Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:  
5. 1. У Цивільному процесуальному кодексі України:  
6. 1) частину третю статті 292 доповнити реченням такого змісту: "Скарги, подання на ухвали суду про відмову у вилученні виконавчого документа або виконавчого провадження подаються протягом трьох днів з наступного дня після їх ухвалення";  
7. 2) статтю 300 доповнити частиною такого змісту:  
8. "Справи з питань вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження розглядаються не пізніше п'ятиденного строку з дня подання апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора";  
9. 3) доповнити Кодекс статтями 355-1 та 355-2 такого змісту:  
10. "Стаття 355-1. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи  
11. Питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника при виконанні рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцем знаходження органу державної виконавчої служби, в провадженні якого перебуває виконавчий документ, за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.  
12. Суд протягом двох днів розглядає подання, зазначене в частині першій цієї статті, без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця.  
13. Ухвала суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника при виконанні рішень інших органів (посадових осіб) підлягає негайному виконанню.  
14. На ухвалу суду про відмову у наданні дозволу на примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також на примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника при виконанні рішень інших органів (посадових осіб) може бути подано апеляційну скаргу, внесено апеляційне подання прокурора.  
15. Стаття 355-2. Вирішення питання про вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження  
16. Питання про вилучення при виконанні судових рішень виконавчого документа або виконавчого провадження вирішується судом, який видав виконавчий документ. Вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження з виконання рішень інших органів вирішується судом за місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби.  
17. З метою вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження, який перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби, прокурор чи інша посадова особа, уповноважена на здійснення таких дій, звертаються з поданням до відповідного суду. Суд у дводенний строк розглядає подання, у разі необхідності з викликом осіб, які внесли подання, та представника органу державної виконавчої служби. Неявка зазначених осіб не є перешкодою для вирішення питання про вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження.  
18. Суд постановляє ухвалу про вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження або про відмову в цьому.  
19. Ухвала суду про вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження зупиняє виконавче провадження.  
20. Ухвала суду про вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження підлягає негайному виконанню.  
21. На ухвалу суду про відмову у вилученні виконавчого документа або виконавчого провадження може бути подано скаргу, внесено апеляційне подання прокурора".  
22. 2. Частину четверту статті 178 Кримінально-процесуального кодексу України після слів "чи іншого володіння особи" доповнити словами "а також в інших передбачених законом випадках".  
23. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.