Кількість абзаців - 190 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування'' (Друге читання)

0. Проект Закон України  
1. "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про  
2. забезпечення організаційно-правових умов соціального  
3. захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  
4. батьківського піклування"  
5. Верховна Рада України постановляє:  
6. І.Внести до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування " (Відомості Верховної Ради України, 2005 р. № 6 ст.147)такі зміни та доповнення.  
7. 1. Назву Закону України після слів „батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", виклавши її у такій редакції "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
8. 2.Преамбулу Закону після слів „батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі - за текстом.  
9. 3.Абзац 5 статті 1 Закону після слів „особи віком від 18 років" замість слів „до 23 років" записати слова "до 35 років", далі - за текстом.  
10. 4.Абзац 19 статті 1 Закону після слів „для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі - за текстом.  
11. 5.Абзац 20 ст.1 Закону викласти в такій редакції:  
12. „державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників закладів для дітей цієї категорії (на період навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах), повне забезпечення відповідно до державних соціальних стандартів матеріальними та грошовими ресурсами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для задоволення їх життєво необхідних потреб та створення умов для нормальної життєдіяльності".  
13. 6. Абзац 21 ст. 1 викласти в такій редакції:  
14. „соціальний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу".  
15. 7.Абзац 22 ст.1 Закону викласти в такій редакції:  
16. „соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - жила площа, яка надається за нормами державних соціальних стандартів відповідно до законодавства за рахунок державного та/або комунального житлового фонду, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 16 років та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при досягненні ними 18 років".  
17. 8. В статті 3 назву статті після слів „соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
18. 9. Статтю 3 після слів „Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі - за текстом до абзацу 12.  
19. 10. Абзац 12 ст. 3 після слів „особистості цих дітей" доповнити словами „ -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів „ та запитам ринку праці";  
20. 11. Абзац 13 ст. 3 Закону після слів „ та утримання таких дітей" доповнити словами „-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слова „сприяння".  
21. 12. Назву ст. 4 Закону доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
22. 13.Частину першу ст.4 після слів „ дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
23. 14.Частину другу ст.4 після слів „ стандарти для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
24. 15. В частину третю ст.4 внести такі зміни:  
25. 1) у пункті 3 слова „18- річного віку" замінити словами „16-річного віку";  
26. 2) у пункті 5 слова „18- річного віку" замінити словами „16-річного віку";  
27. 3) у пункті 6 слова „23- річного віку" замінити словами „35-річного віку";  
28. 16. Частину четверту ст. 4 доповнити словами „ для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
29. 17. Статтю 4 доповнити частиною п'ятою в такій редакції:  
30. „За випускниками дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу, іншими особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зберігаються раніше призначені сімейні пенсії, соціальна допомога, які перераховуються на особисті рахунки, відкриті на їх ім'я".  
31. 18.Назву статті 5 доповнити словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
32. 19.Назву статті 7 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
33. 20. Назву статті 8 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
34. 21. В статтю 8 внести такі зміни та доповнення:  
35. 1) частину першу доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
36. 2) в частині третій слова " навчання до двадцяти трьох років" замінити на слова "навчання до тридцяти п'яти років".  
37. 3)в частині сьомій:  
38. а) перше речення доповнити після слів "батьківського піклування" словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів "забезпечуються за рахунок" і після слів "навчального закладу" доповнити словами " або відповідного органу соціального забезпечення" до слів "одягом і взуттям", а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів;  
39. б)третє речення частини сьомої після слів "випускників навчальних закладів" доповнити словами "та інших осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
40. 4)в частині восьмій замінити слова "до двадцяти трьох років " словами "  
41. "до тридцяти п'яти років"  
42. 5)частину дев'яту після слів "для всіх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
43. 21.Назву статті 9 доповнити словами „а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
44. 22.В статтю 9 внести такі доповнення:  
45. 1)частину першу ст.9 після слів „Витрати на утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами „ а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом, закінчуючи словами „бюджету Автономної Республіки Крим", після чого - доповнити словами „інших джерел, не заборонених законом".  
46. 2).доповнити статтю 9 новою другою частиною такого змісту:  
47. „Витрати на фінансування заходів по соціальному забезпеченню дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування записуються в Державному бюджеті України окремим рядком".  
48. 3)чинну частину другу ст. 9 Закону вважати частиною третьою.  
49. 23. Назву статті 10 доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
50. 24.В статтю 10 внести такі доповнення:  
51. 1) статтю 10 після слів "захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами " та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів " а також забезпечує додержання законодавства" і після слів "щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування" доповнити словами "та особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, " і далі за текстом;  
52. 2)статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:  
53. "Соціальна служба для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - служба, уповноважена щодо цього центральним органом виконавчої влади у сфері сім'ї, дітей та молоді. Соціальні служби для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надають їм соціальні, психологічні, соціально-медичні, інформаційні, юридичні послуги  
54. 25. Доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:  
55. "Стаття 14-1 Банк даних про осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
56. Служба у справах осіб із числа із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечує створення і ведення банку даних про осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
57. Порядок ведення Банку даних про осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді".  
58. 26.Доповнити назву статті 15 словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
59. 27.Внести в статтю 15 такі доповнення:  
60. 1) частину першу доповнити словами " а також щодо осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";  
61. 2)частину третю доповнити словами "сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом..  
62. 3)частину четверту доповнити  
63. а) після слів "соціальний працівник здійснює соціальне обслуговування" словами " дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів "та сім'ї";  
64. б) після слів "життєзабезпечення дітей" словами "-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
65. 4)частину п'яту доповнити  
66. а) після слів "Соціальний супровід" словами " дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів " здійснюється за спеціальним планом";  
67. б) після слів "який складається для кожної" словами "дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
68. 28. Назву стаття 16 доповнити словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
69. 29.Перше речення частини першої ст.16 доповнити після слів "зразок обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування", словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".  
70. 30. Назву статті 17 доповнити словами " а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
71. 31.В ст. 17 внести такі доповнення:  
72. 1) частину першу після слів "З метою підготовки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;  
73. 2) частину другу після слів "дітям, позбавленим батьківського піклування" доповнити словами "та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
74. 3)частину третю після слів "дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування" доповнити словами "та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
75. 32. Статтю 24 доповнити після слів "З метою поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" словами " а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" до слів "митні органи зобов'язані" і після слів "в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування" доповнити словами "а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
76. 33. Назву статті 26 доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
77. 34.В статтю 26 внести такі доповнення:  
78. 1)частину першу доповнити третім реченням такого змісту: ". Особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на оздоровлення на пільгових умовах";  
79. 2)частину другу доповнити після слів "батьківського піклування" словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
80. 35.Назву статті 27 після слів "Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами. "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
81. 36. В статтю 27 внести такі доповнення:  
82. 1)доповнити новим четвертим абзацом такого змісту:  
83. "забезпечують умови для здійснення особами із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. що є інвалідами трудової діяльності або продовження навчання";  
84. 2)абзац четвертий (чинний) відповідно вважати абзацом п'ятим, доповнивши його після слів "реабілітації та адаптації дітей" словами "-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами або жертвами екологічних і техногенних катастроф".  
85. 37.Назву статті 32 після слів "Збереження права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
86. 38.В статтю 32 внести такі доповнення:  
87. 1) частину першу після слів "За дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування" доповнити словами " та особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;  
88. 2)частину другу після слів "повернення його дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування" доповнити словами " та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;  
89. 3)частину третю доповнити другим реченням такого змісту:  
90. "Органи опіки та піклування та відповідні правоохоронні органи несуть відповідальність за збереження такого житла і передачу його шістнадцятирічним дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";  
91. 4)частину четверту після слів "в дитячих будинках сімейного типу до повернення їм зазначеного житла" доповнити словами "при досягненні ними 16 років" і далі за текстом.  
92. 39.Доповнити назву ст.34 словами " та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
93. 40. В статтю 34 внести такі доповнення:  
94. 1) частину першу після слів "дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом;  
95. 2) частину другу після слів "позбавлених батьківського піклування" словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом..  
96. 41. Викласти назву статті 39 в такій редакції: "Організація благодійних акцій на користь дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
97. 42.Статтю 39 доповнити після слів " забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" словами " та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
98. 43. Назву статті 40 доповнити після слів батьківського піклування" словами " словами та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  
99. 44. Статтю 40 після слів "Особи, винні в порушенні законодавства щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування" доповнити словами "та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" і далі за текстом.  
100. 45. Доповнити Закон статтями 41-79 такого змісту:  
101. „Стаття 4І. Звільнення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від плати за навчання в державних і комунальних закладах освіти всіх рівнів  
102. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звільняються від плати за навчання в державних і комунальних закладах освіти всіх рівнів.  
103. Стаття 42. Надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
104. Закріплені у встановленому порядку з метою надання шефської допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями за будинками дитини, дитячими будинками, дитячими будинками сімейного типу, загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стабільно працюючі підприємства, установи і організації різних форм власності, банківські установи, навчальні та культурно-освітні заклади, спортивні товариства, команди з ігрових видів спорту, спортклуби тощо надають також допомогу також особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у їх працевлаштуванні, подальшому навчанні, зайнятті спортом, в розвитку творчих здібностей, забезпеченні житлом.  
105. Стаття 43. Створення в дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних випускних класів і груп з поглибленим вивченням предметів за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
106. Центральний орган державної влади з питань освіти забезпечує комплекс заходів для підвищення якості виховання і навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також професійної підготовки випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для чого у навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створюються спеціальні випускні класи та групи з поглибленим вивченням предметів за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
107. В зазначених закладах мають бути відкриті спеціальні класи і групи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного, гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за інтересами випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
108. Стаття 44. Надання випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання  
109. Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності, що діють на території України. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком. Порядок надання зазначених кредитів визначає Кабінет Міністрів України.  
110. Стаття 45.Встановлення спеціальних стипендій для найобдарованіших осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
111. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати разом із заінтересованими міністерствами, науковими товариствами та творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для найобдарованіших осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наприклад, випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - студентів вищих навчальних закладів, і передбачати виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном.  
112. Стаття 46. Залучення обдарованих осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наприклад, випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей молоді  
113. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом із підприємствами, організаціями, науковими установами, вищими навчальними закладами, об'єднаннями громадян, що створюють навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань, задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді, а також заклади, що забезпечують пошук, підтримку та розвиток талановитої молоді у різних сферах життя, залучають до таких закладів обдаровану молодь із числа випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
114. Стаття 47. Постійне удосконалення умов для розвитку, виховання та освіти випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
115. Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують постійне удосконалення форм і методів індивідуальної виховної роботи по підготовці до самостійного та сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
116. Стаття 48. Участь випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  
117. Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують участь випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в самодіяльних творчих колективах, гуртках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою їх морально-естетичного та фізичного розвитку.  
118. Стаття 49. Створення при обласних філармоніях тематичних концертних бригад для виступів перед випускниками закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
119. Центральні органи виконавчої влади у сфері культури, освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють створенню при обласних філармоніях тематичних концертних бригад для виступів перед випускниками закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування із спеціальними програмами з метою підвищення рівня їх духовної культури, виховання художнього смаку.  
120. Стаття 50.Сприяння розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
121. Держава сприяє розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам серед випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
122. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування встановлюють для туристичних груп із числа випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування спеціальні пільги у користуванні транспортними, готельними, культурними та іншими послугами.  
123. Порядок надання зазначених пільг та джерела фінансування встановлюються Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.  
124. Стаття 51. Забезпечення створення робочих місць для працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  
125. З метою залучення до трудової діяльності випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають перелік тимчасових та оплачуваних громадських робіт, які вони можуть виконувати, та сприяють їх працевлаштуванню на відповідні робочі місця.  
126. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують створення робочих місць для працевлаштування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечують в першочерговому порядку їх працевлаштування на існуючі вакантні робочі місця.  
127. Стаття 52.Забезпечення випускника закладу для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, першого робочого місця  
128. Держава забезпечує працездатним випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей - сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи випускника закладу для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.  
129. Стаття 53. Надання випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безплатної інформації та професійних консультацій з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходження професійної підготовки і перепідготовки  
130. Випускники закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку і перепідготовку.  
131. Стаття 54. Створення молодіжних центрів праці та інших організацій з питань працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
132. Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, інших організацій з питань працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і, реалізації программ професійного навчання випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та вдосконалення їх професійної майстерності. Типове положення про такі центри та організації затверджується Кабінетом Міністрів України.  
133. Стаття 55. Квота робочих місць для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  
134. Квота робочих місць для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, , а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах, встановлених Законом України "Про зайнятість населення".  
135. Стаття 56. Санкції щодо підприємств, установ та організацій у разі відмови в прийомі на роботу випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  
136. У разі відмови в прийомі на роботу випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову. Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх професійну підготовку і перепідготовку.  
137. Стаття 57.Допомога випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією  
138. Державна служба зайнятості разом з органами виконавчої влади, центрами соціальних служб для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надає учням, студентам та аспірантам денної форми навчання із числа випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомогу в працевлаштуванні у позанавчальний час.  
139. Молодіжні центри праці, що діють відповідно до Типового положення, інші організації з питань працевлаштування випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) а також громадські молодіжні організації (агентства, біржі, бюро та інші) за наявності в них відповідного дозволу, виданого державною службою зайнятості, сприяють працевлаштуванню випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі учнів, студентів, аспірантів, у позанавчальний час, надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.  
140. Стаття 58. Надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам-випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
141. Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років випускникам закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як молодим спеціалістам, що закінчили державні професійно-технічні та вищі навчальні заклади, і потреба в яких була визначена державним замовленням.  
142. Стаття 59. Щорічні медичні обстеження всіх випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
143. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з підприємствами, установами та організаціями забезпечують проведення щорічного медичного обстеження всіх випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
144. Стаття 60. Забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, сучасними засобами реабілітації інвалідів  
145. Центральний орган державної влади з питань охорони здоров'я здійснює першочергово забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей - сиріт та дітей, що є інвалідами, сучасними засобами реабілітації інвалідів, протезно-ортопедичним обслуговуванням.  
146. Стаття 6І. Забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, а також інших осіб із числа для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, правом на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті  
147. Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що є інвалідами, отримують у центрі соціального обслуговування єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).  
148. Форма такого квитка, правила користування ним визначаються Положенням про єдиний квиток, що затверджується Кабінетом Міністрів України.  
149. Стаття 62. Організація для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, секцій для занять спортом  
150. Органи виконавчої влади організують для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, секції для занять окремими видами спорту.  
151. Держава запроваджує систему пільг і заохочень для підприємств, що спрямовують частину свого прибутку на розвиток секцій фізичної культури і спорту для випускників закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будівництво об'єктів фізкультури і спорту, організацію відпочинку, проведення рекреаційних заходів.  
152. Стаття 63.Користування випускниками закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, об'єктами фізкультури і спорту  
153. Випускники закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, користуються об'єктами фізкультури і спорту безоплатно або на пільгових умовах.  
154. Порядок надання цих пільг, компенсації різниці вартості послуг і квитків визначається органами місцевого самоврядування.  
155. Стаття 64.Заходи додаткового матеріального забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
156. З метою поліпшення матеріального забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, митні органи зобов'язані безкоштовно передавати закладам, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, для матеріального забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, при закінченні останніми перебування у закладі, речами, необхідними для облаштування випускників, речами, затриманими митними органами і конфіскованими в установленому порядку, та тими, за якими не звернувся власник до закінчення терміну їх зберігання під митним контролем, а саме:  
157. одягом (у тому числі спортивним);  
158. білизною, постільними речами;  
159. шкарпетками, панчохами;  
160. взуттям (у тому числі спортивним);  
161. предметами санітарії та гігієни;  
162. посудом;  
163. речами побутового вжитку.  
164. Стаття 65. Порядок відшкодування витрат на виплату щомісячної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
165. Порядок відшкодування витрат на виплату щомісячної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на харчування, одяг, взуття, м'який інвентар, навчання, оплату соціального житла, при працевлаштуванні та вступі до закладу освіти у відповідності до норм забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюється і затверджується Кабінетом Міністрів України.  
166. Стаття 66. Забезпечення випускників закладів для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування житлом  
167. Випускники закладів для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, діти з 16 років, що перебувають під піклуванням, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, у вихователів, в будинках сімейного типу, а також інші особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.  
168. Стаття 67.Збереження права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло  
169. За дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади, до переходу на проживання до прийомної сім'ї, до будинку сімейного типу тощо.  
170. Міністерство внутрішніх справ, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після випуску їх із відповідного дитячого закладу або при досягненні ними 16 років.  
171. Стаття 68. Відновлення або набуття права на житло випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
172. Випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування які мали власне житло до того, як потрапили до закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або до будинку сімейного типу, або були передані під опіку та піклування, або потрапили до прийомної сім'ї, або отримали право на житло від своїх родичів, внаслідок успадкування, внаслідок дарування або на іншій підставі, передбаченій законом, таке житло має бути передане у власність у віці від 16 років.  
173. До працевлаштування такого випускника закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усі платежі за таке житло, включаючи платежі за усі комунальні послуги, здійснюються органом соціального забезпечення за місцем постійного проживання випускника закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
174. Стаття 69 Профілактика і ліквідація безпритульності та бездіяльності серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із іх числа  
175. Центральний орган державної влади з питань освіти, центральний орган державної влади з питань молоді, центральний орган державної влади з питань праці та соціальної політики, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Державна служба зайнятості, Міністерство внутрішніх справ створюють спільну координаційну комісію для виявлення безпритульних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа - таких, які не мають повної середньої освіти, не навчаються і не працюють.  
176. Комісія влаштовує таких дітей до дитячих закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а при випуску із таких закладів організовує забезпечення таких дітей соціальним житлом, залучає до навчання, професійної підготовки і сприяє їх подальшому навчанню та працевлаштуванню.  
177. Стаття 70. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, у період канікул  
178. У період канікул особи із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями професійних навчально-виховних закладів, студентами вищих навчальних закладів, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються для цієї мети органами соціального забезпечення із коштів, передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування.  
179. Стаття 71. Фінансування перебування осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, під час канікул  
180. Особи із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, що є учнями професійних навчально-виховних закладів або студентами вищих навчальних закладів, - колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, будинків сімейного типу під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах за рахунок коштів, зазначених у статті 70.  
181. Стаття 72. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби  
182. Зарахованим на повне державне утримання випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що стали учнями і студентами, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування і інші побутові потреби з урахуванням торговельної націнки.  
183. Стаття 73. Здійснення обов'язкового особистого страхування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
184. Обов'язкове особисте страхування випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється до повноліття за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
185. Стаття 74. Інформування громадськості про проблеми випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування  
186. З метою привернення уваги громадськості до проблем випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, Центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення:  
187. забезпечує систематичний випуск циклів телепередач за спеціальними сюжетами для висвітлення в теле -і радіопередачах питання соціального та правового захисту, фінансової підтримки, працевлаштування та забезпечення житлом випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інших осіб із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, сприяє поширенню реклами щодо соціального захисту випускників закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;  
188. пропагує досвід щодо виконання регіональних програм надання практичної допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, запровадження шефства над ними з боку трудових колективів, громадських організацій, благодійних фондів".  
189. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.