Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статей 46 та 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до статті 50 Закону України
 
3. «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 
6. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст. 170
 
7. із змінами, внесеними згідно із Законом:
 
8. N 163-ХІV ( 163-14)від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292
 
9. N 997-ХІV ( 997-14)від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372
 
10. N 1366-ХІV ( 1366-14)від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67
 
11. N 1841-ІІІ ( 1841-14)від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393
 
12. N 2182-ІІІ ( 2182-14)від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39
 
13. N 2419-ІІІ ( 2419-14)від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149
 
14. N 2470-ІІІ ( 2470-14)від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172
 
15. N 2493-ІІІ ( 2493-14)від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175
 
16. N 2628-ІІІ ( 2628-14)від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259
 
17. N 254-ІV ( 254-15)від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31
 
18. N 594-ІV ( 594-15)від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159
 
19. N 662-ІV ( 662-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
 
20. N 703-ІV ( 703-15)від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216
 
21. N 862-ІV ( 862-15)від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301
 
22. N 969-ІV ( 969-15)від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360
 
23. N 1160-ІV ( 1160-15)від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79
 
24. N 1377-ІV ( 1377-15)від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228
 
25. N 1419-ІV ( 1419-15)від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259
 
26. N 1577-ІV ( 1577-15)від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323
 
27. N 2055-ІV ( 2055-15)від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172
 
28. N 2285-ІV ( 2285-15)від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
 
29. N 2505-ІV ( 2505-15)від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
 
30. N 2554-ІV ( 2554-15)від 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.303
 
31. N 2806-ІV ( 2806-15)від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.483
 
32. N 2813-ІV ( 2813-15)від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.519
 
33. N 2960-ІV ( 2960-15)від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35
 
34. N 3167-ІV ( 3167-15)від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104
 
35. N 3235-ІV ( 3235-15)від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
 
36. N 3266-ІV ( 3266-15)від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133)такі зміни та доповнення:
 
37. 1) Частину першу статті 50 викласти у наступній редакції:
 
38. «1. Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності сільського, селищного, міського голови, у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, сільська, селищна, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі. «
 
39. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.