Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (щодо спортивних споруд закладів фізичної культури та спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки) (Друге читання)

0. Проект
 
1. (прийнято за основу 22.03. 2007 року)
 
2. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
3. Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю"
 
4. (щодо спортивних споруд закладів фізичної культури та спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки)
 
5. 1. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 38, ст.560) викласти у такій редакції:
 
6. "4) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; заклади фізичної культури та спорту, спортивні споруди підприємств і організацій, що використовуються за цільовим призначенням, спортивні бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.