Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про Митний тариф України'' (Повторне друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про Митний тариф України»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 36-43, ст. 508), такі зміни:
 
3. 1. Доповнити Основні правила інтерпретації УКТЗЕД абзацами такого змісту:
 
4. «Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита
 
5. При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, або за комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу. «
 
6. 2. У розділі І:
 
7. 1) таблицю до групи 02 викласти в такій редакції:
 
8. Код
Назва
Ставки мита, %
преференційна
пільгова
повна
Додаткові
ОВО
 
9. 0201
М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене:
 
10. 0201 10 00 00
- туші та половини туш
15
15

 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року крім ставок ввізного мита за товарними групами 01 - 24, які набирають чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі, за виключенням товарних позицій по молоку та молочним продуктам (код УКТЗЕД 0401 - 0406) та виноматеріалам (код УКТЗЕД 220429 - 220430).