Кількість абзаців - 92 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім'ї (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім'ї)  
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
 
5. 1.Ч. 1 статті 24 (Види адміністративних стягнень) доповнити п. 8 такого змісту:
 
6. «зобов’язання проходження курсу лікування від алкоголізму».
 
7. 2.Ч. 1 статті 25 (Основні і додаткові адміністративні стягнення) після слів «конфіскація предметів» доповнити словами:
 
8. «зобов’язання проходження курсу лікування від алкоголізму»
 
9. 3.Доповнити статтею 32-1 у наступній редакції:
 
10. «Стаття 32-1. Зобов’язання проходження курсу лікування від алкоголізму
 
11. Зобов’язання проходження курсу лікування від алкоголізму є видом адміністративного стягнення, яке полягає в примусовому направленні особи, яка зловживає спиртними напоями до спеціалізованих медичних установ для проходження курсу лікування від алкоголізму. Зобов’язання проходження лікування від алкоголізму як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі».
 
12. 4.Статтю 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису) викласти у такій редакції:
 
13. «Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми
 
14. Вчинення насильства в сім'ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної програми, особою, яка вчинила насильство в сім’ї, -
 
15. тягнуть за собою виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до трьох діб.
 
16. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, а так само, якщо ці дії вчинені в стані алкогольного сп’яніння, -
 
17. тягнуть за собою виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку із зобов’язанням проходження курсу лікування від алкоголізму, а в разі якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, та в разі непроходження курсу лікування від алкоголізму, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб».
 
18. 5.Статтю 262 (Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання) після слів «при вчиненні дрібного хуліганства», доповнити словами:
«вчинені насильства в сім’ї або невиконанні захисного припису».
 
19. 6.Статтю 263 (Строки адміністративного затримання) в абзаці четвертому після слів «осіб, які вчинили дрібне хуліганство», доповнити словами:
«насильство в сім’ї або невиконання захисного припису».
 
20. ІІ. Внести до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 10, ст.70)такі зміни:
 
21. 1.Статтю 1 (Визначення термінів) доповнити такими термінами:
 
22. «Корекційна робота з особою, яка вчинила насильство в сім’ї - це робота з особою, яка вчинила насильство в сім’ї, з метою зміни поведінки та формування ненасильницької моделі поведінки»
 
23. «Корекційна програма - це програма спрямована на формування цінностей та ненасильницької моделі поведінки в сім’ї особи, яка вчинила насильство в сім’ї»
 
24. «Притулок для жертв насильства в сім’ї - це соціально-адаптаційна установа, призначена для тимчасового перебування осіб, які зазнали насильства в сім’ї»
 
25. 2.Виключити зі статті 1 (Визначення термінів) наступне поняття:
 
26. «віктимна поведінка щодо насильства в сім’ї»
 
27. 3.П. 4 ч.1 статті 3 (Органи та установи, на які покладається здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї) викласти у наступній редакції:
 
28. «4) спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї:
 
29. кризові центри допомоги сім’ям, в яких скоєно насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення (далі - (кризові центри);
 
30. центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї;
 
31. притулки для жертв насильства в сім’ї».
 
32. 4.Статтю 4 (Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї) доповнити ч. 3 у наступній редакції:
 
33. «Повідомлення про факти насильства в сім’ї можуть надсилатися як жертвами насильства, особами до яких існує ризик вчинення насильства, членами таких сімей, так і іншими особами, які мають інформацію про факти скоєння насильства в сім’ї, або ризик його скоєння».
 
34. Відповідно п. 3 та 4 статті 4 вважати пунктами 4 та 5.
 
35. 5.П. 3 Ч.1 Статті 5 (Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї) викласти у наступній редакції:
 
36. «визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім'ї та організовує роботу по їх створенню»
 
37. 6.Ч. 1 статті 5 (Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї) доповнити реченнями такого змісту:
 
38. «організовує і проводить просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед загальної громадськості, групи ризику про проблему насильства в сім’ї, права, які порушуються при вчиненні насильства в сім’ї, заходи і послуги, які існують в державі щодо протидії насильству в сім’ї;
 
39. здійснює наукове-методичне забезпечення структурних підрозділів та кризових центрів моделями щодо проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
 
40. здійснює організацію корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
 
41. здійснює контроль за організацією та проведенням відповідними структурними підрозділами обов’язкової корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
 
42. направляє осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до відповідних структурних підрозділів або кризових центрів для проходження корекційних програм»
 
43. 7. Доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
44. «Стаття 5-1 Повноваження структурного підрозділу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї щодо проведення корекційної роботи з особами, які скоїли насильство в сім’ї
 
45. Структурний підрозділ спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї:
 
46. розробляє план проведення корекційної роботи з особою, яка вчинила насильство в сім’ї;
 
47. здійснює прийом осіб, які вчинили насильство в сім'ї;
 
48. організують проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
 
49. повідомляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
 
50. вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів насильства в сім'ї;
 
51. надають інформацію з питань попередження насильства в сім'ї на запит уповноважених органів;
 
52. взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім'ї».
 
53. 8.Ч.1 статті 6 доповнити реченням такого змісту:
 
54. «направляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, до відповідних структурних підрозділів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї або до кризових центрів для проходження корекційних програм»
 
55. 9.З ч. 1 п. 4 статті 6 (Повноваження служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо попередження насильства в сім'ї) після слів «вчинення насильства в сім’ї» виключити наступні слова:
 
56. «та про неприпустимість віктимної поведінки»
 
57. 10.Статтю 7 (Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім’ї) доповнити реченням такого змісту:
 
58. «представляють в суді інтереси неповнолітніх, які скоїли насильство в сім’ї».
 
59. 11.Ч. 3 статті 8 (Кризові центри) викласти у наступній редакції:
 
60. «3. Працівники кризових центрів:
 
61. здійснюють прийом членів сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 
62. здійснюють прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї;
 
63. організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 
64. розробляють програми та організують проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї;
 
65. надають психологічну та педагогічну допомогу особам, які вчинили насильство в сім’ї;
 
66. відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового перебування членам сім'ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 
67. повідомляють осіб, які вчинили насильство в сім’ї, членів сім'ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
 
68. повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах неповнолітніх про виявлені факти реальної загрози застосування насильства у сім'ї або про факти вчинення такого насильства;
 
69. вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів насильства в сім'ї;
 
70. надають інформацію з питань попередження насильства в сім'ї на запит уповноважених органів;
 
71. взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім'ї».
 
72. 12.П. 2 статті 9 після слів «опікуна чи піклувальника» доповнити словами:
«в разі, якщо вони не зазнали насильства від одного з них»
 
73. 13. Додати статтю 8-1 у наступній редакції:
 
74. «Стаття 8-1. Притулки для жертв насильства в сім’ї
 
75. 1. Притулки для жертв насильства в сім’ї створюються місцевими державними адміністраціями за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї відповідно до соціальних потреб регіону.
 
76. 2. Притулки для жертв насильства в сім’ї також можуть створюватися органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, благодійними фондами, об'єднаннями громадян і окремими громадянами за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї і реєструються в порядку, визначеному законом.
 
77. 3. Притулки для жертв насильства в сім’ї створюється з метою:
 
78. надання тимчасового місця перебування особам, які зазнали насильства в сім’ї;
 
79. надання першої необхідної юридичної, психологічної та медико-соціальної допомоги особам, які зазнали насильства в сім’ї.
 
80. 4. З метою соціальної адаптації жінок в Притулках для жертв насильства в сім’ї створюється медично-лікувальна служба, організовуються консультації психологів, юристів.
 
81. 5. Притулки для жертв насильства в сім’ї взаємодіють з іншими установами системи охорони здоров’я, МВС України, громадськими об’єднаннями, благодійними фондами в інтересах ефективної соціальної адаптації потерпілих від насильства в сім’ї, які перебувають в притулках.
 
82. 6. Притулки для жертв насильства в сім’ї є неприбутковими організаціями.
 
83. 14.У ч. 2 статті 10 (Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї) слово «осудній» змінити на «дієздатній»
 
84. 15.Статтю 10 (Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї) доповнити ч. 4 у такій редакції:
 
85. «У разі вчинення особою насильства в сім'ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї, щодо цієї особи у порядку, передбаченим цим Законом, застосовується примусове направлення особи до відповідних структурних підрозділів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї для проходження корекційної програми».
 
86. 16.Виключити ст. 11 (Офіційне попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї)
 
87. 17.У ч. 3 статті 13 (Захисний припис) слово «осудної» замінити на: «дієздатної»
 
88. 18.Статтю 13 (Захисний припис) доповнити ч. 6 у такій редакції:
 
89. «при винесені захисного припису, особу, яка вчинила насильство в сім’ї направляють до відповідних структурних підрозділів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї для проходження корекційної програми»
 
90. 19. Цей закон набирає чинності в частині І - 5, 6 та ІІ - 1-6, 9-19 з дня опублікування, в частині І - 1-4, ІІ - 7, 8 з 1 січня 2008 року.
 
91. Голова Верховної Ради України