Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему'' (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему"  
2. З метою надання дієвого соціального захисту працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з її закриттям, і жителям міста Славутича Київської області,  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264) такі зміни:  
5. Абзац шостий пункту 3) частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: " 11.24. Тимчасово до 1 січня 2010 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич."  
6. Абзац третій пункту 4) частини 3 статті 13 викласти в такій редакції: " Тимчасово до 1 січня 2010 року ввізне мито не стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та створення нових робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку".  
7. Абзац перший пункту 3) частини 4 статті 13 викласти у такій редакції: " 3) щорічно у проектах законів про Державний бюджет України у розподілі видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів передбачати кошти на фінансування заходів, визначених статтями 7, 8 та пунктом 2) частини 4 статті 13 цього Закону, за такими напрямами: ".  
8. Пункт 3) частини 4 статті 13 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: " ліквідації негативних соціальних наслідків у місті Славутичі, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС."  
9. Пункт 4) частини 4 статті 13 викласти таким змістом: "тимчасово, до 01 січня 2010 року припинити передачу коштів з бюджету міста Славутича до Державного бюджету України.".  
10. Норма відсутня  
11. Норма відсутня  
12. Норма відсутня  
13. ІІ. Прикінцеві положення  
14. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
15. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;