонтних робіт в органах праці та соціального захисту населення для впровадження єдиної технології прийому громадян, що потребують соціального захисту 14 100,4 14 100,4  
1226. 2501580 1062 Придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів глухих 5 000,0 5 000,0  
1227. 2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 7 000,0 92 627,6 99 627,6  
1228. 2501610 1090 Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 1 125,8 94 508,6 95 634,4  
1229. 2501620 1090 Створення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подальше формування системи накопичувального пенсійного забезпечення 650,0 3 752,5 4 402,5  
1230. 2501630 1090 Вдосконалення системи соціальної допомоги 95 928,3 95 928,3  
1231. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 20 914,8 20 914,8  
1232. 2503010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 20 914,8 20 914,8  
1233. 2507000 Фонд соціального захисту інвалідів 294 117,7 124 000,0 418 117,7  
1234. 2507010 1010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 15 139,8 15 139,8  
1235. 2507030 1010 Забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями 60 500,0 60 500,0  
1236. 2507040 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 13 600,0 13 600,0  
1237. 2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 35 251,4 35 251,4  
1238. 2507060 1010 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 500,0 6 500,0  
1239. 2507070 1010 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000,0 6 000,0  
1240. 2507080 1010 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 65,3 124 000,0 124 065,3  
1241. в тому числі на створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів 26 500,0 26 500,0  
1242. 2507090 1010 Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 157 061,2 157 061,2  
1243. 2510000 Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 7 237 716,5 48 318,4 7 286 034,9  
1244. 2511000 Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) 7 237 716,5 48 318,4 7 286 034,9  
1245. 2511020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям, Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг передбачених пунктом "Ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1 890 791,6 1 890 791,6  
1246. 2511030 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг передбачених пунктом "Ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 719 445,0 719 445,0  
1247. 2511040 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної пожежної охорони, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 957 040,4 957 040,4  
1248. 2511050 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 3 670 439,5 3 670 439,5  
1249. 2511060 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" 48 318,4 48 318,4  
1250. 2600000 Міністерство промислової політики України 84 123,4 183 485,0 267 608,4  
1251. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 84 123,4 183 485,0 267 608,4  
1252. 2601010 0442 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 16 072,9 450,0 16 522,9  
1253. 2601020 0484 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 2 785,6 2 785,6  
1254. 2601030 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 4 016,1 4 016,1  
1255. 2601040 0484 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 551,4 551,4  
1256. 2601050 0825 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 345,9 35,0 380,9  
1257. 2601060 0826 Функціонування Державного металургійного музею України 112,8 112,8  
1258. 2601070 0442 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 171,4 171,4  
1259. 2601080 0513 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 2 500,0 2 500,0  
1260. 2601090 0441 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 15 000,0 15 000,0  
1261. 2601100 0513 Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 21 000,0 21 000,0  
1262. 2601110 0442 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 5 000,0 5 000,0  
1263. 2601130 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 11 501,8 11 501,8  
1264. 2601140 0484 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 1 428,7 1 428,7  
1265. 2601160 0442 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 577,4 577,4  
1266. 2601180 0433 Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 80 000,0 80 000,0  
1267. 2601190 0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів 5 000,0 5 000,0  
1268. 2601210 0260 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 3 000,0 3 000,0  
1269. 2601230 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері промисловості 59,4 59,4  
1270. 2601240 0411 Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 1 000,0 1 000,0  
1271. 2601270 0452 Заходи по завершенню будівництва транспортних рефрижераторних суден з високим ступенем готовності 52 000,0 52 000,0  
1272. 2601280 0210 Підготовка виробництва літака АН-70 та створення літака АН-148 15 000,0 30 000,0 45 000,0  
1273. 2800000 Міністерство аграрної політики України 4 777 257,9 1 042 733,7 5 819 991,6  
1274. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 4 006 027,2 663 929,6 4 669 956,8  
1275. 2801010 0421 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 15 886,2 15 886,2  
1276. 2801030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 8 006,0 8 006,0  
1277. 2801050 0482 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 4 438,6 4 438,6  
1278. 2801060 0482 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 40 609,0 40 609,0  
1279. 2801070 0960 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 5 177,5 5 177,5  
1280. 2801080 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 239 234,5 78 833,0 318 067,5  
1281. 2801100 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 233 391,9 230 000,0 463 391,9  
1282. 2801110 0990 Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 3 429,1 5 323,9 8 753,0  
1283. 2801130 0930 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 5 319,2 500,0 5 819,2  
1284. 2801140 0950 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 3 602,5 1 305,5 4 908,0  
1285. 2801170 0421 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 10 000,0 10 000,0  
1286. 2801180 0421 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 5 000,0 5 000,0  
1287. 2801190 0421 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 124 000,0 124 000,0  
1288. 2801200 0421 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 5 000,0 5 000,0  
1289. 2801210 0421 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 639 500,0 639 500,0  
1290. 2801220 0421 Селекція в рослинництві 100 000,0 100 000,0  
1291. 2801230 0421 Фінансова підтримка фермерських господарств 28 000,0 28 000,0  
1292. 2801240 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів 500 000,0 500 000,0  
1293. 2801260 0422 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 17 000,0 17 000,0  
1294. 2801270 0482 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 5 000,0 5 000,0  
1295. 2801280 0421 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 20 000,0 20 000,0  
1296. 2801290 0421 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 8 000,0 8 000,0  
1297. 2801300 0620 Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 17 000,0 17 000,0  
1298. 2801310 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 143 269,0 81 677,2 224 946,2  
1299. 2801320 0482 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 54 247,5 9 290,0 63 537,5  
1300. 2801330 0421 Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння 10 000,0 10 000,0 20 000,0  
1301. 2801340 0421 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 16 000,0 16 000,0  
1302. 2801350 0421 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 166 500,0 166 500,0  
1303. 2801360 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 57,3 57,3  
1304. 2801420 0490 Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі 30 000,0 30 000,0  
1305. 2801430 0421 Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 70 000,0 32 000,0 102 000,0  
1306. 2801510 0421 Фінансова підтримка розвитку хмелярства 18 500,0 18 500,0  
1307. 2801540 0421 Компенсація Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору на обов'язкове пенсійне страхування 1 595 858,9 1 595 858,9  
1308. 2801570 0421 Забезпечення діяльності Аграрного фонду 20 000,0 20 000,0  
1309. 2801580 0421 Здешевлення вартості страхових премій (внесків) фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку 54 000,0 54 000,0  
1310. 2801800 0513 Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області 5 000,0 5 000,0  
1311. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 472 159,2 225 000,0 697 159,2  
1312. 2802010 0421 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 78 532,9 78 532,9  
1313. 2802020 0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 114 959,0 114 959,0  
1314. 2802030 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 278 667,3 225 000,0 503 667,3  
1315. 2803000 Державний департамент продовольства 1 963,4 6,2 1 969,6  
1316. 2803010 0442 Керівництво та управління у сфері продовольства 1 632,5 1 632,5  
1317. 2803050 0829 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 330,9 6,2 337,1  
1318. 2804000 Державний департамент рибного господарства 105 417,2 31 582,0 136 999,2  
1319. 2804010 0423 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 2 186,2 2 186,2  
1320. 2804030 0482 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 3 409,2 3 409,2  
1321. 2804040 0941 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 10 309,0 5 992,0 16 301,0  
1322. 2804050 0942 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 9 080,6 8 020,0 17 100,6  
1323. 2804070 0423 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 73 664,5 15 610,0 89 274,5  
1324. 2804080 0423 Селекція у рибному господарстві 6 767,7 6 767,7  
1325. 2804090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства 1 960,0 1 960,0  
1326. 2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 5 403,3 5 403,3  
1327. 2807020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 5 403,3 5 403,3  
1328. 2808000 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 27 132,9 59 267,3 86 400,2  
1329. 2808010 0421 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 775,4 775,4  
1330. 2808020 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 19 302,5 59 267,3 78 569,8  
1331. 2808030 0421 Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 2 000,0 2 000,0  
1332. 2808040 0421 Селекція в галузі сортовипробування 5 000,0 5 000,0  
1333. 2808050 0421 Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 55,0 55,0  
1334. 2809000 Національний аграрний університет 159 154,7 62 948,6 222 103,3  
1335. 2809020 0140 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 1 251,9 1 251,9  
1336. 2809030 0482 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 8 688,6 3 000,0 11 688,6  
1337. 2809040 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 33 853,7 19 337,0 53 190,7  
1338. 2809050 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 108 719,6 40 111,6 148 831,2  
1339. 2809060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 1 640,9 500,0 2 140,9  
1340. 2809070 0482 Функціонування Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0  
1341. 3000000 Державний комітет статистики України 280 189,1 69 755,6 349 944,7  
1342. 3001000 Апарат Державного комітету статистики України 280 189,1 69 755,6 349 944,7  
1343. 3001010 0132 Керівництво та управління у сфері статистики 255 193,7 14 934,4 270 128,1  
1344. 3001020 0132 Статистичні спостереження та переписи 10 414,4 10 414,4  
1345. 3001030 1090 Обстеження умов життя домогосподарств 2 200,4 2 200,4  
1346. 3001040 0150 Прикладні розробки у сфері державної статистики 1 455,8 1 455,8  
1347. 3001060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 19,8 19,8  
1348. 3001070 0132 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 1 865,6 1 865,6  
1349. 3001080 0150 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 39,4 39,4  
1350. 3001600 0132 Реформування державної статистики 9 000,0 54 821,2 63 821,2  
1351. 3100000 Міністерство транспорту та зв'язку України 494 881,6 295 882,4 790 764,0  
1352. 3101000 Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 68 774,7 62 649,9 131 424,6  
1353. 3101010 0455 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 7 858,1 7 858,1  
1354. 3101020 0485 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 1 192,5 6 500,0 7 692,5  
1355. 3101030 0485 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 125,4 125,4  
1356. 3101040 0485 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 87,2 87,2  
1357. 3101050 0941 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 010,4 1 367,0 3 377,4  
1358. 3101060 0942 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 35 852,7 54 782,9 90 635,6  
1359. 3101080 0454 Завершення будівництва авіаційної техніки 21 600,0 21 600,0  
1360. 3101090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 48,4 48,4  
1361. 3102000 Державний департамент автомобільного транспорту 1 063,7 1 063,7  
1362. 3102010 0451 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 1 063,7 1 063,7  
1363. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 34 980,0 88 850,0 123 830,0  
1364. 3103010 0452 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 19 550,0 19 550,0  
1365. 3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9 230,0 9 230,0  
1366. 3103030 0452 Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів та будівництво дамби в рамках проекту створення судноплавного каналу р.Дунай-Чорне море 25 750,0 19 800,0 45 550,0  
1367. 3103050 0452 Будівництво криголаму для забезпечення судноплавства на акваторії Азовського моря 29 500,0 29 500,0  
1368. 3103060 0452 Заходи з розвитку портово-промислового господарства на Кримському узбережжі 20 000,0 20 000,0  
1369. 3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 244 818,0 91 246,4 336 064,4  
1370. 3104020 0941 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 21 102,7 23 426,1 44 528,8  
1371. 3104030 0990 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 289,9 289,9  
1372. 3104040 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 200 235,8 32 797,0 233 032,8  
1373. 3104050 0762 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 2 407,9 405,4 2 813,3  
1374. 3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 20 781,7 4 617,9 25 399,6  
1375. 3104070 0453 Придбання залізничних вагонів для перевезення інвалідів та спецконтингенту 30 000,0 30 000,0  
1376. 3105000 Державна спеціальна служба транспорту 64 995,1 13 735,0 78 730,1  
1377. 3105010 0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 64 995,1 13 735,0 78 730,1  
1378. 3106000 Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 47 528,6 32 901,1 80 429,7  
1379. 3106010 0460 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 6 177,9 6 177,9  
1380. 3106020 0150 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 3 690,2 3 690,2  
1381. 3106030 0486 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 927,6 927,6  
1382. 3106040 0941 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 8 168,4 3 562,4 11 730,8  
1383. 3106050 0942 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 16 399,9 29 338,7 45 738,6  
1384. 3106060 0460 Спецоб'єкти 2 904,0 2 904,0  
1385. 3106080 0473 Національна програма інформатизації 9 013,2 9 013,2  
1386. 3106090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації 29,4 29,4  
1387. 3106100 0486 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері зв'язку та інформатизації 218,0 218,0  
1388. 3107000 Головне управління Державної фельд'єгерської служби України 18 308,8 6 500,0 24 808,8  
1389. 3107010 0113 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну 3 051,9 3 051,9  
1390. 3107020 0460 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 15 256,9 6 500,0 21 756,9  
1391. 3108000 Головна державна інспекція на автомобільному транспорті 14 412,7 14 412,7  
1392. 3108010 0451 Здійснення контролю у сфері автомобільного транспорту та державного нагляду за забезпеченням безпеки автомобільних перевезень 14 412,7 14 412,7  
1393. 3110000 Державна служба автомобільних доріг України 6 321,1 4 700 976,0 4 707 297,1  
1394. 3111000 Апарат Державної служби автомобільних доріг України 6 321,1 4 700 976,0 4 707 297,1  
1395. 3111010 0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 6 321,1 6 321,1  
1396. 3111020 0456 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 4 069 436,5 4 069 436,5  
1397. 3111030 0456 Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса та відновлення автомобільної дороги Київ-Чоп 631 539,5 631 539,5  
1398. 3120000 Міністерство транспорту та зв'язку України (загальнодержавні видатки) 236 500,0 236 500,0  
1399. 3121000 Міністерство транспорту та зв'язку України (загальнодержавні видатки) 236 500,0 236 500,0  
1400. 3121020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво метрополітенів 186 500,0 186 500,0  
1401. 3121030 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального електротранспорту 50 000,0 50 000,0  
1402. 3130000 Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки) 583 100,0 583 100,0  
1403. 3131000 Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки) 583 100,0 583 100,0  
1404. 3131020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і капітальний ремонт доріг у сільській місцевості 350 000,0 350 000,0  
1405. 3131030 0180 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжя 233 100,0 233 100,0  
1406. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 2 198 774,8 730 032,8 2 928 807,6  
1407. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 1 981 622,5 705 646,2 2 687 268,7  
1408. 3201010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 26 914,3 20,0 26 934,3  
1409. 3201040 1070 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 345 300,3 345 300,3  
1410. 3201080 1070 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 80 692,3 80 692,3  
1411. 3201110 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 220 000,0 220 000,0  
1412. 3201130 0832 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 5 800,0 5 800,0  
1413. 3201180 0513 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SІР 30 600,0 30 600,0  
1414. 3201190 0512 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 10 000,0 10 553,0 20 553,0  
1415. 3201200 1062 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 000,0 50 000,0  
1416. 3201210 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 19 570,0 19 570,0  
1417. 3201220 0513 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 12 743,0 12 743,0  
1418. 3201230 0530 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 9 968,6 9 968,6  
1419. 3201240 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 15 900,0 15 900,0  
1420. 3201270 0320 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 6 290,0 6 290,0  
1421. 3201280 0320 Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту 989 847,9 283 971,2 1 273 819,1  
1422. 3201290 0210 Заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Мелітопольського району Запорізької області 7 000,0 7 000,0  
1423. 3201300 0721 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей, здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 5 006,9 5 006,9  
1424. 3201340 0250 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 9 390,2 2 480,0 11 870,2  
1425. 3201350 0512 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 1 935,0 1 935,0  
1426. 3201360 0942 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 96 868,6 9 352,0 106 220,6  
1427. 3201370 0490 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 15 000,0 117,0 15 117,0  
1428. 3201430 0763 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 1 028,3 1 028,3  
1429. 3201440 0512 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 1 980,0 1 980,0  
1430. 3201450 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 14 687,1 6 000,0 20 687,1  
1431. 3201470 0433 Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 11 000,0 11 000,0  
1432. 3201490 0320 Придбання спеціальної пожежної автомобільної техніки 5 000,0 10 000,0 15 000,0  
1433. 3201510 0513 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 5 000,0 83 853,0 88 853,0  
1434. 3201520 0513 Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 283 400,0 283 400,0  
1435. 3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 2 489,7 2 489,7  
1436. 3202010 0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 2 489,7 2 489,7  
1437. 3203000 Державний департамент страхового фонду документації 10 557,4 6 057,6 16 615,0  
1438. 3203010 0320 Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 2 504,4 0,1 2 504,5  
1439. 3203020 0320 Створення і зберігання страхового фонду документації 8 053,0 6 057,5 14 110,5  
1440. 3204000 Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 35 523,8 35 523,8  
1441. 3204020 0320 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 35 523,8 35 523,8  
1442. 3206000 Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба 15 131,4 15 131,4  
1443. 3206010 0320 Керівництво та управління діяльністю у сфері авіаційних робіт з пошуку і рятування 2 133,4 2 133,4  
1444. 3206020 0320 Авіаційні роботи з пошуку і рятування 12 998,0 12 998,0  
1445. 3207000 Державна гідрометеорологічна служба 72 607,7 17 629,0 90 236,7  
1446. 3207010 0540 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 1 112,2 1 112,2  
1447. 3207020 0511 Гідрометеорологічна діяльність 65 760,1 16 640,0 82 400,1  
1448. 3207030 0511 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 586,4 586,4  
1449. 3207040 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 4 425,7 989,0 5 414,7  
1450. 3207050 0530 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 723,3 723,3  
1451. 3208000 Державний комітет України з нагляду за охороною праці 80 842,3 700,0 81 542,3  
1452. 3208010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 79 346,3 79 346,3  
1453. 3208020 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 69,3 69,3  
1454. 3208030 0481 Прикладні розробки у сфері охорони праці 1 426,7 700,0 2 126,7  
1455. 3210000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні видатки) 75 025,8 75 025,8  
1456. 3211000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні видатки) 75 025,8 75 025,8  
1457. 3211020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 68 025,8 68 025,8  
1458. 3211030 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води 7 000,0 7 000,0  
1459. 3400000 Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту 502 763,4 39 609,1 542 372,5  
1460. 3401000 Апарат Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 251 196,8 39 253,7 290 450,5  
1461. 3401010 1040 Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту 11 807,6 11 807,6  
1462. 3401020 0960 Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 1 834,6 304,3 2 138,9  
1463. 3401030 0941 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 8 768,1 593,3 9 361,4  
1464. 3401040 0942 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 47 793,3 18 027,1 65 820,4  
1465. 3401050 0950 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді та спорту 625,3 150,0 775,3  
1466. 3401060 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 196,1 196,1  
1467. 3401070 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 14 672,9 14 672,9  
1468. 3401170 1040 Державна підтримка громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 11 500,0 11 500,0  
1469. 3401180 1080 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 1 173,9 100,0 1 273,9  
1470. 3401190 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів по організації відпочинку та оздоровлення дітей 25 000,0 25 000,0  
1471. 3401210 1040 Державна підтримка дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей 600,0 600,0  
1472. 3401220 1040 Здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності 20 000,0 20 000,0  
1473. 3401230 0826 Функціонування музею спортивної слави України 249,4 249,4  
1474. 3401240 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 2 984,5 2 984,5  
1475. 3401250 0810 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 21 213,0 21 213,0  
1476. 3401260 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 1 462,8 79,0 1 541,8  
1477. 3401280 0810 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 10 315,3 10 315,3  
1478. 3401290 0810 Видатки на облаштування спортивних та футбольних майданчиків 20 000,0 20 000,0 40 000,0  
1479. 3401300 0910 Утримання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 50 000,0 50 000,0  
1480. 3401800 1040 Проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 1 000,0 1 000,0  
1481. 3402000 Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 9 632,6 9 632,6  
1482. 3402010 1040 Керівництво та управління у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 1 632,6 1 632,6  
1483. 3402020 1040 Реалізація програм та здійснення заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 8 000,0 8 000,0  
1484. 3403000 Управління "Укрспортзабезпечення" 164 659,5 164 659,5  
1485. 3403020 0810 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 93 821,3 93 821,3  
1486. 3403030 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 57 770,0 57 770,0  
1487. 3403040 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх 5 089,4 5 089,4  
1488. 3403050 0810 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 7 978,8 7 978,8  
1489. 3404000 Національний комітет спорту інвалідів України 41 374,5 41 374,5  
1490. 3404020 0810 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 26 529,3 26 529,3  
1491. 3404030 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх 7 028,4 7 028,4  
1492. 3404040 0810 Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні 7 816,8 7 816,8  
1493. 3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 35 900,0 355,4 36 255,4  
1494. 3408040 1062 Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 5 900,0 355,4 6 255,4  
1495. 3408050 1062 Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 30 000,0 30 000,0  
1496. 3500000 Міністерство фінансів України 6 337 178,3 50 426,3 6 387 604,6  
1497. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 5 621 465,2 47 395,9 5 668 861,1  
1498. 3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 389 110,6 115,1 389 225,7  
1499. 3501020 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів 50 175,4 50 175,4  
1500. 3501030 0150 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 10 000,0 10 000,0  
1501. 3501040 0941 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 825,9 814,6 3 640,5  
1502. 3501050 0942 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 37 342,8 11 468,8 48 811,6  
1503. 3501060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 490,5 490,5  
1504. 3501070 0826 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 409,1 6,0 415,1  
1505. 3501080 0832 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 120,0 120,0  
1506. 3501090 0829 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 4 555,7 276,5 4 832,2  
1507. 3501100 0490 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 11 144,7 11 144,7  
1508. 3501110 0150 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 691,8 150,0 841,8  
1509. 3501120 0150 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 9 592,0 1 240,0 10 832,0  
1510. 3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 22 165,7 22 165,7  
1511. 3501160 1070 Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 600 000,0 600 000,0  
1512. 3501170 0171 Обслуговування внутрішнього державного боргу 1 649 509,8 1 649 509,8  
1513. 3501180 0172 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 599 030,8 2 599 030,8  
1514. 3501200 0150 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 1 416,8 3 067,0 4 483,8  
1515. 3501220 0487 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 184,5 184,5  
1516. 3501250 0112 Збільшення статутного капіталу ВАТ "Державний ощадний банк" 200 000,0 200 000,0  
1517. 3501340 0411 Державна програма розвитку Національної депозитарної системи України 32 000,0 32 000,0  
1518. 3501610 0411 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 468,0 28 857,7 29 325,7  
1519. 3501630 0112 Модернізація, удосконалення та раціоналізація механізмів збору даних для статистики державних фінансів 181,1 1 074,7 1 255,8  
1520. 3501640 0112 Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій 50,0 325,5 375,5  
1521. 3503000 Державна пробірна служба 3 760,4 1 369,9 5 130,3  
1522. 3503010 0411 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 3 528,7 769,9 4 298,6  
1523. 3503020 0487 Наукове забезпечення державного пробірного контролю 231,7 231,7  
1524. 3503030 0411 Фінансова підтримка державного пробірного контролю 600,0 600,0  
1525. 3504000 Державне казначейство України 421 133,1 1 494,0 422 627,1  
1526. 3504010 0112 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 395 036,1 1 494,0 396 530,1  
1527. 3504020 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства України 1 417,0 1 417,0  
1528. 3504600 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 24 680,0 24 680,0  
1529. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 290 819,6 166,5 290 986,1  
1530. 3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 287 681,1 166,5 287 847,6  
1531. 3505020 0950 Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 545,0 545,0  
1532. 3505030 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 2 593,5 2 593,5  
1533. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 14 270 643,2 32 515,7 14 303 158,9  
1534. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 14 270 643,2 32 515,7 14 303 158,9  
1535. 3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 300 000,0  
1536. 3511050 0180 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 13 725 389,3 13 725 389,3  
1537. 3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 170 253,9 170 253,9  
1538. 3511070 0180 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 60 000,0 60 000,0  
1539. 3511250 1070 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 15 000,0 15 000,0  
1540. 3511280 0433 Здійснення природоохоронних заходів 32 515,7 32 515,7  
1541. 3600000 Міністерство юстиції України 531 855,2 162 489,2 694 344,4  
1542. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України 530 785,9 162 489,2 693 275,1  
1543. 3601010 0380 Керівництво та управління у сфері юстиції 463 301,4 148 364,2 611 665,6  
1544. 3601020 0380 Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт 2 350,6 30,0 2 380,6  
1545. 3601030 0380 Керівництво та управління у сфері адаптації законодавства 8 513,9 8 513,9  
1546. 3601070 0330 Проведення судової експертизи 7 549,4 14 000,0 21 549,4  
1547. 3601080 0370 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 3 636,5 3 636,5  
1548. 3601090 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 923,4 95,0 1 018,4  
1549. 3601150 0133 Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 22 549,8 22 549,8  
1550. 3601160 0380 Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави 1 960,9 1 960,9  
1551. 3601170 0133 Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 20 000,0 20 000,0  
1552. 3603000 Державний комітет України у справах релігій 1 069,3 1 069,3  
1553. 3603010 0850 Керівництво та управління у сфері релігій 993,0 993,0  
1554. 3603020 0829 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 76,3 76,3  
1555. 5000000 Державний комітет України по водному господарству 512 770,1 210 400,0 723 170,1  
1556. 5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 512 770,1 210 400,0 723 170,1  
1557. 5001010 0421 Керівництво та управління у сфері водного господарства 4 554,4 4 554,4  
1558. 5001020 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 754,9 754,9  
1559. 5001030 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 10,9 10,9  
1560. 5001040 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 969,3 700,0 1 669,3  
1561. 5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 482 870,2 103 000,0 585 870,2  
1562. 5001060 0511 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 3 610,4 3 610,4  
1563. 5001070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 10 000,0 65 800,0 75 800,0  
1564. 5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області 40 900,0 40 900,0  
1565. 5001090 0620 Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням 10 000,0 10 000,0  
1566. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 222 764,9 132 572,6 355 337,5  
1567. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 222 764,9 132 572,6 355 337,5  
1568. 5101010 0421 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 186 250,0 25 000,0 211 250,0  
1569. 5101020 0950 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 199,6 199,6  
1570. 5101030 0421 Проведення земельної реформи 27 303,0 27 303,0  
1571. 5101040 0511 Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 4 200,0 4 200,0  
1572. 5101600 0421 Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості 4 812,3 107 572,6 112 384,9  
1573. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 33 600,3 676 834,7 710 435,0  
1574. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 33 600,3 676 834,7 710 435,0  
1575. 5121010 0220 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 6 543,8 6 543,8  
1576. 5121020 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 27 056,5 30 427,0 57 483,5  
1577. 5121030 0220 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 36 400,0 36 400,0  
1578. 5121040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 610 007,7 610 007,7  
1579. 5160000 Державна митна служба України 1 134 656,0 54 866,5 1 189 522,5  
1580. 5161000 Апарат Державної митної служби України 1 134 656,0 54 866,5 1 189 522,5  
1581. 5161010 0112 Керівництво та управління у сфері митної справи 1 041 932,6 2 425,3 1 044 357,9  
1582. 5161020 0112 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 60 126,5 50 000,0 110 126,5  
1583. 5161030 0942 Підготовка кадрів для митної служби 21 526,0 2 441,2 23 967,2  
1584. 5161040 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 4 070,9 4 070,9  
1585. 5161050 0150 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 7 000,0 7 000,0  
1586. 5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 10 665,4 10 665,4  
1587. 5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 10 665,4 10 665,4  
1588. 5271010 0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 9 316,2 9 316,2  
1589. 5271020 0530 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 828,9 828,9  
1590. 5271030 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 20,3 20,3  
1591. 5271040 0540 Створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 500,0 500,0  
1592. 5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 51 701,6 3 400,0 55 101,6  
1593. 5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 51 197,0 3 400,0 54 597,0  
1594. 5301010 0443 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 7 165,7 7 165,7  
1595. 5301020 0484 Прикладні розробки у сфері будівництва 639,6 639,6  
1596. 5301040 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 68,4 68,4  
1597. 5301050 0484 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 1 090,0 1 090,0  
1598. 5301060 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 15,0 15,0  
1599. 5301070 0825 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 601,9 65,0 666,9  
1600. 5301080 0827 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 9 536,5 3 335,0 12 871,5  
1601. 5301090 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 25 700,0 25 700,0  
1602. 5301100 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 1 200,0 1 200,0  
1603. 5301110 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 381,5 381,5  
1604. 5301120 0829 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 4 798,4 4 798,4  
1605. 5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 504,6 504,6  
1606. 5302010 0829 Присудження Державної премії в галузі архітектури 204,6 204,6  
1607. 5302020 0829 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 300,0 300,0  
1608. 5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 11 684,0 50 506,1 62 190,1  
1609. 5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 11 684,0 50 506,1 62 190,1  
1610. 5311010 0610 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 4 712,6 4 712,6  
1611. 5311020 0630 Прикладні розробки у сфері житлової політики 1 077,2 1 077,2  
1612. 5311030 0630 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 4 353,2 4 353,2  
1613. 5311040 0620 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 172,7 466,1 638,8  
1614. 5311050 0520 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 169,3 40,0 209,3  
1615. 5311060 0630 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 872,0 872,0  
1616. 5311070 0630 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 327,0 327,0  
1617. 5311080 0620 Часткова компенсація відсотків за кредитами, наданими комерційними банками на розвиток та реконструкцію централізованих систем водовідведення 50 000,0 50 000,0  
1618. 5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 95 739,6 95 739,6  
1619. 5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 95 739,6 95 739,6  
1620. 5321010 0380 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 6 405,1 6 405,1  
1621. 5321020 1070 Надання допомоги біженцям 6 705,4 6 705,4  
1622. 5321030 0829 Заходи щодо відтворення культури національних менших та фінансова підтримка газет мовами національних меншин 2 500,0 2 500,0  
1623. 5321040 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 71 400,0 71 400,0  
1624. 5321050 0829 Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради 400,0 400,0  
1625. 5321060 0113 Внески до Міжнародної організації міграції 115,0 115,0  
1626. 5321070 0380 Створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 7 314,1 7 314,1  
1627. 5321080 1090 Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 900,0 900,0  
1628. 5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 961 609,5 55 400,6 1 017 010,1  
1629. 5341000 Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 946 619,1 55 400,6 1 002 019,7  
1630. 5341010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 22 359,3 22 359,3  
1631. 5341020 0310 Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 722 360,6 7 864,3 730 224,9  
1632. 5341030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України 104 379,2 47 536,3 151 915,5  
1633. 5341040 0310 Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 756,0 756,0  
1634. 5341060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 36 140,6 36 140,6  
1635. 5341070 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 26 123,4 26 123,4  
1636. 5341080 0310 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 19 500,0 19 500,0  
1637. 5341800 0310 Комплекс заходів з укріплення державного кордону 15 000,0 15 000,0  
1638. 5342000 Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 14 990,4 14 990,4  
1639. 5342010 0310 Функціонування розвідувального органу 14 990,4 14 990,4  
1640. 5360000 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 42 505,2 42 505,2  
1641. 5361000 Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 42 505,2 42 505,2  
1642. 5361010 0411 Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 20 211,1 20 211,1  
1643. 5361020 0481 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 3 069,3 3 069,3  
1644. 5361030 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 222,3 222,3  
1645. 5361040 0481 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 2 860,8 2 860,8  
1646. 5361050 0487 Збереження та функціонування національної еталонної бази 74,1 74,1  
1647. 5361060 0473 Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд 4 217,6 4 217,6  
1648. 5361080 0411 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 8 350,0 8 350,0  
1649. 5361090 0411 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 1 000,0 1 000,0  
1650. 5361800 0481 Реконструкція та ремонт майнового комплексу Державного науково-дослідного інституту "Система" 2 500,0 2 500,0  
1651. 5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 14 920,0 14 920,0  
1652. 5501000 Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 14 920,0 14 920,0  
1653. 5501010 0112 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 14 920,0 14 920,0  
1654. 5530000 Державний комітет фінансового моніторингу 43 712,7 43 712,7  
1655. 5531000 Апарат Державного комітету фінансового моніторингу 43 712,7 43 712,7  
1656. 5531010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 42 945,9 42 945,9  
1657. 5531020 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 766,8 766,8  
1658. 5560000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 25 170,3 25 170,3  
1659. 5561000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 25 170,3 25 170,3  
1660. 5561010 0460 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 22 545,9 22 545,9  
1661. 5561020 0460 Конверсія радіочастотного ресурсу у смугах радіочастот спеціального користування 2 624,4 2 624,4  
1662. 5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 157 645,7 680,2 158 325,9  
1663. 5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 157 645,7 680,2 158 325,9  
1664. 5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 157 645,7 680,2 158 325,9  
1665. 5980000 Вища рада юстиції 10 109,7 10 109,7  
1666. 5981000 Апарат Вищої ради юстиції 10 109,7 10 109,7  
1667. 5981010 0330 Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 10 109,7 10 109,7  
1668. 5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 17 948,3 17 948,3  
1669. 5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 17 948,3 17 948,3  
1670. 5991010 0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 17 948,3 17 948,3  
1671. 6010000 Антимонопольний комітет України 29 483,8 2 833,9 32 317,7  
1672. 6011000 Апарат Антимонопольного комітету України 29 483,8 2 833,9 32 317,7  
1673. 6011010 0411 Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 28 714,0 2 786,2 31 500,2  
1674. 6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 769,8 47,7 817,5  
1675. 6020000 Вища атестаційна комісія України 2 344,6 2 344,6  
1676. 6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України 2 344,6 2 344,6  
1677. 6021010 0990 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 2 004,9 2 004,9  
1678. 6021020 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 339,7 339,7  
1679. 6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 951 464,0 152 733,5 1 104 197,5  
1680. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 951 464,0 152 733,5 1 104 197,5  
1681. 6071010 0340 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 69 403,5 200,0 69 603,5  
1682. 6071020 0340 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи 166 172,1 90 476,9 256 649,0  
1683. 6071030 0340 Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 602 104,8 36 916,9 639 021,7  
1684. 6071040 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 722,7 780,0 1 502,7  
1685. 6071060 0340 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 60 562,0 1 250,8 61 812,8  
1686. 6071070 0340 Заходи щодо приведення умов тримання засуджених до вимог Кримінально-виконавчого кодексу та європейських стандартів 34 673,9 34 673,9  
1687. 6071080 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 6 840,0 6 840,0  
1688. 6071090 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної реабілітації при установах виконання покарань 2 801,3 2 801,3  
1689. 6071600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 8 183,7 23 108,9 31 292,6  
1690. 6080000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 105 095,0 105 095,0  
1691. 6081000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 105 095,0 105 095,0  
1692. 6081020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 105 095,0 105 095,0  
1693. 6100000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 916,2 22 110,0 25 026,2  
1694. 6101000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 916,2 22 110,0 25 026,2  
1695. 6101010 0454 Керівництво та управління у сфері нагляду за забезпеченням безпеки авіації 20 640,0 20 640,0  
1696. 6101020 0731 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 2 377,5 1 270,0 3 647,5  
1697. 6101030 0721 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 538,7 538,7  
1698. 6101040 0454 Страховий фонд безпеки авіації 200,0 200,0  
1699. 6110000 Державний комітет архівів України 11 255,9 1 171,9 12 427,8  
1700. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України 11 255,9 1 171,9 12 427,8  
1701. 6111010 0133 Керівництво та управління у сфері архівної справи 1 736,1 1 736,1  
1702. 6111020 0150 Прикладні розробки у сфері архівної справи 661,7 26,0 687,7  
1703. 6111030 0133 Архівна справа 8 858,1 1 145,9 10 004,0  
1704. 6120000 Головне управління державної служби України 23 570,1 600,0 24 170,1  
1705. 6121000 Апарат Головного управління державної служби України 19 633,5 600,0 20 233,5  
1706. 6121010 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби 15 116,9 600,0 15 716,9  
1707. 6121030 0950 Підготовка магістрів державної служби та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 4 516,6 4 516,6  
1708. 6122000 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 3 936,6 3 936,6  
1709. 6122020 0150 Забезпечення інституційного розвитку державної служби та організація проведення функціональних обстежень органів виконавчої влади 2 615,7 2 615,7  
1710. 6122030 0150 Дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу 1 320,9 1 320,9  
1711. 6140000 Державна податкова адміністрація України 2 810 056,5 238 907,5 3 048 964,0  
1712. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 2 810 056,5 238 907,5 3 048 964,0  
1713. 6141010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 2 692 248,0 175 357,2 2 867 605,2  
1714. 6141020 0150 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 3 709,8 125,0 3 834,8  
1715. 6141030 0941 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 498,7 1 600,0 4 098,7  
1716. 6141040 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 35 133,5 20 000,0 55 133,5  
1717. 6141050 0950 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 2 127,1 1 130,0 3 257,1  
1718. 6141060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 5 006,9 5 006,9  
1719. 6141080 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 49 586,0 49 586,0  
1720. 6141600 0112 Модернізація податкової служби 19 746,5 40 695,3 60 441,8  
1721. 6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 30 390,7 30 390,7  
1722. 6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 30 390,7 30 390,7  
1723. 6151010 0411 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 28 833,5 28 833,5  
1724. 6151020 0411 Створення системи моніторингу фондового ринку 1 500,0 1 500,0  
1725. 6151030 0950 Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 57,2 57,2  
1726. 6160000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 71 583,2 71 583,2  
1727. 6161000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 71 583,2 71 583,2  
1728. 6161020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції 71 583,2 71 583,2  
1729. 6170000 Державна служба експортного контролю України 4 734,9 4 734,9  
1730. 6171000 Апарат Державної служби експортного контролю України 4 734,9 4 734,9  
1731. 6171010 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 4 464,4 4 464,4  
1732. 6171020 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 270,5 270,5  
1733. 6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України 12 491,9 4 460,0 16 951,9  
1734. 6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 12 491,9 4 460,0 16 951,9  
1735. 6371010 0433 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 12 491,9 50,0 12 541,9  
1736. 6371600 0433 Впровадження концепції Оптового ринку електроенергії України 4 410,0 4 410,0  
1737. 6380000 Національне космічне агентство України 225 932,5 95 978,0 321 910,5  
1738. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України 225 932,5 95 978,0 321 910,5  
1739. 6381010 0473 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 8 139,8 8 139,8  
1740. 6381020 0487 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі 218,0 218,0  
1741. 6381030 0960 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 2 463,2 375,0 2 838,2  
1742. 6381040 0473 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 59 500,0 200,0 59 700,0  
1743. 6381050 0473 Управління та випробування космічних засобів 62 305,5 418,0 62 723,5  
1744. 6381080 0487 Прикладні розробки у сфері космічної галузі 218,0 218,0  
1745. 6381090 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері космічної галузі 218,0 218,0  
1746. 6381100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства 4 000,0 4 000,0  
1747. 6381120 0512 Утилізація твердого ракетного палива 94 985,0 94 985,0  
1748. 6381130 0473 Забезпечення обслуговування кредитних ресурсів, залучених для реалізації проекту "Циклон-4" 86 870,0 86 870,0  
1749. 6381140 0434 Реєстр.картка № ) 2 000,0 2 000,0  
1750. 6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 13 316,8 13 316,8  
1751. 6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 13 316,8 13 316,8  
1752. 6441010 0831 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 13 316,8 13 316,8  
1753. 6480000 Пенсійний фонд України 15 071 058,6 3 469 899,6 18 540 958,2  
1754. 6481000 Пенсійний фонд України 15 071 058,6 3 469 899,6 18 540 958,2  
1755. 6481020 1020 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 363 169,9 363 169,9  
1756. 6481030 1020 Відшкодування на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд 640 903,5 3 469 899,6 4 110 803,1  
1757. 6481040 1020 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 430 917,5 430 917,5  
1758. 6481050 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 5 638,6 5 638,6  
1759. 6481060 1020 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 580 488,2 580 488,2  
1760. 6481070 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 800 457,1 800 457,1  
1761. 6481080 1070 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 683,9 4 683,9  
1762. 6481090 1020 Компенсація несплачених страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб 213 049,8 213 049,8  
1763. 6481100 1020 Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 10 999 585,4 10 999 585,4  
1764. 6481110 1020 Відшкодування на виплату пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах 1 032 164,7 1 032 164,7  
1765. 6500000 Рада національної безпеки і оборони України 33 599,6 1 740,0 35 339,6  
1766. 6501000 Апарат Ради національної безпеки і оборони України 33 599,6 1 740,0 35 339,6  
1767. 6501010 0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 24 815,3 24 815,3  
1768. 6501020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 2 121,2 140,0 2 261,2  
1769. 6501030 0370 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 6 479,7 1 600,0 8 079,7  
1770. 6501040 0370 Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у сфері національної безпеки 183,4 183,4  
1771. 6510000 Рахункова палата 39 456,4 39 456,4  
1772. 6511000 Апарат Рахункової палати 39 456,4 39 456,4  
1773. 6511010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 36 802,4 36 802,4  
1774. 6511020 0112 Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати 2 654,0 2 654,0  
1775. 6520000 Служба безпеки України 1 300 681,4 55 002,0 1 355 683,4  
1776. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України 1 282 750,4 55 002,0 1 337 752,4  
1777. 6521010 0350 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 1 123 329,3 16 280,1 1 139 609,4  
1778. 6521030 0370 Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки 2 640,3 2 640,3  
1779. 6521040 0113 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади 1 891,0 1 891,0  
1780. 6521050 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 48 945,6 34 428,0 83 373,6  
1781. 6521070 0942 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 68 789,3 3 708,9 72 498,2  
1782. 6521090 0910 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 878,6 585,0 1 463,6  
1783. 6521100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 17 058,6 17 058,6  
1784. 6521120 0350 Захист інформаційних ресурсів держави 5 535,0 5 535,0  
1785. 6521140 0350 Розвиток та модернізація державної системи урядового зв'язку 2 800,0 2 800,0  
1786. 6521150 0350 Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку 1 210,0 1 210,0  
1787. 6521200 0350 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 9 672,7 9 672,7  
1788. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 17 931,0 17 931,0  
1789. 6524010 0350 Боротьба з тероризмом на території України 17 931,0 17 931,0  
1790. 6530000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 608 959,4 608 959,4  
1791. 6531000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 608 959,4 608 959,4  
1792. 6531020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони 608 959,4 608 959,4  
1793. 6540000 Національна академія наук України 1 100 529,1 280 012,1 1 380 541,2  
1794. 6541000 Апарат Національної академії наук України 1 100 529,1 280 012,1 1 380 541,2  
1795. 6541020 0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України 31 319,6 1 647,5 32 967,1  
1796. 6541030 0140 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 666 920,1 222 520,1 889 440,2  
1797. 6541040 0487 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 175 255,4 53 082,3 228 337,7  
1798. 6541050 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 37 740,3 37 740,3  
1799. 6541060 0150 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук України 78 864,4 78 864,4  
1800. 6541080 0942 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 712,7 84,0 1 796,7  
1801. 6541090 0990 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 165,8 29,0 194,8  
1802. 6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 12 110,2 246,5 12 356,7  
1803. 6541130 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук України 17 439,3 300,0 17 739,3  
1804. 6541140 0530 Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 11 300,9 1 000,0 12 300,9  
1805. 6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні спостереження 2 890,9 2 890,9  
1806. 6541170 0530 Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" 28 314,6 50,0 28 364,6  
1807. 6541180 0487 Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 20 470,3 867,0 21 337,3  
1808. 6541200 0950 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України 2 124,6 185,7 2 310,3  
1809. 6541820 0484 Завершення робіт по будівництву купольної оранжереї на території Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка 2 000,0 2 000,0  
1810. 6541830 1062 Забезпечення житлом для вчених Національної академії наук України 5 000,0 5 000,0  
1811. 6541840 0732 Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України 6 900,0 6 900,0  
1812. 6550000 Академія педагогічних наук України 47 057,7 7 011,6 54 069,3  
1813. 6551000 Апарат Академії педагогічних наук України 47 057,7 7 011,6 54 069,3  
1814. 6551020 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 6 415,7 505,9 6 921,6  
1815. 6551030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 25 642,9 1 200,9 26 843,8  
1816. 6551040 0980 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 174,3 174,3  
1817. 6551050 0980 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 2 412,5 1 007,7 3 420,2  
1818. 6551060 0950 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 8 116,5 4 082,4 12 198,9  
1819. 6551070 0930 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 3 196,5 214,7 3 411,2  
1820. 6551080 0980 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук України 401,2 401,2  
1821. 6551090 0980 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 477,0 477,0  
1822. 6551100 0826 Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 221,1 221,1  
1823. 6560000 Академія медичних наук України 511 981,6 24 469,0 536 450,6  
1824. 6561000 Апарат Академії медичних наук України 511 981,6 24 469,0 536 450,6  
1825. 6561020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 29 699,6 29 699,6  
1826. 6561030 0750 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 42 582,0 15 887,6 58 469,6  
1827. 6561040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 8 005,6 8 005,6  
1828. 6561050 0750 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 1 502,5 1 502,5  
1829. 6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 418 250,4 8 202,3 426 452,7  
1830. 6561070 0722 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 6 668,4 379,1 7 047,5  
1831. 6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 4 989,8 4 989,8  
1832. 6561100 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України 283,3 283,3  
1833. 6570000 Академія мистецтв України 11 509,4 11 509,4  
1834. 6571000 Апарат Академії мистецтв України 11 509,4 11 509,4  
1835. 6571020 0840 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 7 028,0 7 028,0  
1836. 6571030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 4 481,4 4 481,4  
1837. 6580000 Академія правових наук України 14 048,1 2 228,5 16 276,6  
1838. 6581000 Апарат Академії правових наук України 14 048,1 2 228,5 16 276,6  
1839. 6581020 0370 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 5 860,6 400,0 6 260,6  
1840. 6581030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 7 578,9 1 739,5 9 318,4  
1841. 6581040 0370 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства 106,7 89,0 195,7  
1842. 6581050 0370 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства 501,9 501,9  
1843. 6590000 Українська академія аграрних наук 229 882,4 58 838,0 288 720,4  
1844. 6591000 Апарат Української академії аграрних наук 229 882,4 58 838,0 288 720,4  
1845. 6591020 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 12 201,0 160,0 12 361,0  
1846. 6591030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 135 443,0 17 901,0 153 344,0  
1847. 6591040 0482 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 56 789,5 39 777,0 96 566,5  
1848. 6591060 0482 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 5 435,4 5 435,4  
1849. 6591070 0421 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 149,5 149,5  
1850. 6591080 0421 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 601,9 5 601,9  
1851. 6591090 0421 Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 8 253,6 8 253,6  
1852. 6591100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 4 572,7 650,0 5 222,7  
1853. 6591110 0482 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 435,8 350,0 1 785,8  
1854. 6600000 Управління державної охорони України 105 387,4 550,0 105 937,4  
1855. 6601000 Управління державної охорони України 105 387,4 550,0 105 937,4  
1856. 6601020 0350 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 101 733,4 550,0 102 283,4  
1857. 6601030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України 3 654,0 3 654,0  
1858. 6610000 Фонд державного майна України 71 980,7 60 577,5 132 558,2  
1859. 6611000 Апарат Фонду державного майна України 71 980,7 60 577,5 132 558,2  
1860. 6611010 0411 Керівництво та управління у сфері державного майна 71 980,7 577,5 72 558,2  
1861. 6611020 0411 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 60 000,0 60 000,0  
1862. 6620000 Служба зовнішньої розвідки України 148 446,2 2 163,4 150 609,6  
1863. 6621000 Служба зовнішньої розвідки України 148 446,2 2 163,4 150 609,6  
1864. 6621010 0350 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 146 707,5 2 163,4 148 870,9  
1865. 6621020 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України 738,7 738,7  
1866. 6621030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України 1 000,0 1 000,0  
1867. 6730000 Центральна виборча комісія 614 802,4 614 802,4  
1868. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії 614 802,4 614 802,4  
1869. 6731010 0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 32 514,4 32 514,4  
1870. 6731020 0160 Проведення виборів народних депутатів України 517 500,0 517 500,0  
1871. 6731050 0160 Створення та запровадження Єдиного державного реєстру виборців і єдиної електронної інформаційної системи "Вибори" 3 288,0 3 288,0  
1872. 6731060 0111 Реконструкція приміщень 60 000,0 60 000,0  
1873. 6731070 0160 Централізовані видатки із забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 1 500,0 1 500,0  
1874. 6740000 Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) 158 500,0 158 500,0  
1875. 6741000 Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) 158 500,0 158 500,0  
1876. 6741020 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 158 500,0 158 500,0  
1877. 7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 28 962,4 138,1 29 100,5  
1878. 7711000 Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 28 962,4 138,1 29 100,5  
1879. 7711010 0111 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 28 962,4 138,1 29 100,5  
1880. 7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 67 353,4 1 496,1 68 849,5  
1881. 7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 67 353,4 1 496,1 68 849,5  
1882. 7721010 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 67 353,4 1 496,1 68 849,5  
1883. 7730000 Волинська обласна державна адміністрація 41 299,2 1 002,5 42 301,7  
1884. 7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації 41 299,2 1 002,5 42 301,7  
1885. 7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській області 41 299,2 1 002,5 42 301,7  
1886. 7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 59 775,5 2 280,6 62 056,1  
1887. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 59 775,5 2 280,6 62 056,1  
1888. 7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 59 775,5 2 280,6 62 056,1  
1889. 7750000 Донецька обласна державна адміністрація 52 923,6 1 654,3 54 577,9  
1890. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації 52 923,6 1 654,3 54 577,9  
1891. 7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 52 923,6 1 654,3 54 577,9  
1892. 7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 55 789,8 588,6 56 378,4  
1893. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 55 789,8 588,6 56 378,4  
1894. 7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 55 789,8 588,6 56 378,4  
1895. 7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 41 318,3 837,4 42 155,7  
1896. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 41 318,3 837,4 42 155,7  
1897. 7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 41 318,3 837,4 42 155,7  
1898. 7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 48 757,0 1 544,6 50 301,6  
1899. 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 48 757,0 1 544,6 50 301,6  
1900. 7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 48 757,0 1 544,6 50 301,6  
1901. 7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 44 065,2 1 297,4 45 362,6  
1902. 7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 44 065,2 1 297,4 45 362,6  
1903. 7791010 0111 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 44 065,2 1 297,4 45 362,6  
1904. 7800000 Київська обласна державна адміністрація 64 191,7 1 811,5 66 003,2  
1905. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації 64 191,7 1 811,5 66 003,2  
1906. 7801010 0111 Здійснення виконавчої влади у Київській області 64 191,7 1 811,5 66 003,2  
1907. 7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 47 905,6 1 310,6 49 216,2  
1908. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 47 905,6 1 310,6 49 216,2  
1909. 7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 47 905,6 1 310,6 49 216,2  
1910. 7820000 Луганська обласна державна адміністрація 49 222,2 1 143,5 50 365,7  
1911. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації 49 222,2 1 143,5 50 365,7  
1912. 7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області 49 222,2 1 143,5 50 365,7  
1913. 7830000 Львівська обласна державна адміністрація 55 484,3 1 593,1 57 077,4  
1914. 7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації 55 484,3 1 593,1 57 077,4  
1915. 7831010 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області 55 484,3 1 593,1 57 077,4  
1916. 7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 44 341,9 1 359,4 45 701,3  
1917. 7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 44 341,9 1 359,4 45 701,3  
1918. 7841010 0111 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 44 341,9 1 359,4 45 701,3  
1919. 7850000 Одеська обласна державна адміністрація 64 104,8 2 762,8 66 867,6  
1920. 7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації 64 104,8 2 762,8 66 867,6  
1921. 7851010 0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області 64 104,8 2 762,8 66 867,6  
1922. 7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 53 033,8 1 850,6 54 884,4  
1923. 7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 53 033,8 1 850,6 54 884,4  
1924. 7861010 0111 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 53 033,8 1 850,6 54 884,4  
1925. 7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 41 557,8 1 705,1 43 262,9  
1926. 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 41 557,8 1 705,1 43 262,9  
1927. 7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 41 557,8 1 705,1 43 262,9  
1928. 7880000 Сумська обласна державна адміністрація 46 552,0 1 144,9 47 696,9  
1929. 7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації 46 552,0 1 144,9 47 696,9  
1930. 7881010 0111 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 46 552,0 1 144,9 47 696,9  
1931. 7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 45 496,9 1 206,7 46 703,6  
1932. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 45 496,9 1 206,7 46 703,6  
1933. 7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 45 496,9 1 206,7 46 703,6  
1934. 7900000 Харківська обласна державна адміністрація 68 708,1 1 960,0 70 668,1  
1935. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 68 708,1 1 960,0 70 668,1  
1936. 7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області 68 708,1 1 960,0 70 668,1  
1937. 7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 41 739,9 1 434,9 43 174,8  
1938. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 41 739,9 1 434,9 43 174,8  
1939. 7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 41 739,9 1 434,9 43 174,8  
1940. 7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 49 742,4 794,6 50 537,0  
1941. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 49 742,4 794,6 50 537,0  
1942. 7921010 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 49 742,4 794,6 50 537,0  
1943. 7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 46 793,0 1 582,3 48 375,3  
1944. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 46 793,0 1 582,3 48 375,3  
1945. 7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 46 793,0 1 582,3 48 375,3  
1946. 7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 29 711,3 1 386,0 31 097,3  
1947. 7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 29 711,3 1 386,0 31 097,3  
1948. 7941010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 29 711,3 1 386,0 31 097,3  
1949. 7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 49 148,7 828,0 49 976,7  
1950. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 49 148,7 828,0 49 976,7  
1951. 7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 49 148,7 828,0 49 976,7  
1952. 7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 19 529,8 2 664,3 22 194,1  
1953. 7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 19 529,8 2 664,3 22 194,1  
1954. 7971010 0111 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 19 529,8 2 664,3 22 194,1  
1955. 8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 16 703,5 72 978,8 89 682,3  
1956. 8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 16 703,5 72 978,8 89 682,3  
1957. 8681010 0411 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 14 903,5 368,2 15 271,7  
1958. 8681030 0490 Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2006 році 1 800,0 1 800,0  
1959. 8681600 0411 Розвиток приватного сектора 72 610,6 72 610,6  
1960. Додаток № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
1961. Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2005 році (тис.грн.)  
1962. КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитуван-ня - всього  
1963. ВСЬОГО: 665 222,9 -468 215,7 197 007,2  
1964. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 0,0 0,0 0,0  
1965. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 0,0 0,0 0,0  
1966. 1101600 0433 Реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 0,0 0,0 0,0  
1967. 1101620 0111 Інституційний розвиток Міністерства палива та енергетики України 0,0 0,0 0,0  
1968. 2200000 Міністерство освіти і науки України 29 715,0 0,0 29 715,0  
1969. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 29 715,0 0,0 29 715,0  
1970. 2201210 0990 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 14 715,0 0,0 14 715,0  
1971. 2201460 0990 Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників 15 000,0 0,0 15 000,0  
1972. 2800000 Міністерство аграрної політики України 395 000,0 0,0 395 000,0  
1973. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 395 000,0 0,0 395 000,0  
1974. 2801120 0421 Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного продовольчого резерву 0,0 0,0 0,0  
1975. 2801160 1062 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 40 000,0 0,0 40 000,0  
1976. 2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років 0,0 0,0 0,0  
1977. 2801400 0421 Повернення кредитів, наданих фермерським господарствам 0,0 0,0 0,0  
1978. 2801410 0421 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0,0 0,0 0,0  
1979. 2801440 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 0,0 0,0 0,0  
1980. 2801460 0421 Надання кредитів фермерським господарствам 5 000,0 0,0 5 000,0  
1981. 2801560 0421 Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом 350 000,0 0,0 350 000,0  
1982. 2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 0,0 0,0 0,0  
1983. 2806020 0421 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 0,0 0,0 0,0  
1984. 2806030 0421 Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 0,0 0,0 0,0  
1985. 2806040 0421 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 0,0 0,0 0,0  
1986. 2806050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 0,0 0,0 0,0  
1987. 3100000 Міністерство транспорту та зв'язку України 0,0 0,0 0,0  
1988. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 0,0 0,0 0,0  
1989. 3103040 0452 Надання кредиту ВАТ "Українське Дунайське пароплавство" на будівництво суден 0,0 0,0 0,0  
1990. 3400000 Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту 93 200,0 0,0 93 200,0  
1991. 3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 93 200,0 0,0 93 200,0  
1992. 3408020 1062 Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 93 200,0 0,0 93 200,0  
1993. 3408030 1062 Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,0 0,0 0,0  
1994. 3500000 Міністерство фінансів України 0,0 0,0 0,0  
1995. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України 0,0 0,0 0,0  
1996. 3501650 0421 Надання кредитів в рамках Проекту "Фінансування розвитку села" 0,0 0,0 0,0  
1997. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 129 399,4 -468 215,7 -338 816,3  
1998. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 129 399,4 -468 215,7 -338 816,3  
1999. 3511530 0442 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу 0,0 -13 733,4 -13 733,4  
2000. 3511540 0454 Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки 0,0 -7 800,0 -7 800,0  
2001. 3511550 0490 Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати 0,0 -11 732,5 -11 732,5  
2002. 3511560 1090 Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати 0,0 0,0 0,0  
2003. 3511570 0433 Повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій 0,0 0,0 0,0  
2004. 3511600 0490 Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 129 399,4 0,0 129 399,4  
2005. 3511620 0490 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 0,0 0,0 0,0  
2006. 3511630 0490 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 0,0 -434 949,8 -434 949,8  
2007. 5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 17 908,5 0,0 17 908,5  
2008. 5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 17 908,5 0,0 17 908,5  
2009. 5101610 0421 Надання кредитів на розвиток системи кадастру 17 908,5 0,0 17 908,5  
2010. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 0,0 0,0 0,0  
2011. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 0,0 0,0 0,0  
2012. 5121050 0220 Повернення коштів, наданих з державного бюджету на закупівлю сільськогосподарської продукції 0,0 0,0 0,0  
2013. 5121060 0220 Заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів 0,0 0,0 0,0  
2014. Додаток № 5* до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
2015. Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2006 рік між адміністративно-територіальними одиницями  
2016. № п/п Адміністративно-територальні одиниці Разом  
2017. 1. Автономна Республіка Крим 42 310,4  
2018. 2. Вінницька область 43 901,1  
2019. 3. Волинська область 39 140,9  
2020. 4. Дніпропетровська область 73 246,1  
2021. 5. Донецька область 87 083,7  
2022. 6. Житомирська область 55 844,8  
2023. 7. Закарпатська область 28 954,7  
2024. 8. Запорізька область 42 716,6  
2025. 9. Івано-Франківська область 32 612,2  
2026. 10. Київська область 98 133,6  
2027. 11. Кіровоградська область 25 983,8  
2028. 12. Луганська область 45 162,1  
2029. 13. Львівська область 59 052,7  
2030. 14. Миколаївська область 29 213,3  
2031. 15. Одеська область 61 194,7  
2032. 16. Полтавська область 35 878,9  
2033. 17. Рівненська область 65 746,0  
2034. 18. Сумська область 26 328,5  
2035. 19. Тернопільська область 28 044,9  
2036. 20. Харківська область 59 201,6  
2037. 21. Херсонська область 29 016,8  
2038. 22. Хмельницька область 33 286,3  
2039. 23. Черкаська область 42 232,1  
2040. 24. Чернівецька область 23 471,5  
2041. 25. Чернігівська область 34 083,9  
2042. 26. м.Київ 58 049,7  
2043. 27. м.Севастополь 8 820,9  
2044. Всього 1 208 711,8  
2045. * Повну версію додатку №5 дивись далі  
2046. Додаток № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
2047. Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2006 рік  
2048. тис.грн.  
2049. КОД шифр Областей Міст і районів Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів Міжбюджетні трансферти Дотація вирівнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування ( у відсотках від обсягу надходжень на території Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя доходів державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацій, та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) Всього (тис.грн.) Норматив щоденного відрахування (у відсотках від розрахункового обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів)  
2050. О5 О2 m 05202000000 м. Авдіївка 21103,5 3335,0 15,80  
2051. О1 О2 m 01202000000 м. Алушта 22352,0 3861,5 0,28  
2052. 12 О2 m 12202000000 м. Алчевськ 67444,9 8743,0 12,96  
2053. 12 О3 m 12203000000 м. Антрацит 25096,3 14400,2 0,68  
2054. О1 О3 m 01203000000 м. Армянськ 14070,4 1113,1 0,08  
2055. О5 О3 m 05203000000 м. Артемівськ 47261,5 10744,4 0,09  
2056. 10 О2 m 10202000000 м. Біла Церква 73392,0 38782,0 1,15  
2057. О6 О2 m 06202000000 м. Бердичів 24608,1 20440,0 2,74  
2058. О8 О2 m 08202000000 м. Бердянськ 38894,1 18184,9 0,41  
2059. О7 О2 m 07202000000 м.Берегове 10568,4 26,7  
2060. 10 О1 m 10201000000 м. Березань 5220,2 5285,3 0,16  
2061. 15 О2 m 15202000000 м. Білгород-Дністровський 23318,3 9474,2 0,17  
2062. О9 О2 m 09202000000 м. Болехів 3022,1 11480,1 1,71  
2063. 13 О2 m 13202000000 м. Борислав 14203,7 8281,3 0,26  
2064. 10 О3 m 10203000000 м. Бориспіль 47599,0 21146,6 44,43  
2065. 10 О4 m 10204000000 м. Бровари 41495,7 4344,70 10,47  
2066. 12 О4 m 12204000000 м. Брянка 9816,8 15157,1 0,72  
2067. 10 О5 m 10205000000 м. Васильків 14211,9 8393,4 0,25  
2068. 23 О2 m 23202000000 м. Ватутіне 3535,9 6676,4 0,46  
2069. О4 О2 m 04202000000 м. Вільногірськ 15708,2 1863,4 11,86  
2070. О2 О1 m 02201000000 м. Вінниця 157660,4 19648,4 1,62  
2071. 14 О2 m 14202000000 м. Вознесенськ 14204,9 12091,0 1,04  
2072. О3 О2 m 03202000000 м. Володимир-Волинський 10950,6 9308,6 0,99  
2073. О5 О4 m 05204000000 м. Вугледар 15638,7 5694,8 36,41  
2074. 18 О2 m 18202000000 м.Глухів 8236,5 10941,2 1,40  
2075. О5 О5 m 05205000000 м. Горлівка 103167,9 37758,2 0,32  
2076. О5 О6 m 05206000000 м. Дебальцеве 28553,0 2505,7 9,47  
2077. О1 О4 m 01204000000 м. Джанкой 17093,4 1507,7 8,82  
2078. О5 О7 m 05207000000 м. Дзержинськ 20272,6 19625,0 0,17  
2079. О5 О8 m 05208000000 м. Димитров 17878,5 12882,6 0,11  
2080. О4 О3 m 04203000000 м. Дніпродзержинськ 117620,9 13804,7 0,15  
2081. О4 О1 m 04201000000 м. Дніпропетровськ 661421,9 142230,3 30,71  
2082. О5 О9 m 05209000000 м. Добропілля 34850,6 4851,0 0,04  
2083. О5 10 m 05210000000 м. Докучаєвськ 11235,8 1000,1 0,01  
2084. О5 О1 m 05201000000 м. Донецьк 649738,3 158219,3 45,52  
2085. 13 О3 m 13203000000 м. Дрогобич 32991,9 20056,2 0,62  
2086. О5 11 m 05211000000 м. Дружківка 22345,7 12771,6 0,11  
2087. 17 О2 m 17202000000 м. Дубно 10697,3 12751,4 1,65  
2088. О8 О3 m 08203000000 м. Енергодар 56820,9 26255,3 46,21  
2089. О1 О5 m 01205000000 м. Євпаторія 43625,4 16757,0 1,20  
2090. О5 12 m 05212000000 м. Єнакієве 55680,0 16703,5 0,14  
2091. О5 13 m 05213000000 м. Жданівка 8235,4 660,2 8,02  
2092. О6 О1 m 06201000000 м. Житомир 126922,0 18473,8 2,47  
2093. О2 О2 m 02202000000 м. Жмеринка 23404,3 5988,0 25,59  
2094. О4 О4 m 04204000000 м. Жовті Води 15486,0 3832,4 0,04  
2095. О8 О1 m 08201000000 м. Запоріжжя 519199,8 134851,5 25,98  
2096. 11 О2 m 11202000000 м. Знам'янка 20811,9 6131,2 29,58  
2097. 23 О3 m 23203000000 м. Золотоноша 10093,8 6116,7 0,42  
2098. О9 О1 m 09201000000 м. Івано-Франківськ 109541,0 7096,9 1,06  
2099. 15 О3 m 15203000000 м. Ізмаїл 31973,8 11596,1 0,21  
2100. 20 О2 m 20202000000 м. Ізюм 12760,5 16263,1 0,31  
2101. 15 О4 m 15204000000 м. Іллічівськ 57571,6 32838,9 50  
2102. 10 О6 m 10206000000 м. Ірпінь 50520,8 2245,20 6,39  
2103. О9 О3 m 09203000000 м. Калуш 28159,6 319,0 1,13  
2104. 22 О2 m 22202000000 м. Кам"янець-Подільський 29874,6 24241,7 3,16  
2105. 23 О4 m 23204000000 м. Канів 10274,2 63,60 0,62  
2106. 21 О2 m 21202000000 м. Каховка 11720,1 2623,6 0,45  
2107. О1 О6 m 01206000000 м. Керч 51014,6 21178,9 1,52  
2108. 11 О1 m 11201000000 м. Кіровоград 95243,1 44202,2 9,82  
2109. 12 О5 m 12205000000 м. Кіровськ 7319,6 11093,5 0,52  
2110. О5 14 m 05214000000 м. Кіровське 18329,3 3572,5 19,49  
2111. О3 О3 m 03203000000 м. Ковель 23402,8 13621,4 1,45  
2112. О2 О3 m 02203000000 м. Козятин 20767,4 7565,4 36,43  
2113. О9 О4 m 09204000000 м. Коломия 17875,3 3055,3 0,46  
2114. 16 О2 m 16202000000 м. Комсомольськ 36701,1 6235,8 17,39  
2115. 18 О3 m 18203000000 м.Конотоп 32300,0 12585,3 1,61  
2116. О6 О3 m 06203000000 м. Коростень 27282,7 9415,8 1,26  
2117. О5 15 m 05215000000 м. Костянтинівка 22726,3 21655,0 0,18  
2118. 15 О5 m 15205000000 м. Котовськ 18385,5 7640,0 0,14  
2119. О5 16 m 05216000000 м. Краматорськ 98574,9 136,8 0,14  
2120. О5 17 m 05217000000 м. Красний Лиман 20221,9 5818,4 0,05  
2121. 12 О6 m 12206000000 м. Красний Луч 35374,5 26903,3 1,27  
2122. О5 18 m 05218000000 м. Красноармійськ 74162,1 26458,7 36,12  
2123. 12 О7 m 12207000000 м. Краснодон 26984,0 27531,2 1,30  
2124. О1 О7 m 01207000000 м. Красноперекопськ 15334,0 3308,5 0,24  
2125. 16 О3 m 16203000000 м. Кременчук 146116,8 24647,2 28,40  
2126. О4 О5 m 04205000000 м. Кривий Ріг 433430,3 48250,7 12,04  
2127. 17 О3 m 17203000000 м. Кузнецовськ 40375,4 16768,8 41,53  
2128. 20 О3 m 20203000000 м. Куп'янськ 23695,6 6896,8 0,13  
2129. О2 О4 m 02204000000 м.Ладижин 11272,5 2597,1 0,21  
2130. 18 О4 m 18204000000 м.Лебедин 5812,8 3850,8 0,49  
2131. 12 О8 m 12208000000 м. Лисичанськ 61108,6 3407,6 5,63  
2132. 20 О4 m 20204000000 м. Лозова 23587,4 10830,0 0,21  
2133. 16 О4 m 16204000000 м. Лубни 16314,1 11823,5 0,56  
2134. 12 О1 m 12201000000 м. Луганськ 222447,1 2003,10 0,97  
2135. О3 О1 m 03201000000 м. Луцьк 98392,8 20655,3 2,20  
2136. 13 О1 m 13201000000 м. Львів 430653,6 64460,9 15,06  
2137. 20 О5 m 20205000000 м. Люботин 6056,7 5628,8 0,11  
2138. О6 О5 m О6205000000 м. Малин 10249,1 5652,6 0,76  
2139. О5 19 m 05219000000 м. Макіївка 135793,6 51358,0 0,43  
2140. О4 О6 m 04206000000 м. Марганець 16103,4 11569,6 0,13  
2141. О5 20 m 05220000000 м. Маріуполь 395162,7 134666,9 34,08  
2142. О8 О4 m 08204000000 м. Мелітополь 50718,1 26625,7 0,60  
2143. 14 О1 m 14201000000 м. Миколаїв 234785,9 5787,4 0,50  
2144. 16 О5 m 16205000000 м. Миргород 15962,5 5481,8 0,26  
2145. О2 О5 m 02205000000 м. Могилів-Подільський 9501,6 8954,2 0,74  
2146. 13 О4 m 13204000000 м. Моршин 3542,0 102,6 2,90  
2147. О7 О3 m 07203000000 м. Мукачеве 47469,0 764,4 0,07  
2148. О4 О7 m 04207000000 м. Нікополь 59167,1 9485,4 0,10  
2149. 22 О3 m 22203000000 м. Нетішин 26433,7 8816,8 33,35  
2150. 25 О2 m 25202000000 м. Ніжин 22146,6 15943,1 1,18  
2151. 21 О3 m 21203000000 м. Нова Каховка 24050,1 14999,2 2,57  
2152. 13 О5 m 13205000000 м. Новий Розділ 4022,9 11086,4 0,34  
2153. О3 О4 m 03204000000 м. Нововолинськ 12763,6 17881,6 1,91  
2154. О6 О4 m 06204000000 м. Новоград-Волинський 15565,5 16193,0 2,17  
2155. О5 21 m 05221000000 м. Новогродівка 11314,1 2227,2 19,69  
2156. 24 О2 m 24202000000 м. Новодністровськ 4677,7 1763,8 0,37  
2157. О4 О8 m 04208000000 м. Новомосковськ 20728,1 16173,0 0,18  
2158. 15 О1 m 15201000000 м. Одеса 512251,6 34818,3 7,23  
2159. 11 О3 m 11203000000 м. Олександрія 23049,7 27581,2 6,14  
2160. О4 О9 m 04209000000 м. Орджонікідзе 16717,6 9152,1 0,10  
2161. 17 О4 m 17204000000 м. Острог 4024,3 934,5 0,12  
2162. 18 О5 m 18205000000 м.Охтирка 18572,9 11549,4 1,48  
2163. 14 О3 m 14203000000 м. Очаків 5886,3 196,30 3,33  
2164. О4 10 m 04210000000 м. Павлоград 50990,4 7272,0 0,08  
2165. 12 О9 m 12209000000 м. Первомайськ (Луганська) 20048,2 12834,8 0,61  
2166. 14 О4 m 14204000000 м. Первомайськ (Миколаївська) 16997,3 19536,5 1,69  
2167. 20 О6 m 20206000000 м. Первомайський 8572,9 11042,9 0,21  
2168. 10 О7 m 10207000000 м. Переяслав-Хмельницький 9031,2 7795,4 0,23  
2169. О4 11 m 04211000000 м. Першотравенськ 17580,4 1013,3 5,76  
2170. 16 О1 m 16201000000 м. Полтава 189326,8 32512,7 27,74  
2171. 25 О3 m 25203000000 м. Прилуки 35732,1 1846,5 5,17  
2172. 17 О1 m 17201000000 м. Рівне 121581,1 7306,7 0,95  
2173. 10 О8 m 10208000000 м. Ржищев 2137,5 1657,4 0,05  
2174. 12 10 m 12210000000 м. Ровеньки 52424,6 4905,1 10,40  
2175. 18 О6 m 18206000000 м.Ромни 13133,9 15918,1 2,04  
2176. 12 11 m 12211000000 м. Рубіжне 18369,1 11938,2 0,56  
2177. О1 О8 m 01208000000 м. Саки 10900,2 4476,4 0,32  
2178. 13 О6 m 13206000000 м. Самбір 14539,4 772,6 0,02  
2179. 12 12 m 12212000000 м. Свердловськ 50288,6 12522,9 0,59  
2180. 11 О4 m 11204000000 м. Світловодськ 15927,7 14163,4 3,15  
2181. О5 22 m 05222000000 м. Селидове 18944,9 9024,2 0,08  
2182. 12 13 m 12213000000 м. Сєверодонецьк 53894,1 5717,3 0,27  
2183. О4 12 m 04212000000 м. Синельникове 11950,5 700,30 5,86  
2184. О1 О1 m 01201000000 м. Сімферополь 227067,0 36272,6 27,21  
2185. 22 О4 m 22204000000 м. Славута 11022,8 10185,0 1,33  
2186. 10 О9 m 10209000000 м. Славутич 25191,5 7533,4 29,90  
2187. О5 23 m 05223000000 м. Слов'янськ 46602,9 21640,4 0,18  
2188. 23 О5 m 23205000000 м. Сміла 27270,6 9380,5 0,64  
2189. О5 24 m 05224000000 м. Сніжне 16122,4 20462,8 0,17  
2190. 22 О5 m 22205000000 м. Старокостянтинів 11253,9 10110,3 1,32  
2191. 12 14 m 12214000000 м. Стаханов 27312,6 18730,8 0,89  
2192. 13 О7 m 13207000000 м. Стрий 25189,5 7694,9 0,24  
2193. О1 О9 m 01209000000 м. Судак 11316,9 4613,5 0,33  
2194. 18 О1 m 18201000000 м.Суми 161839,6 16830,9 10,41  
2195. 15 О6 m 15206000000 м. Теплодар 2372,6 2408,7 0,04  
2196. О4 13 m 04213000000 м. Тернівка 14788,0 1623,7 0,02  
2197. 19 О1 m 19201000000 м. Тернопіль 105332,4 12907,4 2,28  
2198. О8 О5 m 08205000000 м. Токмак 7824,6 10739,9 0,24  
2199. О5 25 m 05225000000 м. Торез 24203,5 19674,0 0,17  
2200. 13 О8 m 13208000000 м. Трускавець 15410,7 909,5 5,90  
2201. О7 О1 m 07201000000 м. Ужгород 75282,7 7041,1 9,35  
2202. 23 О6 m 23206000000 м. Умань 28077,5 20637,2 1,41  
2203. 10 10 m 10210000000 м. Фастів 26068,2 3975,9 15,25  
2204. О1 10 m 01210000000 м. Феодосія 43076,1 7554,8 0,54  
2205. 20 О1 m 20201000000 м. Харків 817018,2 147961,2 32,93  
2206. О5 26 m 05226000000 м. Харцизьк 52629,4 1436,5 0,01  
2207. 21 О1 m 21201000000 м. Херсон 150696,0 29638,4 5,07  
2208. 22 О1 m 22201000000 м. Хмельницький 120737,2 20603,5 2,68  
2209. О2 О6 m 02206000000 м. Хмільник 7950,1 2526,9 0,21  
2210. О7 О4 m 07204000000 м. Хуст 11458,3 3753,8 0,36  
2211. 13 О9 m 13209000000 м. Червоноград 22670,0 22160,3 0,69  
2212. 23 О1 m 23201000000 м. Черкаси 145766,7 4978,3 0,34  
2213. 24 О1 m 24201000000 м. Чернівці 111174,2 11823,6 2,50  
2214. 25 О1 m 25201000000 м. Чернігів 128693,3 20193,1 1,49  
2215. О7 О5 m О7205000000 м. Чоп 9649,2 5087,0 50  
2216. 20 О7 m 20207000000 м. Чугуїв 12513,4 679,5 0,01  
2217. О5 27 m 05227000000 м. Шахтарськ 22357,6 11920,5 0,10  
2218. 22 О6 m 22206000000 м. Шепетівка 16053,3 7020,8 0,91  
2219. 18 О7 m 18207000000 м.Шостка 18705,9 25592,5 3,28  
2220. 15 О7 m 15207000000 м. Южне 40133,0 20585,0 50  
2221. 14 О5 m 14205000000 м. Южноукраїнськ 35352,9 16284,3 46,06  
2222. О1 11 m 01211000000 м. Ялта 82737,8 8974,9 13,73  
2223. О9 О5 m 09205000000 м. Яремче 4968,8 10050,5 1,50  
2224. О5 28 m 05228000000 м. Ясинувата 22461,2 4282,3 19,07  
2225. О5 29 r 05301000000 Амвросіївський р-н 9209,9 19150,4 0,16  
2226. 15 О8 r 15301000000 Ананьївський р-н 3882,4 15182,6 0,27  
2227. О6 О5 r 06301000000 Андрушівський р-н 5454,7 16937,1 2,27  
2228. 12 15 r 12301000000 Антрацитівський р-н 4020,7 13821,9 0,65  
2229. О4 14 r 04301000000 Апостолівський р-н 15699,1 20966,5 0,23  
2230. 14 О6 r 14301000000 Арбузинський р-н 5073,0 9906,5 0,86  
2231. О5 30 r 05302000000 Артемівський р-н 6874,4 18218,4 0,15  
2232. 15 О9 r 15302000000 Арцизський р-н 7300,1 23973,5 0,43  
2233. 20 О8 r 20301000000 Балаклійський р-н 31303,4 18774,6 0,36  
2234. 15 10 r 15303000000 Балтський р-н 7302,7 21013,0 0,37  
2235. О6 О6 r 06302000000 Баранівський р-н 5659,8 20066,7 2,69  
2236. 20 О9 r 20302000000 Барвінківський р-н 3401,2 14550,5 0,28  
2237. 10 11 r 10301000000 Баришівський р-н 8772,2 13725,2 0,41  
2238. О2 О7 r 02301000000 Барський р-н 8030,6 26870,6 2,21  
2239. 25 О4 r 25301000000 Бахмацький р-н 10357,9 19767,2 1,46  
2240. О1 12 r 01301000000 Бахчисарайський р-н 15585,7 31384,7 2,26  
2241. 14 О7 r 14302000000 Баштанський р-н 7990,7 19143,4 1,65  
2242. О6 О7 r 06303000000 Бердичівський р-н 4228,8 15347,0 2,05  
2243. О8 О6 r 08301000000 Бердянський р-н 5938,2 12953,1 0,29  
2244. О7 О6 r 07301000000 Берегівський р-н 4555,5 36423,5 3,47  
2245. 19 О2 r 19301000000 Бережанський р-н 6762,5 21262,5 3,76  
2246. 14 О8 r 14303000000 Березанський р-н 5368,7 11161,9 0,96  
2247. 15 11 r 15304000000 Березівський р-н 5741,5 17908,3 0,32  
2248. 17 О5 r 17301000000 Березнівський р-н 7520,2 38841,8 5,02  
2249. 14 О9 r 14304000000 Березнегуватський р-н 3044,0 11700,3 1,01  
2250. 21 О4 r 21301000000 Бериславський р-н 6557,0 25236,9 4,32  
2251. О2 О8 r 02302000000 Бершадський р-н 8317,4 33698,0 2,77  
2252. 15 12 r 15305000000 Білгород-Дністровський р-н 8790,6 29426,5 0,52  
2253. 12 16 r 12302000000 Біловодський р-н 4634,1 11929,6 0,56  
2254. О1 13 r 01302000000 Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим) 6575,1 29058,3 2,09  
2255. 22 О7 r 22301000000 Білогірський р-н (Хмельницька обл.) 2888,3 18107,3 2,36  
2256. 21 О5 r 21302000000 Білозерський р-н 9042,5 30336,6 5,19  
2257. 12 17 r 12303000000 Білокуракинський р-н 4610,5 9406,7 0,44  
2258. 18 О8 r 18301000000 Білопільський р-н 7067,4 25479,7 3,27  
2259. 10 12 r 10302000000 Білоцерківський р-н 11526,5 20956,2 0,62  
2260. 15 13 r 15306000000 Біляївський р-н 18307,5 39892,6 0,71  
2261. 20 10 r 20303000000 Близнюківський р-н 2583,3 14079,7 0,27  
2262. 11 О5 r 11301000000 Бобринецький р-н 5257,9 14367,4 3,19  
2263. 25 О5 r 25302000000 Бобровицький р-н 8082,1 14947,6 1,11  
2264. 20 11 r 20304000000 Богодухівський р-н 8005,5 17432,5 0,33  
2265. О9 О6 r 09301000000 Богородчанський р-н 9081,0 36951,3 5,52  
2266. 10 13 r 10303000000 Богуславський р-н 6342,3 17199,4 0,51  
2267. 15 14 r 15307000000 Болдградський р-н 9831,1 35687,7 0,63  
2268. 25 О6 r 25303000000 Борзнянський р-н 4536,0 18787,3 1,39  
2269. 10 14 r 10304000000 Бориспільський р-н 21763,5 21336,8 0,63  
2270. 20 12 r 20305000000 Борівський р-н 3554,7 9363,9 0,18  
2271. 10 15 r 10305000000 Бородянський р-н 10804,3 22695,5 0,67  
2272. 19 О3 r 19302000000 Борщівський р-н 6561,6 37503,5 6,62  
2273. 14 10 r 14305000000 Братський р-н 2580,1 11530,5 1,00  
2274. 10 16 r 10306000000 Броварський р-н 20108,7 37928,3 1,13  
2275. 13 10 r 13301000000 Бродівський р-н 12461,9 26788,5 0,83  
2276. О6 О8 r 06304000000 Брусилівський р-н 2421,7 9221,0 1,23  
2277. 18 О9 r 18302000000 Буринський р-н 4077,8 16237,4 2,08  
2278. 13 11 r 13302000000 Буський р-н 6157,8 26971,5 0,83  
2279. 19 О4 r 19303000000 Бучацький р-н 6003,9 36353,1 6,42  
2280. 20 13 r 20306000000 Валківський р-н 6582,5 13761,1 0,26  
2281. 25 О7 r 25304000000 Варвинський р-н 6425,2 6266,3 0,46  
2282. О8 О7 r 08302000000 Василівський р-н 19721,4 21424,3 0,49  
2283. О4 15 r 04302000000 Васильківский р-н (Дніпропетровська обл) 5391,7 15905,4 0,17  
2284. 10 17 r 10307000000 Васильківський р-н (Київська обл) 18547,6 19863,8 0,59  
2285. 16 О6 r 16301000000 Великобагачанський р-н 4239,8 13549,6 0,64  
2286. О7 О7 r 07302000000 Великоберезнянський р-н 4072,0 15157,7 1,45  
2287. О8 О8 r 08303000000 Великобілозерський р-н 1507,2 4220,7 0,10  
2288. 20 14 r 20307000000 Великобурлуцький р-н 5098,3 12340,3 0,23  
2289. 21 О6 r 21303000000 Великолепетиський р-н 3542,8 9080,0 1,55  
2290. 15 15 r 15308000000 Великомихайлівський р-н 3871,7 15676,7 0,28  
2291. О5 31 r 05303000000 Великоновосілківський р-н 5793,9 22280,7 0,19  
2292. 21 О7 r 21304000000 Великоолександрівський р-н 3983,4 15051,7 2,58  
2293. 18 10 r 18303000000 Великописарівський р-н 2662,0 12667,9 1,62  
2294. О4 16 r 04303000000 Верхньодніпровський р-н 13524,5 16229,4 0,18  
2295. 21 О8 r 21305000000 Верхньорогачицький р-н 1914,1 6654,8 1,14  
2296. О9 О7 r 09302000000 Верховинський р-н 3710,8 24948,1 3,73  
2297. 14 11 r 14306000000 Веселинівський р-н 3888,2 13304,1 1,15  
2298. О8 О9 r 08304000000 Веселівський р-н 4875,0 10953,1 0,25  
2299. 24 О3 r 24301000000 Вижницький р-н 6752,1 30685,4 6,48  
2300. О7 О8 r 07303000000 Виноградівський р-н 16053,5 56869,8 5,42  
2301. 21 О9 r 21306000000 Високопільський р-н 2271,3 8791,7 1,50  
2302. 10 18 r 10308000000 Вишгородський р-н 29566,2 11591,6 0,34  
2303. О8 10 r 08305000000 Вільнянський р-н 11643,9 16557,3 0,38  
2304. 11 О6 r 11302000000 Вільшанський р-н 2993,4 7996,1 1,77  
2305. О2 О9 r 02303000000 Вінницький р-н 14667,0 23855,5 1,96  
2306. 22 О8 r 22302000000 Віньковецький р-н 2796,3 15671,6 2,04  
2307. 20 15 r 20308000000 Вовчанський р-н 9557,5 23570,8 0,45  
2308. 14 12 r 14307000000 Вознесенський р-н 4103,9 12428,2 1,07  
2309. О5 32 r 05304000000 Волноваський р-н 32830,4 21028,8 0,18  
2310. О7 О9 r 07304000000 Воловецький р-н 4046,4 15848,5 1,51  
2311. О5 33 r 05305000000 Володарський р-н (Донецька обл) 9939,7 9453,4 0,08  
2312. 10 19 r 10309000000 Володарський р-н (Київська обл) 4646,1 10576,9 0,31  
2313. О6 О9 r 06305000000 Володарсько-Волинський р-н 7419,7 15627,6 2,09  
2314. О3 О5 r 03301000000 Володимир-Волинський р-н 2518,9 14248,0 1,52  
2315. 17 О6 r 17302000000 Володимирецький р-н 5171,4 39089,6 5,06  
2316. 22 О9 r 22303000000 Волочиський р-н 8198,0 26536,2 3,46  
2317. 14 13 r 14308000000 Врадіївський р-н 2552,7 11148,3 0,96  
2318. 16 О7 r 16302000000 Гадяцький р-н 14305,9 21764,7 1,03  
2319. 11 О7 r 11303000000 Гайворонський р-н 7108,6 16647,7 3,70  
2320. О2 10 r 02304000000 Гайсинський р-н 9646,1 29959,4 2,47  
2321. О9 О8 r 09303000000 Галицький р-н 14737,3 24178,0 3,61  
2322. 21 10 r 21307000000 Генічеський р-н 9494,2 27670,7 4,74  
2323. 24 О4 r 24302000000 Герцаївський р-н 2708,3 19108,9 4,04  
2324. 24 О5 r 24303000000 Глибоцький р-н 6453,0 40063,5 8,46  
2325. 16 О8 r 16303000000 Глобинський р-н 10121,7 23797,6 1,12  
2326. 18 11 r 18304000000 Глухівський р-н 2811,6 13089,3 1,68  
2327. 11 О8 r 11304000000 Голованівський р-н 8120,3 13448,2 2,99  
2328. 21 11 r 21308000000 Голопристанський р-н 8297,1 29074,6 4,98  
2329. 21 12 r 21309000000 Горностаївський р-н 3125,8 10953,4 1,87  
2330. О9 О9 r 09304000000 Городенківський р-н 4983,0 33536,5 5,01  
2331. 23 О7 r 23301000000 Городищенський р-н 6645,9 19960,1 1,36  
2332. 25 О8 r 25305000000 Городнянський р-н 5241,1 15800,4 1,17  
2333. 13 12 r 13303000000 Городоцький р-н 9191,5 34751,1 1,08  
2334. 22 10 r 22304000000 Городоцький р-н 5389,5 28973,5 3,77  
2335. О3 О6 r 03302000000 Горохівський р-н 6890,7 28839,7 3,08  
2336. 17 О7 r 17303000000 Гощанський р-н 5413,0 18589,1 2,40  
2337. 16 О9 r 16304000000 Гребінківський р-н 7375,0 7553,6 0,36  
2338. О8 11 r 08306000000 Гуляйпільський р-н 7165,7 12499,8 0,28  
2339. 19 О5 r 19304000000 Гусятинський р-н 7881,7 32425,0 5,73  
2340. 20 16 r 20309000000 Дворічанський р-н 3694,3 9837,7 0,19  
2341. 17 О8 r 17304000000 Демидівський р-н 1830,3 8479,1 1,10  
2342. 22 11 r 22305000000 Деражнянський р-н 3790,8 19401,3 2,53  
2343. 20 17 r 20310000000 Дергачівський р-н 17907,6 28474,2 0,54  
2344. О1 14 r 01303000000 Джанкойський р-н 6047,0 47171,9 3,39  
2345. О6 10 r 06306000000 Дзержинський р-н 4319,4 16223,1 2,17  
2346. 16 10 r 16305000000 Диканський р-н 5660,0 8692,0 0,41  
2347. О4 17 r 04304000000 Дніпропетровський р-н 21410,9 18543,5 0,20  
2348. О5 34 r 05306000000 Добропільський р-н 3022,1 8143,4 0,07  
2349. 11 О9 r 11305000000 Добровеличківський р-н 11197,0 13267,0 2,95  
2350. О9 10 r 09305000000 Долинський р-н (Івано-Франківська обл.) 24027,4 30487,9 4,55  
2351. 11 10 r 11306000000 Долинський р-н (Кіровоградська обл.) 7438,0 15596,0 3,47  
2352. 14 14 r 14309000000 Доманівський р-н 3754,3 14950,5 1,29  
2353. 23 О8 r 23302000000 Драбівський р-н 6127,0 20710,5 1,42  
2354. 13 13 r 13304000000 Дрогобицький р-н 4709,0 34578,1 1,07  
2355. 17 О9 r 17305000000 Дубенський р-н 3915,7 21309,6 2,76  
2356. 17 10 r 17306000000 Дубровицький р-н 4724,1 29947,4 3,87  
2357. 22 12 r 22306000000 Дунаєвецький р-н 7587,9 36498,9 4,75  
2358. 14 15 r 14310000000 Єланецький р-г 2293,3 9729,5 0,84  
2359. О6 11 r 06307000000 Ємільчинський р-н 4398,5 22354,6 2,99  
2360. 23 О9 r 23303000000 Жашківський р-н 7218,4 22145,0 1,51  
2361. 13 14 r 13305000000 Жидачівський р-н 11632,4 34871,8 1,08  
2362. О6 12 r 06308000000 Житомирський р-н 13580,5 21896,5 2,93  
2363. О2 11 r 02305000000 Жмеринський р-н 2600,8 24209,3 1,99  
2364. 13 15 r 13306000000 Жовківський р-н 14784,6 54335,8 1,68  
2365. 14 16 r 14311000000 Жовтневий р-н 12326,0 21320,9 1,84  
2366. 19 О6 r 19305000000 Заліщицький р-н 4493,8 25979,1 4,59  
2367. О8 12 r 08307000000 Запорізький р-н 8686,2 18985,8 0,43  
2368. 17 11 r 17307000000 Зарічненський р-н 2640,8 20436,8 2,64  
2369. 24 О6 r 24304000000 Заставнівський р-н 4461,2 28764,3 6,08  
2370. 20 18 r 20311000000 Зачепилівський р-н 2774,2 8250,0 0,16  
2371. 19 О7 r 19306000000 Збаразький р-н 5619,3 29187,5 5,15  
2372. 19 О8 r 19307000000 Зборівський р-н 4082,2 24981,3 4,41  
2373. 23 10 r 23304000000 Звенигородський р-н 8156,4 23993,6 1,64  
2374. 10 20 r 10310000000 Згурівський р-н 3435,8 10361,6 0,31  
2375. 17 12 r 17308000000 Здолбунівський р-н 13196,4 21143,7 2,73  
2376. 16 11 r 16306000000 Зінківський р-н 8502,6 15551,0 0,73  
2377. 20 19 r 20312000000 Зміївський р-н 15181,1 27423,0 0,52  
2378. 11 11 r 11307000000 Знам'янський р-н 3986,2 17993,7 4,00  
2379. 23 11 r 23305000000 Золотоніський р-н 10297,7 19299,6 1,32  
2380. 13 16 r 13307000000 Золочівський р-н (Львівська обл) 10199,6 34251,3 1,06  
2381. 20 20 r 20313000000 Золочівський р-н (Харківська обл) 4454,3 15002,6 0,28  
2382. О3 О7 r 03303000000 Іваничівський р-н 6695,2 15339,9 1,64  
2383. 15 16 r 15309000000 Іванівський р-н (Одеська обл) 5516,4 14334,8 0,25  
2384. 21 13 r 21310000000 Іванівський р-н (Херсонська обл) 1990,8 9640,6 1,65  
2385. 15 17 r 15310000000 Ізмаїльський р-н 6114,8 26781,4 0,48  
2386. 10 21 r 10311000000 Іванківський р-н 11540,8 10438,4 0,31  
2387. 20 21 r 20314000000 Ізюмський р-н 2993,1 10856,9 0,21  
2388. 22 13 r 22307000000 Ізяславський р-н 6936,3 26376,6 3,43  
2389. О2 12 r 02306000000 Іллінецький р-н 6080,1 21614,5 1,78  
2390. О7 10 r 07305000000 Іршавський р-н 9424,2 61090,7 5,82  
2391. 25 О9 r 25306000000 Ічнянський р-н 6160,5 16321,1 1,21  
2392. 10 22 r 10312000000 Кагарлицький р-н 8913,8 13716,3 0,41  
2393. 14 17 r 14312000000 Казанківський р-н 4255,6 10784,6 0,93  
2394. 21 14 r 21311000000 Каланчацький р-н 3490,7 11920,1 2,04  
2395. О2 13 r 02307000000 Калинівський р-н 10706,0 27509,7 2,27  
2396. О9 11 r 09306000000 Калуський р-н 3591,9 40715,8 6,08  
2397. 22 14 r 22308000000 Кам"янець-Подільський р-н 9198,5 32418,8 4,22  
2398. О8 13 r 08308000000 Кам"янсько-Дніпровський р-н 6428,7 18476,1 0,42  
2399. О3 О8 r 03304000000 Камінь-Каширський р-н 4607,8 37654,1 4,02  
2400. 13 17 r 13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 13493,3 25135,0 0,78  
2401. 23 12 r 23306000000 Кам'янський р-н 4704,1 16236,7 1,11  
2402. 23 13 r 23307000000 Канівський р-н 3712,2 15836,2 1,08  
2403. 16 12 r 16307000000 Карлівський р-н 9582,3 14209,8 0,67  
2404. 23 14 r 23308000000 Катеринопільський р-н 5576,8 13423,1 0,92  
2405. 21 15 r 21312000000 Каховський р-н 5393,6 26300,5 4,50  
2406. 20 22 r 20315000000 Кегичівський р-н 7499,8 7169,9 0,14  
2407. 24 О7 r 24305000000 Кельменецький р-н 4635,3 21209,2 4,48  
2408. 10 23 r 10313000000 Києво-Святошинський р-н 66707,9 17186,6 0,51  
2409. О3 О9 r 03305000000 Ківерцівський р-н 7010,7 34746,9 3,71  
2410. 15 18 r 15311000000 Кілійський р-н 9956,8 23361,9 0,42  
2411. 11 12 r 11308000000 Кіровоградський р-н 9575,2 13644,6 3,03  
2412. О1 15 r 01304000000 Кіровський р-н 6274,3 23378,8 1,68  
2413. 24 О8 r 24306000000 Кіцманський р-н 8681,6 32056,6 6,77  
2414. 16 13 r 16308000000 Кобеляцький р-н 7183,8 22878,2 1,08  
2415. О3 10 r 03306000000 Ковельський р-н 5019,9 23839,5 2,54  
2416. 15 19 r 15312000000 Кодимський р-н 3280,3 16547,5 0,29  
2417. 25 10 r 25307000000 Козелецький р-н 11370,5 21545,6 1,59  
2418. 16 14 r 16309000000 Козельщинський р-н 2727,7 11363,0 0,54  
2419. 19 О9 r 19308000000 Козівський р-н 3809,8 22601,8 3,99  
2420. О2 14 r 02308000000 Козятинський р-н 5654,6 29311,9 2,41  
2421. 20 23 r 20316000000 Коломацький р-н 1772,7 3455,8 0,07  
2422. О9 12 r 09307000000 Коломийський р-н 7940,5 63362,3 9,46  
2423. 15 20 r 15313000000 Комінтернівський р-н 15774,7 19042,3 0,34  
2424. 11 13 r 11309000000 Компаніївський р-н 2868,8 8710,0 1,94  
2425. 18 12 r 18305000000 Конотопський р-н 3683,2 13459,2 1,73  
2426. 17 13 r 17309000000 Корецький р-н 3625,0 19834,5 2,57  
2427. 25 11 r 25308000000 Коропський р-н 3547,4 14902,1 1,10  
2428. О6 13 r 06309000000 Коростенський р-н 6302,1 13749,7 1,84  
2429. О6 14 r 06310000000 Коростишівськийр-н 9405,7 14948,0 2,00  
2430. 23 15 r 23309000000 Корсунь-Шевченківський р-н 8391,6 19915,5 1,36  
2431. 25 12 r 25309000000 Корюківський р-н 8652,9 10559,2 0,78  
2432. О9 13 r 09308000000 Косівський р-н 8372,0 53295,6 7,96  
2433. 17 14 r 17310000000 Костопільський р-н 12407,6 27803,9 3,60  
2434. О5 35 r 05307000000 Костянтинівський р-н 4285,7 8966,1 0,08  
2435. 16 15 r 16326000000 Котелевський р-н 3934,3 9299,0 0,44  
2436. 15 21 r 15314000000 Котовський р-н 5478,4 7915,6 0,14  
2437. 22 15 r 22309000000 Красилівський р-н 11036,7 27897,4 3,63  
2438. О5 36 r 05308000000 Красноармійський р-н 3679,8 15400,7 0,13  
2439. О1 16 r 01305000000 Красногвардійський р-н 15480,8 36445,0 2,62  
2440. 20 24 r 20317000000 Красноградський р-н 20265,1 6919,7 0,13  
2441. 12 18 r 12304000000 Краснодонський р-н 30102,4 11485,4 45,37  
2442. 20 25 r 20318000000 Краснокутський р-н 6094,7 13032,2 0,25  
2443. 15 22 r 15315000000 Красноокнянський р-н 2650,3 13024,3 0,23  
2444. О1 17 r 01306000000 Красноперекопський р-н 2663,7 15272,9 1,10  
2445. 18 13 r 18306000000 Краснопільський р-н 4134,5 16094,9 2,06  
2446. 19 10 r 19309000000 Кременецький р-н 7840,8 36790,2 6,49  
2447. 16 16 r 16310000000 Кременчуцький р-н 6189,4 15782,3 0,74  
2448. 12 19 r 12305000000 Кремінський р-н 6241,5 18222,8 0,86  
2449. 14 18 r 14313000000 Кривоозерський р-н 4348,9 13183,0 1,14  
2450. О4 18 r 04305000000 Криворізький р-н 11976,2 13465,7 0,15  
2451. О2 15 r 02309000000 Крижопільський р-н 7297,3 16727,1 1,38  
2452. О4 19 r 04306000000 Криничанський р-н 7072,0 16218,4 0,18  
2453. 18 14 r 18307000000 Кролевецький р-н 5623,8 20355,2 2,61  
2454. О8 14 r 08309000000 Куйбишевський р-н 5849,1 10127,9 0,23  
2455. 25 13 r 25310000000 Куликівський р-н 2382,9 9477,4 0,70  
2456. 20 26 r 20319000000 Куп'янський р-н 3834,6 12550,5 0,24  
2457. 19 11 r 19310000000 Лановецький р-н 2957,8 18535,9 3,27  
2458. 18 15 r 18308000000 Лебединський р-н 2681,4 18269,2 2,34  
2459. О1 18 r 01307000000 Ленінський р-н 8180,2 27345,4 1,97  
2460. 22 16 r 22310000000 Летичівський р-н 4034,4 16554,8 2,16  
2461. О2 16 r 02310000000 Липовецький р-н 5248,3 20262,9 1,67  
2462. 18 16 r 18309000000 Липоводолинський р-н 2989,9 11401,3 1,46  
2463. 23 16 r 23310000000 Лисянський р-н 3818,1 14728,2 1,01  
2464. О2 17 r 02311000000 Літинський р-н 4440,6 22613,6 1,86  
2465. 20 27 r 20320000000 Лозівський р-н 3599,8 19594,5 0,37  
2466. О3 11 r 03307000000 Локачинський р-н 2304,6 14824,7 1,58  
2467. 16 17 r 16311000000 Лохвицький р-н 11899,4 16336,4 0,77  
2468. 16 18 r 16312000000 Лубенський р-н 5289,6 14367,7 0,68  
2469. О6 15 r 06311000000 Лугинський р-н 2761,4 9979,2 1,34  
2470. 12 20 r 12306000000 Лутугинський р-н 19975,8 17316,8 0,82  
2471. О3 12 r 03308000000 Луцький р-н 10468,6 24598,0 2,62  
2472. О6 16 r 06312000000 Любарський р-н 3478,1 16516,3 2,21  
2473. 15 23 r 15316000000 Любашівський р-н 4415,9 16776,8 0,30  
2474. О3 13 r 03309000000 Любешівський р-н 2561,6 22961,8 2,45  
2475. О3 14 r 03310000000 Любомльський р-н 5000,6 22777,6 2,43  
2476. О5 37 r 05309000000 Мар'їнський р-н 21975,4 25820,2 0,22  
2477. О4 20 r 04307000000 Магдалинівський р-н 8674,7 15569,4 0,17  
2478. 10 24 r 10314000000 Макарівський р-н 10741,3 19002,9 0,56  
2479. О6 17 r 06313000000 Малинський р-н 2919,7 13097,9 1,75  
2480. 11 14 r 11310000000 Маловисківський р-н 9355,3 17972,7 4,00  
2481. О3 15 r 03311000000 Маневицький р-н 5934,8 32797,7 3,50  
2482. 23 17 r 23311000000 Маньківський р-н 4823,2 16855,5 1,15  
2483. 12 21 r 12307000000 Марківський р-н 2973,1 8794,7 0,42  
2484. 16 19 r 16313000000 Машівський р-н 7432,8 6686,6 0,32  
2485. О4 21 r 04308000000 Межівський р-н 3931,4 12674,9 0,14  
2486. О8 15 r 08310000000 Мелітопольський р-н 9356,4 20927,2 0,47  
2487. 25 14 r 25311000000 Менський р-н 6376,2 19321,0 1,43  
2488. 13 18 r 13309000000 Миколаївський р-н (Львівська обл) 9237,1 27134,5 0,84  
2489. 14 19 r 14314000000 Миколаївський р-н (Миколаївська обл) 5928,1 14844,5 1,28  
2490. 15 24 r 15317000000 Миколаївський р-н (Одеська обл) 2964,2 10273,6 0,18  
2491. 16 20 r 16314000000 Миргородський р-н 3781,2 19409,8 0,91  
2492. 10 25 r 10315000000 Миронівський р-н 11305,1 11104,9 0,33  
2493. О8 16 r 08311000000 Михайлівський р-н 4422,6 12941,6 0,29  
2494. О7 11 r 07306000000 Міжгірський р-н 5840,5 31580,3 3,01  
2495. 12 22 r 12308000000 Міловський р-н 2495,4 7712,0 0,36  
2496. 17 15 r 17311000000 Млинівський р-н 4462,3 22749,6 2,94  
2497. О2 18 r 02312000000 Могилів-Подільський р-н 2295,9 19521,2 1,61  
2498. 23 18 r 23312000000 Монастерищенський р-н 5378,8 20918,3 1,43  
2499. 19 12 r 19311000000 Монастириський р-н 2583,7 18090,1 3,19  
2500. 13 19 r 13310000000 Мостиський р-н 7250,3 30298,2 0,94  
2501. О7 12 r 07307000000 Мукачівський р-н 10103,4 50579,3 4,82  
2502. О2 19 r 02313000000 Мурованокуриловецький р-н 3387,0 15642,5 1,29  
2503. О4 22 r 04309000000 Нікопольський р-н 11391,2 13457,8 0,15  
2504. О9 14 r 09309000000 Надвірнянський р-н 22700,9 57214,7 8,54  
2505. О6 18 r 06314000000 Народицький р-н 1393,4 5521,5 0,74  
2506. 18 17 r 18310000000 Недригайлівський р-н 3104,8 14829,0 1,90  
2507. О2 20 r 02314000000 Немирівський р-н 9688,0 26053,1 2,15  
2508. О1 19 r 01308000000 Нижньогірський р-н 5995,2 24881,2 1,79  
2509. 21 16 r 21313000000 Нижньосірогозький р-н 2161,8 10332,9 1,77  
2510. 25 15 r 25312000000 Ніжинський р-н 2379,5 16998,9 1,26  
2511. 11 15 r 11311000000 Новгородківський р-н 4048,8 7842,5 1,75  
2512. 25 16 r 25313000000 Новгород-Сіверський р-н 5887,4 13662,6 1,01  
2513. О5 38 r 05310000000 Новоазовський р-н 13506,3 9584,1 0,08  
2514. 12 23 r 12309000000 Новоайдарський р-н 3822,0 10742,3 0,51  
2515. 11 16 r 11312000000 Новоархангельський р-н 4644,5 14578,7 3,24  
2516. 14 20 r 14315000000 Новобузький р-н 5300,3 16323,3 1,41  
2517. 20 28 r 20321000000 Нововодолазький р-н 6757,3 14548,1 0,28  
2518. 21 17 r 21314000000 Нововоронцовський р-н 2850,4 12702,4 2,17  
2519. О6 19 r 06315000000 Новоград-Волинський р-н 7006,3 25076,3 3,36  
2520. О8 17 r 08312000000 Новомиколаївський р-н 3291,7 8176,6 0,19  
2521. 11 17 r 11313000000 Новомиргородський р-н 4478,8 15975,3 3,55  
2522. О4 23 r 04310000000 Новомосковський р-н 18127,4 22400,1 0,25  
2523. 14 21 r 14316000000 Новоодеський р-н 5362,4 18679,6 1,61  
2524. 12 24 r 12310000000 Новопсковський р-н 6614,1 15850,9 0,75  
2525. 16 21 r 16315000000 Новосанжарський р-н 7800,6 16322,1 0,77  
2526. 24 О9 r 24307000000 Новоселицький р-н 7873,4 42597,9 9,00  
2527. 21 18 r 21315000000 Новотроїцький р-н 4807,2 20371,8 3,49  
2528. 11 18 r 11314000000 Новоукраїнський р-н 8838,9 19042,5 4,23  
2529. 22 17 r 22311000000 Новоушицький р-н 2674,7 18801,7 2,45  
2530. 25 17 r 25314000000 Носівський р-н 5783,4 15336,1 1,14  
2531. 10 26 r 10316000000 Обухівський р-н 35905,2 4779,4 0,14  
2532. 15 25 r 15318000000 Овідіопольський р-н 23152,5 12622,9 0,22  
2533. О6 20 r 06316000000 Овруцький р-н 11488,3 26520,2 3,55  
2534. О6 21 r 06317000000 Олевський р-н 5703,5 24732,6 3,31  
2535. О5 39 r 05311000000 Олександрівський р-н (Донецька обл) 3223,6 10365,4 0,09  
2536. 11 19 r 11315000000 Олександрівський р-н (Кіровоградська обл) 6462,1 14195,1 3,16  
2537. 11 20 r 11316000000 Олександрійський р-н 5956,1 19443,6 4,32  
2538. 11 21 r 11317000000 Онуфріївський р-н 2786,5 10073,7 2,24  
2539. О2 21 r 02315000000 Оратівський р-н 2398,2 15908,8 1,31  
2540. 16 22 r 16317000000 Оржицький р-н 4619,6 14818,8 0,70  
2541. О8 18 r 08313000000 Оріхівський р-н 7846,4 21748,9 0,49  
2542. 17 16 r 17312000000 Острозький р-н 1807,0 20608,8 2,67  
2543. 18 18 r 18311000000 Охтирський р-н 9561,1 8151,4 1,04  
2544. 14 22 r 14317000000 Очаківський р-н 2965,5 11126,2 0,96  
2545. О4 24 r 04311000000 Павлоградський р-н 21855,3 1989,80 11,88  
2546. О5 40 r 05312000000 Першотравневий р-н 8836,5 5658,1 0,05  
2547. О1 20 r 01309000000 Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим) 4412,4 16565,8 1,19  
2548. 14 23 r 14318000000 Первомайський р-н (Миколаївська обл.) 5882,9 16336,4 1,41  
2549. 20 29 r 20322000000 Первомайський р-н (Харківська обл.) 3912,1 6044,2 0,11  
2550. 12 25 r 12311000000 Перевальський р-н 14523,7 19237,0 0,91  
2551. 13 20 r 13311000000 Перемишлянський р-н 4961,8 23967,3 0,74  
2552. О7 13 r 07308000000 Перечинський р-н 5259,1 14653,9 1,40  
2553. 10 27 r 10317000000 Переяслав-Хмельницький р-н 5121,9 16284,0 0,48  
2554. О4 25 r 04312000000 Петриківський р-н 5757,9 8216,7 0,09  
2555. 11 22 r 11318000000 Петрівський р-н 7761,7 9657,2 2,15  
2556. О4 26 r 04313000000 Петропавлівський р-н 11350,6 7596,1 0,08  
2557. 20 30 r 23023000000 Печенізький р-н 2082,4 4619,2 0,09  
2558. 16 23 r 16318000000 Пирятинський р-н 7102,7 13957,4 0,66  
2559. 19 13 r 19312000000 Підволочиський р-н 5084,1 23147,8 4,09  
2560. 19 14 r 19313000000 Підгаєцький р-н 1776,4 12701,8 2,24  
2561. О2 22 r 02316000000 Піщанський р-н 2798,4 11602,6 0,96  
2562. О2 23 r 02317000000 Погребищенський р-н 4907,9 18335,9 1,51  
2563. О4 27 r 04314000000 Покровський р-н 8020,0 15203,4 0,17  
2564. 10 28 r 10318000000 Поліський р-н 907,2 5400,7 0,16  
2565. О8 19 r 08314000000 Пологівський р-н 14665,9 13940,8 0,32  
2566. 22 18 r 22312000000 Полонський р-н 7114,9 23012,1 3,00  
2567. 16 24 r 16319000000 Полтавський р-н 11157,5 19672,8 0,93  
2568. 12 26 r 12312000000 Попаснянський р-н 15892,5 6020,8 0,28  
2569. О6 22 r 06318000000 Попільнянськийр-н 6579,8 16156,2 2,16  
2570. О8 20 r 08315000000 Приазовський р-н 4980,3 15883,7 0,36  
2571. 25 18 r 25315000000 Прилуцький р-н 9261,1 13929,4 1,03  
2572. О8 21 r 08316000000 Приморський р-н 7950,8 12654,4 0,29  
2573. 13 21 r 13312000000 Пустомитівський р-н 17305,0 42444,1 1,31  
2574. 18 19 r 18312000000 Путивльський р-н 4156,9 13159,6 1,69  
2575. 24 10 r 24308000000 Путильський р-н 3501,1 17372,5 3,67  
2576. О4 28 r 04315000000 П'ятихатський р-н 12186,9 15831,5 0,17  
2577. 13 22 r 13313000000 Радехівський р-н 6063,5 26893,1 0,83  
2578. 17 17 r 17313000000 Радивилівський р-н 5378,3 21620,4 2,80  
2579. О6 23 r 06319000000 Радомишльський р-н 5849,4 17522,0 2,35  
2580. О3 16 r 03312000000 Ратнівський р-н 4067,8 31751,4 3,39  
2581. О7 14 r 07309000000 Рахівський р-н 11000,2 55942,6 5,33  
2582. 15 26 r 15319000000 Ренійський р-н 8579,0 14763,4 0,26  
2583. 16 25 r 16320000000 Решетилівський р-н 5445,8 14038,9 0,66  
2584. 17 18 r 17314000000 Рівненський р-н 17898,8 34282,9 4,43  
2585. 25 19 r 25316000000 Ріпкинський р-н 5779,3 13867,4 1,03  
2586. О9 15 r 09310000000 Рогатинський р-н 4791,5 24309,5 3,63  
2587. О3 17 r 03313000000 Рожищенський р-н 4306,0 22469,9 2,40  
2588. О9 16 r 09311000000 Рожнятівський р-н 7488,0 40857,1 6,10  
2589. 15 27 r 15320000000 Роздільнянський р-н 10745,2 22970,5 0,41  
2590. О1 21 r 01310000000 Роздольненський р-н 4917,6 16382,7 1,18  
2591. О8 22 r 08317000000 Розівський р-н 2449,2 4679,2 0,11  
2592. 17 19 r 17315000000 Рокитнівський р-н 6803,2 31177,3 4,03  
2593. 10 29 r 10319000000 Рокитнянський р-н 6313,2 15519,8 0,46  
2594. 18 20 r 18313000000 Роменський р-н 6869,4 16371,7 2,10  
2595. О6 24 r 06320000000 Ружинськийр-н 4237,4 16351,6 2,19  
2596. 15 28 r 15321000000 Савранський р-н 2293,0 12135,0 0,22  
2597. О1 22 r 01311000000 Сакський р-н 10227,2 32342,8 2,33  
2598. 13 23 r 13314000000 Самбірський р-н 4614,4 48551,4 1,50  
2599. 15 29 r 15322000000 Саратський р-н 7376,5 27152,5 0,48  
2600. 17 20 r 17316000000 Сарненський р-н 15345,8 49020,4 6,34  
2601. 20 31 r 20324000000 Сахновщинський р-н 3403,3 13053,2 0,25  
2602. О7 15 r 07310000000 Свалявський р-н 8924,7 24848,8 2,37  
2603. 12 27 r 12313000000 Сватівський р-н 7978,7 16085,9 0,76  
2604. 11 23 r 11319000000 Світловодський р-н 2135,3 6749,3 1,49  
2605. 16 26 r 16321000000 Семенівський р-н (Полтавська обл) 4341,0 14040,3 0,66  
2606. 25 20 r 25317000000 Семенівський р-н (Чернігівська обл) 3598,1 10730,6 0,79  
2607. 18 21 r 18314000000 Середино-Будський р-н 2354,4 9903,6 1,27  
2608. О4 29 r 04316000000 Синельниківський р-н 6826,8 24306,6 0,27  
2609. О1 23 r 01312000000 Сімферопольский р-н 21317,3 55334,7 3,98  
2610. 21 19 r 21316000000 Скадовський р-н 8181,2 20506,6 3,51  
2611. 10 30 r 10320000000 Сквирський р-н 7738,6 19328,5 0,57  
2612. 13 24 r 13315000000 Сколівський р-н 7089,2 34198,0 1,06  
2613. 22 19 r 22313000000 Славутський р-н 4007,4 20796,5 2,71  
2614. 12 28 r 12314000000 Слов'яносербський р-н 9568,0 18621,2 0,88  
2615. О5 41 r 05313000000 Слов'янський р-н 6256,3 14405,8 0,12  
2616. 23 19 r 23313000000 Смілянський р-н 3783,3 16633,4 1,14  
2617. 14 24 r 14319000000 Снігурівський р-н 8107,9 20662,1 1,78  
2618. О9 17 r 09312000000 Снятинський р-н 6769,1 35306,9 5,27  
2619. О1 24 r 01313000000 Совєтський р-н 4782,9 15093,7 1,09  
2620. 13 25 r 13316000000 Сокальський р-н 19994,4 37792,4 1,17  
2621. 24 11 r 24309000000 Сокирянський р-н 4187,3 24874,2 5,26  
2622. О4 30 r 04317000000 Солонянський р-н 9013,6 16707,9 0,18  
2623. 25 21 r 25318000000 Сосницький р-н 3266,8 10615,1 0,79  
2624. О4 31 r 04318000000 Софіївський р-н 5756,5 11454,9 0,13  
2625. 25 22 r 25319000000 Срібнянський р-н 1950,1 6675,3 0,49  
2626. О5 42 r 05314000000 Старобешівський р-н 19298,1 12820,5 0,11  
2627. 10 31 r 10321000000 Ставищенський р-н 5500,7 14582,2 0,43  
2628. 12 29 r 12315000000 Станично-Луганський р-н 8927,8 17868,6 0,85  
2629. 12 30 r 12316000000 Старобільський р-н 9208,3 20807,9 0,98  
2630. О3 18 r 03314000000 Старовижівський р-н 2427,9 20049,1 2,14  
2631. 22 20 r 22314000000 Старокостянтинівський р-н 2441,9 22543,7 2,94  
2632. 13 26 r 13317000000 Старосамбірський р-н 6164,4 51097,7 1,58  
2633. 22 21 r 22315000000 Старосинявський р-н 2239,8 13662,8 1,78  
2634. 24 12 r 24310000000 Сторожинецький р-н 8874,1 51579,0 10,90  
2635. 13 27 r 13318000000 Стрийський р-н 16443,6 21276,3 0,66  
2636. 18 22 r 18315000000 Сумський р-н 8570,3 26891,4 3,45  
2637. 25 23 r 25320000000 Талалаївський р-н 3076,7 6763,8 0,50  
2638. 23 20 r 23314000000 Тальнівський р-н 6824,5 20255,8 1,38  
2639. 10 32 r 10322000000 Таращанський р-н 5723,2 16552,5 0,49  
2640. 15 30 r 15323000000 Тарутинський р-н 5846,2 24454,4 0,43  
2641. 15 31 r 15324000000 Татарбунарський р-н 5755,6 20093,3 0,36  
2642. О5 43 r 05315000000 Тельманівський р-н 9120,5 11211,7 0,09  
2643. 22 22 r 22316000000 Теофіпольський р-н 3823,7 18326,1 2,39  
2644. О2 24 r 02318000000 Теплицький р-н 3657,6 18894,8 1,56  
2645. 19 15 r 19314000000 Теребовлянський р-н 7833,1 33577,6 5,93  
2646. 19 16 r 19315000000 Тернопільський р-н 9743,4 25113,3 4,43  
2647. 10 33 r 10323000000 Тетіївський р-н 5744,3 18846,0 0,56  
2648. О2 25 r 02319000000 Тиврівський р-н 7174,9 23081,5 1,90  
2649. О9 18 r 09313000000 Тисменицький р-н 12937,4 32676,0 4,88  
2650. О9 19 r 09314000000 Тлумацький р-н 3804,8 28517,0 4,26  
2651. О8 23 r 08318000000 Токмацький р-н 4819,0 11423,2 0,26  
2652. О4 32 r 04319000000 Томаківський р-н 6217,3 11338,6 0,12  
2653. О2 26 r 02320000000 Томашпільський р-н 6446,0 17433,5 1,44  
2654. 12 31 r 12317000000 Троїцький р-н 4291,4 10792,0 0,51  
2655. О2 27 r 02321000000 Тростянецький р-н 4833,2 20323,4 1,67  
2656. 18 23 r 18316000000 Тростянецький р-н 8837,0 12994,2 1,67  
2657. О2 28 r 02322000000 Тульчинський р-н 7563,3 27415,5 2,26  
2658. О3 19 r 03315000000 Турійський р-н 2670,7 16461,7 1,76  
2659. 13 28 r 13319000000 Турківський р-н 4298,2 37269,0 1,15  
2660. О7 16 r 07311000000 Тячівський р-н 15064,5 96129,6 9,17  
2661. О7 17 r 07312000000 Ужгородський р-н 16883,1 20317,4 1,94  
2662. 11 24 r 11320000000 Ульяновський р-н 3287,1 14617,4 3,25  
2663. 23 21 r 23315000000 Уманський р-н 7859,8 24353,2 1,66  
2664. 11 25 r 11321000000 Устинівський р-н 2871,0 7858,0 1,74  
2665. 10 34 r 10324000000 Фастівський р-н 4140,8 24296,8 0,72  
2666. 15 32 r 15325000000 Фрунзівський р-н 2667,0 11076,2 0,20  
2667. 20 32 r 20325000000 Харківський р-н 29609,5 52597,8 1,00  
2668. 22 23 r 22317000000 Хмельницький р-н 7754,9 23878,2 3,11  
2669. О2 29 r 02323000000 Хмільницький р-н 2920,2 30232,1 2,49  
2670. 16 27 r 16322000000 Хорольський р-н 8282,1 14705,5 0,69  
2671. 24 13 r 24311000000 Хотинський р-н 6264,7 35776,5 7,56  
2672. 23 22 r 23316000000 Христинівський р-н 7876,8 15528,7 1,06  
2673. О7 18 r 07313000000 Хустський р-н 6840,1 63359,1 6,04  
2674. О4 33 r 04320000000 Царичанський р-н 4601,9 13442,4 0,15  
2675. 21 20 r 21317000000 Цюрупинський р-н 8127,1 33806,7 5,79  
2676. 21 21 r 21318000000 Чаплинський р-н 4497,3 20928,2 3,58  
2677. 22 24 r 22318000000 Чемеровецький р-н 4270,0 25978,2 3,38  
2678. О6 25 r 06321000000 Червоноармійський р-н 2418,5 14041,4 1,88  
2679. 23 23 r 23317000000 Черкаський р-н 14379,8 31218,2 2,13  
2680. О2 30 r 02324000000 Чернівецький р-н 1939,2 15538,7 1,28  
2681. О8 24 r 08319000000 Чернігівський р-н (Запорізька обл) 4340,2 9206,5 0,21  
2682. 25 24 r 25321000000 Чернігівський р-н (Чернігівська обл) 7619,9 23704,3 1,75  
2683. О6 26 r 06322000000 Черняхівський р-н 3714,4 16441,6 2,20  
2684. О2 31 r 02325000000 Чечельницький р-н 2416,2 13526,9 1,11  
2685. 23 24 r 23318000000 Чигиринський р-н 4237,5 16327,0 1,12  
2686. 23 25 r 23319000000 Чорнобаївський р-н 10419,6 20982,6 1,43  
2687. О1 25 r 01314000000 Чорноморський р-н 10838,9 8698,6 0,63  
2688. 16 28 r 16323000000 Чорнухинськийр-н 1696,4 8148,2 0,38  
2689. 19 17 r 19316000000 Чортківський р-н 12853,2 36205,6 6,38  
2690. 20 33 r 20326000000 Чугуївський р-н 9567,7 23909,0 0,45  
2691. О6 27 r 06323000000 Чуднівський р-н 5791,0 19683,8 2,64  
2692. 16 29 r 16324000000 Чутівський р-н 4126,3 11668,1 0,55  
2693. О2 32 r 02326000000 Шаргородський р-н 5108,8 36635,9 3,02  
2694. О5 44 r 05316000000 Шахтарський р-н 4058,4 8589,3 0,07  
2695. О3 20 r 03316000000 Шацький р-н 1834,4 9468,7 1,01  
2696. 20 34 r 20327000000 Шевченківський р-н 4038,1 9779,2 0,19  
2697. 22 25 r 22319000000 Шепетівський р-н 2532,5 31255,1 4,07  
2698. О4 34 r 04321000000 Широківський р-н 6657,2 10594,4 0,12  
2699. 15 33 r 15326000000 Ширяївський р-н 3428,8 15730,2 0,28  
2700. 16 30 r 16325000000 Шишацький р-н 6664,6 7712,9 0,36  
2701. 18 24 r 18317000000 Шосткинський р-н 2882,1 7759,7 0,99  
2702. 23 26 r 23320000000 Шполянський р-н 8328,9 21516,2 1,47  
2703. 19 18 r 19317000000 Шумський р-н 2864,9 19870,6 3,51  
2704. 25 25 r 25322000000 Щорський р-н 4744,4 12265,6 0,91  
2705. О4 35 r 04322000000 Юр'ївський р-н 2265,9 7584,2 0,08  
2706. 13 29 r 13320000000 Яворівський р-н 19791,4 53411,8 1,65  
2707. 10 35 r 10325000000 Яготинський р-н 8502,7 17593,6 0,52  
2708. О8 25 r 08320000000 Якимівський р-н 5766,0 17234,1 0,39  
2709. О2 33 r 02327000000 Ямпільський р-н (Вінницька обл) 6085,9 21176,8 1,74  
2710. 18 25 r 18318000000 Ямпільський р-н (Сумська обл) 5423,6 10761,5 1,38  
2711. 22 26 r 22320000000 Ярмолинецький р-н 4648,3 18744,4 2,44  
2712. О5 45 r 05317000000 Ясинуватський р-н 6033,4 8452,9 0,07  
2713. О1 v 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 301592,1 231543,4 16,65  
2714. О2 - v 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 139426,3 143059,8 11,78  
2715. О3 - v 03100000000 Обласний бюджет Волинської області 79176,9 102955,8 10,98  
2716. О4 - v 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 660044,6 84592,0  
2717. О5 - v 05100000000 Обласний бюджет Донецької області 793458,3 12040,5  
2718. О6 - v 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 115098,4 138757,8 18,58  
2719. О7 - v 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 90120,8 111676,2 10,65  
2720. О8 - v 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 297225,0 69019,8 1,56  
2721. О9 - v 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 111602,0 107310,2 16,03  
2722. 10 - v 10100000000 Обласний бюджет Київської області 222009,0 55365,4 1,64  
2723. 11 - v 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 106037,9 84268,1 18,73  
2724. 12 - v 12100000000 Обласний бюджет Луганської області 295204,4 111566,6 5,28  
2725. 13 - v 13100000000 Обласний бюджет Львівської області 273304,4 117542,8 3,64  
2726. 14 - v 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 147892,0 83236,7 7,19  
2727. 15 - v 15100000000 Обласний бюджет Одеської області 310580,8 78500,0 1,40  
2728. 16 - v 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 208256,0 73767,4 3,48  
2729. 17 - v 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 97526,2 95497,6 12,35  
2730. 18 - v 18100000000 Обласний бюджет Сумської області 122869,0 91133,3 11,68  
2731. 19 - v 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 69600,7 99278,5 17,52  
2732. 20 - v 20100000000 Обласний бюджет Харківської області 379228,0 83482,6 1,58  
2733. 21 - v 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 97552,5 117716,0 20,15  
2734. 22 - v 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 112905,8 127521,6 16,60  
2735. 23 - v 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 135924,2 98219,2 6,71  
2736. 24 - v 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 60100,4 88861,0 18,77  
2737. 25 - v 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 109228,9 110059,8 8,15  
2738. 26 - v 26000000000 Міський бюджет міста Києва 4138573,3 782363,0  
2739. 27 - v 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя 257095,8 7729,0 2,03  
2740. ВСЬОГО 24342520,4 13725389,3 2152465,7  
2741. Додаток № 7* до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
2742. Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2006 рік  
2743. Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  
2744. 01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим  
2745. 02100000000 Обласний бюджет Вінницької області  
2746. 03100000000 Обласний бюджет Волинської області  
2747. 04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області  
2748. 05100000000 Обласний бюджет Донецької області  
2749. 06100000000 Обласний бюджет Житомирської області  
2750. 07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області  
2751. 08100000000 Обласний бюджет Запорізької області  
2752. 09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області  
2753. 10100000000 Обласний бюджет Київської області  
2754. 11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області  
2755. 12100000000 Обласний бюджет Луганської області  
2756. 13100000000 Обласний бюджет Львівської області  
2757. 14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області  
2758. 15100000000 Обласний бюджет Одеської області  
2759. 16100000000 Обласний бюджет Полтавської області  
2760. 17100000000 Обласний бюджет Рівненської області  
2761. 18100000000 Обласний бюджет Сумської області  
2762. 19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області  
2763. 20100000000 Обласний бюджет Харківської області  
2764. 21100000000 Обласний бюджет Херсонської області  
2765. 22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області  
2766. 23100000000 Обласний бюджет Черкаської області  
2767. 24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області  
2768. 25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області  
2769. 26000000000 Міський бюджет міста Києва  
2770. 27000000000 Міський бюджет міста Севастополя  
2771. 08201000000 Міський бюджет міста Запоріжжя  
2772. 10209000000 Міський бюджет міста Славутича  
2773. 04204000000 Міський бюджет міста Жовті Води  
2774. ВСЬОГО  
2775. * Повну версію додатку №7 дивись далі  
2776. Додаток № 8 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
2777. Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету  
2778. Назва органу Коди бюджетної класифікації  
2779. Державна податкова адміністрація України 11010000; 11010100; 11010200; 11010300; 11010400;11010500; 11010600;11010700, 11010800, 11010900, 11011000; 11011100; 11020000; 11020100; 11020200; 11020300; 11020400; 11020500; 11020600; 11020700; 11020900; 11021000; 11021100; 11021200,11021300; 11021400; 11021500; 11021600; 12020000; 12020100; 12020200; 12020300; 12020400; 13010000; 13010100; 13010200; 13010300; 13020000; 13020100,13020200; 13020300; 13020400; 13020500; 13020600; 13030000; 13030100; 13030200; 13030300; 13030400; 13030500; 13030600; 13040000; 13040100; 13040200; 13050000; 13050100; 13050200; 13050300; 13050400; 13050500 ; 13050600; 13070000; 13070100; 13070200;13070300;14010000; 14010100; 14010200; 14010300 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині);14010400; 14010500 (за актами перевірок); 14010600; 14020000; 14020100; 14020200; 14020300; 14020400;14020600; 14020700; 14020800; 14020900; 14021600; 14021700; 14021800;14022100; 14030100 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14030200 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030300 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030400 (за актами перевірок);14030600 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030700 (за продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору та за актами перевірок); 14030800 (за актами перевірок); 14030900 (за актами перевірок); 14031600 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031700 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині); 14031800 (за актами перевірок та за векселями по давальницькій сировині);14060000; 14060100; 14060300 (за актами перевірок); 14060500; 14060600; 14060900 (за актами перевірок); 14061000; 14061100; 14070000; 14070100; 14070200; 14070300; 14070500; 14070600; 14070700; 14070800; 14070900; 14071000; 14071300; 14071400; 14071500; 14071600; 14071700; 14071800; 14080000; 15010100 (у разі не погашення векселя по давальницькій сировині); 15020100 (у разі не погашення векселя по давальницькій сировині); 16010000; 16010100; 16010200; 16010400; 16010500; 16010600; 16010700; 16010800; 16010900; 16011000; 16011100; 16011200; 16011300; 16011500; 16011600; 16011700; 16011800; 16011900; 16020000 (за актами перевірок); 16030000; 16040000; 16040100; 16040200; 16040300; 16050000; 16050100; 16050200; 16060000; 16060100; 16060200; 21010000; 21010100;21010200; 21010300; 21010500; 21010600; 21010700; 21010800; 21010400; 21030000 (за актами перевірок); 21060000; 21060100; 21060200; 21060300; 21060400; 21060500; 21060600; 21060700; 21060800; 21080500 (за актами перевірок); 22080000 (за актами перевірок); 22080100 (за актами перевірок); 22080200 (за актами перевірок); 22080300 (за актами перевірок); 22080400 (за актами перевірок); 22090100 (за актами перевірок); 22090200 (за актами перевірок); 22090300 (за актами перевірок); 22090400 (за актами перевірок); 22090500; 22110000 (за актами перевірок); 22120000 (за актами перевірок); 22130000 (за актами перевірок); 24060100; 24060300 (за актами перевірок); 24060500; 24060800; 24061300; 24061400; 24061600 (за актами перевірок); 24080000; 24081000; 24090000 (за актами перевірок); 24090100 (за актами перевірок); 24090200 (за актами перевірок); 24110100; 24110200; 24120000 (за актами перевірок); 24150000; 31010000; 31020000 (за актами перевірок); 34000000 (за актами перевірок); 50080000; 50080100; 50080200; 50080300; 50110000 (за актами перевірок).  
2780. Державна митна служба України 14010300; 14010500; 14030000, 14030100; 14030400; 14030800; 14030900; 14031600; 14031700; 14031800; 15010000; 15010100; 15010200; 15010300; 15010400; 15010500; 15020000; 15020100; 15020200; 15020300; 15040000; 22100000; 22110000; 31010000.  
2781. Національний банк України 14050000; 14060400; 21020000; 21040000; 24140100.  
2782. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 14060200.  
2783. Державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 14060300; 50110000; 33010000.  
2784. Державне казначейство України Здійснюється контроль операцій з коштами державного бюджету при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації.  
2785. Міністерство економіки України 14060400; 14060700; 32010000; 32020000.  
2786. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 14061200.  
2787. Національна комісія регулювання електроенергетики України 14061500; 24120000; 24130000; 24150000.  
2788. Міністерство закордонних справ України 15030000; 16020000; 21080100; 21080200; 24061700; 4201000 .  
2789. Міністерство аграрної політики України 15050000.  
2790. Державний комітет України по водному господарству 22120000; 22130000.  
2791. Міністерство внутрішніх справ України 16020000; 21080100; 21080200; 22060000, 22090400; 42010000.  
2792. Фонд державного майна України 21010500; 21010600; 21010700; 21010800; 22080100; 22080200; 22080300; 22080400; 22080500; 31030000; 33010000.  
2793. Міністерство палива та енергетики України 21010700; 24120000, 24130000; 24150000.  
2794. Державне підприємство „Енергоринок" 24130000  
2795. Державна виконавча служба України 22070000; 22090100; 22090200 (за рішеннями господарського суду); 24010000; 24010100; 24010200; 24010300; 24010400, 21080500.  
2796. Міністерство освіти і науки України 22090300; 24060200.  
2797. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 21080500.  
2798. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 21080500.  
2799. Головне контрольно-ревізійне управління 21010500 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 22080000 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 21080500 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 24030000; 24061900 за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 24062000 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок); 25000000 (за результатами реалізації матеріалів ревізій та перевірок).  
2800. Міністерство оборони України 16020000; 24050000; 42010000.  
2801. Національне космічне агентство України 24040000.  
2802. Національна акціонерна компанія "Нафтобаз України" 24060100, 24050000.  
2803. Центральна виборча комісія 24060600.  
2804. Міністерство у справах сім'ї , молоді та спорту 24110400.  
2805. Міністерство транспорту та зв'язку України 24061400; 24090000; 24140600.  
2806. Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 24061500; 24061800.  
2807. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 13000000; 24061600; 24060900; 50080000.  
2808. Національна комісія з питань регулювання зв'язку 14061400;14061700; 24061000; 24061400; 24140600.  
2809. Пенсійний фонд України 24140000; 24140100; 24140200; 24140300; 24140400; 24140500; 24140600; 50020100; 50020200; 50020300; 50020400; 50020500.  
2810. Державний комітет України з державного матеріального резерву 32010000; 32020000.  
2811. Державний комітет України по земельних ресурсах 21110000; 24110300; 33010000.  
2812. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 50030000; 50030100; 50030200; 50030300; 50030400; 50030500.  
2813. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 50040000; 50040100; 50040200; 50040300; 50040400; 50040500.  
2814. Міністерство охорони здоров'я України 24060400.  
2815. Міністерство культури і туризму України 24060800.  
2816. Міністерство праці та соціальної політики України 50070000.  
2817. Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 31020000.  
2818. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 50060000.  
2819. Додаток № 9 до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"  
2820. Базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин  
2821. Корисні копалини Одиниця виміру Плата за одиницю погашених запасів, грн./тонну, грн./куб. метр Плата за одиницю видобутих корисних копалин, грн./тонну, грн./куб. метр Плата у відсотках до вартості видобутих корисних копалин  
2822. 1 2 3 4 5  
2823. Горючі корисні копалини  
2824. Нафта тонн 13,0  
2825. Конденсат - " - 13,0  
2826. Газ природний тис. куб. метрів 3,21  
2827. Вугілля кам'яне:  
2828. антрацит та коксівне кам'яне вугілля тонн 0,75  
2829. енергетичне та інші марки кам'яного вугілля - " - 0,39  
2830. Вугілля буре -"- 0,39  
2831. Торф -"- 0,19  
2832. Металеві корисні копалини  
2833. Залізна руда для збагачення тонн 1,5  
2834. Марганцева руда -"- 7,5  
2835. Титанова руда* -"- 0,64  
2836. Титано-цирконієва руда -"- 1,24  
2837. Нікелева руда (силікатна) і хромова руда -"- 3,5  
2838. Уранова руда -"- 3  
2839. Золоторудна сировина - " - 5  
2840. Сировина нерудна для металургії  
2841. Бентонітова глина тонн 0,8  
2842. Глина вогнетривка -"- 0,6  
2843. Каолін вторинний тонн 0,6  
2844. Доломіт -"- 0,63  
2845. Флюсовий вапняк -"- 0,39  
2846. Кварцит та кварцовий пісок для металургії -"- 0,5  
2847. Пісок формувальний -"- 0,4  
2848. Кварцит для виробництва кремнію -"- 0,7  
2849. Гірничо-хімічна сировина  
2850. Сірчана руда тонн 1,2  
2851. Калійно-магнієва сіль -"- 1,0  
2852. Кухонна сіль (кам'яна) -"- 1,0  
2853. Крейда для содової промисловості -"- 1,0  
2854. Вапняки для цукрової промисловості -"- 1,0  
2855. Сировина для виробництва мінеральних пігментів -"- 1,0  
2856. Гірничо-рудна сировина  
2857. Графітова руда тонн 1,0  
2858. Сировина для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції кілограмів 0,1  
2859. Сировина високоглиноземна куб. метрів 0,39  
2860. Сировина для виробництва адсорбційних матеріалів (бентоніт, палигорскіт, сапоніт, цеоліти) тонн 1,0  
2861. Сировина для виробництва абразивних матеріалів -"- 0,39  
2862. Пірофіліт -"- 10,0  
2863. Озокерит -"- 10,0  
2864. Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) Топаз, бурштин, моріон, тощо Кілограмів, крамів, каратів 5**  
2865. Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння) кілограмів 4**  
2866. Сировина виробна (виробне каміння) тонн куб. метрів 4**  
2867. Сировина для облицювальних матеріалів куб. метрів 30,0  
2868. Сировина будівельна (у тому числі місцевого значення)  
2869. Сировина для виготовлення цементу тонн 2,0  
2870. Крейда і вапняк на вапно -"- 0,5  
2871. Гіпс -"- 0,5  
2872. Керамзитова сировина куб. метрів 1,0  
2873. Цегельно-черепична сировина -"- 1,0  
2874. Камінь будівельний -"- 2,0  
2875. Камінь пиляний -"- 2,0  
2876. Глина тугоплавка тонн 1,0  
2877. Пісок для виробництва скла -"- 2,0  
2878. Польовошпатова сировина -"- 1,0  
2879. Каолін первинний -"- 1,0  
2880. Перліт -"- 0,85  
2881. Сировина для виробництва мінеральної вати -"- 1,0  
2882. Піщано-гравійна сировина куб. метрів 1,0  
2883. Піщано-глиниста сировина для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб, тощо -"- 0,27  
2884. Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів тонн 0,14  
2885. Бітуми тонн 2,0  
2886. Води  
2887. Мінеральні підземні води для промислового розливу куб. метрів 12,0  
2888. Мінеральні підземні води (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами -"- 4,0  
2889. Мінеральні підземні води (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами куб. метрів 2,5  
2890. Термальні підземні води -"- 0,24  
2891. Промислові підземні води (розсіл) -"- 0,12  
2892. Ропа -"- 0,24  
2893. Сировина бальнеологічна  
2894. Мінеральні грязі та мул куб. метрів 2,90  
2895. * Для розсипних родовищ іршанської групи ** До вартості необробленої мінеральної продукції.