Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств" (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
3. 1. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 17, ст. 83; 1999 р., № 15, ст. 88; 2000 р., № 49, ст. 339; 2001 р., № 11, ст. 50; 2004 р., № 15, ст. 219, № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137):  
4. 1) продовжити до 1 січня 2007 року дію підпункту 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пунктів 11.21 і 11.29 статті 11;  
5. 2) призупинити до 1 січня 2007 року дію статті 81.  
6. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
7. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.