Кількість абзаців - 67 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про Державний бюджет України на 2005 рік'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними законами України від 2 червня 2005 року № 2640-ІV та від 7 липня 2005 року № 2771-ІV) такі зміни:  
3. 1. У статті 1:  
4. у частині першій цифри "106.708.388, 9" та "81.111.278, 5" замінити відповідно цифрами "108.208.388, 9" та "82.611.278, 5";  
5. у частині другій цифри "114.564.163, 3" та "88.834.735, 6" замінити відповідно цифрами "116.064.163, 3" та "90.334.735, 6".  
6. 2. Абзац 3 статті 9 викласти у такій редакції:  
7. "операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України звільняються від обкладення податком на додану вартість; "  
8. 3. Доповнити статтею 45-1 такого змісту:  
9. "Стаття 45-1. Установити, що у 2005 році будь-які благодійні внески на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів державної та комунальної власності зараховуються до спеціального фонду відповідних бюджетів і спрямовуються на визначену мету".  
10. 4. Доповнити статтю 47-1 частиною третьою такого змісту:  
11. "місцевим органам влади - для здійснення видатків на розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України в межах обсягів відповідної субвенції спеціального фонду Державного бюджету України, визначених у додатку № 7 до цього Закону.  
12. 5. Доповнити статтю 50 частиною п'ятою такого змісту:  
13. "Затвердити на 2005 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київському і Севастопольському міським бюджетам у сумі 1.400.000, 0 тис. гривень на забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, в тому числі у сумі 759. 500, 0 тис. гривень - на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у місячний термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Київським і Севастопольським міськими бюджетами".  
14. 6. Внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" відповідно до додатків № 1, № 2 та № 3 до цього Закону.  
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.  
16. Додаток № 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
17. Зміни до додатку № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2005 рік"  
18. тис. грн.  
19. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
20. Всього доходів 108 208 388,9 82 611 278,5 25 597 110,4  
21. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 106 885 587,5 81 288 477,1 25 597 110,4  
22. 10000000 Податкові надходження 73 700 893,9 64 766 759,5 8 934 134,4  
23. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 21 605 692,5 20 125 187,5 1 480 505,0  
24. 11020000 Податок на прибуток підприємств 20 846 092,5 19 365 587,5 1 480 505,0  
25. 20000000 Неподаткові надходження 32 085 217,8 16 161 905,7 15 923 312,1  
26. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 14 463 488,7 13 503 391,2 960 097,5  
27. 21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 1 513 233,1 1 513 233,1  
28. 21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 1 513 233,1 1 513 233,1  
29. Додаток № 2- до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
30. Зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік"  
31. (тис. грн.)  
32. Код програмної класифікації видатків та кредиту-вання державного бюджету Код функціо-нальної класифі-кації видатків та кредиту-вання державного бюджету Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Разом  
33. Всього 116 064 163,3  
34. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України 3 940 159,9  
35. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 3 515 497,8  
36. 1001020 0310 Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку та документування населення 37 267,0  
37. 1001030 0310 Кошти на оплату праці у зв'язку з реформуванням органів внутрішніх справ та інші соціальні виплати (в тому числі вихідну допомогу) 100 000,0  
38. 2200000 Міністерство освіти і науки України 7 522 220,4  
39. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 7 239 836,3  
40. 2201810 0942 Будівництво навчального корпусу Таврійського національного університету імені Вернадського у м. Сімферополь 20 000,0  
41. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 261 131,1  
42. 2206060 0980 Завершення будівництва та ввод в експлуатацію корпусу Інституту міжнародних відносин по вул. Мельнікова, 36/1 15 000,0  
43. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 29 794 815,2  
44. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 29 794 815,2  
45. 3511030 0133 Резервний фонд 110 000,0  
46. 3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1 878 664,9  
47. 3511070 0180 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7 688 286,5  
48. 5000000 Державний комітет України по водному господарству 606 106,1  
49. 5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 606 106,1  
50. 5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 538 099,7  
51. 6520000 Служба безпеки України 1 147 481,9  
52. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 22 824,3  
53. 6524010 0350 Боротьба з тероризмом на території України 22 824,3  
54. Додаток № 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"  
55. Зміни до додатку №7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2005 рік"  
56. тис.грн.  
57. 2 3 4 5 6 7  
58. Бюджет Автономної Республіки Крим 44046,4 145968,0 30745,6  
59. Міський бюджет міста Дніпропетровська 10000  
60. Міський бюджет міста Донецька 10000  
61. Міський бюджет міста Харкова 15000  
62. Міський бюджет міста Феодосія 5000  
63. Міський бюджет міста Чернівці 5000  
64. Міський бюджет міста Чернігова 15000  
65. Міський бюджет міста Києва 15000  
66. ВСЬОГО 445664,9 3356246,7 797777,3 25000 50000