Кількість абзаців - 65 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення соціального захисту працівників освіти, культури та охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості) (Друге читання)

0. Проект Н.д.С. Гавриша  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо доплат освітянам і медикам, що працюють у сільській місцевості)  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:  
5. 1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України,1996р., № 21, ст. 84) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:  
6. "виплату надбавок у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах та селищах".  
7. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.  
8. 2. У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19; 2003 р., №10-11, ст..86):  
9. 1) пункт "ж" доповнити словами "та встановлення надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу медичної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків";  
10. 2) пункт "ї" викласти у такій редакції:  
11. "ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає у селах та селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництвом приватного житла, придбання автомототранспорту";  
12. 3) доповнити пунктами "н", "о", "п" такого змісту:  
13. "н) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі середньомісячної заробітної плати за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;  
14. о) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки;  
15. п) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах".  
16. ІІ. Прикінцеві положення  
17. 1. Цей Закон набирає чинності з моменту оприлюднення.  
18. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
19. Проект Н.д.Л. Супрун  
20. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (щодо пільг пенсіонерам-медикам, що проживають у сільській місцевості)  
21. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
22. І. Внести до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст. 19)такі зміни:  
23. 1.Пункт " ї " Статті 77 викласти в наступній редакції:  
24. " ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає в сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва власного житла, придбання автомототранспорту".  
25. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.  
26. Проект Н.д.Б. Губського, В.Гурова  
27. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо безплатного забезпечення комунальними послугами працівників культури та охорони здоров'я, що працюють в сільській місцевості)  
28. Верховна Рада України постановляє:  
29. І. Внести до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (N 2801-ХІІ від 19 листопада 1992 року, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст.19, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493) такі зміни:  
30. 1. Пункт "ї" частини першої Статті 77 викласти у такій редакції:  
31. "ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає і працює в сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва власного житла, придбання автомототранспорту;"  
32. ІІ. Внести до Закону України "Основи законодавства України про культуру" (N 2117-ХІІ від 14 лютого 1992 року, Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 21, ст.294, ВВР, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493) такі зміни:  
33. 1. Частину четверту Статті 29 викласти у такій редакції:  
34. "Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали на посадах працівників культури у цих населених пунктах і проживають у них, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства."  
35. ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування  
36. ІV. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після прийняття Верховною Радою цього Закону привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до цього Закону.  
37. Проект Н.д.Л. Танюка  
38. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення соціального захисту працівників освіти, культури та охорони здоров'я, що працюють у сільській місцевості)  
39. Верховна Рада України постановляє:  
40. І. Внести зміни до таких законів України:  
41. 1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 1997 р., № 8, ст. 62; 1998 р., № 48, ст. 294; 2001 р., № 49, ст. 259; 2002 р., № 11, ст. 80, № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 8, ст. 67, № 17-18, ст. 250, № 15, ст. 228, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7-8, ст. 162) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:  
42. "виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах та селищах, надбавок щомісячно у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати)".  
43. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.  
44. 2. У частині першій статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19, № 11, ст. 93, № 15, ст. 132; 1994 р., № 28, ст. 235, № 41, ст. 376, № 45, ст. 404; 1997 р., № 15, ст. 115; 2000 р., 19, ст. 143; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7-8, ст. 162):  
45. 1) пункт "ї" викласти у такій редакції:  
46. "ї) безплатне користування житлом з опаленням і освітленням тим, хто проживає у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, у межах встановлених норм";  
47. 2) доповнити пунктами "н", "о", "п", "р" такого змісту:  
48. "н) отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу медичної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;  
49. о) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;  
50. п) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;  
51. р) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах".  
52. 3. У статті 29 Закону України "Основи законодавства України про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 1993 р., № 10, ст. 76, № 11, ст. 93, № 13, ст. 119, № 17, ст. 184; 1994 р., № 41, ст. 376; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 6, ст. 36, № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., 17-18, ст. 250, № 43-44, ст. 493; 2005 р., № 4, ст. 83, № 7-8, ст. 162):  
53. 1) частину четверту викласти у такій редакції:  
54. "Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали у сфері культури в цих населених пунктах і проживають у них, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням у межах встановлених норм";  
55. 2) після частини четвертої додати частину п'яту такого змісту:  
56. "Працівники культури мають право на:  
57. 1) отримання надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері культури у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків;  
58. 2) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;  
59. 3) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;  
60. 4) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу у державних і комунальних закладах, підприємствах, організаціях та установах культури, розташованих у селах та селищах".  
61. У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.  
62. ІІ. Прикінцеві положення  
63. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
64. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів у зв'язку з прийняттям цього Закону.